Etikett: alliansen

Alliansen och SD vill införa slavarbeten i Sverige med lagen om offentlig upphandling

Av , , Bli först att kommentera 1

Ja så enkelt är det om de borgligas förslag när det gäller lagen om offentlig upphandling blir som de borgliga och Sverigedemokraterna vill. En ny form av slavarbete vill de införa och det tycker jag svenska medborgare måste agera emot. De vill att oseriösa företag ska ha fördelar är en del av deras förslag. De vill att våra skattepengar ska användas till lönedumpning och vad händer då. Svaret är enkelt då blir skatteinkomsterna mindre och arbetslösheten bland våra unga blir högre och det kostar svenska samhället oerhört stora resurser att få fler som hamnar utanför och därmed ökar utanförskapet

I Sveriges riksdag tänker SD och de borgerliga partierna rösta ned regeringens förslag om rättvisa villkor vid offentliga upphandlingar.
Dagens regelverk innebär att oseriösa företag kan vinna offentliga kontrakt genom att sänka löner och försämra villkor. Detta kommer exempelvis att leda till att de som kör våra äldre från vårdcentralen till hemmet kan få så lite som 27 kronor i timmen i lön. Håll med om detta är åt helvete för att vara ärlig. Det är människohandel dessa oseriösa företag sysslar med och de vill de borgliga understödja.

Det här innebär att Sverige måste öppna för en ökad invandring från alla länder runt om i världen. Hur SD ska kunna svara upp på detta förstår jag inte. Det är det som de borgliga och Mp gjorde upp om förra perioden om en ökad arbetskraftsinvandring

Vi vill inte att de som bygger kommunala skolor kan få 35 kronor i timmen. Jag vill tillägga att den byggnadsarbetaren som har den lönen inte har samma yrkeskunskaper som en svensk byggjobbare och dessutom strider det mot det avtal som byggbranschen har om ordning och reda på byggarbetsplatser

Vi vill med S-förslag inte ge oseriösa företagare ges en konkurrensfördel gentemot de oseriösa. Ingen lönedumpning ska få ske med skattebetalarnas pengar. Varför tycker Jimmie Åkesson och Anna Kinberg Batra att seriösa svenska företag ska kunna konkurreras ut med oschyssta metoder, ofta av utländska företag? Det är inte att värna tillväxten i Sverige
Varje år köper stat, kommun och landsting varor och tjänster för omkring 600 miljarder, så det är mycket som står på spel. Det är därför vi nu går ut i höstkampanjen och tar striden för den svenska modellen. Vi står upp för alla som vill jobba och som vill kunna känna framtidstro. Punkt!

Jag tror att det går en epidemi bland borgligheten och SD att de svenska jobbarna och tjänstemännen ska på olika sätt tvinga fram en lönedumpning medan de däremot försvar VD avtal och enorma provisioner till VD ar som inte sköter sitt jobb. Deras politik i upphandlingsfrågor visar att de är direkt fientliga mot Svenska företag och dess anställda.

Alliansens ljuger och trixar medd pengarna

Av , , 1 kommentar 4

 Alliansen har i sin budget lagt nedskräringar på 12 miljarder för kommuner och landsting nästa år det är en sanning som finns i rikksdagsbeslut och i "vårproppen".

Vi kommuner som har gjort budget har tagit hänsyn till detta. I går kom de med braskade rubriker att de ska satsa mer på kommunerna nästa år nämligen 3 miljarder. I verkligheten är det att nedskäringarna blir mindre.

Sedan ska 6 miljarder fördelas ut över 5 år fram till 2014, lite drygt 1 miljard per år. Det är dock öronmärkta pengar. De här pengarna grundar jag på vad tidningarna skrivit.

Jag tycker det är lika skamligt av Sellström, moderata förträdare att de säger att nu satsas det mera pengar, när man i verkligheten skär ner lite mindre,det är det som gör att jag säger att man ljuger eftersom det fortfarande är mindre pengar än i år

1 kommentar
Etiketter: , ,

Att betala för gamla skulder

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår handlade bloggen om det ekonomiska resultatet från ifjol och där de flesta av orsakerna till överskottet är av engångskaraktär. Egentligen handlar det om 33 miljoner. En stor del kommer dock att sättas av till pensionsstiftelsen och det gör vi för att det i kommuner och landsting inte har satts av medel för att betala pensioner för det som intjänats före 1998.

Avsättningarna kommer på så sätt att skapa ett utrymme för verksamheterna de kommande åren då pensionsutbetalningarna kraftigt ökar fram till 2020 och annars skulle riskera att tränga bort viktig verksamhet. Det är viktigt att rätta till detta så att vi i Umeå kan ha en välfärdspolitik även i framtiden och då måste vi betala för gamla skulder. Det är trots allt ganska tuffa tider vi står inför och jag ska nämna några saker som ger upphov till den oron.
 
För innevarande år, dvs. 2010, har vi endast avsatt 2 % till löneökningar och lika mycket för 2011. Dessutom har vi inte satt av ett enda öre till övriga kostnadsökningar, vilket självklart är tufft liksom att vi inte har satt av till de volymökningar som finns främst inom barn och unga området, samt på äldreområdet. Det grundar sig att vi inte har blivit fullt kompenserade från statligt håll.
 
En annan oroshärd är antalet arbetade timmar troligen inte kommer att öka nämnvärt och därmed inte heller skatteintäkterna. Men samtidigt visar dagens förutsättningar och det läge vi har att vi hade rätt i vår analys när vi gick in i denna mandatperiod när vi sa att det inte finns något ekonomiskt utrymme för några skattesänkningar. Alliansen hävde däremot att stora skattesänkningar skulle kunna göras utan att det får effekter på verksamheterna, vilket är felaktigt. Det är också viktigt att komma ihåg att vi för framtiden har räknat upp intäkterna för vattenkraften. Det påverkar reformutrymmesmöjligheterna.

Regeringsskifte om det vore val idag.

Av , , Bli först att kommentera 6

Regeringsskifte om det vore val idag. Jag brukar avstå från att kommentera mätningar av partisympatörerna, idag görs ett undantag. Däremot brukar allianspartiernas lokala företrädare göra det.

Idag har Sifo presenterat sin decemberundersökning och vore det val blev regeringsskifte. Vi går frammed 3,4 % och de rödgröna får sammantaget 52,2 mot alliansens 40,8. Miljöpartiet är 3,e största parti och Kristdemokraterna hamnar utanför riksdagen om det vore val idag.

Det är både glädjande och tråkigt att läsa siffrorna, glädjande för det blev byte av regering men tråkigt att ett främlingsfientligt och rasistiskt parti skulle ta plats i riksdagen. Det är inte svenskarna värda Förklarigt att alliansen minskat då man ser hur de hanterar sjuka och arbetslösa