Etikett: generell välfärdspolitik

Vi slår vakt om den generella välfärden som högeralliansen slaktar

Av , , 1 kommentar 11

 

Generella välfärden
Sverige har internationellt sett gjort sig känt som ett rikt land med en hög välfärd och ett fungerande skyddsnät. Det är något som vi socialdemokrater är stolta över. Vi har byggt ett land där vi tar vara på människorna i övertygelsen att ett land som byggs på solidaritet och rättvisa är det bästa. Vägen vi har valt och som vi socialdemokrater värnar om är en generell välfärdsmodell. Vi är övertygade om att en välfärd som vi alla har rätt till och vi alla bidrar till är en framgångssaga.
 
Under den senaste mandatperioden har den moderatledda regeringen gjort stora kliv mot ett annat håll. Skatten har sänkts med närmare 100 miljarder. Kommuner och landsting har fått rejält mycket mindre pengar. Det har fått svåra konsekvenser i välfärden. Tryggheten på arbetsmarknaden är under nedmontering. A-kassan har försämrats. Arbetslivsforskningen har tagits bort, sjukförsäkringen har havererat. Skattesänkningarna har till största delen gått till redan bemedlade. De som fått betala kalaset är de sjuka, de arbetslösa, de förtidspensionerade och alla vars jobb hotas.
 
Vi vet att människor behövs. Därför vill vi ta tillbaka initiativet i politiken och bygga ett samhälle där alla har rätt till jobb utifrån sina möjligheter.
 
Socialdemokraterna står upp för en politik som utgår från människors behov. En politik som bygger på solidaritet och rättvisa. Så bygger vi möjligheternas land!
 
 
1 kommentar
Etiketter: , ,