Etikett: kommunerna

Plånbokshögern gör som vanligt ger till de som har det bäst, i stället för till välfärdsproducenterna

Av , , 2 kommentarer 11

 

Moderater ger mindre pengar till kommunerna än (S)
Man slutar aldrig att förvånas över moderaternas argumentation. Gång på gång har Edvard Riedl ett antal gånger talat om hur mycket mer pengar regeringen tillfört kommunerna när jag kritiserat regeringens politik för kommunerna.
 
Han brukar säga hur mycket mer som tillförts sedan den socialdemokratiska regeringen satt. Tänk på att det är många år och att det skett kostnadsökningar.
Den här regeringen har förutom att de gett för lite pengar till kommunerna även försämrat för de sämst ställda som gjort att socialbidragen ökat och därmed kommunernas kostnader.
Den socialdemokratiska gruppen i riksdagen har vid varje budget sedan vi fick en högerregering tillfört mera pengar till kommunerna i sina budgetförslag än vad regeringen gjort. Har du inte läst eller hört detta Edvard Riedl
 
Det är bara att du tittar i riksdagens protokoll så ser du och alla andra att vi socialdemokrater vill värna välfärden i kommunerna och ha därför alltid satsat mer på kommunerna än högerregeringen som har sänkt skatterna så mycket för de som har det bäst att de inte har haft pengar till kommunerna.
När högerregeringen snart lagt sin budget är jag helt säker på att mitt parti ser till att kommunerna får mer pengar och så blir det när vi byter regering.
För oss går välfärden för alla före skattesänkningar för de som ändå har de största plånböckerna
2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Välfärden finansieras av skatter

Av , , Bli först att kommentera 10

All välfärdspolitik i Sverige har en finansiär och det är vi medborgare tillsammans som betalar något som heter skatt, men skatterna består inte av en utan av ett flertal olika skatter.

Men under den gångna mandatperioden har högeralliansen sänkt skatterna mest för de som tjänar bäst. Beslut som har fått effekter på välfärden som därmed har försämrats på många olika områden. Bland annat har pensionärerna fått en högre skatt än löntagarna, samt att sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen har försämrats. Detta trots att det är försäkringar som löntagarna betalar via avgifter och inte skatter. Avgifter som har räknats av ur löneutrymmet.
 
Att högerregeringen nu vill låna till ytterligare skattesänkningar på nationell nivå, samtidigt som man pressar kommunerna och landstingen är djupt oansvarigt. Staten har ett utgiftstak medan kommunerna måste ha en ekonomi i balans vilket gör att om en kommun har ett underskott så måste man ta igen det kommande år med nedskärningar eller skattehöjningar. Om det hade varit samma regler för staten så hade inte regeringen kunnat göra som man nu gör.
 
Regeringens budskap är entydigt: sänkta skatter före allt annat, vilket innebär att man lånar eller så måste välfärden försämras. Samtidigt har många kommuner och landsting tvingats till stora nedskärningar i välfärden då pengarna inte räcker till och/eller att man tvingats höja skatterna. Då bör man betänka att kommunalskatten slår hårdast mot de som har den sämsta ekonomin jämfört med en höjning av den statliga skatten. Kommuner med många höginkomsttagare har också klarat sig bättre än andra kommuner.
 
Den utveckling som varit med sänkta statliga skatter kommer att ge försämringar på ekonomin för både kommuner och landsting då dagens statsbidrag inte räcker till. Följaktligen kommer välfärden i kommunerna och landstingen påverkas såsom exempelvis sjuvården, omsorgen och utbildningen. Barngrupperna i förskolan riskerar att bli större liksom klasserna i skolan och/eller att skolor behöver läggas ner. Det blir också mindre pengar till kollektivtrafik och infrastrukturinvesteringar. Även statliga åtaganden påverkas i form av polis, militär, högre utbildning och forskning. Det blir sämre a-kassa, sjukförsäkring och det finns risker för högre avgifter på många områden. En mycket orättvis utveckling och politik av regeringen.

Folkpartiet vill förstatliga

Av , , 7 kommentarer 2

Om man ska gå utifrån vad som har stått nyligen i en debattartikel så vill Folkpartiet förstatliga den svenska skolan då Jan Björklund skyller resultatförsämringarna i skolan på kommunerna.

Visserligen skulle kommunerna kunnat ha en ännu bättre skola om man fått mer pengar av regeringen, men de har istället urholkat bidragen.
 
Vi som har varit med ett tag kommer ihåg när skolan var statlig och jag tror inte på den modellen. Det fanns massor med regler med bland annat delningstal för klasstorlekar och den besvärliga processen vid byggande av skolor.
 
Det fanns visserligen skolstyrelser även då men skolstyrelser som var avlövade. Styrelser utan några egna pengar är ingen bra demokratisk lösning och enligt min uppfattning är staten inget föredöme när det kommer till att styra sin verksamhet.
 
Ta bara detta med hur staten styr och har styrt arbetsförmedlingarna och Försäkringskassan. Då inser man att styrsättet inte har varit till någon fördel. Då kan heller inte lokala folkpartister peta i detaljer såsom de brukar göra.
7 kommentarer
Etiketter: , , ,

Högeralliansen i Umeå inbillar oss att regeringen tillfört pengar som gör att nedskärningar undviks

Av , , 8 kommentarer 6

Regeringen har valt en politik där skattesänkningar går före välfärd. Det får konsekvenser bland annat i skolan och inom det sociala området som mer än 80 % av kommunens pengar går till.

Jag noterar att högeralliansen efter tjänstemännen har presenterat sitt förslag omedelbart var ut och lovade mera pengar. Men de extra pengar som regeringen anslagit gäller ENDAST för 2010 och över 120 miljoner av dessa engångspengar försvinner 2011. Vi har visserligen redan räknat med att ca 40 mkr försvinner (kommunerna fick löfte om dessa pengar i våras).
 
Så de pengar som vi får extra för 2010 som är 85 miljoner kommer att fördelas ut men de kan bara användas för att lindra effekterna under 2010 sen försvinner de. Däremot kan de ökade skatteintäkterna som beräknas ligga kvar självklart fördelas ut. MEN det är inte lätt att planera när vi har en regering som svajar så i sina prognoser.
 
Vi ska dessutom komma ihåg att vi avsatt 1,5 % till löneökningar och jag tror regeringen räknar med mera i sina prognoser, så även löneökningar och prisökningar bör vi se om vi har avsätta nog pengar till.
 
Jag tycker att högeralliansen här i Umeå gör det lätt för sig när de lovar ut pengar, vi ser t.ex. hur det ser ut i Vilhelmina att de tvingas till stora nedskärningar. Man tvingas lägga ner skolor och mycket annat och de får lika mycket nya pengar som vi per innevånare men dessutom tvingas de höja skatten med en krona.
 
Jag anser att kommunerna har fått lite nödhjälp för 2010 men det löser inte på något sätt kommunernas situation. När vi har en regering som prioriterar skattesänkningar före pengar till kommunerna får det effekt på välfärden inom skolan och äldreomsorgen.
8 kommentarer
Etiketter: , ,

Håller äntligen ett parti i högeralliansen på att vakna ?

Av , , 1 kommentar 8

 

Kanske håller folkpartiet och Jan Björklund på att vakna till och inse att regeringens politik gentemot Sveriges kommuner kommer att leda till ökad arbetslöshet och sämre välfärd. Pengarna kommer inte att räcka till välfärd och ökade socialbidrag samtidigt som skatteintäkterna minskar.
 
Jag tycker det var bra att Björklund erkänner att pengarna inte räcker till då kommunerna får ökade kostnader för socialbidrag. Det är ju det som sker när fler utförsäkras och då kanske 50 000 mister sin förtidspension. Skattesänkningar gick före välfärd.
 
Björklund föreslog också 10000 utbildningsplatser inom universitet och kommunal vuxenutbildning. Det är bra att han kommer med förslag i linje med vad vi socialdemokrater föreslagit. Jag har fört fram dessa förslag åtskilliga gånger i artiklar och bloggar och blivit bespottade av främst Anders Sellström (kd) men även från moderat och centerhåll.
 
Hägglund (kd) har dock reagerat positivt på Björklunds utspel om mer pengar till kommunerna medan moderaterna däremot inte sagt ett dugg och centern tycker det är fel väg att gå. Vi får väl se vad som händer och vi hade i vår kommunala budget lagt ett förslag om vart pengarna ska gå om regeringen skulle komma med nya pengar.
1 kommentar
Etiketter: , ,