Etikett: Lennart Holmlund

Centerpartiet och kärnkraften

Av , , 2 kommentarer 7

 

Centern och kärnkraften
 
Lars Weinehall ledamot i centerns innersta krets har i olika insändare och debattartiklar sagt att beslutet om att tillåta byggande av nya kärnkraftverk i själva verket innebär att inga nya får byggas. Han slår sig för bröstet och säger att det är en framgångsrik centerförhandlig som gjort det möjligt
 
Fattar inte Reinfeldt, Björklund, Hägglund att de är lurade.
 
Fattar de inte vad uppgörelsen innebär?
 
Fattar inte centern och Maud Olofsson vad uppgörelsen innebär?
 
Björklund jublar i högan sky över beslutet om mera kärnkraft och de andra gör exakt samma tolkning som Björklund, alltså mer kärnkraft.
 
Jag är som sagt inte emot kärnkraft men jag tycker det var märkligt att kärnkraftsmotståndaren nummer ett byter fot och bygger mer medan man samtidigt nekar till detta. Det går inte att lägga dimridåer i den fråga.
 
 
2 kommentarer
Etiketter: , ,

Det måste byggas mer och så att folk har råd att bo i lägenheterna

Av , , 4 kommentarer 6

 

För att få bukt med bostadsbristen måste det bytas regering och det behövs ett ökat byggande och det behövs ett investeringsstöd som du ser lite längre fram och det gör en minskad hyra med 300kr per kvadratmeter och år eller 18 000 för en lägenhet på 60 kvm
 
Vårt mål är att bostadsbyggandet 2016 ska uppgå till 40 000 bostäder om året varav en majoritet bör vara hyresrätter.
Möjligheterna att klara detta är beroende av den ekonomiska utvecklingen samt insatser från kommunerna.
 
För att nå målet om ett ökat bostadsbyggande är vår ambition att nyproduktionen av hyresrätter mer än fördubblas under nästa mandatperiod.Det behövs dessutom fler hyresrätter när bankerna i framtiden kommer att kräva högre egen instas och det har knappast ungdomarna råd med
 
 För att stimulera ökad nyproduktion vill vi införa ett verkningsfullt statligt investeringsstöd för miljövänliga hyresrätter till överkomliga och förhandlade hyror. Krav för att få stöd är att boendekostnaderna blir rimliga enligt samma ordning som tillämpades under förra mandatperioden.
 
För att få stöd ska fastigheterna klara ett energiförbrukningskrav påhögst 70 kWh/kvm respektive 90 kWh/kvm beroende på geografisk zon. Stödet skariktas mot orter där bristen på ändamålsenliga och efterfrågade bostäder är särskilt stor. Även kooperativa hyresrätter omfattas av stödet.
 
Skapa förutsättningar för kommunerna att i detaljplan eller genom markanvisning föreskriva viss upplåtelseform. Vi vill även se över möjligheterna att använda översiktsplaner på motsvarande sätt. Viktigt är att det finns regler som gör att inte hyresrätter som möjliggörs på detta sätt kan omvandlas till bostadsrätter

Sälj inte ut delar av Vattenfall.

Det har jag skrivit om tidigare idag och det kan du läsa här

 

Studenter saknar bostad och den smutsiga moderatkampanjen

Av , , Bli först att kommentera 8

 

Studentbostadsbrist och smutsig M-kampanj
Nu kommer rapporter från i stort sett alla Universitets och högskolestäder om en akut bostadsbrist för studenterna. Visserligen är det fler än vanligt och mest beroende på den enormt stora ungdomsarbetslösheten. De när större än någonsin trots att BNP ökar och det visar att BNP inte är det eda som man ska räkna för hur svenskarna har det.
Studentbostadsbristen beror också till stor del på den av regeringen förda bostadspolitiken. Det har inte byggts många hyresrätter sedan den här högerregeringen tillträdde. Vad som tidigare gjorde att det byggdes små lägenheter både för studenter men även lägenheter för pensionärer var ett investeringsbidrag för de små lägenheterna som gör att hyran blir i runda tal 300 kr lägre per kvadratmeter och år eller 18 000 för en lägenhet på 60 kvm.
Här i Umeå har vi byggt bostäder trots att bidraget försvann men det kommer att bli knepigare framöver då de blir fr dyrt. Vi klarar nog  av studentbostadsbristen i Umeå hyfsat men det skulle behövas ett ökat byggande av små lägenheter.
Ska det byggas bostäder för unga och gamla behöver man byta regering
Smutsig moderatkampanj
I går tog jag upp att moderaterna i Umeå kampanjade under fotbollsfestivalen enligt Edward Riedl själv. Det är ett smutsigt agerande då idrottsarrangemang ska vara fria från politisk agitationen. Det räcker med att partierna får köpa skyltar på arrangemangen. Jag tror till och med det är förbjudet enligt fotbollsförbundets regler. Har inte sett någon reaktion från arrangörerna ännu men jag ska ta kontakt med Göran Ljungberg efter helgen och fråga om man ändrat policy, vilket jag inte tror.

antagningarna till Universitet måste bli rättvisare

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Antagningarna till Universitet måste bli rättvisare

Den borgerliga regeringen har gjort 331 831 personer som har sökt en högskoleutbildning i höst till försökskaniner för en illa genomförd och elitistisk antagningspolitik.

 
* Regeringens antagningsregler ökar den sociala snedrekryteringen. Språkval redan från årskurs fem påverkar högskoleantagningen vilket missgynnar elever från studieovana hem. Elever som läst in extra ämnen på KOMVUX för att bli behöriga missgynnas. Många gymnasieskolor ger inte alla kurser som ger meritpoäng. Elever på yrkesprogram har väsentligt svårare att få meritpoäng.
 
* Sökande med utländska betyg missgynnas jämfört med sökande med svenska betyg.
 
* De som gick ut gymnasiet före 2003 kan inte få meritpoäng och har svårare att antas och ingen möjlighet alls att komma in på de drygt 100 utbildningar som kräver mer än 20,0.
 
* Systemet med meritpoäng är mycket svårt att förstå. Många gymnasieelever vet inte
effekterna av att välja olika kurser i gymnasieskolan.
 
Så här säger vi
 
– När nu regeringens antagningspolitik nu havererat krävs snabba åtgärder som återupprättar människors förtroende för högskolans antagning.
 
– Antagningen måste bli rättvis. Sökande från olika utbildningar, årgångar och länder måste behandlas lika.
 
– Motverka snedrekryteringen. Val som elever gör i årskurs fem ska inte avgöra om de kan läsa på högskolan. Elever på vissa skolor och program ska inte missgynnas.
 
– Antagningen måste bli enklare att förstå. System som eleverna inte förstår saknar legitimitet.
 
– Vi ska stimulera studier i språk och matematik men inte med dagens kraftiga biverkningar.
 
– Viktiga förändringar av antagningen kan inte dras i långbänk utan behöver genomföras redan inför antagningen till höstterminen 2011.
 

Pensionerna sjunker nästa år för andra året i rad

Av , , 1 kommentar 8

 

Pensionerna sjunker nästa år för andra året i rad och det beror på att avkastningen i systemet blivit lägre, så ur den synpunkten är det helt rätt.
 
Nu diskuteras skatterna för pensionärerna så att deras ekonomi inte faller för mycket och det är väl gott och väl.
 
 Pension är uppskjuten lön och ska självklart beskattas lika men nu har det på grund av fallande belopp uppkommit en budgivning om sänkta skatter. Vi vill ha samma skatt på arbete och pension men kommer alliansen att höja skatten för pensionärerna om de ökar mera än lönerna
 
Det här talar för att man måste se över dessa delar i pensionssystemet och de sätt pensionerna räknas om när det går bra eller dåligt i ekonomin. Pensionärerna får en lönesänkning med 4,3 % nästa år och ingenstans har jag sett att löntagarna och inte heller direktörerna för den delen fått sänkta löner.
 
Det skulle behövas någon typ av buffert i systemet som tar ansvar för nedgångar i värdet av pensionsfonderna. Det är klart att den här frågan måste ses över för att undvika detta och att pensionärerna ska hållas skadelösa tills systemet förändrats.
 
En översyn bör göras i bred politisk enighet, och blanda inte in skatter i detta för de ska vara lika
 

Rösta på Holmlund så slipper du Ågren

1 kommentar
Etiketter: , ,

Det som sker med alliansen och de röd-grönas samarbeten tar död på partiernas interna demokrati

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Finns det något parti som heter alliansregeringen och styr Sverige. Jag har bara sett inregistrerade namn på moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet liberalerna och moderata samlingspartiet.
Moderaterna går också som oftast ut under falsk flagg och kallar sig de nya moderaterna. Även i det fallet så finns det inget sådant parti.
Vi får också höra om det andra regeringsalternativet de röd-gröna men även det är fel. Jag hoppas verkligen av hela mitt hjärta att detta inte är startskottet till ett tvåpartisystem för i så fall ska man ta beslut omedelbart och bilda två partier alliansen och de röd gröna, i alla fall när det gäller valet till riskdagen.
I kommunerna kan man gott och väl ha kvar de gamla partinamnen om man går till val som olika partier vilket inte verkar ska ske i Umeå där man går ut med alliansen och på samma sätt i landstinget.
Det träffas också massor med överenskommelser i de två alternativen vilket gör att det egna partiet politik inte syns lika tydligt vilket självklart är ett fel ur demokratisk synpunkt
Vi socialdemokrater i Umeå går till val med vårt eget program och ställer det till väljarnas avgörande för att se om de faller dem i smaken.
Bland de borgliga partierna har vi sett vad de ska göra tillsammans i sk alliansen men då är det att lura väljarna att föra fram det egna partiets synpunkter.
Jag tycker det är på väg åt helt fel håll ur demokratisk synpunkt, då kan man fråga sig hur det är med spärrarna för att komma in i riskdagen. De kanske ska höjas?
Den största frågan är ändå vart har då den interna partidemokratin tagit vägen. Vad har beslut som kongresser, partistämmor eller andra interna namn på partiets högsta beslutande organ tagit vägen, och det här kommer att bli döden åt partiernas interna demokrati och medlemmarnas inflytande försvinner och allt läggs på partiledningarna

Rut till de som har det bäst

Av , , 3 kommentarer 10

 

Rut avdrag
Det görs Rut avdrag för 190 miljoner och mest i storstäderna. I Danderyd är det hela 8,4% som gör avdragen medan det i Storstockholm är i genomsnitt 4,1%
Det här visar att de som köper tjänsterna är de som tjänar mest och det är ju också de som fått de största skattesänkningarna.
Politiken från högerregeringen är tydlig att de är de som har det bäst som ska få de största skattesänkningarna och de får nu dessutom subventionerade tjänster. Pengar som i stället som ett exempel borde ha gått till miljöåtgärder som kollektivtrafik
3 kommentarer
Etiketter: ,

Har Anders Borg gjort glädjekalkyler ? V75 på Axevalla

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Har Anders Borg gett glädjekalkyler över ekonomin
BNP faller från 3 % till 1,9 % enligt internationella valutafonden. De säger att arbetslösheten sjunker bara marginellt från 9,3 till 8,8 %. IMF,s ekonomer ger en betydligt dystrare bild än vad regeringen och Anders Borg tror, och han har tippat BNP till 3,8 % och en arbetslöshet på 7,5%
IMF, tycker också att den svenska fastighetsmarknaden der ut att vara kraftigt övervärderad. De menar också att ekonomin är på väg in i en osäker framtid och självklart har skuldkrisen en . Vi får väl se när vi också läst stresstesterna på bankerna.
Slår IMF,s prognoser in så blir det ganska stora problem i den kommunala ekonomin då vi gått på regeringens prognoser. Då finns det betydande problem 2011 även om det går bra ekonomiskt detta år för de flesta kommunerna
V75 Axevalla
I helgen är det stor travhelg på Axevalla travbana som ligger i skara. Det började igår med många fina lopp och jag lyckades få 5 rätt på V65. Idag är det V75 och jag tycker det ser svårt ut. Egentligen borde Triton Sund vinna men det har varit mycket knallar i gulddivisionen den senaste tiden och Infatti November var ruskigt bra senast, så det kan bli garderingar i det loppet.
Vet inte vilken spik jag ska ta men tror att endera Perfect Ligt i femte eller  Ewe Palema i sista kan vara alternativ

Fler och fler vräks från sina lägenheter

Av , , 1 kommentar 5

 

Fler människor vräks från sina bostäder
Under årets första sex månader vräktes 1619 personer från sina lägenheter och det är en ökning på 4 %
Det är egentligen inte oväntat då de som har det sämst ställt fått det sämre. A-kassan har regeringen höjt kraftigt och många av de som har det sämst ställt har inte haft råd att vara med och blir man då arbetslös kan man inte betala hyran och då vräks man.
Förändringarna i sjukförsäkringen har också gjort att många haft svårt att klara hyran. Det här gjorde regeringen för att ha råd att sänka skatterna mest för de som har det bäst och framförallt i storstäderna där man fått det mycket bättre ekonomiskt

Ekonomin inte så ljus som Anders Borg säger

Av , , 2 kommentarer 5
Ekonomin inte så ljus som det sägs
 
Regeringen har ofta gått ut och sagt att allt går åt rätt håll men är det så bra som det sägs.
 
Ungdomsarbetslösheten är fortfarande i topp i Europa och antalet arbetade timmar ökar inte mycket vilket gör att kommunernas skatteprognoser kan vara i överkant Staten klarar inte av sina betalningar med de prognoser man hade och tvingas låna mer än tidigare beräknat.
 
Statens underskott blev för de 6 första månaderna 23,8 miljarder mot beräknande 18,9 vilket är ganska mycket pengar. 5 miljader felräkning är en stor summa pengar
 
Det innebär bland annat att man lånar till de skattesänkningar man gjort. Inte bra på sikt och se hur det gick för Grekland
2 kommentarer
Etiketter: , ,