Etikett: sjukförsäkring

Vilseled inte svenska folket Fredrik Reinfeldt

Av , , 7 kommentarer 16

I morse var det debatt mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt som handlade om pensionärerna och skatterna och det är väl ingen hemlighet att vi vill ha samma skattesats för samma inkomst då pension är uppskjuten lön.

Jag blir både ledsen och förbannad när jag hör Fredrik Reinfeldt säga att arbetsgivaravgifter är skatt. Det är helt fel. Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring vars avgift har betalats av att löntagarna avstått löneutrymme till den försäkringen, dessutom så finns också egenavgifter som den som är med betalar till.
Sjukförsäkringen är också en försäkring där löntagarna avstått löneutrymme för att få en försäkring som täcker inkomstförlusten då man blir sjuk och det finns också kvalifikationsregler för den. Den har regeringen naggat i kanten och stulit pengar som löntagarna avstått ur löneutrymmet för att sänka skatterna för de som tjänar mest.
Arbetsgivaravgifterna är ingen skatt utan en finansieringsväg av reformer som löntagarna avstått löneutrymme för att få en större trygghet.
Jag tycker Reinfeldt ska lära sig skillnaden mellan skatter och försäkringsavgifter som visserligen betalas kollektivt, men det är försäkringspremier. Jag är besviken att inte Mona tog tid och talade om hur det i verkligheten är.

Är alliansmålet att på sikt skrota sjukförsäkringen?

Av , , 3 kommentarer 6

I Västerås och Örebro jobbar högeralliansen för att de anställa ska ha en privat sjukförsäkring som de får gå med i och betala via bruttolöneavdrag, om de vill. Man har sett att de anställda inte klarar sig med den ersättning och de ersättningsnivåer som är.

 

Men detta visar egentligen på att alliansen på sikt vill privatisera sjukförsäkringen och att man är på väg bort från den generella välfärdspolitiken tillförmån för privata lösningar. Att man därtill arbetar för att ordna gräddfiler i sjukvården för de anställda, främst chefer, gör inte saken bättre. Även det ett tecken på att man vill styra om Sverige från en välfärd för alla där det är behoven som styr till något helt annat.  

 

 

3 kommentarer
Etiketter: ,

Moderat förakt

Av , , 4 kommentarer 12

Moderaterna och bland annat Edvard Riedl har gång på gång sagt att en höjd sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring är att gå från en arbetslinje till en bidragslinje.

Men jag tycker det visar på ett förakt och en fullständig okunskap om sjuka och arbetslösas situation. Även de flesta moderater tror väl ändå på att de allra flesta vill jobba, eller?
 
När det gäller den misslyckade jobbpolitiken och de ökade arbetslöshetssiffrorna har man genomgående skyllt allt på den globala finanskrisen. Men den cyniska politiken har också tagit sig uttryck i den nya sjukförsäkringspolitiken då gravt sjuka människor utförsäkras och ska prövas mot hela arbetsmarknaden.
 
Jag tror inte att arbetslösa och sjuka endast är ute efter ersättningarna från försäkringssystemet utan faktiskt vill jobba om det nu funnits jobb eller om de varit friska. Den moderata synen är att människor utnyttjar försäkringarna för att man inte vill jobba och därför ska ersättningarna sänkas så mycket så att människor tvingas till att jobba, även om man är sjuk, men när det inte finns några jobb?
 
Sen måste man också komma ihåg att alla de som arbetar har betalat en premie för att de kunna få en ersättningsnivå (där de flesta ska kunna ha 80 % av tidigare lön i ersättning) vid sjukdom eller arbetslöshet. Pengar som regeringen istället har stulit från löntagarna för att sänka skatten mest för de som tjänar mest. Resultatet av regeringens politik har blivit en allt större privatförsäkringsmarknad för att människor ska kunna betala lånet för sin bostad.
 
Men det finns inget motsatsförhållande mellan rimliga ersättningsnivåer i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna och en jobblinje. Man måste kunna betala mat och hyra även om man är sjuk eller arbetslös.

Fler och fler söker rättshjälp. Ljug inte på Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 4

Fler och fler söker rättshjälp. Det beror på att fler och fler har blivit av med sin sjukersättning. Rättsfallen som rör indragen sjukpenning fördubblades i slutet av förra året. Den här rättshjälpen kommer till facken och för de som är kvar i facken, resten får nog finna sig i att inte få sin sak prövad. Det här tror LO,s rättskydd är bara början och redan nu är man överhopad. Det här beror på regeländringen att sjukpenningen blir indragen och att man ska prövas mot hela arbetsmarknaden. Det här är en medveten strategi från högeralliansen. Rikta åtgärder mot de 10-20 % som har det sämst ställt i samhället för att ha råd att sänka skatten mest för de som har det bäst.

Varför förmedlas lögner VK. jag förstår inte att VK inte kollar upp saker och ting bättre. I dagens tidning finns en artikel om att landsting och kommer säger nej till facebook. I faktarutan står att Vlhelmina kommun har nej till Facebook på arbetstid. Det är inte sant  och jag har faktiskt kontrollert detta i Vilhelmina med min kollega där. Nu står i faktarutan att källan är TV 4 och inom parantes TT men det undantar inte ansvaret att kolla fakta. Det är skamligt av TV 4 måste jag säga men inte förvånande

En stark sjukförsäkring är en rättvisefråga

Av , , Bli först att kommentera 5

Regeringen har gjort avsevärda försämringar i sjukförsäkringen under sitt regeringsinnehav. Men nu har de rödgröna lagt ett förslag om förbättringar. Sjukförsäkringen kommer vid en valvinst reformeras genom att ersättning ges även efter 550 dagar. Detta till skillnad från regeringens nuvarande system då man efter denna gräns kastas ut ur sjukförsäkringen utan ersättning.

Taket i försäkringen kommer också att höjas till 10 basbelopp så att fler får 80 % av tidigare lön i ersättning när man blir sjuk. Dessutom ska en fond skapas som ska säkerställa tillgången till rehabiliteringsinsatser.

Det är ett bra förslag som presenteras som gör att man kommer bort från högeralliansens ”grundtrygghet” till en sjukförsäkring som istället blir en försäkring som är byggd på den generella välfärdspolitiken. Då kanske vi också slipper en utveckling där många människor tvingas ta privata försäkringar för att kunna trygga sin ekonomi om man blir sjuk.

Husmark-Pehrsson, nuvarande sjukförsäkringsminister, reagerade självklart negativt och menade att detta skulle medföra en återgång till utanförskap, samt ge fler förtidspensionärer. Men högerregeringens nuvarande försäkring gör på intet sätt folk friskare, det ger däremot fler människor som ställs utanför på grund av utförsäkring. Husmark-Pehrsson verkar leva i sin egen värld utanför oss andra, det om något har bevisats de senaste månaderna när det gäller hanteringen av sjuka människor.

Reinfeldt försöker också ta udden av förslaget genom att säga att förslaget kostar för mycket pengar. Men att det kostar förstår nog alla och om vi ska ha en välfärd, även för sjuka människor, ja då kostar det. Det är inget konstigt med det. Sen att nuvarande regering valt att inte använda de avsätta pengarna till det som är tänkt (som en försäkring för sjuka människor) är ju snarare en stöld av löntagarnas pengar då löntagarna har avstått löneutrymme för att ha en sjukförsäkring vid behov. Pengar som Reinfeldt och högerregeringen har använt till att sänka skatten för de som har det bäst ställt. Det är inte rimligt i ett välfärdssamhälle. Även sjuka människor har rätt till drägliga ekonomiska villkor, det har man via sitt löneutrymme betalt för.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Högeralliansens sjukförsäkring måste rivas och göras om

Av , , Bli först att kommentera 6

Sjukförsäkringen har under högerregeringens styre inte fungerat på önskvärt sett. Orsaken är den övertro som högeralliansen hade till att folk fuskade. Samtidigt ville man ha pengar till skattesänkningar för de som tjänar bäst. Konsekvenserna blev ett onödigt lidande för många människor samt att många utförsäkrats då systemet gjordes om.

Nu har en överenskommelse mellan de rödgröna slutits om vad som ska förändra vid ett regeringsskifte. Den stupstock som högeralliansens infört som innebär att människor utförsäkras efter 550 dagar ska bort, samt att individuella prövningar ska införas. Det finns andra saker som också kommer att förändras men det viktigaste är kanske att taket höjs.

Det är oerhört viktigt att man återför sjukförsäkringen till den försäkring mot inkomstbortfall som den tidigare har varit. Detta så att fler får ut 80 % av sin lön. Det är på tiden att den borgerliga sjukförsäkringen som utgår från ett grundtrygghetssystem kastas i papperskorgen och det fortast möjligt. Att de övriga borgerliga partierna arbetat för en grundtrygghet, framförallt centern är ingen nyhet, men det är ändå märkligt att Folkpartiet ställt upp på att sjukförsäkringen inte är en del i den generella försäkringen.

 

Vi blir fler och fler men fler och fler utförsäkras ur sjukförsäkringen

Av , , Bli först att kommentera 10

 

Vi blir fler och fler i Umeå vilket självklart är bra. Vi är 114 000 och ökade med 1350 kr.Det är alltid bra med tillväxt. Det har blivit fler som flyttar in och färre som flyttar ut. Då kommer man säkert hit för jobb eller utbildning och de som stannar har stannat i utbildning eller fått jobb.
 
Det är också glädjande att det föds betydligt fler barn än det är personer som avlider. Nu har vi några års stora kullar och det är ju bra om trenden håller i sig att man vill skaffa barn och att man inte  skjuter upp barnafödandet
 
 
Indragna sjukpenningar
Det är fler och fler som får sina sjukpenningar indragna. På ett år har det blivit dubbelt så många och sista kvartalet var det 7400 år 2009, en fördubbling sedan året tidigare. Den största ökningen är att det har blivit fler indragningar.
 
Detta är en effekt av att regeringen tagit nya och hårdare regler och det drabbar de långtidssjukskrivna som säger att den som varit sjuk i 6 månader ska prövas mot jobb på hela arbetsmarknaden. Husmark-Pehrson är ansvarigt statsråd för detta i den moderatledda regeringen