Etikett: vägar

Regeringen måste börja agera – inte bara prata om infrastruktur i Norrland

Av , , 2 kommentarer 19

Den här artikeln hade vi tänkt få in i VK idag då ministern är här på besök men det togs inte in. . Den är skriven av mig tillsammans med Anders Ygerman riksdagsman från STockholm och ordförande i trafikutskottet.

Nedan kan du ändå läsa det vi hade tänkt i papperstidningen

I slutet av förra veckan blev det klart att tågstoppet mellan Umeå och Luleå förlängs till den 10 mars. Stoppet beror på vintervädret som har orsakat skador på tågen. Också på många andra håll i landet har vi under de senaste åren fått vänja oss vid omfattande förseningar och inställda tåg. Järnvägen fungerar inte som den ska, och det leder till att godstransporter ställs in, att människor inte kan resa och att jobb hotas när arbetsmarknaden inte fungerar eftersom tillförlitligheten är så låg att det inte går att pendla till de jobb som finns.

Idag är infrastrukturminister, Catharina Elmsäter-Svärd (m), på besök i Umeå och Västerbotten. Vi tycker därför att det är på sin plats att påminna ministern och företrädare för alliansen om att de i valrörelsen med enad röst sa att Norrbotniabanan skulle byggas. Vikten av en Norrbotniabana kan inte nog betonas. Den är länken som binder samman det svenska och det europeiska järnvägsnätet med det framväxande nätet i Ryssland och området kring Barents hav. Järnvägsprojektet ska därför inte ses som ett projekt för norra Sverige, det måste beaktas i ett vidare perspektiv. Risken är annars att Sverige blir en vit fläck på kartan i ett Europaperspektiv och att hela Sverige blir en återvändsgränd. Vi Socialdemokrater vill att arbetet med en första etapp på Norrbotniabanan inleds och att en projektorganisation inrättas.

Viktigt är också det öst-västliga stråket från Norge till Sverige, från Sverige till Finland och från Finland och vidare. Regionen behöver ett säkerställande av Kvarkentrafiken. Våra finska grannar i Vasa, tillsammans med den finska regeringen, har försökt trycka på den svenska regeringen men har mötts av ointresse. Nu måste regeringen ta sitt ansvar och öka sina ansträngningar för att få stöd hos EU så att färjetrafiken för persontrafik och gods kan säkerställas.

För Umeå och Västerbotten är fungerande transportinfrastruktur av mycket stor betydelse för jobben och regionens utveckling. I Socialdemokraternas förslag till statsbudget avsätter vi 400 miljoner kronor mer än regeringen varje år för underhåll och drift av järnvägen. Det är vad som krävs för att vi ska nå upp till den nivå som Trafikverket bedömer är nödvändig. För att Kvarkentrafiken ska fungera fullt ut måste underhållet av exempelvis Tvärbanan och Ostkustbanan förbättras. På båda sträckorna behövs det förstärkningar så att tågen kan gå utan komplikationer för både gods- och persontrafik.

Sammantaget vill vi socialdemokrater skjuta till 46 miljarder mer än regeringen under perioden 2014-2025 till byggnation av nya järnvägar, förbättrat järnvägsunderhåll och förbättrade vägar. Det behövs för att människor ska våga ta steget till att pendla till ett nytt jobb eller för att den svenska exportindustrin snabbt, säkert och effektivt ska få ut sina varor på exportmarknaden. Om vi ska lyckas minska transportsektorns klimatpåverkan och oljeberoende måste järnvägen bli mer attraktiv och användas av fler.

Sedan valet har regeringen knappast pratat om Norrbotniabanan. I regeringens infrastrukturproposition från i höstas finns inte en krona avsatt. Vi kräver nu svar från Elmsäter-Svärd: blir det inte någon Norrbotniabana om regeringen får bestämma?

Anders Ygeman, ordförande i Riksdagens Trafikutskott (S)
Lennart Holmlund, kommunalråd (S) Umeå
 

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Norrbotniabana behövs, högre skatter med M

Av , , 2 kommentarer 7

 

Norrbotniabana

När det gäller Norrbotniabanan tog Västerbottens socialdemokrater ett uttalande på distriktskongressen i helgen. Ett uttalande om att "Norrbotniabanan en förutsättning för
möjligheternas land
".
Vi får hoppas att Åsa Thorstensson kommer med positiva besked om helheten.

 
Högre skatter med M
Regeringen säger att de satsar 482 miljarder på infrastruktur. Det är fel. Regeringen satsar 417 miljarder ur statskassan. Resten kommer från andra håll som från Umeå kommun med 150 miljoner för att ringleden ska kunna byggas vilket vi godkänt, vi måste för miljön och tillväxtens skull.
Det ska även finansieras av trängselskatter och vägavgifter. Det här innebär att man höjer skatterna med 65 miljarder under perioden fram till 2021.
Regeringen kallar arbetsgivareavgifterna för skatt medan det är en avgift eller rättare sagt en försäkringspremie till sjuk och arbetsskadeförsäkringen liksom avgiften till arbetslöshetskassan.
Då blir detta en extra skatt för de som kör bil och en extra skatt för kommunerna. Skatten för de som kör bil blir lika stor oavsett om du tjänar 18 000 i månaden eller 60 000.
Detta är ett led i en systemförändring för att man ska kunna ha råd att sänka skatten mest för de som tjänar bäst.
Media bär fram regeringens budskap helt okritiskt.
 
Kalla lokaler
I går hade Ung vänster ordnat demonstration om kalla skollokaler och kom till stadshuset. Vi satt i sammanträde med arbetsutskottet när en VK journalist kom och sa att ungdomarna hade krävt att få möta mig.
Så var det inte. Inte ett mail och inte ett telefonsamtal. Jag litar på att dagens ungdomar själva ber om träff om de vill ha en.
Jag gick sedan ut och frågade vem som sökt mig men självklart fick jag inget svar. Någon steg ändå fram och ställde frågor. Har eleverna velat träffa mig har säkert Tamara  hjälpt dem.

 

Kommunbesök och avslaget av besvären

Av , , 1 kommentar 3

Det är mycket intressant att få se och höra hur kommuner och länder styrs inom EU. Vi är i Luxemburg med det gemensamma försäkringsbolaget och har avslutat ett kommunbesök i Hesparange, en av 116 kommuner i ett land som är ungefär lika stort till ytan som Umeå kommun.

En sak är dock helt klart och det är att vi i Sverige hunnit längst i demokratisynpunkt då det gäller att ge ansvar och befogenheter till kommunerna. Vårt kommunala självstyre är unikt och att man ger de politiker som är närmast medborgarna, kommunpolitikerna, något reellt att säga till om.

Idag har jag också noterat att regeringen har avslagit de besvär som funnits mot vägdragningarna inom Umeå kommun när det gäller norra länken och E4 efter kolbäcksvägen. En återgång till i stort sett de dragningar som fanns redan 1991. Jag tycker det är bra att regeringen har gjort detta men det ställer ändå frågor om varför det inte gick att göra så detta redan 1991 och även i andra förslag som kom senare.

Överklagningarna har kostat enorma summor pengar och argumenten för vägarna har varit ungefär desamma under hela tiden. Det har inte funnits några andra möjligheter än att gå på ett ringledssystem runt Umeå och dagens beslut visar på att vår planering var riktig.

 

1 kommentar
Etiketter: , , , ,