Magdalena Andersson, landshövding

Nordmaling – möjligheternas kommun

Nordmaling – en möjligheternas kommun som har extremt gynnsamma förutsättningar, med sitt läge med 15 mil kust och två stora arbetsmarknadsområden (Ö-vik och Umeå) på pendlingsavstånd.
Där var jag på besök idag. Träffade kommunledningen för att få veta mer om vad som händer i kommunen och om kommunledningens tankar inför framtiden.
Företag i fokus
Det var intressant att se hur man bestämt sig för att arbeta strategiskt för att utveckla samarbetet med företagen på orten. Minst ett företagsbesök per vecka från kommunledningen kombineras med regelbundna företagsaktiviteter, kvällsträffar, och företagsfrukostar. Det är aktiviteter som ger mycket! Inte minst kunskap om vad företagen gör, vill och kan och vad de har för framtidstankar och behov. Och samtidigt är det ett nätverkande för företagen, att ses lite nu och då över en fika. Få info om aktuella frågor och byta några ord med varandra.
Idag finns det 1200 registrerade företag i Nordmaling, minst 700 av dem är att betrakta som verksamma och flera av dem rankas mycket bra i Svenskt Tillväxtindex.
Bland de expansiva och framgångsrika, fast kanske inte för allmänheten så välkända, nämndes Lundgrens hyvleri i Brattsbacka. Ett företag med en omsättning på 100 mkr och en betydande export bland annat till Korea. Jag ser fram mot att besöka dem vid lämpligt tillfälle.
Men visst finns också utmaningar. Bättre tillgång till bredband och köptrogna kunder lokalt är viktigt inte minst för de små företagen. Svårt med bostäder, kombinerat med svårigheter att bygga (för dyrt och för svårt eller omöjligt att låna) gör sitt till. Men nu är fler nya boenden/lägenheter på gång att byggas, snart kommer ett havsnära boende med 50 kooperativa hyreslägenheter; gå in på kommunens hemsida så finns det information om dem där.
Man ska inte heller underskatta effekten av att lyfta fram goda exempel. Därför har kommunen instiftat priser till de lokala företagen och infört en årlig företagsgala. Ifjol deltog 70 företagare. I höst är det dags igen. Den 13 november får Nordmalingsborna ta på sig galakläderna igen.

4 kommentarer

  1. Pingback: Mycket på gång! | Madelaine Jakobsson (c)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.