Sex matcher för Harty

Jonathan Harty får alltså sex matchers avstängning för sin tackling mot Lukas Bengtsson och sitt slagsmål med Christopher Fish. Två av matcherna görs om till böter a 8000kr.

Så vad kan vi då konstatera:

¤ Diciplinnämnden anser att tacklingen var vårdslös, skedde i hög fart nära sarg och i ryggen på Bengtsson. De anser inte att någon var mer drivande i slagsmålet och väger samman båda skeendena samt den automatiska avstängningen på en match som ett ”match-penalty” innebär. Alltså kan vi konstatera att tacklingen i sig måste ses som grov då det blir hela sex matcher. Christoffer Fish får nämligen två matchers avstängning varför tacklingen måste vara föremål för fyra matchers avstängning.

¤ Jonathan Harty tjänar mellan 25 000 och 35 000 kronor i månades baserat på hans böter som är på 4000kr per match.

¤ Vad jag själv tycker om domen? Två matcher för mycket är vad jag tycker.

Här har ni domarna mot Harty och Fish i sin helhet.

BESTRAFFNINGSÄRENDE

Namn:                                  Jonathan Harty
Förening:                             IF Björklöven
Adress:                                Tegsvägen 20, 904 33 Umeå
Matchdatum:                        2014-10-25
Mellan:                                Mora IK – IF Björklöven
Domare/anmälare:               Peter Sabelström

BESLUT

Efter match penalty i match mellan Mora IK och IF Björklöven, HockeyAllsvenskan, den 25 oktober 2014, åläggs Jonathan Harty, IF Björklöven följande straff för tackling bakifrån och slagsmål:

1. Avstängning fr.o.m. den 27 oktober t.o.m. den 4 november 2014. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning

2. Böter om 8 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 6 matcher, varav 2 matcher omvandlas till böter.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan (två stycken ärende 38 och 39b), ett yttrande från Jonathan Harty avseende båda händelserna samt en filmsekvens från händelserna.

Anmälan: En Moraspelare åker ner mot sarghörnet för att ta pucken. Efter att han passat pucken vidare kommer Jonathan Harty och tacklar Moraspelaren vårdlöst i ryggen in mot sargen. Moraspelaren blir liggandes kvar på isen någon/några minuter men kan sedermera återvända till spel i matchen efter observation. Efter tacklingen på Moraspelaren söker Moras Christopher Fish upp Jonathan Harty för att hämnas tacklingen. Båda slåss rejält och utan handskar och visar inga tendenser på att sluta då linjemannen går emellan för att bryta slagsmålet. Slagsmålet upphör när båda spelarna faller till isen varpå linjemannen bryter.

Jonathan Harty har uppgett i huvudsak följande: Moraspelaren var medveten om att han jagade efter honom, vilket styrks av filmsekvensen. Han tacklade mot Moraspelarens högra skuldra vilket skickade in denne i sargen. Moraspelaren var inte beredd på tacklingen vilket berodde på att denne var för upptagen med att titta efter passningen. Han hade ingen avsikt att skada motspelaren. Efter denna händelse blev han attackerad av flera Moraspelare. I tumultet tappade han hjälmen. Han fattade då tag i en av Moraspelarna och höll honom nära kroppen för att undvika att bli slagen. Han träffades dock av ett par smällar utan handskar. För att skydda sig själv kastade en handske och slog tillbaka.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Beträffande den inledande händelsen finner nämnden att filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Tacklingen sker i hög fart mot en motspelare nära sargen efter att denne spelat ifrån sig pucken. Enligt nämnden sker tacklingen i ryggen. Tacklingen, som innebar att Moraspelaren tacklades in mot plexiglaset, är vårdslös och Jonathan Harty har härigenom gjort sig skyldig till en otillåten ryggtackling. Beträffande det efterföljande slagsmålet är det på grund av kameravinkeln inte möjligt att ta del av hela händelsen. Nämnden finner dock inte anledning att betvivla uppgifterna i anmälan om att slagsmålet skett utan handskar och att det inte omedelbart upphörde vid linjemannens försök att bryta. Utredningen ger inte stöd för att någon av spelarna har varit mer drivande i slagsmålet än den andre. Vid bedömningen av straffvärdet beaktar nämnden dels att knytnävsslagsmål inte är ett acceptabelt beteende inom svensk ishockey, dels att tacklingar bakifrån i hög fart nära sarg typiskt sett medför stor skaderisk. För förseelserna ska en gemensam påföljd utdömas för Jonathan Harty. Nämnden finner att Jonathan Harty ska stängas av en tid motsvarande sex matcher, inklusive den automatiska match som följde vid ett match penalty. Två av dessa matcher omvandlas till böter i enlighet med det system för kombinationsstraff som tillämpas i bl.a. HockeyAllsvenskan.

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                                  Christopher Fish
Förening:                             Mora IK
Adress:                                Box 142, 792 23 Mora
Matchdatum:                        2014-10-25
Mellan:                                Mora IK – IF Björklöven
Domare/anmälare:               Peter Sabelström

BESLUT

Efter match penalty i match mellan Mora IK och IF Björklöven, HockeyAllsvenskan, den 25 oktober 2014, åläggs Christopher Fish, Mora IK följande straff för slagsmål:

Avstängning fr.o.m. den 27 oktober t.o.m. den 1 november 2014. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning

Avstängningen bedöms motsvara 2 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Christopher Fish och en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Efter tacklingen på Moraspelaren söker Moras Christopher Fish upp Jonathan Harty för att hämnas tacklingen. Båda slåss rejält och utan handskar och visar inga tendenser på att sluta då linjemannen går emellan för att bryta slagsmålet. Slagsmålet upphör när båda spelarna faller till isen varpå linjemannen bryter.

Chrisopher Fish har uppgett i huvudsak följande: Efter att Björklövens Jonathan Harty tacklat en Moraspelare i ryggen åker denne in mot mitten av banan. Han åker då in mot högen av spelare för att se till att inget ytterligare händer. När han tar tag i Jonathan Harty för att tala med honom får han till svar ”We are gong, we are going, varpå denne slänger handskarna. Han slänger då sina handskar. Ett slagsmål utbryter som avslutas när de hamnar på isen.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. På grund av kameravinkeln är det inte möjligt att ta del av hela händelsen. Nämnden finner dock inte anledning att betvivla uppgifterna i anmälan att slagsmålet skett utan handskar och att det inte omedelbart upphörde vid linjemannens försök att bryta. Knytnävsslagsmål ingår inte i spelet och är inte ett acceptabelt beteende inom svensk ishockey och leder regelmässigt till avstängning. Utredningen ger inte stöd för att någon av spelarna har varit mer drivande i slagsmålet än den andre. Christopher Fish bör mot denna bakgrund ådömas en kortare avstängning. Disciplinnämnden finner att avstängningens längd ska bestämmas till två matchers avstängning.

Tillämplig regel: 14 kap 2 § 8 p RF:s stadgar, utvisning enligt regel 141.

I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.

I avgörandet har deltagit Alexander Ramsay, Johan Nordin, Ulf Lindgren, Hans-Göran Elo och Stefan Persson.

Enhälligt.

 disciplinnämndens vägnar

Alexander Ramsay

Böteslistan baserat på lön ser ut som följer:

Månadslön upp till 5 000 kr – 750 kronor i böter för en match avstängning
Månadslön 5 001-10 000 kr/mån – 1 250 kronor.
Månadslön 10 001–25 000 – 3 000 kronor.
Månadslön 25 001–35 000 – 4 000 kronor.
Månadslön 35 001–50 000 – 6 000 kronor.
Månadslön 50 001–70 000 – 8 000 kronor.
Månadslön 70 001–90 000 – 10 000 kronor.
Månadslön 90 001–110 000 – 12 500 kronor.
Månadslön 110 001–130 000 – 15 000 kronor.
Månadslön 130 001–150 000 – 17 000 kronor.
Månadslön 150 001–170 000 – 20 000 kronor.
Månadslön 170 001–200 000 – 23 000 kronor.
Månadslön 200 001–250 000 – 25 000 kronor.
Månadslön 250 001–300 000 – 27 500 kronor.
Månadslön 300 001 och uppåt – 30 000 kronor.

3 kommentarer

  1. Mats

    Jinxade väl Harty när jag pratade med dig i 1:a periodpaus om hans alltför ofta höga armar i tacklingarna. Tyckte tacklingen var ful och värd 4 matcher jämfört med Pitefoppas 7 matchers armbåge.
    Sedan lite fånigt att man inte finner någon drivande i slagsmålet när tre moraspelare går på Harty som iofs inte behöver slänga handsken men högst förståligt att han möter upp ”bestraffningen” från Mora spelarna.
    Sedan en hyllning till Green Devils under Moramatchen, 10minuter innan match till minst 10minuter efter fullt ös. Endast tyst i pauserna och ändå full volym ända in i kaklet hur bra som helst. Laget lyftes fram till säsongens bästa match.

  2. Lugge

    Så om jag passar/skjuter pucken och vänder mig mot sargen så att jag får ansiktet mot sargen så får INGEN tackla mig. Om domarna ska följa dessa riktlinjer kommer hockey i allsvenskan att lika inget alls. Det skulle bli ett 20-tal utvisningar varje match.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.