Intervjun med Salomonsson – Frågor & Svar

Mikael Salomonsson har varit med sedan Björklöven gick upp från ettan. Hela vägen från uppsatt målsättning om SHL 2020 till denna säsongens misslyckande. Här kommer hela min intervju med honom frågor och svar.

Blogggen träffade Micke Salomonsson en timme på måndagen och det här blev resultatet:

Ni läser artikeln med det bästa sammanfattat här.

Hur långt har ni kommit i eran utvärdering av säsongen?

– Det beror på vad man menar med säsongen. Pratar du bara herrarnas representationslag eller pratar du om föreningen i stort med alla våra verksamheter

Vi kan ta det en efter en. Ni går ju mot ett årsmöte där verksamhetsberättelser ska göras och verksamhetsplaner ska göras. Hur långt har ni kommit?

– Utvärderingen är ett arbete som pågår löpande hela tiden, men det blir självklart mer intensivt när man kan summera säsongen sportsligt. Vi har kommit en bit. VI är någonstans i mitten av arbetet.  När det gäller både damerna och herrarnas representationslag har de ju avslutat sin säsong så där har vi kommit en bit längre. Med J20 som avslutade nu i helgen har vi inte kommit lika långt. När det gäller affärssidan och vår CSR-projekt har vi kunnat följa löpande och där är vi långt framme i vår utvärdering.

Vad känner du generellt kring statusen i klubben. Hur är det att sitta som ordförande?

– Vi är inte där vi hoppades att vi skulle vara sportsligt och då pratar jag framförallt om herrarnas representationslag. Det är klart att det är så stor del av vår verksamhet att det är en utmaning att blicka tillbaka på en säsong där vi inte gjort en sportslig förflyttning på det sätt som vi gjort. Ser vi på övriga verksamheten har vi väldigt många saker som förflyttat sig i rätt riktning under senaste verksamhetsåret.

Vad är det som förflyttat sig i rätt riktning?

– Ekonomin har vi sedan några år tillbaka haft god kontroll på och den känns väldigt stabil. Sedan om vi tittar affärsmässigt på vår CSR-projekt gröngul kompis som vi lanserade så har det förflyttat sig på ett bra sätt. Vi har även förflyttat hela föreningen i vårt arbetssätt i de värderingarna vi vill ha i föreningen har förflyttat sig på ett bra sätt. Jag tycker även i vår sportsliga verksamhet på junior och ungdomssidan har utvecklats och förflyttat sig på ett bra sätt. Jag tycker även damernas verksamhet har också förflyttat sig på ett bra sätt.  Så det känns som att det är många delar av verksamheten där vi gör bra saker.

Damernas verksamhet har haft en tydligare satsning i år, men resultatmässigt gick laget inte till playoff utan föll på målsnåret. Hur ser du på det?

– Vi gjorde en satsning som ändå på något sätt betalat sig till del. Vårt yttersta mål är att på spets och breddnivå utvecklat damverksamheten. Vi vill naturligtvis ha representation i högsta serien, men vi vill också bygga en bredd som gör att spelare på ungdoms och juniorsidan kan spela i stora serier och utvecklas i vår verksamhet. Vi har inte de förutsättningarna just nu och där tycker jag att Björklöven kan vara en stor del av den utvecklingen.

Det har varit mycket tjafs om man ser till de tips vi fått kring ungdomssidan de senaste åren med föräldrar som varit förbannade och olika konflikter. Det här säsongen har det varit ganska tyst. Är det något ni ändrat i ert arbete på ungdomssidan eller har det bara varit slumpen?

– Jag tror att vi kan vara ganska trygga att vi har även där fått framdrift i mycket av det vi jobbat med. Dock ska vi vara ödmjuka i att vi har mycket jobb kvar att göra t.ex. när det kommer till den röda tråden som vi arbetar efter. Rent prestationsmässigt så saknar vi en del fundamentala saker som ska känneteckna Björklöven som förening och det påverkar så klart även ungdoms och juniorverksamheten. Men vi ser tydligt att vi förflyttat oss framåt på ungdoms och juniorsidan att vi flyttat oss framåt även om det är mycket jobb kvar att göra.

Med J20 såg det ut utifrån att ni gjorde en satsning som var lite starkare än tidigare med fem värvade spelare inför playoffet. Är det något från styrelsehåll att ni har en medveten satsning på J20?

-Inte på den detaljnivån att vi pratar om enskilda spelarförvärv.

Näe, jag tänkte övergripande att J20-verksamheten fått mer medel. Är det så?

– Nej, vi ar en uttalad satsning kopplat an till sportsliga verksamheten  att ungdoms och juniorverksamheten ska ha förutsättningar att utveckla ungdomar till hockeyspelare. Det är klart att det finns riktade satsningar, men i utvärderingsarbetet som tar fart nu kommer vi att se vilka delar som vi måste sätta fokus på för juniorverksamheten där J20 ingår.

Men det finns inget uttalat mål och någon strategi att ”Så här tar vi oss till J20 Superelit”?

– Det finns en tydlig målsättning att vi ska nå J20 Superelit. Sedan är den målsättningen kopplat till andra aktiviteter. Det sitter ihop. Det är en resursfråga som gör att det måste gå i en speciell ordning, men det finns absolut den ambitionen.

Hur känner du själv kring den tiondeplats ni hamnade på, 12 poäng sämre än förra säsongen?

 Ja det är svårt att beskriva det med andra ord än att det är ett misslyckande. Vi har haft en ambition att etablera oss på övre halvan sedan ett antal säsonger för att ha förutsättningar att ta steget mot vår nuvarande långsiktiga målsättning att nå representation i högsta ligan 2023. När vi tittar på den säsong där vi varit så är det ju bara att konstatera att där var vi inte, ganska långt ifrån och det är ju ett fall tillbaka jämfört med tidigare säsong.

Vad har ni kommit fram till är huvudanledningarna till misslyckandet?

– Det är lite för tidigt att svara på i det här läget. Det är som jag säger. Analysarbetet pågår och det är något vi har levande under säsongen. Vi vidtog åtgärder under säsongen, i höstas i form av att vi ändrade i sportchefsrollen. Det är klart att nu har vi kommit längre. Vi ser trots allt en bild av en sportslig verksamhet som kanske inte riktigt utvecklats på det sättet vi hoppats utifrån den satsning vi gjort i form av att truppen varit sammansatt på det sättet den borde varit gjord. Vi kanske inte heller har skapat de förutsättningarna administrativt som vi borde ha gjort för att vara förberedda när vi kom in i säsongen. Men i de enkäter vi nu gör med spelarna börjar det framträda en ganska tydlig bild kring ett antal pusselbitar vi måste åtgärda.

Vad är det för enkäter ni gör?

– Vi gör en ganska helomfattande enkät som spelarna och ledarna får svara på anonymt. Vi får när det är klart en ganska omfattande bild av hur vi ser på verksamheten internt genom det.

Ni valde att bryta med Fredrik Grönberg i November. Vad var huvudanledningarna till att ni bröt kontraktet?

 Det fanns ett antal saker som gjorde att vi upplevde att vi inte skulle få en utvecklingen vi vill ha genom den rekryteringen sportsligt i framtiden. Därför valde vi att bryta avtalet för att kunna växla upp de delarna i framtiden.

Ni valde att stå tomma, utan separat sportchef när ni avslutade med Grönberg och istället fick Jocke Fagervall dubbla roller. Hur ser du på det?

– Vi kände att vi inte skulle få den utväxlingen vi vill ha om vi inte gjorde en förändring och då gjorde vi det.

Hur ser du specifikt på att Jocke fick den dubbla rollen som sportchef och tränare som han själv efter säsongen sagt kanske var ett felbeslut från hans sida att tacka ja till?

– Det är klart att med facit i hand kan man alltid tänka att vi skulle gjort något annorlunda. Utifrån den situation vi var i så var det den bästa lösningen. Det var ett beslut vi tog i samförstånd, vi var alla trygga i lösningen. Vi visste att det skulle bli tufft. Vi har provat med Jocke i den situationen tidigare och vet att tiden är begränsad, men vi var och är ganska trygga i den lösningen.

Vilka tog beslutet att göra förändringen?

– Det är en operativ fråga för VD att fatta beslut om.

Hur har det varit den här tiden nu med en ny klar sportchef som har ett annat jobb och före det en rekrytering av en ny sportchef under pågående verksamhet. Hur har den situationen varit?

– Den har varit speciell. Den önskvärda situationen är att ha en stabilitet i organisationen där alla platser är tillsatta med personer som har rätt kompetens för sina tjänster. Sedan tycker jag att vi haft en förmån att kunna jobba rätt intimt med nya sportchefen. Klart med intimt än vi hade trott på förhand med tanke på hans nuvarande arbetssituation. Det är ju så att personen finns i avtal med en annan organisation och det ska man ha respekt för, men han har kunnat ha en närhet som gjort att han vara med i de stora frågorna som jag.

Hur ser du på det att Jocke gått ut och sagt att han ställt sin plats till förfogande som han gjorde för en tid sedan?

 Jag har kanske ingen principiell uppfattning kring det, men jag är positiv till att vi är transparenta i Björklöven, men annars är det ett beslut Jocke får ta.

Hur engagerade är ni i styrelsen under löpande säsong?

– Vi har hittat ett arbetssätt som vi är trygga med sedan ett par år som gör att vi inte är i de operativa funktionerna eller följer de på det sättet. Vi har en rapporterande funktion från vår VD på planerade möten och det är så det ska ske. Sedan har vi en sportslig kompetens i styrelsen, vi har två ledamöter med sportslig bakgrund- I vissa frågor har den efterfrågats och då har de funnits tillgängliga.

Ni har inte någon eller några i styrelsen som har ett speciellt sportsligt ansvar som vissa föreningar har?

– När vi delegerar helhetsansvaret till vår VD. Det är han som svarar för de mål vi följer.

Så om jag förstått det rätt så om det behöver ageras i föreningen sportsligt så är det sportchef i första hand, sedan VD som agerar innan det går upp till styrelsen att göra något i frågan om VD begär det stödet?

– Ja vi har en organisation som har ett ansvar och ytterst har VD:n ansvar och då även för det sportsliga. Ska man kunna ta ansvar måste man ha befogenheter vilket innebär att det inte ska vara andra beslutsfattare som inträder i vissa frågor.

Ni har haft tre VD:ar, fem huvudtränare och fyra sportchefer under din tid som ordförande. Vad gör att det är så svårt att få kontinuitet i den typen av roller?

– Jag vill påstå att det är ett branschproblem. Ser vi på hockeyallsvenskan är två år ett snitt för hur länge en klubbchef eller en VD stannar. Det är ju ett jätteutmaning. Vi har i Björklöven försökt att hitta verktyg för att hitta en mer långsiktig rekrytering. En lösning så att vi kan hålla fast i den röda tråden vi har. Men det är en kombination. Det är ett stort medialt intresse, det krävs en hel del för att sitta som VD eller klubbchef i Björklöven vilket det gör i många andra föreningar. Sedan är det så att uteblivna framgångar gör att pressen och utmaningen blir ännu större. Jag tror att hade vi haft ännu större framgångar speciellt på representationssidan så hade tillvaron kunnat vara mer angenäm. Sedan är det att det är stor press även från ungdoms och juniorsidan.

Ni satte upp en målsättning för fem år sedan att vara etablerade i SHL 2020. Har den varit pressande för er på något sätt?

 Det beror på hur man fungerar som individ. Vi agerar i en tävlingsstyrd verksamhet och där kan höga mål ge ett yttre tryck som kan påverka föreningen, men det är en förutsättning att ha ett förutbestämt mål för att kunna veta var man ska rikta och styra verksamheten och var vi ska lägga våra medel.

Har ni satt upp en ny målsättning nu?

– Vi reviderar i samband med utfallet varje år den plan vi har. Just nu ligger den långsiktiga planen mot 2023 där vi under våren ska uppdatera vårt mål. Målsättningen revideras på alla områden och det är naturligt att jobba med den typen av tidsatta mål. Vi har ju en operativ ledning som ska ansvara för att vi förflyttar oss. De kräver ju en resurstillförsel för att kunna ge resultat.

Ni har ökat resurstillförseln till a-laget, organisationen runt med fystränare, psykolog, team-manager och dessutom ökat spelarbudgeten år för år. Hur stor besvikelse är det från styrelsehåll att ni lyckas öka alla förutsättningar kring a-laget, men inte får någon sportslig utväxling av det?

– Jag tror att det är en besvikelse för alla. Jag tror att alla som jobbar med det här. Det finns ju några operativt som jobbar med intäktssidan. Allt från dem till alla andra som är verksamma i Björklöven vill förvalta de här tillgångarna på allra bästa sätt så det är en besvikelse rent allmänt. Sedan kan vi konstatera i vårt utvärderingsarbetet kan vi konstatera att vi inte fått den uppväxlingen sportsligt utifrån den resurstillförsel som skett och vi kommer att titta över det på styrelsenivå. Det gör vi i samförstånd med vår operativa ledning.

NI har valt att skriva tre år långt avtal med nya sportchefen. Detta med bakgrunden att ni haft sportchefer väldigt kort i klubben?

– I de ögonblicken när tidigare sportchefer tecknat kontrakten har det funnits detaljer so gjort att det känts rätt då. I det här fallet har det varit helt självklart. Det har med att göra att profilen och kompetensen som personen kommer med ska kunna matcha det vi behöver i tre år.

Är det den här personen som är nyckeln för Björklöven att ta steget sportsligt?

– Det är en mycket viktig pusselbit. Sedan är det bara en del i helheten, men jag tror att det är en viktig och avgörande del i vår framtid.

Du har varit med fem år som ordförande och sju år i styrelsen. Är du fortfarande hungrig?

 Det är en bedömning som omgivningen kanske ska göra. Men ska jag svara på frågan själv så är jag är fortfarande lika hungrig och sedan är jag mer vis av erfarenheterna idag. Men sen måste man inse att ingen är större än föreningen. Den dag som valberedningen har ett bättre alternativ som ordförande så ska vi byta ordförande. Men hungern finns där. Jag torr fortfarande att mycket av det vi gjort, den grund vi lagt ska kunna lyfta verksamheten. Sedan har jag inte kompetensen när det gäller sporten. Sedan tror jag och hoppas att vi ska kunna få in kompetens till styrelsen som kan hjälpa oss att kravställa ännu tydligare.

På vilket sätt ska ni kunna kravställa bättre med ny kompetens?

– Som jag sa tidigare så har vi gjort mycket som vi tycker är bra. Vi har gjort en hel del som man hade kunnat göra annorlunda också, men tittar vi på utfallet med affärsdelen och ekonomin så har vi kommit väldigt långt och vi kunnat styra det på ett bra sätt och fått utfall. Jag tycker att vi kommit en bit också när det gäller den sportsliga verksamheten, men när det kommer till spets på den allra yttersta nivån har vi inte kunnat kravställa på ett bättre sätt och det måste börja i styrelsen.

Ni vill alltså ha in personer med olika sportslig kompetens i styrelsen som kan hjälpa till att sätta krav?

 Ja, som kan hjälpa oss att kravställa och att vi tilldelar rätt resurser. Det handlar inte alltid om att tillföra mer pengar utan att göra rätt värderingar om hur och var vi ska tillsätta resurser. Där har jag förhoppningarna om att vi ska kunna göra det till nästa säsong och därför känner jag mig ännu mer hungrig att fortsätta.

Ni gjorde en rekrytering av Fredrik Grönberg som ni sedan avslutade med efter nio månader. Har ni gjort någon förändring av ert sätt att rekrytera nyckelpositioner för att inte hamna i samma problem igen?

– I grunden är det en operativ fråga som vår VD har det fulla ansvaret för. Det vår VD  valde att göra i just den här rekryteringen var att tillsätta en rekryteringsgrupp med bland annat deltagare från styrelsen. Sedan var kravprofilen annorlunda och det förändrar också utfallet.

Vad blir det viktigaste framåt för Björklöven för att nå sportsliga resultat?

– Den frågan hade varit lättare att svara på om man satt på den yttersta sportsliga kompetensen. Jag tror att det viktigaste är att få någon slags kontinuitet. Hur ska vi spela hockey. Där ska vi vara ödmjuka och konstatera att den grunden inte riktigt är satt än. Sedan är det väldigt viktigt att vi är tydligare kring kraven och konsekvenserna vid utebliven levervens. Sedan är det en hel del som behöver komma på plats. Det har vi sett i ledarenkäten vi skickat ut att vi behöver göra en del saker som är ganska tydliga, men det är synd att vi inte lyckats uppmärksamma de sakerna tidigare. Det kanske vi hade kunnat göra om vi varit ännu närmare verksamheten

Vad blir viktigt för att ha en bra relation med fansen framöver?

– Det man skulle vilja göra är ju att betala tillbaka med sportliga resultat på isen. Det är ju det allt handlar om, att vinna hockeymatcher. Det är ju det vi vill leverera. Sedan tror jag utifrån den situation vi är i att vi är några som gets möjligheten att jobba lite långsiktigt. Någonstans blir det en förtroendefråga, vad är det som gör att det inte lyfter. Där måste vi visa en handlingskraft och den måste vila på någon slags ödmjukhet där vi förstår var vi befinner oss. Vi måste bygga ett förtroende att fortsätta lyfta verksamheten. Vi ska ha en närhet till fansen. Jag hoppas att det upplevs att vi försöker vara lyhörda. Det är kanske inte alltid enkelt i vardagen, men utan fans tenderar vi att ha väldigt lite verksamhet.  Den här kopplingen måste man förstå. Hade vi haft sportslig framgång på en annan nivå hade vi inte suttit i den här förtroendesituationen

Du sitter i styrelsen för hockeyallsvenskan sedan tre år tillbaka. Vad har du gjort i den rollen?

– Där sitter jag inte längre med Björklövenkepsen utan som en representant för ägarna. Det har fokuserats på två frågor. Det handlar om de centrala intäkterna och nu sista året har serieutredningsfrågan självprioriterat sig på vår agenda.

Hur känner du kring förslaget som allsvenskan la fram nyligen. Var det Björklövenförankrat?

 Det var ägarförankrat. Vi har 14 ägare i form av klubbarna som vi i styrelsen ska arbeta för och det kanske inte alltid stämmer överens med mina uppfattningar som person och som Björklöven och jag representerar ägarna i majoritet. Det är intressant för ibland kanske jag skulle vilja föra fram min talan för Björklöven, men det är inte det som är mitt uppdrag. Men i slutändan tror jag att det är positivt för Björklöven att jag sitter där ändå, jag får en del information som kan vara bra att ha i ett tidigt skede.

Hur ser du på klyftan mellan SHL och Hockeyallsvenskans tv-avtal?

– Jag gläds oerhört mycket över vilket fantastiskt jobb man gjort med SHL där man fått en aktör att vilja skjuta in väldigt mycket nya pengar. Många gånger hanldar det om en omflyttning, men är det en aktör som tillför väldigt mycket pengar till svensk ishockey vilket är väldigt bra. Det som varit olyckligt är att vi inte lyckats lika bra i hockeyallsvenskan. Det finns möjligheter både när det kommer till tv-avtalet och andra centrala intäkter där vi inte gjort ett tillräckligt bra jobb. Där behöver vi rannsaka oss själva och vara ödmjuka. Att rikta kritik mot SHL tror jag inte är framdrivande i den här frågan. Dock tror jag att det är väldigt viktigt för svensk hockey att den här klyftan inte ökar. Vi behöver två professionella ligor, vi behöver underliggande struktur som har rimliga ekonomiska förutsättningar.

Men tv-avtalet är ett par år bort att förhandla kring. Utbildningsersättningar finns, men hur annars kan man arbeta med den klyftan?

– Men det finns andra stora centrala avtal man kan jobba med gällande intäktsbasen. Till exempel spelavtal utifrån hur marknaden utvecklats

På försäljningssidan. Hur ser utvecklingen ut där. Får ni utveckling hela tiden trots att resultaten fluktuerar?

– Generellt har vi kunnat göra det. Vi har haft en utväxling som vi själva kunnat se. Den har varit angenäm och till belåtenhet. Det vi oroar oss som vi ska vara ödmjuka för att vi närmar oss den punkten där i utifrån uteblivna sportsliga resultat kommer att stagnera. Jag tror kanske att vi kan börja se konsekvenser från det år vi har bakom oss och kommer att göra framöver.

Du säger att du fortfarande är hungrig efter fem år. Vad är det som gör att du trots att varit med så länge tycker att det är så roligt att vara med?

 Det finns en stor kärlek till klubben och till ishockeyn. Jag har ingen sportslig karriär själv, men jag älskar sporten som en glad amatör. Det tillsammans med att det är en fantastisk förening som berör så många. En förening som har så fantastiskt god förutsättningar borde kunna nå framgång kan man tycka. Även om det låter lite raljant för det är få klubbar som kan mäta sig med de förutsättningar vi har. Titta på förutsättningarna i en så expansiv stad, med en så fantastisk supporterskara få bedriva verksamhet kring en idrott som man har kärlek till och en förening som ligger så nära hjärtat. Jag har en övertygelse att vi ska kunna nå de här sportsliga målen. Vi ska ha representation i högsta ligan i en stad som Umeå med ett så fantastiskt varumärke som Björklöven. Inget annat är ju acceptabelt. Att få göra den resan vore ju fantastiskt. Sedan är det en resa att göra, så är det, men övertygelsen finns där. Jag är ett hundra procent säker på att vi kommer att lyckas. Vi har en bit kvar. Första åren i styrelsen såg vi Björklöven som en större förening än vad det var. Då hade vi väldigt begränsat med förutsättningar. Nu när vi byggt upp förutsättningarna måste vi se till att få ut mer krona för krona av de pengar vi investerar.

¤ ¤ ¤

Så efter denna långa intervju. Vad kan jag själv då konstatera/tolka från intervjun?

¤ Björklöven har saknat sportslig kompetens i styrelsen och på VD-positionen över en längre tid nu. Det har gjort att deras hitrate på rekryteringar varit dålig. Därför var de edra noggranna vid rekryteringen av Per Kenttä. Det känns som att förhoppningarna på Kenttä är enormt höga. Kanske farligt.

¤ Bristen på sportslig kompetens längst upp i föreningen har gjort det svårt att båda ställa rätt kraft, utvärdera och  stödja sportslig sidan med något annat än att bara ösa in pengar där. Det har gjort Joakim Fagervall till lite av sportsligt allsmäktig i klubben under ett par år.

¤ De som ropar på att styrelsen ska agera kan lugna sig generellt. Så som det blev under Tommy Jonsson när Micke Salomonsson själv var nere och sparkade tränare vill han inte ha det. Det är Sportchef och i nästa steg VD som har ansvaret för att göra den typen av förändringar. I klarspråk. Joakim Fagervalls framtid ligger helt i händerna på Per Kenttä och Anders Blomberg. Utifrån allt jag hör så utgår jag ifrån att Fagervall blir kvar kontraktet ut.

¤ Björklöven inser själva att de måste börja vinna nu, de måste göra en bra säsong nästa säsong. Annars får det konsekvenser försäljningsmässigt och i förlängningen både på hela klubbens ekonomi och spelarbudgeten. Då kan den behöva sänkas för första gången sedan klubben tog steget tillbaka till allsvenskan. Det är alltså på en riktigt tipping-point just nu. Förtroende kallar Salomonsson det och det är vad allt handlar om. Du kan inte lägga upp ribban på 2.45 varje gång och hoppa 2.24. Då kommer ingen tro att du ska klara 2.45 någon gång.

¤ Jag blir förvånad när jag hör Salomonsson prata om J20. Det var inte direkt tydliga svar kring målsättningarna mot SuperElit. Känslan är att Löven inte riktigt tror på det utan mest hoppas att de ska gå till SHL så att det ordnar sig. Spekulativt ja, kanske bara så att Salomonsson inte har full detaljkoll och att det egentligen finns en tydlig satsning. Är det så är den inte ekonomiskt styrelseförankrad allafall.

¤ Jag visste inte att Löven reviderat sin målsättning från 2019-20 till 2023, men nu vet vi. Självklart måste de ha en målsättning och en ny plan så inget konstigt med det.

¤ Även om Salomonsson varit ordförande över de misslyckade säsongerna 13-14, 15-16, 16-17, 18-19 och på ett sätt är toppen av misslyckandet så tror jag att han kan vara en bra kontinuitet att ha kvar i klubben. Han sitter i hockeyallsvenskans styrelse, han har varit med och gjort en hel del misstag, han har erfarenheten, Han har styrt upp ekonomin och organisationen generellt. Med mer sportslig kompetens i styrelsen och en stark sportchef (Kenttä) tror jag att Salomonsson och en försäljningsinriktad VD (Blomberg) kan vara en bra ryggrad i organisationen. Det är trots allt på den sportsliga sidan det brustit där Salomonsson erkänner att han inte har kompetensen.

13 kommentarer

 1. Danne

  Kan bara beklaga om detta är det totala utfallet av den utlovade analysen. Ser med förskräckelse din kommentar där du misstänker att Fagerwall blir kvar kontraktet ut. Misskrediterar inte VD men det han kommer med går under epitetet företags floskler. Avsaknad av sportslig kompetens i positioner i ledningen? Inte ledningens uppgift! Det sportsliga misstaget och inkompetensen ligger på lagledning och laget. En tränare som fått spelare att gå bakåt i utvecklingen. En ishockey filosofi som dog för åratal sedan. En brist på spelare villiga att offra allt för varumärket. Varumärket? Ett märke hockey Sverige skrattar åt idag. Ingen räds möta Löven. Inte ens i vår egen hockey borg. Att nye sportchefen har och får problem är utom all tvivel. Vill nog ha en djupare analys med focus på person och individ nivå innan jag är nöjd. Min tro på Lövens framtid finns men ack så naggad i kanten av åratals misslyckande och felbeslut. Nu kavlar vi upp ärmarna eller nu tar vi nya tag räcker inte tyvärr. Attitydförändring och djävlar anamma är inte så enkelt. Tror inte vi får höra från någon i Lövens ledning det vi hört på senare år. Vi skall gå till slutspel. Vi skall spela i SHL ……. Önskar VD och alla inblandade lycka till av hela mitt Löven hjärta. Under en ny tränare kanske vi kan återupprätta år hockey heder igen i sinom tid,

 2. Glasspojken på H

  Calle Johansson är ju ihopkopplad
  med Lövens damlag, vore inte direkt ett
  Hasse Edlundskt slagskott bort att fråga
  om han vill rådgiva styrelsen vid sidan av.

  Ännu bättre såklart ta en plats.

  Calle älskar Löven och Löven älskar Calle.

  Ännu bättre, Calle kan hockey. Väldigt bra.

  Du får hemskt gärna ta med dig frågan till Löven, Gustav.

 3. linus

  Fagervall har inte spelat hockey på nån högre nivå. Fagervall fick sparken av Löven tidigare. Att ge densamme ett långt dyrt kontrakt som sportchef borde vi alla som gillar Löven och lirare förstått när Kim Karlsson lämnade.

  Fagervall ( Grönberg ) … kolla CMore … i första matchen mot Modo i år säger Grönberg att Modo har ett ”skillat lag” … say no more …

  Kentää och hans Asplöven och Oskarshamn är klass och jag tycker synd om honom att överta detta Fagervalls skitlag och dessvärre även Fagervall själv ,,,

  /linus

 4. Pea

  Hej Gustav, När man läser Salomonsson svar blir man lite fundersam, han har misslyckat totalt under sina år i klubben. Varför ifrågasätts aldrig ordföranden?

  • Gustav Pettersson (inläggsförfattare)

   Det beror på vad man menar med misslyckas. Han har byggt en organisation som levererar mer och mer pengar till sporten och A-laget för varje år som går. Visst klubben har misslyckats med sina rekryteringar på sportchef och tränarsidan. Visst det kan man också lägga på Salomonsson, men han är ju tydlig med att han inte har någon sportslig kompetens. Men visst, det är en brist att det inte kommit in tillräckligt bra sportslig kompetens i styrelsen senaste fem åren för att göra rätt rekryteringar för a-laget. Det kan man beskylla Salomonsson och valberedningen om.

  • Vågarej

   Skyddad verkstad kallas det tyvärr.
   Om ni läser denna intervju så ser ni vanligt tjänstemannasnack ( som de får gå utbildning i. Hur de ska svara på frågor osv) om hur man säger en hel del massa….fast ändå säger ingenting.

   Bra intervju, men svaren är ordbajseri av rang. Som att starta en bandspelare.
   Allt är guld och gröna skogar så länge pengarna kommer in, så länge alla har sina löner, sina bilar osv. Så länge pengarna kommer in, kommer man vara så här lugna och säkra.

   Jag har gett mina sista pengar till Björklöven, tills de förändras från grunden. Det borde alla göra

 5. kalle

  det mycket står rätt i björklöven och se till att in miss lyckas år efter år det inte så mycket skylla på alla surr om SHL varje år det blir pankakor varje man blir less på det och tappar lusten för det samma varje år

 6. Christer

  Hej Gustav !

  Vad var ditt syfte med denna intervju,skulle den gälla endast herrlaget eller ………??

 7. Ellge

  Tack Gustav för en intressant intervju.
  Dock är svaren så politiskt intetsägande och bara floskler.
  ”-Det är för tidigt att svara på. Vi måste vänta på utredningen som pågår.”
  Sättet man svarar på gör att vi inte inte fick svar på en enda fråga, känns det som.
  Det är ju tur att så många andra segment ”flyttats framåt” i föreningen.

  Jag vill dock ge styrelsen ett stort beröm för ekonomin. Där har man verkligen styrt upp verksamheten och har nu koll på läget.
  Mycket bra jobbat…

  Det finns trots allt ett hopp, och det ska bli väldigt intressant att följa Känttä….

 8. Oskar

  Kalle: Det ligger något i det du skriver, problemet med Björklöven är just varunamnet ”Björklöven” förväntningarna kommer alltid finns där och att man ska jämföras med glansdagarna på 80-talet. Tyvärr har det mesta sedan 2002 blivit pannkaka. Se bara de senaste årens avancemang, Karlskrona, Mora, och nu senast Oskarshamn. Inga förväntingar, men till SHL har det gått, och utan tidigare glansdagar och mediala förväntningar på sig.
  Så till nästa säsong: Heja Vännäs & Teg:)

 9. Vecchi

  Hej Gustav , jag med mfl är nyfiken på om/när du kommer att börja skriva om Björklöven denna säsong ?
  Vi saknar dina analyser/ intervjuer mm .

  Mvh
  Micke

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.