Ny park i Umeå

I går beviljade tekniska nämnden igångsättningstillstånd för en helt ny parkyta mitt i centrala Umeå. Parken som gått under arbetsnamnet "lugn & ro" sträcker sig längs älven från kyrkbron vidare genom gamla Trädgård Norr och fram till rådhusparkens förlängning.

När vi påbörjade arbetet med att omvandla denna del av staden mellan broarna så var en del faktorer viktiga. Vi ville göra denna rekreationsyta på "Umeåvis", parken skulle vara attraktiv året om och bygga på medborgarnas delaktighet. Just engagemanget hos medborgarna är kännetecknande för vår stad och det kommer att nyttjas och användas under färdigställandet av parken in i 2014.

Förslaget innebär att området omvandlas med bättre tillgång till vattnet. Strandgatan smalnas av för att harmoniseras med utformningen längs konstnärligt campus. Det tar bort det fyrfiliga "vägdiket" och ger mer parkyta som kan nyttjas. Det kommer att gå att cykla både längs älven(i lugnare takt) och i högre takt närmare bebyggelsen upp mot filmstaden.

Själva ytan kommer att innehålla en stor variation med slänter och öppna ytor både för lek, bara sola och koppla av och olika arrangemang. Parken ges en avskärmning som tillskapas genom att en stenmur anläggs mot storgatan. Stenen till muren kommer från den gamla stenkajen som revs på 80-talet. 

I framtiden ska vi jobba för att binda ihop denna park med Döbelns park. Tänk om vi kan få till en sammanhängande parkpromenad som sträcker sig från lugn & ro vidare till Döbelns park, Vänortsparken, Rådhusesplanaden och ner till Rådhusparken. Vilka möjligheter Umeå har.

 Vi håller nu på att omvandla Umeås älvsmiljö i snabb takt. På båda sidan älven sker förändringar som innebär att vi vänder staden mot älven och umeborna får tillgång till en unik miljö. Det är mycket glädjande.

En kommentar

 1. Urban Bengtson

  Så bra med ett grönare och luftigare Umeå centrum! Fortsätt då efter Kyrkparken och Vänortsparken med en Mimerpark och därefter en Nannapark (som kan ha P-garage under om det behövs).

  Då förbättras luften i detta nu så svåra område, vilket framgick av underlaget för detaljplanen av Mimerkvarteret, där det visas att trafikökningen pekar för år 2020 över det som kan godkännas. Och för åren därefter än mer.

  Nuvarande planer där med ett Nannabad så ökar trafiken än mer. Men med en Nannapark ihop med en Mimerpark kan lättare trafikgränsen klaras och luften förbättras, vilket är extra viktigt just där i Umeå med så mycket med bilar och bussar, än mer efter ÖK som genomfart till och från IKEA och nya handelsområdet Söderslätt.

  Äventyrsbad, 50:a, m fl bassänger har flera andra riktigt BRA lägen (Nannakvarteret är det sämsta utan utemiljö och med riskfylld trafikomgivning samt dålig luft),

  som Nolia, I 20, Nydala och Campus/IKSU, alla med utemiljö och grön omgivning, precis som vid nuvarande Umeå Simhall.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se