Självmord? skit i det

Vid gårdagens kommunfullmäktige hade Veronica Kerr(kd) ställt en interpellation till mig om den psykiska ohälsan bland unga ensamkommande. Under 2016 har vi haft tre allvarliga självmordsförsök i vår verksamhet och det här måste självklart diskuteras på högsta politiska nivå i kommunen.

Man skulle kanske tro att kommunfullmäktige också skulle vara lika angelägna om att få diskutera detta. Men icke.

I det här fallet hade interpellationen redan skjutits upp från sammanträdet i februari och höll på att inte hinnas med igår heller. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning som partierna enats runt så stryks nämligen interpellationer och enkla frågor som blivit liggande över två sammanträden då de anses inaktuella.

Kerrs interpellation skulle alltså strykas men tack vare fullmäktigepresidiets insats så fick den här interpellationen ställas. Man lyckades få den behandlad med någon minuts marginal innan stopptiden gick ut. Bra gjort av presidiet men det ställer återigen frågan om Umeå kommunfullmäktige ska vara ett forum för debatt eller propaganda.

Det här är nämligen ett klockrent exempel på hur det politiska samtalet i kommunfullmäktige underminerats av partier som kapar åt sig all talartid i kommunfullmäktige. Partier som sänder upp alla sina ledamöter i varje fråga för att få ut så mycket citat som möjligt i tidningarna. Inte för att komma med nya argument och fakta utan enbart upprepa sina partikamraters synpunkter. Relevanta viktiga frågor, som den här, hinns då knappt med då kommunfullmäktige blir en megafon för propaganda.

Så här kan vi inte ha det längre. Vi behöver ett kommunfullmäktige som hinner med relevanta frågor.

Till gårdagens kommunfullmäktige var 21 interpellationer och 7 enkla frågor anmälda. Alla måste självklart känna sig fria att interpellera och ställa enkla frågor, det är ju det instrument oppositionen har till att granska makten. Men då krävs att man också klarar av att ta det ansvaret.

En del partier borde rannsaka sig själva. Eller ska inte självmordsproblematik ha någon plats på kommunfullmäktiges dagordning?

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Arkiv
RSS Nytt från vk.se