Folkbladet om skyddat boende

Folkbladet skriver idag 9/6 om behovet av skyddat boende och om underlag och kostnader står i paritet utifrån nämndens egen utredning. Ja det är helt riktigt att det finns mycket att fundera över när vi nu rustar upp våra skyddade lösningar för våldsutsatta.

Hur detta i slutändan blir är också långt ifrån
klart. Nämnden valde dock att gå vidare i investeringsplanen då det är helt centralt att vi har en fungerande boendekedja. Jag ser att samtliga partier från såväl från Vänsterpartiet till Kristdemokraterna på andra kanten har med skyddat boende i sina budgetförslag vilket är utmärkt.

Sant är nämligen att vi har 70% beläggning, och vissa längre perioder är det helt fullt på våra egna jourplatser för våldsutsatta. Där finns inget utrymme att ta med barn i dessa trånga lokaler, och personal finns inte lokaliserade på plats. Detta är inte optimalt och det måste bli bättre.

Jag träffar kvinnojouren regelbundet och vi diskuterar allt från ersättningar, till deras upplevelse av socialtjänsten och reder ut oklarheter. Vårt samarbete kommer fortsätta. Vi behöver snarare fundera över hur de och tjejjouren kan stöttas mer. Det är också därför som vi och Mp lagt fram att kvinnojourens kommunala stöd ska indexuppräknas och nämnden utökade stödet i år med 200 000.

Till sist; mäns våld mot kvinnor försvinner inte av fler fördömanden utan av konkret handling. De skyddade lösningarna är en av många bitar som behöver bli bättre. Vi kommer att ta vårt ansvar.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se