(S) finansierar heltiderna

I Umeå kommun ska personalen ha rätt att arbeta heltid. Och inte bara det, vi ska ha en organisation där detta är normen. Det är slut med att att deltidsanställda år ut och år in ska harva på utan att få upp sin lön.

Det är med stor glädje jag kan meddela att (s) har för avsikt att hantera årskostnaderna för heltid både i årsbokslut och för kommande år. Till skillnad från övriga partier i Umeå kommunfullmäktige är vi beredda att ta ansvar för beslutet om heltidsinförande och skjuta till de pengar som krävs för att vi äntligen ska komma ur denna oacceptabla deltidsfälla som anställda i vård- och omsorg varit utsatta för.

För att täcka Äldrenämnden och Individ- och familjenämndens merkostnader för heltidsinförandet, så handlar det i storleksordningen om ca 30 miljoner kronor. Detta är lägre än den ursprungliga prognosen för kostnaden vilket tyder på att verksamheterna har kunnat arbeta in en del kostnader. Det arbetet måste självklart fortsätta genom att se över korttidsbemanning och samverkan mellan olika enheter men kräver resursförstärkning.

Den största ökningen av heltidsanställda har skett inom äldrenämndens verksamhet vilket är naturligt då sysselsättningsgraderna varit lägre där. Men effekten har varit stor även inom Individ- och familjenämnden, på ett år har andelen heltidsanställda ökat med 11,3%.

Att heltidsanställning ska vara norm är en av de viktigaste jämställdhetsreformerna kommunen har att hantera. Många anställda arbetar i dag fortfarande deltid men har en sysselsättningsgrad på väl över 90%. Att man inte går upp ett par timmar och arbetar heltid innebär sämre sjuklön, a-kassa och pension och är inte acceptabelt. Vi måste se till att kvinnorna i socialtjänsten får en lön att leva på.

Det märkliga är att övriga partier inte har någon plan alls för hur man tänker sig detta. De borgerliga allianspartierna brukar försöka ställa personalens rätt att arbeta heltid mot besparingar. Detta synsätt är djupt problematiskt och kontraproduktivt då kommunen har stora kompetensförsörjningsbehov. Man saknar intresse för dessa frågor.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Arkiv
RSS Nytt från vk.se