LOV eller LOU?

Ser att Veronica Kerr(KD) går till attack mot Vänsterpartiets utspel ”nu blir det andra bullar i Umeå”.

Det stämmer att Socialdemokraterna lagt ett uppdrag i Individ- och familjenämnden om att LOV i hemtjänsten ska ersättas med lagen om offentlig upphandling(LOU). Det kommer att efterföljas av ett liknande uppdrag i Äldrenämnden.

Om det kan nog partierna säga mycket men att hävda att det skulle innebära stopp för valfrihet eller hemtjänstföretag i omsorgen är då verkligen att ta i. Det är ju helt avhänget hur kommunen väljer att upphandla och Socialdemokraterna anser att människors rätt att välja är fortsatt viktig.

Så valfrihet kommer att finnas kvar. Däremot är det riktigt att ett beslut om LOU innebär att företags fria etableringsrätt i omsorg begränsas till förmån för upphandling. Bakgrunden till varför vi föredrar upphandling före LOV är för att vi ser behov av att öka fokus på samarbete.

Dagens system innebär stora brister i samordningen och konkurrensen haltar då både de privata utförarna och kommunens egen verksamhet har så olikartade förutsättningar. Den utredning som förvaltningen tagit fram visar att samverkan är högst begränsad.

Nu ska vårt förslag diskuteras och det kommer att göras i Individ- och familjenämnden om två veckor samt äldrenämnden. Det kommer nog bli ordentliga diskussioner för att stöta och blöta olika perspektiv utifrån utredningen. Bifalls förslaget så ska det därefter till kommunfullmäktige för avgörande.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

10 kommentarer

 1. Aron

  Jag jobbar i privat hemtjänst och har inte upplevt att det skulle finnas några problem med samverkan/samarbete. Inte heller har kommunen eller politikerna kallat till något endaste möte för att lyfta den problematiken.

  Vad är det för samverkan/samarbete ni vill åstadkomma med att riva upp LOV?

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Hej Aron!
   Det är rapporten/utredningen som beskriver att det inte förekommer särskilt mycket organiserad samverkan. Vidare beskriver rapporten hur upplevelsen av ett LOU-system kan göra det lättare att upprätthålla relationer och diskussioner med utförare för att säkerställa kvalitet.

   • Björn

    LLåter som man som vanligt vill tvinga förändringar med piskan u sstället för att samtala mellan parterna och hitta en lösning. Inte kommer det förändra något varken på lång eller kort sikt. Så här sköter modern politik allt nu för tiden. Peka med hela handen och strunta i konsekvenserna för enskilda och upprepa att det blir bättre så här.

 2. Petter

  Vansinne ,tur man tjänat så pass bra under mitt yrkesverksamma liv så man kan betala för den hjälp man vill välja . Hur kommer den vården att se ut om den ska upphandlas och bedrivas för mindre pengar än kommunen har för varje brukare.Varför vill så många ha det privata alternativet före kommunalt . ??

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Det finns nog flera förklaringar till att man valt olika utförare. Men att den kommunala hemtjänsten i Umeå skulle vara dålig ur ett nationellt perspektiv är helt enkelt inte sant.

   • David

    En av anledningarna till att de privata utförarna plockat marknadsandelar är att man numera kan tilldelas en privat utförare även om man inte gjort ett aktivt val. En annan anledning är att privata utförare har möjlighet att marknadsföra sig på ett sätt som kommunens egen utförare inte får. Givetvis ger det resultat om man får synas och höras och kan bygga upp sitt varumärke.
    Sedan måste det också påpekas att det förekommit stundtals aggressiva och oetiska värvningskampanjer för att få brukare att byta utförare. Allt detta har naturligtvis gynnat privata utförare utan att det för en sekund handlat om kvalitet! Sedan finns det givetvis också de som byter för de är missnöjda eller för att de vill ha samma hemtjänst som grannen. Det finns även de som byter bara för att prova något annat. Bland de som varit missnöjda vet jag att det finns personer som fortsatt vara missnöjda även sedan de provat flertalet utförare och då kan man fundera över om det brister i kvaliteten eller om de helt enkelt har orealistiska förväntningar på insatserna, som trots allt bygger på ett biståndsbeslut. (Alla vi som jobbat i serviceyrken och mött kunder känner dessutom till kategorin som aldrig blir nöjda). Många gånger är det heller inte brukaren det handlar om utan om anhöriga som har synpunkter och byter utförare även om brukaren själv varit nöjd. Många som har hemtjänst är heller inte i stånd att fatta ett aktivt beslut om vilken utförare man vill ha och då kan man fundera över vems valfrihet det handlar om.

    LOV snedvrider konkurrensen och ger möjligheter till privata utförare att plocka russinen ur kakan (samtidigt som kommunen är ytterst ansvarig och inte kan smita undan sitt ansvar på det sätt som en privat utförare kan.)

    Det är hög tid att man ser över andra alternativ.

    • Björn

     Kommunens egna tjänstemän, från minsta arbetare till högsta chefen hänvisar till privata utförare så fort man pratar med dem. Är det så konstigt att man till slut ger upp och byter? Vi blev då väldigt nöjda så fort vi bytt. Och nu vill ni precis som nyutbildade ungdomar riva upp allt och börja om från början?

     Vi med lite mer erfarenhet har för länge sedan insett att det är bättre att fixa problemen man känner till istället för att riva upp allt och skapa nya problem man inte sett tidigare.

 3. Annakarin

  Hur ser det ut med kvalitetsmätningar, när man jämför LOV kontra LOU? Känns troligt att Umeås invånare går miste om både trygghet och kvalité. Tar man hänsyn till kunder/brukarens åsikt på något sätt? Kan du specificera på vilket sätt detta förslag gynnar samverkan, kontra den redan existerande Loven. Som jag uppfattar erat förslag gynnar detta endast stora nationella företag, inte den enskilda brukaren och våra lokala företagare Anna Karin Din&Min Omsorg

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   En upphandling bör utformas så att både större och mindre företag kan komma i fråga.

   • Björn

    MMen hur ska ett litet företag ens ha tid att konkurera i en upphandling som betyder liv eller död varje upphandlingsperiod? De kan ju inte planera alls för framtiden efter upphandlingen. Se bara vad som hänt med taxi eller bussbolag efter att de förlorat en upphandling. Lär av andras misstag innan det är för sent

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se