Tramsjournalistik från Folkbladet. Att använda åsiktskrönikor som ett sätt att torgföra insinuanta och vinklade ordval imponerar inte.

Vaknar till en av de mer hårddragna vinklingar jag fått på mig på länge. Folkbladet står för anrättningen denna gång.

Journalisten Magnus Johansson besökte nämndens presskonferens förra veckan och lämnade med frågetecken. Här hade ju media i veckor skrivit den ena dramatiska artikeln efter den andra och så bidde det inget ”blodbad”, som journalisten omnämner det.

Att man kan få kritik är en sak men när det görs med ord av en journalist som:

”Andreas Lundgren, försvarar sig med…att det finns ett systemfel någonstans i samhället”

”I stället tar nämndens ordförande Andreas Lundgren (S) fram karta och kompass för att hitta det systemfel…”

”Vice ordförande Björn Kjellsson (L)…förklarar att det bekymmersamma situationen är ett resultat av att kommunstyrelsen…inte tillskjuter tillräckligt pengar i månads- och veckopeng”

Ja då kan man inte annat än tycka att det blir rejält tröttsamt.

Låt mig först för Johansson påpeka att systemfelen kring personlig assistans är väl beskrivna av funktionshinderrörelsen de senaste tre åren. Man måste ha levt under en sten för att inte nåtts av de berättelser om enskilda som efter domar nekas hjälp för andning och sondmatning. Denna utveckling har accelererat kostnaderna för Umeå. Och att kommunerna knäar under en demografisk utmaning kan man läsa om i SKL:s ekonomirapport från i maj:

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-547-9.pdf?issuusl=ignore

Men sen, vad är det här för tramsjournalistik?! Argument blir inte starkare för att man lägger in värderingar i sina ordalydelser. Vad har exempelvis uttryck som ”veckopeng” överhuvudtaget att göra med det vi håller på med?

Nu tycker väl Folkbladet att man ska komma undan med detta genom att kalla åsiktsjournalistiken för ”krönika”. Men notera att den som skriver denna krönika är samma person som gjorde nyhetsreportaget vid nämndens presskonferens. Hur kan jag då som prenumerant lita på att Folkbladets nyhetsrapportering är objektiv?

Det är inte första gången journalist Johansson går över gränsen med vinklingar och rena felaktigheter. Jag minns väl vad Anders Ågren(m) och Peter Olofsson(s) fick utstå i den överlägset mest vinklade artikel jag läst i hela mitt liv. Den handlade om att de skulle som styrelseledamöter i SKL varit ansvariga för en strippshow på en konferens. Då det inte fanns underlag för dessa påståenden så kokade Johansson helt enkelt soppa på den spik han hade återigen med värderingsmässiga och insinuanta ordval. Och den gången handlade det dessutom om en nyhetsartikel.

Men visst, oavsett detta är ansvaret ändå ytterst mitt för att jag inte lyckas berätta för media vad en i stora delar enig nämnd håller på med. Och det är inte lätt att på sju veckor ta fram 50 miljoner i besparingar som kommunledningen krävt. Varken för nämnden, våra hårt arbetande chefer och personal.

Varför det inte blev det ”blodbad” som Johansson efterlyste handlar inte om förtroendevalda som skyller ifrån sig. Utan om förtroendevalda som inser att en slakt av allt förebyggande arbete varken i rena summor löser dagens underskott och riskerar att öka belastningen framöver. Och som därför undersöker alternativ.

50 miljoner var underskottet. 43,4 miljoner tog nämnden beslut om den 19 juni i effektiviseringar och vad framtida inriktningsbeslut kan ge. Ytterligare 7 miljoner i omstöpning av missbruksvård och Öppen förskola kommer upp igen i höst. Därutöver lades en rad utredningsuppdrag för att titta på fler alternativ till effektiviseringar. Samtidigt som står nämnden nu bakom 9 av 10,29 miljoner som beräknades kunna sparas in 2019.

Huvudparten av vad nämnden sa nej till handlade om två saker. Dels avskaffande av heltid 17 miljoner som kommunfullmäktige två dagar senare beslutat skulle fortsätta. Det skulle vara ett poänglöst trots som inte skulle ge en besparing. Dels entreprenadisering av assistansen som beräknades ge 5 miljoner men där en enig nämnd sa nej då vi var oroliga för den framtida kvaliteten för den enskilde.

Såväl jag som vice ordförande i nämnden är också väl medvetna om att det kommer krävas fler effektiviseringar och ta tid att nå en budget i balans. Dels har vi inte bara att hantera dagens underskott utan även att det kommande år kommer saknas pengar.

Dessutom är vi utsatta för en statlig nivå som fortsätter kasta på kommunen kostnader. Kommer kostnadsövervältringen för personlig assistans att fortsätta som under första tertialen så visar den ett underskott på 30 miljoner på helår.

Enligt Magnus Johansson letar jag systemfel med karta och kompass.

Det behöver jag inte.

Det systemfelet stirrar rakt på oss från delårsbokslutet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se