Kommentarer på VKs artikel om HVB-placeringar

Dagens VK innehåller en artikel om Umeås kommuns HVB-placeringar. I artikeln byggs vidare på den bild av Umeå kommun som en slösaktig kommun som ”slösar bort” resurser på HVB-placeringar.

Ja i någon bemärkelse är varje HVB-placering, där en ungdom får ägna sin ungdomstid på institution än i skolan ett stort slöseri.

Men det är inte min bild att Umeå sticker ut i antal hvb-placeringar, och jag tror definitivt inte heller personal och chefer inom Individ- och familjeomsorgen delar bilden att HVB-placeringar görs slentrianmässigt.

Umeå kommun har under min tid som ordförande gjort stora ansträngningar för att ställa om från HVB-placeringar till ett arbete på hemmaplan. Vi riktade in våra effektiviseringar här, att istället för att skära ned på personal så var inriktningen att se över dyra HVB-placeringar.

Vi noterade därför i våra fördjupande jämförelser fram till beslut om den inriktningen 2016 att det inte tycktes som att vi placerade fler antal barn och ungdomar än andra kommuner. Däremot såg vi hade längre placeringar. Det har adresserats.

Umeå hade 2019 lägre kostnader för sin IFO-verksamhet än 2015 och det i en växande stad. Som exempel var antal dygn för HVB och Sis-placeringar år 2017 totalt 12624 mot 10236 dygn år 2019. Lägger vi till externa stödboenden så bekräftas även där bilden av att antalet vårddygn inte skjuter iväg.

Nyckeln till det är att vår öppenvård gjort ett fantastiskt arbete för att klara den omställningen.

Faktum är att när vi idag tittar på nettokostnadsavvikelse för IFO-verksamhet så bedrivs den mer kostnadseffektivt i Umeå kommun än i jämförbara kommuner. VI ligger där på -2,4% i nettokostnadsavvikelse.

Det är inte heller så att Umeå kommun skiljer ut sig med fler HVB-placeringar. 2019 hade Lund 48 HVB-placeringar och Umeå 51. Det kan jämföras med Västerås som hade 84 och Linköping 96.

Tittar vi i databasen Kolada på kostnad för barn- och ungdomsvården så ligger Umeå på en kostnad på 2090 kr/invånare för 2018 som statistiken sträcker sig till. Lund skiljer ut sig mot alla jämförbara kommuner här med en kostnad på otroliga 1114 kr/invånare vilket är i paritet med många mindre kommuner, medan Umeå å sin sida är mer kostnadseffektiv än många för att inte säga de flesta av jämförbara kommuner som Kalmar, Karlstad, Gävle, Uppsala, Linköping, Västerås, Norrköping med flera.

Sen är frågan om vi gör DYRARE placeringar i barn- och ungdomsvården än andra jämförbara kommuner. Ska man dra slutsatser av det måste fördjupningar göras mer än att jämföra kostnader för varje kommun. Det är vanskligt och handlar både om hur man organiserat sin öppenvård, LSS-verksamhet, problematiken hos de placerade barnen och arbetssätt.

I Umeås fall har vi haft ett antal barn och ungdomar som behövt specialistvård. Det är ofta dyra placeringar där det ofta inte finns andra alternativ. Vi har från nämndens sida tittat på att bygga upp egna HVB-lösningar men funnit att det inte är lätt att ha underlag för detta.

Det område där vi däremot har legat över andra kommuner är kostnader för familjehemsplaceringar. Det handlar om att Umeå kommun under mycket lång tid varit beroende av konsulentstödda familjehemsföretag för att klara tillgången på familjehem.

Här ägnar vi mycket kraft åt att komma bort från detta och rekrytera fler egna familjehem. En strategi är framtagen och jag har själv initierat ett ”stoppbeslut” på att använda konsulentstödda familjehem. Vi ser att det ger resultat då vi för T1 2020 sänkt kostnaderna med 4 miljoner jämfört med samma period 2019. Dock är detta en lång resa att göra för alla kommuner som sitter i samma sits.

Det kan bli mycket siffror i ett sånt här blogginlägg och socialt arbete handlar om mer än pengar och statistik. Kontentan är att Umeås personal och chefer inom socialtjänsten gör ett mycket bra arbete utifrån tilldelade resurser.

Vår stora utmaning för framtiden handlar om att granska våra arbetssätt utifrån hur Umeå förändras och växer. Det förebyggande arbetet är här helt centralt för att reducera HVB-kostnader.

10 kommentarer

 1. Ulla Sabelström

  Vi är en idéell förening mef 1200 medlemmar som alla är drsbbade av kommunernas ovetenskapliga utredningar, som i sin tur eler otur, leder till en del olyckligs splittringat av familjer.

  F.n. ca 30.000 omhändertagna barn vatje år i Sverige.

  Om fler kommuner satte in förebyggande åtgärder (som Hjo kommun) och därmed som i lagen från 1982, frigjorde männidksns resurser, skulle en del pengar och även en massa lidande. kunna vinnas.

  Själv mormor till tre omhändertagna barnbarn i L
  Linköping

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Jag håller med om att man ska satsa mer förebyggande, och det är därför vi infört HLT i Umeå där skola, primärvård och socialtjänst samarbetar kring det enskilda barnet. Tyvärr är socialtjänsterna runt om i Sverige satta under gigantisk press av en rad olika anledningar som fler som blir äldre, statliga kostnadsövervältringar och ökade behov. Så därför finns kansek inte alltid den möjlighet att bygga upp ett förebyggande stöd som tar tid innan de ger effekt, när socialtjänsten samtidigt står inför stora besparingar. Så länge vi inte har en fungerande samhällsdebatt om att socialtjänstens förebyggande arbete måste prioriteras, alla barn ska få klara skolan etc och istället lägger pengarna på skattesänkningar så kommer socialtjänsterna fortfarande ha en tuff ekonomisk situation.

 2. Kathrin Dohse

  Varför läggs dessa resurser inte på att hjälpa och stötta föräldrar istället för att utifrån osakliga, subjektiva och ovetenskapliga utredningar placera barn som inte borde skiljas ifrån sina föräldrar? HVB-hem har på senare tid varit i hetluften och fått hård kritik för outbildad personal som saknar kompetens för att ta hand om barn med särskilda behov. Det har till och med kommit fram att barn och ungdomar utsätts för misshandel på en del ställen. Detta är inte förenligt med barnets bästa och barnkonventionen!

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Om du läser mitt svar så ser du att Umeå kommun har färre placeringar än jämförbara kommuner på HVB. Så jag vet inte riktigt vad du åsyftar med din kommentar.

 3. Gunnar Bech

  Det du skriver stämmer inte. Umeå kommun omhändertar barn över rikssnittet och långt över större jämförbara städer. Det betyder att ni inte arbetar på ett optimalt sätt. Ni borde omedelbart starta upp ett projekt kring hur utveckla socialtjänsten till att utreda rättsäkert och arbeta förebyggande. Detta spar inte bara pengar utan även mänskligt lidande och liv då antalet barn om dör är 100% fler när de är omhändertagna än när de lever med sina föräldrar.

  Sådant borde du som ordf, i socialnämnden känna till.

  http://www.nomadforlag.se/MaktenOverBarnen/omhandertaganden.php

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Nej det du skriver stämmer inte. Du måste skilja på omedelbara omhändertaganden, LVU-vård, placeringar, HVB respektive familjehemsplaceringar. Det här handlar om HVB-placeringar. Om du följt Umeås socialtjänst så skulle du se att vi gjort ett enormt arbete under åren som jag varit ordförande till att klara mer av de mest utsatta barnen på hemmaplan samt minska beroendet av såväl HVB-placeringar samt konsulentstödda familjehem.

 4. E.S

  Jag har följt granskningen och läst alla artiklar i granskningen (Ung kriminalitet i Umeå )som Julija Sidner på VK har skrivit.
  En mycke bra och intresant granskning. Även om det är tragiskt och mycke oroväckande de som fram kommer.
  Att det får gå till på detta sätt och att barn missar skolan och tandläkar vård,mm.

  Jag skulle vilja veta varför du Andreas väljer att skriva ett inlägg och komenterar ändas om just denna artikel och inte de övriga artiklarna?

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Hej, barn har rätt till skolgång och det måste gälla oavsett man har HVB-vård eller inte.

   • E.S

    Tack Andreas,för du tog dig tid att svara på min kommentar!
    Men jag förstår inte varför du gav de svar du gjorde?

    ”Att barn har rätt till skolgång och det måste gälla oavsett man har HVB-vård eller inte.”

    De visste jag redan, men då vill jag tillägga att alla Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn har också skolplikt.

    SKOLPLIKT innebär att barn MÅSTE gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas där. För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl, till exempel sjukdom eller ledighet som skolan beviljat. De vore ju mycket konstigt om LVU och Sol placeringar blev ett giltigt själ att inte behöva delta och fullfölja sin utbildning.
    Att det ställa höga krav på vårdnadshavare och skola att se till att barn ska nått upp till de kunskapskrav som man minst ska uppnå.
    Så ska väl även detta gälla Socialtjänsten och de aktuella boendet då är de deras ansvar att säkerställa en obruten skolgång för placerade barn och unga.
    Speciellt är det viktigt när placeringen medför skolbyte.

    Att skolgången har varit en lågt prioriterad fråga för Umeås socialtjänsten,vilket märks tydligt när man läser om barnen i Julija Sidners Granskning. Något som borde verkligen ses över!

    Jag skulle fortfarande vilja att du besvarar min fråga om varför du Andreas väljer att skriva ett inlägg och kommenterar ändas om just denna artikel och inte de övriga artiklarna?

    Eller du kanske inte har läst dom andra artiklarna i granskningen eller?

    • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

     Jag skrev blogginlägget om uppenbara sakfel i artikeln. När det gäller enskilda fall varken kan eller tänker jag kommentera det. Däremot håller jag med dig till fullo att skolgången är oerhört viktigt och måste fungera för placerade barn. Det är den i särklass viktigaste faktorn för att komma ut på arbetsmarknaden, få ett jobb och ett bra liv.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se