Sätt in HÅRDA TAG mot kriminaliteten istället för tramsa om LVU

Ulf Kristersson(m) för fram argumentet att polis och åklagare ska kunna omhänderta barn enligt LVU §6 för att de skulle göra det oftare än socialtjänsten. Nog för att det finns mycket att säga om LVU, men att fler kockar skulle laga en bättre soppa är en märklig utgångspunkt.

LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga är en tvångslagstiftning och för att ett omhändertagande ska göras så är det två kriterier som måste uppfyllas. Det ena är att det är sannolikt att tvångsvård behövs och det andra är att vården inte kan avvaktas. Varför skulle då åklagare och polis omhänderta mer? Det här följer strikt myndighetsutövning och lagens paragrafer har varje myndighet att förhålla sig till, såväl socialtjänst som ska utföra detta samt andra myndigheter som enligt socialtjänsten ska rapportera in oro för barn(Sol §14). Och i slutändan är det förvaltningsrätt som avgör detta.

Vad Kristersson troligtvis åsyftar när han tycker att socialtjänsten inte tvångsvårdar unga tillräckligt enligt LVU är nog i själva verket en okunnighet om hur LVU är uppbyggd. LVU bygger nämligen tydligt i §1 att socialtjänsten ska försöka nå samtycke med den unge och vårdnadshavare för att vården ska bedrivas i samförstånd och med ett gemensamt mål utifrån den enskildes människovärde.

Det är en förlängning på socialtjänstlagens uppbyggnad och skälet till den skrivningen är enkel, vården blir mer effektiv om alla parter inklusive den unge är överens om vad som ska göras och motiverad till förändring.

Att använda LVU för att bestraffa enskilda är både dumt, dyrt och dåligt och i strid med lagens intention. Trams helt enkelt. Det kommer att kosta ofantligt mycket mer i ökade placeringskostnader utan någon grund att det hjälper mot brottsligheten.

Men ok låt oss enas om hårda tag mot brottsligheten. Vill du se på hårda tag, Ulf?

Ska vi knäcka gängkriminalitet och mota brottsligheten på allvar så finns det bara den hårda svåra vägen att gå. Då behöver vi stärka de tidiga förebyggande insatserna samtidigt som vi förstärker det stöd och den vård som bedrivs av socialtjänsten i Sverige – i kombination med en väl fungerande skola och fritid. Egentligen är det ju detta Kristersson talar om när han vill bryta av gängkriminalitet, men han hoppar som vanligt över de svåra frågorna och pekar istället svepande mot enskilda paragrafer inom LVU. Att det ska vara så svårt för Moderaterna att begripa att när man väl hamnat hos polisen så har det redan gått för långt.

Tidigt förebyggande insatser kostar emellertid pengar, istället för massa tomma ord och fjaskförslag, och då kan man inte kraftigt sänka skatterna och utarma skola och socialtjänst som Kristersson förespråkar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se