Organiserad brottslighet ska stoppas. Vi lägger uppdrag om en översyn av våra rutiner och välfärdssystem för att säkerställa att de inte används felaktigt.

I den budget för Umeå kommun 2021 som Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterat finns ett särskilt uppdrag som handlar om organiserad brottslighet. Uppdraget lyder:

”Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kommunens nämnder och bolag undersöka risken för att skattemedel, som bekostar verksamheter inom välfärdssektorn, även med annan utförare än kommunen, används på ett felaktigt sätt och/eller i kriminellt syfte, till exempel för att finansiera organiserad brottslighet, samt ta fram förslag för att förebygga och förhindra detta”

Tanken med detta uppdrag är tvådelat. Dels handlar det om se till att våra skattemedel används rätt. Men sen handlar det om att förebygga och försvåra att organiserad brottslighet etablerar sig och får fotfäste i Umeå kommun.

Jag har tidigare skrivit om Södertälje kommun som började granska sina välfärdssystem. Man fann att allianspartiernas satsningar på valfrihetssystem vara rena jordmånen för organiserade brottslighet. Södertälje började sin kamp mot den organiserade brottsligheten med två steg. För det första inriktade man sig på att begränsa den svarta andrahandsmarknaden som gjorde fattiga människor livegna och för det andra skrotade man valfrihetssystem i hemtjänsten(LOV, lagen om valfrihet) för att istället gå över till upphandling.

Den nationella upphandlingssidan Inköpsrådet har på ett bra sätt beskrivit hur Södertäljes kamp mot den organiserade brottsligheten inleddes med strypa läckaget i välfärdssystemen(läs gärna, jag intervjuas också). Idag har man ersatt LOV med lagen om upphandling LOU och upplever stora kvalitetsfördelar i bättre uppföljning och dialog med utförarna.

Intressant nog så var Umeå en av de första kommuner att fördjupa sig i den modell man gick över till. Socialdemokraterna tittade av olika skäl på Södertäljes modell för hemtjänsten och vi föreslog att Umeå skulle gå i en liknande riktning att ersätta LOV. Tyvärr röstades detta ned av alliansen med Moderaterna i spetsen och Arbetarpartiet som valde att avfärda Södertäljes erfarenheter.

Paradoxen är alltså att medan allt fler kommuner nu lämnar LOV, som Linköping, så har allianspartierna och Arbetarpartiet med sitt stoppbeslut gjort Umeå kommun sårbart för en kommande etablering av organiserad brottslighet i välfärdssystemen.

Det här med valfrihetssystem och LOV är dock endast en aspekt på att förebygga organiserad brottslighet. Och vi vet att partierna har olika uppfattningar om LOV. Med LOV-frågan avgjord så behöver partierna dock se över vart vi har andra sårbarheter i våra övriga rutiner, precis som Södertälje gjort.

Det här handlar inte om att jaga enskilda måste påpekas, utan vad vi menar från (S) sida är att Umeå ska ta till sig övriga lärdomar från Södertälje och andra kommuner med liknande erfarenheter, och bygga mer robusta system. Det är just det S och MP:s gemensamma uppdrag handlar om.

Vi har de senaste åren gjort insatser som haft stor påverkan på att förhindra etablering av organiserad brottslighet. Den hårda kampen mot människohandeln och prostitutionen har begränsat inkomster, och vår tydliga inriktning att förebygga uppkomst av utsatta områden genom satsningar mot segregation och klassklyftor, kommer att ha stor effekt på att hindra att unga människor hamnar i kriminalitet under kommande år.

Umeå kommun behöver säkerställa är att vi inte har läckage inom välfärdsystemen eller i våra rutiner. Vi får se om övriga partier är beredda att stötta vårt uppdrag eller tänker rösta mot detta initiativ på måndagens budgetfullmäktige.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se