Sätt stopp för organiserad brottslighet. Varenda skattekrona ska gå till de människor som har behov av välfärden

I dagens VK 16/11 skriver jag tillsammans med kommunalråden Hans Lundberg(S) och Janet Ågren(S) om det uppdrag Socialdemokraterna och Miljöpartiet lagt i budgeten om att förebygga etablering av organiserad brottslighet i Umeå.

Vi ser exempel från andra kommuner hur organisera dbrottslighet kunnat använda välfärden som en kassako för egen vinning och de stora förlorarna är skattebetalarna och enskilda som behöver hjälp. Nu kommer vi jobba igenom den här frågan för att säkra att vi har så robusta system som möjligt och förebygga läckage till kriminalitet. Detta är ett brett uppdrag som innefattar både de kommunala nämnderna som de kommunala bolagen.

Pengarna ska gå till dem vi är till för. Punkt slut.

Läs hela debattartikeln här nedan:

Vi tänker inte vänta på att högermajoriteten i riksdagen kommer till insikt om privatiserings- och avregleringspolitikens baksida. Därför förstärker vi här och nu arbetet med att förhindra, med de verktyg som står kommunen till buds, att oseriösa aktörer och organiserad brottslighet ska kunna sko sig på skattemedel. Vi ser också positivt på de straffskärpningar för välfärdskriminalitet som regeringen genomfört och satsningarna på myndigheternas arbete med att avslöja och bekämpa sådan brottslighet.

I Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget för Umeå kommun för 2021, som också vann kommunfullmäktiges stöd, finns ett särskilt uppdrag som handlar om organiserad brottslighet. Uppdraget lyder:
”Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kommunens nämnder och bolag undersöka risken för att skattemedel, som bekostar verksamheter inom välfärdssektorn, även med annan utförare än kommunen, används på ett felaktigt sätt och/eller i kriminellt syfte, till exempel för att finansiera organiserad brottslighet, samt ta fram förslag för att förebygga och förhindra detta”

Tanken med detta uppdrag är tvådelat. Dels handlar det om att se till att våra skattemedel går till de människor som behöver samhällets stöd, dels handlar det om att förebygga och försvåra att organiserad brottslighet etablerar sig och får fotfäste i Umeå kommun.

Vi vill agera proaktivt. För några år sedan uppmärksammades ett antal stora fall av hemtjänstbedrägerier i Södertälje kommun, kopplade till organiserad brottslighet. Då genomfördes en granskning av välfärdssystemen i Södertälje. Man fann att allianspartiernas satsningar på valfrihetssystem var en näringsrik jordmån för organiserad brottslighet.

Södertälje började sin kamp mot den organiserade brottsligheten med två steg. För det första inriktade man sig på att begränsa den svarta andrahandsmarknaden som gjorde fattiga människor livegna och för det andra avvecklade man valfrihetssystem i hemtjänsten (LOV, lagen om valfrihet) för att i stället gå över till upphandling (LOU, lagen om upphandling).

Intressant nog var Umeå en av de första kommuner att fördjupa sig i den modell Södertälje gick över till. Socialdemokraterna tittade av olika skäl på Södertäljes modell för hemtjänsten och vi föreslog att Umeå skulle gå i en liknande riktning att ersätta LOV med LOU. Tyvärr röstades detta ned av Alliansen med Moderaterna i spetsen och Arbetarpartiet som valde att avfärda Södertäljes erfarenheter.

Paradoxen är alltså att medan allt fler kommuner nu lämnar LOV, som Linköping, så har högerpartierna och Arbetarpartiet med sitt stoppbeslut gjort Umeå kommun sårbart för en kommande etablering av organiserad brottslighet i välfärdssystemen.

Med LOV-frågan avgjord så behöver vi dock se över vilka eventuella sårbarheter som finns i våra rutiner, precis som Södertälje gjort. Socialdemokraterna vill att Umeå ska ta till sig de lärdomar som finns runt om i landet och bygga robusta system för att försvåra etablering av organiserad brottslighet. Och därmed säkerställa att resurserna aldrig används till något annat än alla enskilda som har rätt till stöd.

Vi har de senaste åren gjort insatser som haft stor påverkan på att förhindra etablering av organiserad brottslighet. Den hårda kampen mot människohandeln och prostitutionen har begränsat de kriminellas intäktskällor och vår tydliga inriktning att förebygga uppkomsten av utsatta områden genom satsningar mot segregation och klassklyftor kommer att ha stor effekt på att hindra att unga människor hamnar i kriminalitet under kommande år.

Umeå kommun behöver nu också säkerställa att vi inte får etablering av organiserad brottslighet i välfärdssystemen. Därför behövs detta initiativ och det gläder oss att övriga partier valde att ställa sig bakom vårt förslag denna gång.

Mer behöver dock göras. Och högerpartiernas kroniska ovilja att styra upp välfärdsmarknaden när lagförslag om detta läggs i riksdagen visar att de ännu inte är mogna att erkänna de allvarliga konsekvenserna av privatiserings- och avregleringsivern under Alliansregeringen och under borgerligt styre på kommunal nivå runtom i landet.

Och även om de borgerliga partierna röstade för vårt förslag till nytt uppdrag hade de samtidigt själva föreslagit det mest extrema privatiseringsprogram Umeå skådat. Detta långt efter att borgerliga kommunpolitiker i andra delar av landet börjat svänga utifrån insikten om utförsäljningarnas baksidor.

Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande (S) Umeå kommun och ordförande för Umeå drog- och brottsförebyggande råd

Janet Ågren, kommunalråd (S) och ordförande för planeringsutskottet vid Umeå kommun

Andreas Lundgren, ordförande (S) för individ- och familjenämnden vid Umeå kommun

6 kommentarer

 1. tjalle

  Jo det finns kriminalitet som utnyttjar detta system, men ser då inte varför dessa upphandlingar stoppas vid utvärdering av företagen. Vad tycker du vi ska göra med de privata byggföretag som är upphandlade att jobba mot kommunen, det finns många kriminella aktörer här också. Har ni tänkt bygga själva också. Problemet tycker jag ligger i kontrollen av dessa företag .

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Tack för dina synpunkter. Det här uppdraget är brett och ska ta ett helhetsgrepp över hela kommunen och bolagen, i syfte att vi inte ska få in organiserad brottslighet i kommunen. Det gör att det kommer behöva utredas så att vi får ett bra underlag med åtgärder kring hur vi ska se över våra system. Jag har därför inga svar just nu. Har du tankar eller funderingar är det bara att du hör av dig, mitt telefonnummer finns via kommunens hemsida.

   • tjalle

    Vi som privat företagare gör ju alltid en genomgående kontroll av de företag vi jobbar med och har varit med om många oseriösa aktörer som vi nobbat som underleverantörer. Men detta verkar fungera dåligt i offentliga sammanhang där ingen drabbas personligen, utan allmänna kassan dvs skattepengar. Var finns tjänstemanna ansvaret , finns inget man verkar ha skygglappar på 🙁 .

 2. PNW

  Hej!
  Finns det något parti i fullmäktige som är positiva till organiserad brottslighet inom välfärdsföretagen? Frågar då jag undrar vem som egentligen är målgrupp för ert debattinlägg och din bloggtext.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Ja nu är det inte övriga partier och målgrupper vi sitter och tänker på. Vi tar det här initiativet för att lära av de kommuner som haft problem för att Umeå ska fortsätta vara en trygg stad med låg kriminalitet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se