35 miljoner i nedskärning på socialtjänsten är orimligt

Igår ställde sig kommunfullmäktige bakom Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag till budget för 2022. Det vi lade på bordet var ett budgetförslag som sätter välfärden först, med fokus på vår personal som satsning på arbetskläder inom förskolan och funktionshinderomsorgen. Det är den starkaste budgeten på många år tack vare den socialdemokratiska regeringens tillskott till kommunerna.

De borgerliga partierna hade i långa debattartiklar deklarerat sin enighet men lade ändå fyra separata förslag till budget. Man var oense om det mest grundläggande som skattesats, men även om satsningar på nämnder, finansiella mål och hur stort överskott kommunen skulle göra. Centerpartiet och Liberalerna låg närmare oss än allianskollegan Moderaterna.

Moderaternas alternativa budget stack särskilt ut. En av huvudnumren här bestod av att sänka skatten med 15 öre och betala det igenom nedskärning på socialtjänsten med 35 miljoner. Man menade att genom att arbeta med frivilliga hembesök så kan socialtjänsten spara 35 miljoner, dvs 33% av försörjningsstödets kostnader. Detta hade man inte stöd av från övriga borgerliga partier som inte ville gå med på att räkna hem stora fiktiva belopp på en sådan åtgärd.

Låt mig vara tydlig med att huruvida frivilliga hembesök är en bra åtgärd eller ej var inte huvudfrågan här. Utan frågan i budgetdebatten var om det som enskild åtgärd kan reducera kostnader med 35 miljoner. För annars hamnar socialtjänsten i att genomföra stora nedskärningar för att klara budgeten.

När nämnden haft fördjupande redovisning med försörjningsstöd under våren så har förvaltningen fått frågan om frivilliga hembesök kan ge 35 miljoner, det vill säga 1/3 av försörjningsstödets totala kostnader, i besparing. Svaret har varit ett tydligt nej, och då ska man också komma ihåg att Umeå kommun tidigare tillämpat frivilliga hembesök.

För att fördjupa den här bilden så ska jag redovisa lite statistik. Moderaterna hänvisar till att kommuner som Sigtuna och Södertälje lyckats kapa stora summor på försörjningsstödet med frivilliga hembesök. Och ja det är sant att de kommunerna vidtagit flertalet olika åtgärder för att komma ned i kostnader, men det är vanskligt att göra jämförelser då utgångslägena ser så olika ut. Ok vi börjar:

På den här bilden kan vi se kategorin ”kostnad för ekonomiskt bistånd per invånare”. Där ser vi att Umeå ligger lägre än många andra kommuner i kostnaden för sitt försörjningsstöd. Vi är en kommun med utbildad befolkning, en god arbetsmarknad och där arbetsmarknad, socialtjänst och arbetsförmedling arbetar tätt ihop för att minska kostnaderna för försörjningsstöd. Tar vi nästa bild kan vi se hur vi mäter oss mot större städer:

Den stad som ligger före oss är Borås. En kommun som arbetat mycket med att kommunen själv anställer den som uppehåller ekonomiskt bistånd. tar vi sen nästa bild så visar den hur stor andel av befolkningen som någon gång under året haft ekonomiskt bistånd från socialtjänsten:

Även här ligger Umeå lågt. Om vi så jämför med de kommuner som Moderaterna ofta pekar på som goda exempel på hur stora belopp som kan sparas in och jämför med Umeå så ser det ut som följer:

Kostnad ekonomiskt bistånd/invånare 2020:

Sundbyberg 1196 kr/invånare

Södertälje 2275 kr/invånare

Sigtuna 1301 kr/ invånare

Umeå 1039 kr/invånare

Det vill säga att Umeå i utgångsläge redan är 157 kr billigare per invånare än den kommun som ligger närmast. Kommunerna är inte heller helt jämförbara då Södertälje under en period stod för 25% av mottagandet av flyktingar till Sverige. Att många där har svårt att komma ut på arbetsmarknaden i kombination med den kommunens svarta bostadsmarknad förklarar nog högre kostnader.

Poängen med den här sifferexercisen är nu inte att säga att Umeå inte kan lära av andra i frågor rörande försörjningsstöd. Utan poängen är att de besparingar Moderaterna budgeterade med på 35 miljoner är ytterst osäkra och därmed ett stort riskspel för socialtjänsten.

Moderaterna hade med största sannolikhet ett budgethål här som skulle tvinga socialtjänsten till stora besparingar i det förebyggande sociala arbetet. Vi talar då om nedläggning av öppen förskola, nedläggning av fältgruppen, stopp för tidiga drogförebyggande åtgärder mot ungdomar och mindre tidiga insatser mot skolorna. Besparingen hamnar på dessa områden då det är den enda budgetposten som inte är fullt ut lagstadgat.

Socialdemokraterna har alltid varit tydliga med att fusk och felaktigheter ska beivras. Det är därför vi lagt ett uppdrag i kommunfullmäktige om att välfärdskriminalitet, vilket innefattar även fusk i försörjningsstödet, ska bekämpas. Vi är också öppna för att använda olika metoder för hålla ned kostnader i försörjningsstödet och se till att människor kommer i arbete. Förvaltningen har här inte bedömt att frivilliga kontroller via hembesök har varit den mest prioriterade åtgärden utan snarare att utveckla mer former för att pröva arbetsförmågan och se till att människor kommer snabbt i arbete och genomföra en digitalisering för att lösgöra tid för handläggare till klientuppföljningar.

För att bygga ett tryggt Umeå som håller ihop så är det sista vi behöver nu stora nedskärningar på socialtjänsten för att betala för skattesänkningar. De pengarna behövs istället till att säkerställa en god uppväxt för våra barn och ungdomar.

4 kommentarer

 1. Kalle

  ”Moderaterna hade med största sannolikhet ett budgethål här som i ett slag skulle tvinga socialtjänsten till stora besparingar i det förebyggande sociala arbetet. Vi talar då om nedläggning av öppen förskola, nedläggning av fältgruppen, stopp för tidiga drogförebyggande åtgärder mot ungdomar och mindre tidiga insatser mot skolorna. Besparingen hamnar på dessa områden då det är den enda budgetposten som inte är fullt ut lagstadgat.”

  Intressant eftersom moderaterna profilerar sig så starkt om att stoppa kriminalitet, men inte vill prioritera effektiva förebyggande åtgärder.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Det är en mycket farlig politik Umeås moderater för som leder till ökad brottslighet och som får stora sociala konsekvenser.

 2. Andreas

  Oavsett budgetförslag är ni skyldiga att följa upp stöd som lämnats enligt socialtjänstlagen..detta ligger i socialtjänsten ansvar att göra sig förtrogen med medborgarnas situation. Låter därmed lag vidrigt att uppföljande besök ej genomförs.

  Andreas

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Tror du ska läsa på vad som är lagvidrigt eller ej. Umeå följer lagstiftningen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se