AP har aldrig förstått vad facket är för något

God fortsättning vill jag önska alla bloggläsare. Jag har haft en kort skön ledighet och nu fortsätter det politiska arbetet.

Jag uppmärksammar omhända lite sent att Jan Hägglund, ledaren för Arbetarparti(AP), bloggat om socialtjänsten i Umeå. Jag tänkte därför bemöta en del av dessa påståenden som Hägglund gör.

Hägglund skriver i sitt inlägg ganska hårda ord om missförhållanden inom socialtjänsten och att dessa förvägras att granskas. Hägglund skriver:

”De som leder socialtjänsten i Umeå vägrar att låta de kritiserade delarna av ”sin” verksamhet granskas av en extern revisionsbyrå”

”Det är både de högsta cheferna inom verksamheten som vägrar att låta sig bli granskade av en extern byrå och de politiker som är ytterst ansvariga (ledamöterna inom Individ- och familjenämnden).”

Inte bara är det helt felaktigt påstående, då ingen chef kommer granska sig själv i det arbete som vi nu sätter igång kring hela arbetsmiljön, men om vi stannar ett ögonblick, vad är det nu exakt som ska granskas inom socialtjänsten då enligt Hägglund?

Jo Hägglund skriver om att olika chefer ska granskas. Det handlar om övergripande chefer får vi klart reda på. Och politiker. Jaha och vad är det då dessa ska ha gjort? Oklart. Mer än att det passar in i Arbetarepartiets retorik att misstänkliggöra och insinuera att de är inblandade i någon slags rättsröta.

När det gäller övergripande chefer inom Individ- och familjenämnden så handlar det om 3 stycken namn som kan komma ifråga i hela Individ- och familjenämndens förvaltning. Fler är inte de övergripande cheferna, resten är enhetschefer. Vilka specifikt är det som ska granskas och vad exakt är det dom påstås ha gjort enligt AP?

Gäller det brister i arbetsmiljö så har ett stort arbete inletts 2020 på två av Individ- och familjenämndens hundratals olika arbetsplatser. Här har extern hjälp tagits in för att kartlägga brister i arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet fortsätter 2021. Är det detta som anses felaktigt initierat av övergripande chefer?

Här ligger ansvaret tungt på Hägglund att kunna svara på vad han menar att dessa övergripande chefer gjort och vilka de är. Han har nu ägnat sig åt insinueringar i ett antal blogginlägg. Nu får han också stiga fram till plattan och konkretisera sig.

Det känns nedslående att ens behöva påpeka, men som ledamöter i kommunfullmäktige har även Arbetarpartiet det yttersta ansvaret för arbetsmiljön i Umeå kommun. Tycker verkligen arbetarpartiet att enskilda anställda, i det här fallet rör det specifikt chefer, ska på bloggar hängas ut som att man vägrar låta sig granskas? Jag tycker det är fruktansvärt svagt, men tydligen är det Arbetarpartiets definition av god arbetsmiljö. Jag är inte förvånad.

Ej heller förvånad är jag över den totala bristen hos Hägglund över vårt beslut att på riktigt ge inflytande och inkludera de fackliga organisationerna i arbetsmiljöarbetet. Arbetarpartiet med sin trotskistiska bakgrund har aldrig förstått fackens betydelse. Vare sig när de kallade sig rättvisepartister eller när man nu bytt skrud och kallar sig AP.

I deras värld är det Hägglund och hans avantgarde som vet vad den rätta vägen är. AP:s ledning vet inte vad facket är eller hur fackliga organisationer arbetar för sina medlemmar, därför blir man upprörd när de ska involveras och få ett direkt inflytande från nämnden över vad som ska ses över i arbetsmiljön. Man vet helt enkelt inte vad det betyder och tror därför att saker mörkas.

Så mycket för att vara ett riktigt ”arbetarparti”, Jan Hägglund.

Individ- och familjenämnden, med stöd av såväl majoritet som opposition, inleder nu ett stort arbetsmiljöarbete för att få stopp på personalrotationen, se över arbetsbelastning och uppgifter om bristande öppenhet inom IFO. Det gör vi tillsammans med de fackliga organisationerna som kommer återrapportera upplägg för extern genomlysning till nämnden för översyn om det möter nämndens förväntningar.

Väldigt mycket har gjorts redan, och för några år sedan var vi ett nationellt föredöme i detta, men åren går och antalet orosanmälningar har ökat kraftigt. Personalrotationen har åter tagit fart under 2021 och det måste åtgärdas. Av de som slutar kan jag nämna att arbetsbelastningen är den helt dominerande faktorn. Så det är alltså en komplex situation att hantera.

Vi tar därför nu ett helhetsgrepp om detta och min främsta prioritet framöver blir att säkerställa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö får våra anställda. Det handlar om både arbetsbelastning, stöd från sin chef men även gå igenom ytterligare faktorer.

Jag vill för egen del inte höra en enda gång till uppgifter om rädda anställda eller olika missförhållanden och därför ska den delen också redas ut. Jag har i Personalnämnden fått igenom ett yrkande om att ALLA arbetsplatser i kommunen ska arbeta mot så kallad tystnadskultur och det är ett grundkrav från mig och nämnden på socialtjänstens arbetsplatser att ingen medarbetare ska känna att man behöver hålla käften.

14 kommentarer

 1. arbetare

  Det är ju tyvärr känt sedan många år att det inom socdelen av kommunen är förenat med ”livsfara” att påtala fel och brister .

  Chefer som efterfrågar vem som ”skvallrat” , inkallan till förhör utan facklig representant närvarande , godtyckliga hyvlingar av arbetstiden för misshagliga , listan kan göras lång .

  Bara för att du numera svävar långt över de nere på golvet och missar vad som händer ute i verkligheten behöver det inte betyda att allt du missat inte har skett .

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Det är just därför att det KAN hända det är så viktigt att arbetsplatserna arbetar förebyggande. Vi ska ha utbildade skydds- och fackombud och en fungerande skyddsorganisation. Alla arbetsplatser ska arbeta med att stärka öppenheten där man vågar säga vad man tycker.

 2. Johan

  Hej!!
  Du pratar bara runt det och svarar inte på frågan. Det har ju uppenbarligen redan hänt. Att folk tystas och tvingas sluta Personalflykten är ett faktum! Och hur vågar du påstå att det handlar om arbetsbelastningen när alla jag känner slutat pga av cheferna och deras ledarskap. Problemet är INTE att facket inte gör tillräckligt utan att det finns maktfullkomlighet bland cheferna där kritiker
  tystas och socialsekreterare skräms bort.

  Hur kommer det sig att du inte vågar ta ställning och se att flera av cheferna missköter sitt uppdrag och missbrukar sin ställning på ett mycket oroande sätt

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Jag vågar inte påstå, jag utgår från vad de anställda själva angett som orsak till att de slutat. Därav vet vi att arbetsbelastningen är den dominerande anledningen. Men du har helt rätt i att ingen anställd ska tystas eller känna att man måste hålla käften.

 3. tidigare anställd

  Blir upprörd över att läsa detta och undrar hur det är möjligt att du Andreas ställer de frågor som du själv borde ha svaren på, utifrån den senaste tidens artiklar som cirkulerat. Du frågar dig vad vissa nämnda chefer skall ha gjort som behöver granskas, vid två tillfällen i ditt eget blogginlägg. Vi som läst allt som stått i alla tidigare artiklar kan snabbt dra slutsatsen att du personligen blivit kontaktat och fått ta del av detaljerade uppgifter om vad nämnda chefer skall ha gjort, men det upplevs nu för oss utomstående som att du glömt bort detta?!

  Undrar även hur det är möjligt att du har svaret på anledningen till att så många slutat inom myndighetsutövningen på Barn/Unga senaste tiden? Facket och skyddsombudet på arbetsplatsen har uttalat sig i media att inte ens de vet skälen till detta, men du verkar sitta på svaret! Är du själv en av dem som slutat och personligen pratat med alla dessa andra om varför de valt att lämna? Kan upplysa dig om att arbetsbelastningen inte alls är orsaken till varför jag valt att lämna, utan den helt dominerande faktorn var arbetsmiljön och ledarskapet!

  Det är fint att du säger att ”ingen medarbetare ska känna att man behöver hålla käften”, men faktum är ju att det är just detta som kallas för tystnadskultur och skälet till varför många väljer att just ”hålla käften”. Vad tänker du själv göra åt att detta redan existerar och är ett faktum? Facket är knappast lösningen då de redan uttalat sig i media om att de inte känner till att det skulle finnas någon utbredd tystnadskultur? Hur tänker du ge en röst åt alla oss som redan ”tvingats” att sluta som nu inte kommer till tals i den utredning som är föreslagen gällande arbetsmiljön?

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Tack för ditt svar. Jag är definitivt ödmjuk för personalens berättelser och att deras röster ska höras. Det jag däremot inte accepterar är att politiska partier i kommunfullmäktige dels sprider felaktigheter om nämndens arbete och dessutom att anställda, vare sig det gäller chefer eller anställda hängs ut som tvivelaktiga. Det är inte seriöst.
   När det gäller varför folk slutar så tillfrågas de som slutar varför man har slutat. DÄrav vet vi att arbetsbelastningen är huvudorsaken.

   • Majsan

    Jag är en av många kollegor som slutat på barn och unga senaste året. Jag har aldrig fått frågan av någon chef om varför jag slutat (det var enbart pga ledarskapet)
    Jag har ikväll pratat med ytterligare tre tidigare kollegor som också slutat pga av ledarskapet. Ingen av dessa har vågat berätta om orsaken till varför de slutat ingen har heller fått frågan av någon chef.

    Så jag och mina tre tidigare kollegor undrar nu vem som till dig påstått att man ställer frågan till de som slutar om orsaken?!

    Förstår du inte att du blir förd bakom ljusets, inga chefer vill väl fronta med att de är orsaken till personalflykten.

    Och Snälla Andreas sluta kalla det ” personalrotation” det är inte rätt benämning. Jag och mina kollegor har inte ” roterat” vi har FLYTT ett fruktansvärt skadligt ledarskap!

    • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

     Hej, tack för din kommentar. Nämnden har fått en detaljerad redovisning av skälen till att man slutat och stämmer inte den så är det självfallet inte bra. Vi inleder ett stort arbetsmiljöarbete nu där vi just ska titta på detta på tystnadskultur och där facken kommer få ett stort inflytande över problemformuleringen.

 4. Carola

  Vad menar du då att fackförbundens mål och mening är? I praktiken, med medlemskap och engagemang i Handels, LF, och Kommunal sedan slutet av 80- talet har jag aldrig uppfattat annat än att facket finns till för socialdemokrater som vill göra karriär. Inflytande från gräsrötter undanbedes bestämt men knappast vänligen. AP har bättre koll på vad fackföreningsrörelsen är och dess historia än någon nu levande socialdemokrat vill jag hävda. Makt över arbetet och dess resultat. Läs på, det blir så lätt pinsamt annars.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Fackföreningens mål och mening regleras i dess stadgar. Själv är jag kommunalare och LO-medlem. Jag var skyddsombud och arbetsplatsombud i över 10 år och satt också i sektionsstyrelsen för kommunal. SÅ jo, jag tror mig ha viss erfarenhet av vad facket är. Och precis som jag skrev, Arbetarpartiet har stora svårigheter att förstå hur fackföreningar arbetar i förhandling och samverkan och vad facket är för något.

 5. Fd anställd

  När i princip hela planeringsgruppen slutade för ca 4 år sedan ljög cheferna om varför till alla & även till nämnden. De ljög också om orsakerna till sjukskrivningarna. Vi såg ett protokoll som de genast tog bort när vi såg att de ljugit om orsaken till sjukskrivningarna. Vi blev så utsatta & hotade om att vi inte fick berätta för någon att flera av oss var rädda & hade ångest /hoppas att jag får vara anonym o att du inte för detta vidare för du kommer att se min mejladress.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Hej, aldrig hört talas om detta. Självklart delger jag inga uppgifter om de som kommenterar på bloggen.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Det är omöjligt för mig att kommentera denna uppgift. Däremot vet jag att personalen på placeringsenheten idag upplever att det fungerar väl vilket är väldigt bra.

Lämna ett svar till Fd anställd Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se