SiS backar om att placera unga på LVM-hem

Nu på morgonen har jag underrättats om att SiS, Statens institutionsstyrelse, backar om att placera ungdomar på LVM-hem bland vuxna med missbruksproblematik. Bakgrunden är att vi i presidiet inom Individ- och familjenämnden tillskrivit SiS och påtalat att detta är ytterst olämpligt.

Tydligen verkar SiS till slut dragit samma slutsats själv. Man skriver i svaret till oss följande:

”Efter att ha utrett möjligheterna till det fann vi att det var förenat med så stora risker att vi valde att inte arbeta vidare med planerna. Det finns också juridiska tveksamheter med förslaget.”

Mycket bra att det blev stopp på detta förslag. Vad som var skrämmande i detta var dock hur tyst det varit runt om i Sverige när ungdomars framtid stod på spel. Jag är glad att vi kunde agera över partigränserna och att myndigheten själv till slut insåg att detta är ohållbart.

Samtidigt kvarstår SiS problem med kompetensförsörjning och problem att kunna erbjuda kommunen platser. Här behöver Sveriges kommuner och regioner tydligt markera att barn och ungdomar i behov av SiS måste få sina behov tillgodosedda.

 

En kommentar

  1. brorson

    Gratulerar. Det här har du gjort bra. Fortsätt så, och kräv förbud mot all placering av icke-kriminella, som av någon anledning har tvångsvård,. bland missbrukare och kriminella såsom HVB och psykiatriska tvångsvårdavdelningar. Icke-kriminella missbrukare ska inte heller placeras bland kriminella sådana.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se