SACO till attack mot L, M, KD och SD

Sveriges akademikers centralorganisation(SACO) med närmare en miljon medlemmar agerar nu i hårda ordalag mot Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Anledningen är förslaget i Tidöavtalet där regeringen har lovat SD att alla offentlighetsanställda ska göras till angivare mot papperslösa.

SACO skriver:

”Det räcker inte att det i Tidöavtalet står att det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, exempelvis i sjukvården, och att ett sådant undantag ska utredas närmre. Undantagen kan inte begränsas till enskilda situationer utan måste omfatta många av våra yrkes­områden. De flesta av våra professioner behöver undantas. Därför är det bättre att Tidöpartierna lägger förslaget om anmälnings­plikt i papperskorgen. Det är nödvändigt inte minst då förslaget strider mot FN:s barnkonvention och står i skarp kontrast till biblioteks­lagen och socialtjänst­lagen. Det är allt annat än värdigt Sverige som rättsstat”

och man konstaterar:

”Bristen på tillit och förtroende skulle starkt äventyra dessa människors rättigheter och hälsa. Det är avgörande att människor vågar söka vård, låter sina barn gå i skolan och tar stöd av social­tjänsten. Med förslaget skulle utsattheten öka och det skugg­samhälle som regeringen säger sig motarbeta växa.”

Och SACO avslutar sedan med att detta kommer påverka arbetsmiljön:

”Samhällets svagaste drabbas hårdast. Men förslaget skulle också ha en stor negativ inverkan på arbets­miljön för offentlig­anställda. Att tvingas rapportera papperslösa skulle innebära en etisk stress och försvåra för dessa yrkes­grupper att göra sitt jobb. Offentlig sektor präglas redan i dag av stor personal­brist, där dåliga arbets­villkor och stress­relaterad ohälsa ofta är orsaken. Låt professionerna inom offentlig sektor ägna sig åt det viktiga arbete de är utbildade till – inte åt att anmäla papperslösa.”

Man ska komma ihåg att redan idag har offentlighetsanställda anmälningsplikt om polis och migrationsplikt begär dessa. Vill regeringen ha hårdare kontroller få de anställa kontrollanter, inte omöjliggöra stora yrkeskårers arbete.

Lokalt är det heltyst från företrädare från Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna om detta. De accepterar uppenbarligen denna politik och hoppas att kritiken ska försvinna om man duckar tillräckligt länge.

4 kommentarer

 1. brorson

  Ni som tycker att vi är för få (drygt tio miljoner), som vistas legalt i Sverige, borde hederligt tillstå att det tycker ni och kräva att fler får uppehållstillstånd, Men i stället vill ni vräka pengar över kriminella på bekostnad av laglydiga fattiga och sätta munkavle på socialtjänstens personal, som ska hålla käft om hot, trakasserier och utpressning, som de utsätts för.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   VI kan väl konstatera att representanter för Sveriges lärare, socionomyrkena mm tycker att det här är en dålig idé då det omöjliggör för dem att göra sitt arbete. Det bör väl ändå väga tungt kan man tycka.

 2. brorson

  Så, du menar att en läkare (professor), som får in en skottskadad utlänning, som kan misstänkas vistas illegalt i Sverige, inte ska anmäla till polisen att denne har utsatts för ett brott, utom på direkt fråga från polisen, med angivande av namn och personnummer? Hur ska det gå till? Polisen fick kanske anmälan om tre skjutna, men vet inte att en fjärde själv, eller med hjälp av egna gängmedlemmar, lyckades ta sig till sjukhuset. Det enda rätta är att alla misstankar om brott polisanmäls, men det är inte alldeles självklart att detta görs av den behandlande läkaren själv eller av den hotade socialsekreteraren själv . Berörda myndigheter bör ha rutiner för detta, bl.a. för att skydda den personal, som kommer i direkt kontakt med brottslingar eller brottsoffer från repressalier för anmälningarna.

  • Drutten

   Bra skrivet Brorson. Med naivitet kommer vi inte långt med mot den grova brottsligheten. Men det är som vanligt i vissas tankevärld att brottslingarna har mer rätt till skydd än brottsoffren i vårt samhälle.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se