Etikett: offentliga rummet

Sexism i offentliga rummet

Av , , Bli först att kommentera 7

1993 lanserade H&M underklädeskampanjen med Anna Nicole Smith. Busskurer och affischtavlor överfylldes med Smith i utmanade poser och genomslaget blev stort. 20 år sedan ser de etiska reglerna för reklambranschen annorlunda ut. Inget reklamföretag vill idag sammanknippas med sexistisk reklam och man kan väl säga att någon ny Anna Nicole Smith kampanj inte är aktuell.

Men var går gränsen? Är sexistisk reklam enbart när det är naket eller hur ska man se på anspelningar, blickar, poser. Det man kan konstatera är att kraven från medborgarna ser annorlunda ut idag för 20 år sedan då H&M:s kampanj var okej. Och om 20 år kommer medborgarnas attityder förändrats ytterligare. Reklam i det offentliga rummet blir allt vanligare och avtalsperioderna är relativt långa. Det är därför viktigt att offentlig plats som upplåts till reklam innehåller strikta regler och att politiker som ansvariga medborgarföreträdare ser till att nolltolerans gäller mot sexism. Det får inte finnas någon som helst osäkerhet om att vårt offentliga rum är fritt från sexistiska inslag.

Andreas Lundgren
2:e vice ordförande(s)
tekniska nämnden

 

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Gatukonst

Av , , 1 kommentar 8

Jag uppmanar alla att läsa Ida Östenssons ledare i dagens folkblad om gatukonstens värde för en stad som vill bli 200 000 invånare. Formerna kan diskuteras men det är rätt inriktning.

Just nu pågår en översyn av grafitti i Umeå och socialdemokraterna i tekniska nämnden har tydligt signalerat att vi vill ta ett brett grepp om detta och att gatukonst som exempelvis street art måste vara en del i Umeås offentliga rum. Det ska göras på ett sätt som samtidigt bidrar till mindre skadegörelse och klotter.

Det är viktigt att medborgarnas initiativ och kreativitet tas tillvara. Medskapande i det offentliga rummet är en ledstjärna i vårt arbete och det är grundbulten i att skapa en hållbar stad som människor vill bo i.

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Klotter på snöborgen

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag håller inte alls med Mikael Nordfeldth, piratpartist och medlem i kulturföreningen common culture of Umeå, att det är okej att på eget bevåg ge sig ut och måla på snöborgen. Nordfeldth försvarar sig med att det är vackert men vi ska akta oss för att göra oss till bedömare av vilken konst som är vacker eller ej. Huvudfrågan är att vi kan inte ha en ordning där enskilda tar sig en rätt utan att kommun och fastighetsägare gett sitt medgivande.

Däremot är det intressant hur vi kan öppna upp det offentliga rummet för umeborna att töja och forma. Jag ser gärna att kulturföreningar ges rätt att utsmycka det offentliga rummet. Vi har i Umeå en stor mängd identitetslösa gator och ytor, väggar etc som idag enbart är funktion och som skulle kunna bidra mer till kulturella uttrycksformer. I ett uppmärksammat rättsärende 2010 blev en man dömd för att ha målat stjärnor och bananskal på svingen. För många var det obegripligt men för de som spelat dataspelet Mario Kart så fanns det en igenkänningseffekt och många tyckte att målningarna kunde få vara kvar.

Det vore intressant om tekniska nämnden skulle ta och fundera över hur vi ökar medborgarnas möjlighet att utsmycka det offentliga rummet. Delvis görs detta redan idag genom ungdomsdialog som kring skateparken men om en kulturförening vill måla något på en gata i stan, skulle det vara okej? Man skulle kunna tänka sig att utsmyckningen görs under begränsad tid och är av icke permanent karaktär. Detta vore en intressant aspekt på hur gaturummet går från enbart funktionalism till att berika oss människor.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Paulsson lämnar

Av , , 1 kommentar 9

I går onsdag, gjorde Christer Paulsson(s) sitt sista sammanträde som ordförande för tekniska nämnden. Christer har varit viktigt för socialdemokraterna och var med och bröt marken för ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete i början av 2000-talet när debatten rasade om vägbulor och 30-skyltning. Han har också varit en profil som föregått med gott exempel i miljöfrågor och varit känd för många som en inbiten cyklist året om. Christer, du ska ha ett stort tack för din insats.

Från och med måndag tillträder jag som ny gruppledare för socialdemokraterna i tekniska nämnden tillika 2:e vice ordförande. Vi kommer att fortsätta det arbete som Christer varit med och lagt grunden till och arbeta utifrån de ambitioner socialdemokraterna i Umeå lagt fast för mandatperioden.

En viktig del i vår politik är att det offentliga rummet ska präglas av ett jämställdhetstänkande från kommunens sida. Därför har vi redan nu begärt en omarbetning av de kvalitetsdeklarationer från kommunens sida som gäller för det offentliga rummet. Vare sig det gäller myndighetsutövning, offentlig renhållning, park eller gatudrift så ska det vara tydligt gentemot dig och mig som medborgare att vi alltid har med oss jämställdhet i det arbete som kommunen bedriver.

Jag vill att vi ska ha ett offentligt rum i Umeå som är böj- och töjbart samt tryggt och attraktivt för oss kommunmedborgare. Har du funderingar eller synpunkter kring hur vi skapar det så får du gärna höra av dig till mig!

Skriv ett mejl till kommunadressen [email protected] eller varför inte kontakta mig via facebook?

1 kommentar
Etiketter: , ,

Ett rent och tryggt Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

SItter på tekniska nämnden, vi har alldeles nyss antagit ett åtgärdsprogram för ett rent och tryggt Umeå.

I programmet tar vi fasta på att ökad trygghet och minskad nedskräpning måste bygga på medborgarnas engagemang. Vi formerar utifrån det strategier för belysning, samarbete med skolan, öka nyttjandet av våra parker över fler årstider osv. Vi öppnar möjligheten för umeås medborgare att själva ta ansvar för sin gata, lekplats eller delta i stadsodling. Vi socialdemokrater vill att det offentliga rummmet ska inbjuda till medskapande och vara "töjbart" och formbart för oss medborgare.

Det här är en sund inriktning på arbetet. Umeå ska vara en öppen och välkomnande stad.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se