Några klarlägganden

Av , , Bli först att kommentera 22

Det dyker upp frågor till mig på olika håll och jag tänkte att jag ska göra några klarlägganden. Under förra året fick vi i kommunstyrelsen signaler om att man inom sociala utskottets område skulle få problem med att hålla budget. Då fick socialchefen i uppgift att ta fram förslag på hur man skulle kunna nå budget. Ett av förslagen var att dra ner antalet platser inom särskilt boende för att kunna förstärka upp i hemtjänsten istället där behovet var större eftersom fler och fler äldre vill stanna hemma. Det är ju så att den äldre som det berör själv får bestämma oavsett vad anhöriga, grannar och andra anser i frågan. Biståndshandläggarna kan bedöma att den äldre har rätt till särskilt boende men sedan måste den äldre själv bestämma om hen vill ha en plats eller inte. Förslaget från tjänsteman var att lägga ner Ankaret i Rundvik, det tyckte inte vi var ett bra förslag då vi anser att det även ska finnas verksamheter utanför tätorten. Dessutom plockade den förra majoriteten bort skolan i Rundvik under förra mandatperioden.

Vi föreslog istället att det skulle plockas bort platser på tätorten eftersom man då också skulle kunna öppna upp de platserna rätt snabbt igen om behovet ökar. Orsaken till att man från tjänstemannahåll föreslog en minskning av platser var att man under ett års tid haft ungefär 10 platser tomma på olika särskilda boenden. Platserna som det beslutades skulle tas bort var Sundet och Viken B. De frågor som nu har dykt upp om ett eventuellt förslag på att starta ett HVB-hem för ensamkommande flyktingar i dessa lokaler finns det inget politiskt beslut fattat kring och den frågan ska upp till Kommunstyrelsen den 9/5 och jag vill inte föregå något beslut men jag är tveksam till att det kommer bli aktuellt att använda lokalerna till det.

De rapporter som vi har fått kring detta i efterhand visar på att trots att vi har tagit bort dessa platser så finns det ingen kö till plats i särskilt boende.

Sedan har jag fått frågor om det rekordstora resultatet för 2015, det berodde på att en del intäkter blev högre än förväntat och en del kostnader blev lägre samt att vi fick högre skatteintäkter än beräknat samt utökade statsbidrag, vårt mål är inte att göra sådana här resultat utan pengarna ska så klart användas i verksamheten, ett positivt resultat ska vi dock ha som mål varje år för att kunna ha god ekonomisk hushållning, med det överskott vi hade 2015 kunde vi dessutom återställa det underskott som skapats under 2011, 2012 och 2013. Ett positivt resultat för 2015 möjliggör också att de satsningar som planerats för 2016 kan genomföras, det handlar bland annat om en stor friskvårdssatsning för personalen, lönesatsningar och kultur för äldre.

Jag får också många frågor kring bostadsbyggandet och det måste komma igång! Vi lider, precis som de flesta kommuner i Västerbotten av bostadsbrist. Nordmalings Hus detaljplanerar nu ett område i Nordmaling för att tillskapa ett höghus med 25-30 lägenheter och vad gäller Notholmen så drabbades även det projektet av det moment 22 som finns då det gäller bostadsbyggande i mindre kommuner, marknadsvärdet är lägre än produktionskostnaden och då lånar bankerna inte ut pengar till hela hela projektet.Nu jobbar vi för fullt på att få igång byggandet på ett något förändrat sätt än vad som först var planerat och det ser lovande ut.

Sedan har det framkommit synpunkter på att jag har lyft fram att Nordmaling blev bästa skolkommun i länet 2015 och att jag då lyft fram att skolpersonalen och eleverna har gjort ett fantastiskt jobb i detta. En av mina uppgifter som kommunalråd är självklart att hjälpa till att lyfta fram allt positivt som sker runt om i vår kommun och vi har otroligt duktig personal överallt i kommunen och det lyfter jag ofta. Något som jag anser är oerhört viktigt om vi ska få till inflyttning i kommunen är att alla som bor och verkar i kommunen hjälps åt med att lyfta fram allt positivt som sker, vi behöver alla vara ambassadörer för kommunen och vi behöver allihop hjälpas åt för att utveckla hela vår kommun!

Bli först att kommentera

Ytterligare en positiv nyhet i kommunen!

Av , , Bli först att kommentera 5

Villapriserna i kommunen har ökat mest i hela landet mellan 2012 och 2015. Mellan dessa år har priserna ökat med 56% i Nordmalings kommun. I länet ökade villapriserna med 32% och i landet med 21%. Det går att läsa mer om utvecklingen av priser här.

Varför är då detta positivt för kommunen? För det första visar det på att efterfrågan är hög och för det andra innebär höjda priser för villor att det blir lättare att kunna bygga nya villor. För så länge produktionskostnaden är mycket högre än marknadsvärdet så är det svårt att få låna för att bygga nytt. I Nordmalings kommun är det, precis som i de flesta kommuner, bostadsbrist och vi måste få igång bostadsbyggandet. Det är hårt tryck på bostadsmarknaden och det finns många som söker bostad i kommunen. Nordmalings Hus planerar nu för att bygga ett hus med 25-30 lägenheter och arbetet med att få till byggnationer även på Notholmen pågår. Att det tillskapas lägenheter kan också innebära att det blir fler villor till salu då det finns de som vill flytta från sina villor till lägenheter. Vi får då igång en välfungerande flyttkedja. Även tillskapande av trygghetsboende diskuteras för att få till ett mellanboende mellan eget boende och särskilt boende.

Bli först att kommentera

Bästa skolkommunen i länet!

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag nåddes precis av den glada nyheten att Nordmaling i SKL:s öppna jämförelse blev bästa skolkommun i länet 2016 samt att vi ligger på plats 14 i Sverige! Helt fantastiskt! Jag blir så oerhört stolt och glad! Vilket jobb av vår personal och av våra elever! Bra jobbat allihop! P4 har gjort ett inslag kring det här och det här står i VK. Det VK inte nämner som jag sa är oerhört viktigt i detta är vår enormt duktiga personal!

!blommor

 

Bli först att kommentera

Ett kvinnoförbund, behövs det 2016?

Av , , Bli först att kommentera 2

I helgen gick Centerkvinnornas förbundsstämma av stapeln i Umeå. Jag hade den stora äran att sitta i presidiet tillsammans med Ingrid Eriksson, Jessica Loftbring och Ingrid Flodin. Det var första gången jag höll i klubban på ett så stort arrangemang och det var tryggt att ha den kompetenta och erfarna Ingrid Eriksson vid min sida. Vi hade fullt upp med att hålla koll på talartid, yrkanden och allt annat. Väldigt lärorikt och enormt roligt!

Så otroligt fantastiskt att få lyssna till så många engagerade kvinnor, varav många var upp i talarstolen för första gången! 160 ombud var på plats från alla delar av Sverige och debatten var stundtals het, det diskuterades allt från olika former av övergrepp till surrogatmödraskap och trots att debatten var het så var tonen god. Även då ny ordförande och ny förbundsstyrelse skulle utses så var tonen god, många var upp i talarstolen och pläderade för sina kandidater, inte mot någon annan, precis som det ska vara! Till slut valdes min goda vän och förebild Sofia Jarl från Gagnef till förbundsordförande och tillsammans med den nya styrelsen bestående av Helena Vilhelmsson, Julia Färjhage, Ebba Krumlinde, Solveig Granberg, Susanne von Tiedemann, Marie Wickberg, Ann-Sofie Cordes, Berit Johansson, Christina Bröms samt Elizabeth Peltola, driver hon nu arbetet framåt för ett mer jämställt Sverige!

Behövs då verkligen ett kvinnoförbund 2016? Ja, så länge det ser ut som den gör i världen så behövs Centerkvinnorna, kvinnor tjänar mindre, utsätts för mer våld och övergrepp i hemmet och diskriminering i arbetslivet än vad män gör och detta måste förändras!I politiken blir också vi som kvinnor behandlade annorlunda än män. Många frågor till oss kvinnor på ledande plats i politiken handlar om vår familj, vem som tar hand om barnen etcetera. Jag är stolt över att tillhöra ett parti som tidigt hade kvinnor på ledande positioner, kvinnor som Karin Söder. Jag är stolt över att tillhöra ett parti som har sin tredje kvinna som partiledare, ett parti där kompetens går före kön. I helgen skrev jag tillsammans med flera starka kvinnor i GP om just varför Sveriges största politiska kvinnoorganisation finns och behövs samt om vikten av systerskap. Vi behöver starka nätverk och vi behöver stötta varandra!

Tack för att jag fick sitta i presidiet i helgen, tack till alla som var med och ordnade allt kring stämman, Viktoria Saxby, Maria Kristoffersson och Ann-Margret Kristensson med flera. Tack också till de talare som deltog under stämman och gav oss olika perspektiv på jämställdhet och systerskap, både Annie Lööf, Helena Lindahl, Ewa-May Karlsson och Banar Sabet gav oss många kloka inspel! Tack till alla härliga Centerkvinnor, CUF:are och Centerstudenter som deltog i stämman,tack till den avgående styrelsen för allt ert arbete och ett stort tack till avgående ordförande Gunilla Hjelm, du har gjort ett toppenjobb! Till sist vill jag önska vår nya ordförande Sofia Jarl ett varmt lycka till, nu kör vi, allihop tillsammans, för ett jämställt Sverige!

stämmastämma1stämma2stämma3stämma4stämma5

 

Bli först att kommentera

Miljöarbetet är på gång i kommunen!

Av , , Bli först att kommentera 10

I Nordmaling har vi nu klubbat och antagit lokala miljömål, med en utgångspunkt i de nationella målen. Vi har valt att rikta in oss specifikt på en giftfri miljö och då framför allt för våra barn och unga. Tillsammans med studenter från universitetet genomför våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer nu en inventering av våra förskolor, för att sedan kunna arbeta utifrån vad inventeringen ger för resultat. Det känns oerhört roligt att vi äntligen är på gång med dessa frågor, då jag motionerade om Giftfri vardag, redan 2014, nu blir det verkstad och verklighet!

Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadlig för vår hälsa och miljö. Ett exempel är hormonstörande ämnen som kan återfinnas i såväl schampo som tandkräm. Kemikalier finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i kläderna vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar i, maten vi äter och vattnet vi dricker.

Vi måste kunna lita på att våra livsmedel är säkra, att textilier vi köper in till kommunen inte ska innehålla antimögelmedlet dimetylfumarat, att inte barnleksaker innehåller bisfenol A, att vattnet vi dricker är säkert eller att suddgummin i skolan inte innehåller ftalater och att vi i kommunens verksamheter inte vistas i en miljö där golvmattan innehåller gifter. Likaså att våra barn i våra förskolor leker i säkra lekmiljöer som inte har slipers, gamla däck eller gammal elektronik på lekplatser/lekmiljöer.

I förra veckan anordnade Centerpartiet i Nordmaling tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan en kväll på temat antibiotika i mat och vikten av närodlade livsmedel med både Kristina Yngwe, vice ordförande för riksdagens miljö och jordbruksutskott (C) och LRF:s ordförande Arne Lindström som inbjudna gäster. Bilden kommer från det mötet.

Fler och fler förstår att det är oerhört viktigt att vi vet vad vi stoppar i oss och att vi vet vilka material vi omger oss med. I Nordmaling är vi på gång men vi måste allihop hjälpas åt för att vi ska nå målet en giftfri miljö!

antibiotikakväll

 

.

Bli först att kommentera