Några klarlägganden

Det dyker upp frågor till mig på olika håll och jag tänkte att jag ska göra några klarlägganden. Under förra året fick vi i kommunstyrelsen signaler om att man inom sociala utskottets område skulle få problem med att hålla budget. Då fick socialchefen i uppgift att ta fram förslag på hur man skulle kunna nå budget. Ett av förslagen var att dra ner antalet platser inom särskilt boende för att kunna förstärka upp i hemtjänsten istället där behovet var större eftersom fler och fler äldre vill stanna hemma. Det är ju så att den äldre som det berör själv får bestämma oavsett vad anhöriga, grannar och andra anser i frågan. Biståndshandläggarna kan bedöma att den äldre har rätt till särskilt boende men sedan måste den äldre själv bestämma om hen vill ha en plats eller inte. Förslaget från tjänsteman var att lägga ner Ankaret i Rundvik, det tyckte inte vi var ett bra förslag då vi anser att det även ska finnas verksamheter utanför tätorten. Dessutom plockade den förra majoriteten bort skolan i Rundvik under förra mandatperioden.

Vi föreslog istället att det skulle plockas bort platser på tätorten eftersom man då också skulle kunna öppna upp de platserna rätt snabbt igen om behovet ökar. Orsaken till att man från tjänstemannahåll föreslog en minskning av platser var att man under ett års tid haft ungefär 10 platser tomma på olika särskilda boenden. Platserna som det beslutades skulle tas bort var Sundet och Viken B. De frågor som nu har dykt upp om ett eventuellt förslag på att starta ett HVB-hem för ensamkommande flyktingar i dessa lokaler finns det inget politiskt beslut fattat kring och den frågan ska upp till Kommunstyrelsen den 9/5 och jag vill inte föregå något beslut men jag är tveksam till att det kommer bli aktuellt att använda lokalerna till det.

De rapporter som vi har fått kring detta i efterhand visar på att trots att vi har tagit bort dessa platser så finns det ingen kö till plats i särskilt boende.

Sedan har jag fått frågor om det rekordstora resultatet för 2015, det berodde på att en del intäkter blev högre än förväntat och en del kostnader blev lägre samt att vi fick högre skatteintäkter än beräknat samt utökade statsbidrag, vårt mål är inte att göra sådana här resultat utan pengarna ska så klart användas i verksamheten, ett positivt resultat ska vi dock ha som mål varje år för att kunna ha god ekonomisk hushållning, med det överskott vi hade 2015 kunde vi dessutom återställa det underskott som skapats under 2011, 2012 och 2013. Ett positivt resultat för 2015 möjliggör också att de satsningar som planerats för 2016 kan genomföras, det handlar bland annat om en stor friskvårdssatsning för personalen, lönesatsningar och kultur för äldre.

Jag får också många frågor kring bostadsbyggandet och det måste komma igång! Vi lider, precis som de flesta kommuner i Västerbotten av bostadsbrist. Nordmalings Hus detaljplanerar nu ett område i Nordmaling för att tillskapa ett höghus med 25-30 lägenheter och vad gäller Notholmen så drabbades även det projektet av det moment 22 som finns då det gäller bostadsbyggande i mindre kommuner, marknadsvärdet är lägre än produktionskostnaden och då lånar bankerna inte ut pengar till hela hela projektet.Nu jobbar vi för fullt på att få igång byggandet på ett något förändrat sätt än vad som först var planerat och det ser lovande ut.

Sedan har det framkommit synpunkter på att jag har lyft fram att Nordmaling blev bästa skolkommun i länet 2015 och att jag då lyft fram att skolpersonalen och eleverna har gjort ett fantastiskt jobb i detta. En av mina uppgifter som kommunalråd är självklart att hjälpa till att lyfta fram allt positivt som sker runt om i vår kommun och vi har otroligt duktig personal överallt i kommunen och det lyfter jag ofta. Något som jag anser är oerhört viktigt om vi ska få till inflyttning i kommunen är att alla som bor och verkar i kommunen hjälps åt med att lyfta fram allt positivt som sker, vi behöver alla vara ambassadörer för kommunen och vi behöver allihop hjälpas åt för att utveckla hela vår kommun!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.