Härliga resultat!

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår släppte Svenskt näringsliv resultatet av sin årliga enkät och för Nordmalings kommun var det riktigt bra nyheter. Totalomdömet har ökat och vi ligger nu på 4,1 och det innebär att vi är en av 32 kommuner i landet som ligger över 4,0 och vi når bäst resultat i Västerbotten! Du kan läsa mer om det här, här och här. I september tar svenskt näringsliv fram en ranking, delvis utifrån det här enkätresultatet och i den rankingen har vi klättrat 183 platser på två år, det blir spännande att se var vi hamnar i år. Dock är resultatet av enkäten viktigare än själva rankingen, i resultatet kan vi lära oss mer om vad vi har förbättrat och vad vi behöver bli bättre på och för vår del är det viktigast att vi tittar på våra egna siffror även om det så klart är roligt när siffrorna även jämfört med andra ser ut som de gör. Den här undersökningen är en enkät om företagarnas attityder och en del får då för sig att det är mindre viktigt än om allt grundar sig på statistik. Då det gäller själva rankingen finns statistik också med. Jag menar dock att företagarnas attityder är oerhört viktiga, upplever de att näringslivsarbetet och kommunen fungerar bra så påverkar det näringslivsklimatet och de blir också goda ambassadörer för kommunen.

Vi är så klart glada över det här resultatet men vi kan inte luta oss tillbaka utan vårt arbete fortsätter, våra företagsträffar, företagsbesök, förändringar av rutiner etc är väldigt viktiga och vi fortsätter med utvecklingen av vårt bemötande gentemot företagarna. Bevisligen går det att få till en förändring och tillsammans utvecklar vi kommunen! Jag är så oerhört tacksam över alla driftiga, engagerade och kompetenta företagare vi har i vår kommun och så tacksam för att ni tar emot oss på besök! Nedan finns ett gäng med bilder från företagsbesök under våren. Bilderna är från Sjödins plåt, Nordmalings taxi, Virmeda, Strömdahla slakteri, Lundströms lantrbruk, Bränna gård, Åbrånets Limousin, Levinn, Ekonomikonsulterna i Norrland, L Entreprenad, Rönnqvists lantbruk samt Ucrab.

sjödins plåtnordmalings taxivirmedaströmdahla slakteriLundströms lantbrukbränna gård, åbrånetlevinnekonomikonsulterna i NorrlandL Entreprenadrönnqvists lantbrukucrab

Bli först att kommentera