Skärpning, Arbetsförmedlingen!

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag kom information om att Arbetsförmedlingen lägger ner alla kontor i Västerbotten förutom i städerna. Det här drabbar Nordmalings kommun och det är riktigt illa att Arbetsförmedlingen gör detta innan direktiven för hur omorganisationen ska se ut har kommit från regeringen.

Man visste redan att M/KD-budgeten skulle ställa till det, men man vet också att det är andra direktiv på gång. I januariavtalet pratas det ingenting om att plocka bort alla lokalkontor i mindre kommuner utan från alla ingående partier har den lokala närvaron lyfts fram som viktig. När Arbetsförmedlingen gör på det här sättet så drabbar det alla kommuner som förlorar kontor, medborgarna är alltid kommunens ansvar oavsett statlig närvaro.

Nordmalings kommuns arbetsmarknadsenhet gör redan idag ett fantastiskt jobb med att få människor i sysselsättning och det arbetet fortsätter, de har dock inte möjlighet att ta över alla Arbetsförmedlingens arbetsuppgifter. Är det tanken framöver så måste pengar till det tillföras till kommunen.

En annan aspekt i detta är att det pratas om digitala lösningar, självklart ska vi använda ny teknik och digitala hjälpmedel. Det är dock så att alla inte är digitala och alla kommer heller inte bli det, oavsett hur mycket vi vill det och jobbar för det. De som står långt ifrån arbetsmarknaden idag är ofta inte digitala, många saknar utbildning och/eller det svenska språket. En del är drabbad av ohälsa, ofta psykisk ohälsa, andra har olika funktionsvariationer och kan behöva det extra stöd som den personliga kontakten med Arbetsförmedlingen innebär.

Jag anser att detta förslag borde kastas i papperskorgen, Arbetsförmedlingen behöver invänta regeringens direktiv och göra ett omtag på detta. Bara för att vi bor i en mindre kommun så ska vi inte ha sämre service!

Bli först att kommentera