Maggie Jakobsson, Bjurholm

Öppet brev till politiken i Bjurholms Kommun.

Av , , 2 kommentarer 12

Det tas beslut i nämnder som får konsekvenser på golvet. Ett sådant, nyligen taget i On, är att det ska inte, på grund av budget, öppnas en avdelning som just nu renoveras på Bjuregården. Nu har inte detta tagits i vare sig KS eller KF och det är ju känt att det händer att beslut ändras där. Men en konsekvens av det beslut som tagits i On är att det ska också dras ner tid på ”Humlan”, vårt enda sociala nätverk för alla de som sitter ensam hemma. Det ska dras 0,75 tjänst från den verksamheten som också fungerar som rehab för våra boende på särskilt boende, SÄBO. Det är tänkt att den verksamheten, ska klaras av på 50%, vilket är i stort sett omöjligt ur arbetsmiljösynpunkt, då det förekommer en del tunga förflyttningar då det ska vara två personer med. Det som istället händer det är att det utökas på andra håll, nämligen på de administrativa funktionerna, som nu är uppe i en heltid. Försvarbart? Ja, kanske, för tydligen så är det viktigare att ha administratörer än plats åt våra gamla. Det är billigare att köpa plats av andra kommuner. En konsekvens blir också, att vi som har nåt sorts politiskt beslut på att vi ska jobba med heltider, nu ser ett schema där det i stort bara är en heltid per avd, och resten varierande deltider och då lägst 50 %. Vem vill ni ska jobba på de 50 %-en? Ingen ungdom i världen kan livnära sig på 50 % och inte bo hemma! Men enligt de lärde så är det verksamheterna som kräver scheman med 50 % tjänster. Det svider i hjärtat att tänka sig de som nu går utbildning till uskor, ska komma hem till Bjurholm och jobba 50 %. Å andra sidan finns det inget att flytta till heller, så det kanske kvittar. Men att bara höra hur illa det är ställt med tjänstgöringsprocent,och synen på det, det känns som ett slag i magen. Nån större inflytande  har heller inte personalen då det kommer till schemaläggning. Tydligen så måste en schemaperiod vara på fem veckor i Bjurholm, det är svårt att tänka annorlunda. Så resultaten blir ett dåligt schema, med delade turer på helgerna, och få heltider. Man tillgodoser en dels önskningar att jobba mer tid, vilket är positivt, medans den stora massan får jobba deltid. Och konsekvenserna för ”Humlans” del, blir väl antagligen fler ensamma hemma och en större belastning på hemtjänsten.

Så min fråga till er. politiker, är: Hur ska vi säkerställa att äldreomsorgen kan överleva och hur ska vi  ersätta oss som går i pension om några år? Hur ska personalrekrytering kunna ha en chans i en kommun, där administrationen växer och omsorgen krymper?  Hur ska vi få vikarier till kommande somrar och kunna ta semester? Hur ska vi kunna nå nämndernas mål? Och hur ska vi säkerställa att våra äldre och gamla får en bra omsorg på ålderns dar? Och hur ska vi ha det med den psykosociala arbetsmiljön i fortsättningen? Vad svarar ni?

Mitt förslag till alla som går utbildning nu är att: Då ni är färdig, sök er till kommuner och landsting som uppskattar personal mer, med bättre lön och tjänstgöringsgrader. Ni har också en gång en pension som väntar. Och det blir inte mycket på 50%!

2 kommentarer

Indragningar

Av , , Bli först att kommentera 7

När jag läser alla alarmerande artiklar om att kommuner och landsting måste spara åtskilliga miljoner, och mest i de verksamheter som en gång var den gamla välfärden, så blir jag bara lessen och trött. De människor som en gång byggt upp vår nu raserade välfärd, drabbas.Vår  ålderdom blir en fattigdom för de som vart offentligt anställda och levt på låga löner och deltid. Och eftersom det under åtta år satsats på de som är rikast i landet och politiken har gynnat de som har det bäst, så blir jag ytterligare förbannad över att alliansen och arbetsgivarorganisationer tror att det skapas mer jobb om vi sänker lönerna. Men sänker lönerna då för de yrken som finns inom välfärdssektorn. Inte inom tjänstemannakåren utan för oss som jobbar närmast de som behöver oss mest. Läser man alla larmrapporter om att det städas dåligt inom skola och omsorg, ja, då är det vi som utför dessa sysslor som får på skallen, inte den som håller i pengarna. Och en dålig hygien får konsekvenser i vårdarbete och på skolan. De flesta som sitter i alliansens topp är skolade till att bli politiker, har aldrig haft ett ”riktigt” jobb, aldrig fått kämpa mot nerdragningar och avrustandet av välfärden och har tydligen råd att ha både barnflickor och städhjälp. Jag har fått klara det själv och har därför skador av dels ett tungt yrke, och sen ett antal barn och så vidare. Nej, mitt råd är att för att höjja statusen på våra yrken, ge oss en bra arbetstidsförkortning, lön värd mödan och tyck för en gångs skull att vi gör viktiga jobb, vi som jobbar i offentlig sektor. Vi ska oxå spara i Bjurholm, och som vanligt slår det mot omsorgen. Vi har redan nu köpt platser i grannkommuner, några som väntar på särskilt boende, och har väntat rätt länge, men vi ska spara…..och gissa vart? Nu har det inte gått genom KF, men det torde väl inte hända nåt revolutionerande där, för inte har vi mer pengar då!  Och så tragiskt för de som vi har haft inne på intervjuer om det nya demensboendet och likaså för att våra duktiga visstidare som går utbildning nu till uskor. Vad finns kvar då dom har gått färdigt? Jaa, den som ev får väl se! Ha en bra torsdag alla och njut av den sköna dag vi har!

Bli först att kommentera