Maggie Jakobsson, Bjurholm

Kränkande särbehandling

Av , , Bli först att kommentera 19

En tillsvidareanställd uska önskar omplacering till hemtjänsten från sin nuvarande avdelning pga av olika saker! ! Då det finns utrymme på hemtjänsten pga sjukskrivning, person som slutat osv så föreslog jag som medarbetare i hemtjänsten att det kunde vara lämpligt med en omplacering hos oss på hemtjänsten. Fick till svara av arbetsgivaren att denne ser det som olämpligt med att personer ur samma familj jobbar på samma enhet. Detta är kränkande särbehandling! Det angavs varken skäl som har med kompetens eller utbildning att göra. Den som vill bli omplacerad är utbildad uska, har körkort och är van bilförare. Hemtjänsten (och andra enheter) tar in outbildad personal, men nekar en utbildad medarbetare omplacering, en önskan som denna haft i mer än ett år. men Det enda skälet är att hon är släkt med mig! Vad säger det om tilliten och förtroendet för oss medarbetare? Att vi inte kan utföra ett professionellt jobb när vi jobbar med någon vi är släkt med? Det finns ett flertal exempel på medarbetare i organisationen som är gifta/sambo ,som släkt och som jobbar utmärkt tillsammans. Menar arbetsgivaren  att dessa medarbetare gör ett sämre jobb än andra? Det finns heller ingen forskning från andra verksamheter som skulle kunna påvisa något sådant. Familjeföretag är det gott om i Sverige. Är dom icke fungerande?

Det här tillvägagångssättet är kränkande av Bjurholms kommun. I kommunens riktlinjer står att kommunen ska arbeta aktivt mot mobbing och kränkande särbehandling. Det här är raka motsatsen! Det finns heller ingen policy som hävdar att personalen inte får vara besläktade! Så mitt förslag på åtgärd…..Gå vidare till Diskrimineringsombudsmannen! Självklart!

Bli först att kommentera