Sluggerfajten

Det är en dryg vecka sedan oberoende Bengt Bergsten sa tack och adjö från Vilhelminapolitiken och själv såg jag fram emot en intressant tid. Att denna sorti skulle bli debatterad rådde det nog inga tvivel om, men den sluggermatch som blev mellan KDs Göran Z och PAs Tommy Streling på bloggar och nu senast ”tyck-till…

Jag lägger mig INTE i deras förehavanden, men som aktiv socialdemokrat ser jag att bägge herrarna skriver om beslut som jag varit del av. Med det ger man sina bilder av händelser och skeenden och nu skulle jag vilja ge min. Sedan är det du käre läsare som får ta dig en funderare på och jämföra det som skrivs.

Bakgrunden till fajten är det resultat av kommunalvalet som blev 2014. Av 27 mandat hamnade 13 hos de borgerliga och PA, 13 till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Ett mandat hamnade hos SD och de fick därmed ett en efterlängtad vågmästarroll. En springande punkt efter detta val i Vilhelmina var just mandatet som SD knep och det politiska spel som blev efter detta och den majoritet som bildades bestående av S+V och OBB. Det om detta.

Jag skrev bl.a själv om denna situation på min blogg och efterlyste svar från PA, M, KD och C (Fp var utraderat, iaf temporärt). Men några entydiga svar eller avståndstagande gentemot SD kom inte från dessa partier.

Det var endast två partier som klart och tydligt från första början deklarerade att de inte skulle samarbeta med SD, vare sig aktivt eller passivt och det var Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Denna osäkerhet var det  främsta argumentet som Bengt anförde då han beslutade sig för att lämna  PA och göra som han gjorde och bilda en majoritet med Socialdemokraterna och Vänstern. Sedan hur det gjordes och vad som sades hit och dit vet endast han och PAs ledning. Vad som däremot Streling & co ständigt framhåller är det ”sjöröveri” som ska ha förekommit från Bengts och Socialdemokraternas sida. Uttalanden som får stå för honom och som jag överhuvudtaget INTE ids kommentera något mer då det skrivits spaltmeter om detta sedan tidigare.

Huruvida Bengts oro var befoga eller ej vet jag inte heller, men hade man klart och tydligt deklarerat sina ståndpunkter om SD tror jag att mycket tjafs hade kunnat undvikas och den energin hade kunnat läggas på viktigare saker.

PA har marknadsfört sig som oberoende och ”inte låsa sig vid ideologiska ställningstaganden”, men har nu klivit ur garderoben och visat sitt rätta jag. Som jag förstår det hela var det aldrig talan om ett samarbete åt vänster efter 2014 års val och med det kan jag nog tycka att Streling skjutet det oberoende skeppet PA i sank (Och det kan han inte skylla på en sjörövande Socialdemokrat). 

Men som om det inte är nog att skriva på bloggarna har även VKs tyck-till blivit ett slagfält i denna kamp. Och där den ena vill ha nyval och den andre verkar ha startat upp 2018 års valkampanjande med en uppmaning till en ”orolig” att tänka på ”vilka som samlade och vilka som söndrade”. Och kan man tänka: Det är samma strof jag skulle vilja använda…

Jag var inte med inom politiken förra mandatperioden som jag fått mig beskriven som ett enda stort elände. Vem/vilka som var skuld till detta har jag INTE heller tänkt kommentera (även här finns spaltmeter att finna på olika Vilhelminabloggar för den som vill grotta ned sig). Jag vet vilka diskussioner vi har /och haft partiinternt inom Socialdemokraterna och vad som sades efter valet 2014. Och bl.a att samarbeta, söka breda lösningar var en av de intentioner som framfördes och om det inte gick skulle vi se till att det i möjligaste mån inte berodde på oss och vårt parti. Vi ska dra vårt strå till stacken för ett gott politiskt klimat.

Och tittar man tillbaka på den tid som förflutit sedan hösten 2014 har det givit frukt i en gemensamt tagen budget (S+V+OBB+C+M+KD). Även beredningen för Kultur och Fritid och Kittelfjällberedningen fick en bred majoritet. ”But it taks two to tango” och utan en ansvarsfull opposition har det inte gått att nå så här långt. Men mycket återstår och vi lär få mangla på många timmar innan vi rott detta iland, men jag är förhoppningsfull.

Så är min syn på saken med dryga 700 ord…

 

 

16 kommentarer

 1. Leif Danielsson

  Jag har följt kommunalpolitiken utifrån en vanlig gräsrots synvinkel under rätt så många år vid det här laget och det har varit rätt så tumultartat till och från.
  Vad som förundrat mig mest är att partipolitik varit så dominerande inom kommunen. Kommunalpolitik handlar ju till stor del av praktiska vardagsfrågor inom skola och, vård och omsorg, samt fritidssektorn. Ideologiska aspekter inom dessa områden torde inte ha så mycket med praktisk politik att göra på det kommunala området.
  Tyvärr har det verkat som om förslag från den sittande majoriteten vid olika tillfällen verkat som ett rött skynke för oppositionen. Som jag uppfattat det, är det främst ledande personer inom partierna som lidit av något slags politikersyndrom, där det viktigaste varit att ta heder och ära av varandra. Jag misstänker att partiernas fotfolk kanske har haft en nyktrare och mer realistisk syn på de olika tvisterna som blossat upp under årens lopp.
  Idag tycks dock de flesta ha tagit sitt förnuft till fånga och samarbetar. Vad jag förstått är de flesta tydligen nöjda med hur det fungerar. Detta tror jag är positivt för kommunen. Det är förmodligen viktigt att kommunens företrädare är eniga om svåra beslut när pengarna inte räcker. Besluten blir nog lättare att acceptera för gemene man när man ser denna enighet.
  Tyvärr störs denna blid av enighet av PA, eller snarare dess ”språkrör”. Sedan jag började följa kommunalpolitiken har T.Streling ondgjort sig över i stort sett alla beslut av vikt som tagits av kommunen. Det har varit en strid ström av ifrågasättanden. Han hävdar med jämna mellanrum att kommunen bryter mot kommunallagarna och att han personligen är motarbetad på olika plan.
  Jag förstår inte att han inte inser att han INTE tillför någonting inom kommunalpolitiken med sitt kverulerande om dittan och dattan. Jag får mer och mer intrycket av att han representerarar mer sig själv än PA, men att låta sin personliga frustration gå ut över andra är inte ok.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej Leif!
   Det är alltid roligt att höra av läsare, och då speciellt kanske dem som normalt inte brukar vara inne och kommentera bloggen. Att de sedan ger ett ”gräsrotsperspektiv” är väl aldrig fel.
   Ha det gott!

  • Tommy Streling

   Leif Danielsson!
   När jag började engagera mig i Vilhelminafrågor gjorde jag allt för att debattera sakligt och i görligaste mån behandla alla med respekt, oavsett meningsskiljaktigheter. Detta då det fanns en hård politisk kultur där man, som du beskriver, skulle ta heder och ära av varandra. Det sistnämnda förelåg, titt som tätt, även före valkampanjen 2010 och under förra mandatperioden.

   Jag har konfronterat det parti vars medlemmar angripit mig på ett sätt som borde vara oacceptabelt, även i politiska sammanhang. Men utan svar och bemötande. Partiets ”fotfolk” har heller aldrig kommenterat detta heller. Jag har i politiska sammanhang motarbetats på ett personligt plan (exemplifierat i tidigare blogginlägg). Indirekt har politiska förslag begränsats i sin räckvidd.

   Men jag är inte längre politiker eller förtroendevald, jag är inte språkrör för PA, det jag skriver utgår från mitt personliga perspektiv. Ibland sett från hur PA ställt sig i ärenden eller budget. Så vad jag skriver, är precis som du skriver, från mitt personliga perspektiv. Jag representerar inte PA, är inte PA, styr inte PA. Är medlem, visst.

   Men i alla avseenden, sett till praktik, PA har alltid varit öppna för samverkan och samarbete. När så inte går, är det inte mer med det. Men är en budget obalanserad (i verkligheten – 6½ mkr) så måste det markeras (olaglig enl. kommunallagen). Är PA:s budget olaglig, genom att pensionsfondsuttag för pensionskostnader sätts på fel rad (och olagligt) måste det markeras, men det var dock lätt korrigerat.

   Miljonlånet till Cloudberry överklagade jag och lånet var olagligt. En miljon försvann. Vem bryr sig? Jag skriver inlägg när beslutsförfarande kan vara eller är olagligt, är inte det upplysande? Eller ska gräsrötterna/läsarna stampa ner granskning och applådera en majoritets olagligheter? Saklig kritik är inte klagande, men klagande utan sakkritik är klagande för klagandets skull, i det hänseendet passar kverulantbegreppet dig Leif Danielsson.

   Jag har inte ondgjort mig över alla större beslut av vikt, stäm av med KS och KF-protokoll. De ärenden jag lyfter är de jag tycker är viktiga och värda en offentlig debatt för att också se om det finns opinion bland allmänheten. För ärenden lever ibland ett dunkelt liv fram till dess de ska beslutas.

   När jag företrädde PA i kommunstyrelsen/fullmäktige och deltog i en valkampanj, ledde det till att PA fick 11% och att jag personvalskryssades in, så var det ett kvitto på att jag tillfört politiken något. När det blir ett dussin tummar upp eller mer på inlägg, då känns det som det finns ett stöd för det jag skriver.

   Min fråga är bara, när har jag låtit min personliga frustration gått ut över andra? Vänligen berätta det för mig och läsarna. Jag är inte så förtjust om lösryckta negativa påståenden utan exempel, det har en tendens att likna falsk tillvitelse.

 2. Tony Hermansson

  Jag gillar din blogg, Magnus, för jag tycker den är saklig. Som kommun-innevånare och fjällbo har jag bara en kommentar till allt detta: Kommunpolitiken skall präglas av vad som är bäst för vår kommun, skit i parti-tillhörighet! Jag tycker många gånger att detta får för stor betydelse och att vi glömmer bort kommunen dvs OSS!
  Självklart måste lagar och regler följas, men om ALLA tänkte efter lite: Vad är bra för oss alla i kommunen? Många gånger sitter man och disskuterar med olika partitillhörighet, samer, invandrare mm och är ganska ense om vad som ska göras. Sen blir det partipolitik…
  Tyvärr kommer nog inte detta att förändras inom min livstid, har inte hänt ännu.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej Tony!
   Tack för det.
   Jag kan nog tycka att politiken inte är helt oviktig. Den fungerar trots allt som en gemensam grund för mig och mina kamrater. Men precis som allt annat blir den ett hinder om det bara är den som får styra på det sunda förnuftets bekostnad. Huruvida det råder något sunt förnuft är ju en fråga för folket och valurnan och det är därför det är så viktigt att verkligen använda sin röst. Den som inte röstar ska hålla truten (det finns blankröster).

   Jag kan tycka att vi kommit en bit på vägen ändå här i Vilhelmina. För att ta ett exempel: Den evinnerliga frågan om snöröjningen. Den har genom åren skötts av kommunen, men blev lagd ut på anbud av den förra borgerliga majoriteten. Det blev inget bra. Nu är snöröjningen på Plass´n en kombo av de två synsätten och vad jag kan se på ”tyck till” verkar gemene man vara nöjd. Så jag kan nog se att vi trots allt kommit en bit på väg. Och sist men inte minst:
   Inte är ju du så lastgammal för att få uppleva detta?
   Ha det gott!

 3. Göran Jonzon

  En bra beskrivning Magnus!
  Du använder ordet ”sluggerfajten” vilket känns aningen överdrivet, men du måste naturligtvis ha rätt att uppfatta debatten på vilket sätt du vill.
  Det som gör mig lite ledsen är när det insinueras och till och med direkt hävdas att övriga alliansen utom PA skulle vikit sig undfallande och ”lagt sig platt” för majoriteten, när vi i själva verket lagt ned avsevärt arbete på att genomlysa sakfrågorna för att finna gemensamma beröringspunkter.
  Att vara i opposition anser jag kräver lika stort ansvar som att sitta i majoritet och jag har flera gånger ställt frågan om ett parti kan kosta på sig att driva två slags politik, beroende på om man sitter i majoritet eller i opposition? Själv hävdar jag att vi ska hålla en rak linje och att väljarna ska veta vad att vad de ser är precis vad de får.

  När 5 eller rent av 6 partier enas kring åtgärder, borde detta kvitteras som positivt och konstruktivt inriktad samverkan kring sakfrågorna. Men när ett enstaka parti utmålar sig som det enda riktiga oppositionspartiet och driver denna tes genom att konsekvent förhala och förhindra besluten och dessutom lovar en ekonomisk genväg som innebär status quo i en abnorm underskottsekonomi, då tycker jag det blir befogat att tala om ren och skär populism. Populism som står som bjärt kontrast mot ansvarstagande. Men det är ju bara min personliga åsikt.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej Göran!
   Ja några rallarsvingar kan jag nog tycka att det utdelats den sista tiden.
   Att driva ”samma” linje oavsett om man sitter i opposition eller majoritet har du jobbat för hela tiden. Det kan ingen ta ifrån dig.
   Men samtidigt skriver du om och verkar för iden om ”Allians för Vilhelmina”. Är det inte dags att skrota ”Allians” och bara behålla ”För Vilhelmina”?

 4. Göran Jonzon

  Det gläder mig att du tydligen är inne på personvalsspåret du också Magnus. Sakpolitiken är så dominerande inom kommunen att partirepresentationen ter sig en aning missriktad. Jag kan gå så långt att jag vågar påstå att med rätt sammansättning av handplockade personer, skulle kommunen tryggt kunna styras av ett halvdussin personer.
  Ser man till vilka som verkligen aktivt bidrar till den politiska beslutsprocessen, så är det nästan inte fler idag heller. Resten förefaller mest bara följa med.
  Men detta är en ko som är så helig attjag väl redan genom att dryfta frågan, har dragit på mig ett tjog nya ovänner? (Skrattar)

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Man brukar ju säga att man får de politiker man förtjänar och detsamma gäller väl isf även inom partierna och att dessa inte blir bättre än dess politiker. Och med det så uppmanar jag alla och envar att hjälpa till. Jag tror jag talar för alla partier att de vill ha engagerade medlemmar.
   Ha det gott!

 5. Leif Danielsson

  Streling, du har tagit på dig det lättaste uppdraget som finns, att sitta och titta i backspegeln och kritisera det ena beslutet efter det andra. Jag påstår fortfarande att du inte bidragit med någonting konkret för V-mina kommun.
  Glöm ej heller inte att jag inte är politiker, utan bedömer dig efter vad du skrivit på bloggar och andra forum. och då framstår du som jag beskrivit dig. Det blir mitt sista inlägg på Magnus blogg i detta ämne, eftersom andra kanske inte är intresserade av att vi ”duellerar” om din roll inom politiken.

 6. Tommy Streling

  Magnus Johansson! (DEL 1, 23 feb)
  Är det verkligen bakgrunden till ”fajten” resultatet från kommunvalet 2014? Jag tycker ”maratondebatten” fördunklats av fler avhopp, ett enormt skuldbeläggande och avgrundslik kritik av politiker och deras påstådda felaktiga praktik. Debatten handlar snarare om följderna än orsakerna (valresultatet). Ett resultat som kunde respekterats och hanterats utifrån fler handlingsvägar. Men icke.

  Politiskt spel är en förmildrande omskrivning av mandatstölden. Vilken kan tillskrivas Bergsten så (S) slipper känna skuld. Han gjordes sig till handelsvara i maktkampen. Det djupt omoraliska att låta en politisk vilde beträda kommunstyrelsen (liksom Au), är däremot (S) tunga ansvar. Precis som Lennart Holmlund (S), anser jag detta måste lagstiftas bort. Lämnar man sitt parti eller utesluts, då ska mandatet återföras partiet. Jag har tillskrivit civilministern Ardalan Shekarabi i ärendet.

  Det är verkligen synd att du inte ids kommentera politiska vildar i oskön förening med partiprogramstöld. Debattartikeln från Abramsson, Bergsten, Marthin markerade en ny era. Politiskt sjöröveri. Är det så svårt att svara för när nu majoriteten fallit tungt och mandatvraket är bärgat? Är det rätt att använda partilösa politiska vildar för att tillskansa sig majoriteten? Jag kräver ett svar från dig eftersom du offentligt fortsätter att rannsaka mig personligen och PA.

  Du skrev på en blogg, då, om svar från partier. Ja du, då skulle du nog mejlat ordföranden för uppmärksamhet, men att du ändå skulle fått ett offentligt partisvar på en privat blogg, finner jag osannolikt. Svarsfrekvensen har ingen bäring för slutsatser.

  Kanske minns du vad jag riktade till Axelsson under ett fullmäktige. Så länge man inte har något lokalt partiprogram, kommer SD i Vilhelmina otvetydigt representera SD på riksnivå. Det var ett avståndstagande. Men som jag minns det, var det ingen från alliansen eller PA som sade ja till samverkan.

  Jag sa då som nu, om ingen kan bilda majoritet, låt oss följa väljarnas utslag och lotta fram den avgörande ledamoten i nämnder och styrelser, låt det yttersta provet i fullmäktige bli att skapa samling och samarbete. Skulle det inte fungerat, då blir det nyval. En verklig prövning, det yttersta testet för vilhelminapolitikens sanna förändring.

  Men vad Bergsten anförde är svepskäl. Han hade mandat att göra sonderingar och möjligen ta förhandlingsbud. Det var ”demokratiskt” beslutat (som f.ö. 3 av 5 överst på kommunlistan inte kände till). Att i massmedia gå ut med att saken var klar, ledde till akut förtroendekris. Kravet kom snabbt, att lägga allt på is fram till ett snabbinkallat partimöte. Då man kunde man gått igenom allt, gjort omtag. Alla väntade på Bergsten. Han kom aldrig. På extramötet tog PA ett nytt demokratiskt inriktningsbeslut.

  Om Bergsten bedömde risken stor för SD som vågmästare, visar det snarare på en vrångbild av partiet han lämnat och bristande förtroende för övriga partier som ansvarstagande. Klart Bergsten måste skapa legitimitet i öronen på väljarna och S/V. Däremot så tror jag inte Bergsten tyckte om mitt förslag, att låta just majoriteten vara oklar och att i samförstånd hitta breda lösningar som inte gjorde SD till vågmästare. Han litade inte på förslaget. Men likafullt återkommer han till oron i sitt avskedsbrev inför framtiden, fullständigt ologiskt då S/V/BB:s budget nu stöttas av C/KD/M.

  Bergstens oro, då, kunde han förklarat på partimötet, dit han aldrig kom. Då kunde mycket energi sparats, tjafs är inte mitt gebit. Men Bergstens breda massmediautspel, i press, radio och TV, kunde inte stå oemotsagda. forts….

  • Tommy Streling

   Svar Magnus Johansson, (DEL 2, 23 feb)

   …Jag har med stort allvar debatterat Vilhelminas framtid och lösningar av dödläget, då som nu. Men det klart, tjafs och energistölder ska också undertecknad och PA läggas till last för. Ska vi i nästa kapitel nu öppet diskutera S interna diskussioner och rannsaka ert interna arbete offentligt efter detta? Rimligt? Förtroendeskapande? Brobyggande? Det är bara PA som ska vändas ut och in på, fortfarande, avsikten mer än uppenbar.

   Sedan till dina anklagelser och skuldbeläggande. På vilken grund, eller snarast, vilka lögnaktiga påståenden, har du att anklaga mig för att skjutit PA i sank? Bengt Bergsten fick i uppdrag att sondera ett antal partier för en bred koalition, däribland Vänstern. Så ljug inte och bygg inga kedjeantaganden. Intressant är dock hur Bergsten genomförde uppdraget. Han tog kontakt med de företrädare han kände bäst, på ett informellt sätt. På så vis gick det ”snabbare” samtidigt blev inte prövningen korrekt, uppfattningen om vad som var gångbart eller inte, grundades på en persons uppfattningar, inte en ordförande/styrelse. Ett stort missgrepp. Lika intressant är, att konstellationen V, PA, C, KD, M från vissa borgerliga då uppfattade det smått omöjligt att samverka med V. Motsvarande inställning kom från V. Men PA hade direktkontakt med V-representanter för en diskussion om valteknisk samverkan och Vänstern lyfte det på partimöte. Det var när denna konstellationsidé föll, som Bergsten åter ville sondera med S.

   Ännu mer intressant är att C/KD/M nu ställt sig bakom en budget med S/V, så isen är verkligen bruten. Men, PA kvarstår som oberoende, så när sköts den skutan i sank? Den har aldrig skjutits i sank, men mest märkligt är att jag personligen får hela skulden för detta blasfemiska påhitt. Vad du sysslar med är draksådd, som ska slå rot, misskreditera och få tilliten att gravsänkas. Med osaklighet som grund för falska påståenden och slutsatser. För mig är detta falsk tillvitelse. Metoden alltför bekant, sett till de sista sex årens politiska kultur.

   Bergsten övergav PA utan att diskutera, hoppade av partiet, tog mandatet med sig och blev vilde. Jag lägger ett betydande ansvar på Bergsten, som utsatte PA och övriga partier, och kommunen, för detta sociala och politiska experiment, då han beslöt sig att tacka ja. Eller om det var han som erbjöd sig, än värre. Att det bara höll ett drygt år, gör saken etter värre.

   Varför då inte (S)? – en retorisk slutfråga. Du har tidigare fått mejl från mig personligen och redovisningar kring hur socialdemokrater hanterat undertecknad och PA. Det handlade inte bara om hur (S) hanterat Alliansen efter förra valet eller under mandatperioden (maktfullkomlighet). Utan om hur jag, och partiet, under åratal behandlats som skit och slagpåse, i sociala medier och bloggar förtalats en masse, och i olika sammanhang, t.ex. i kommunstyrelsen och gruppfullmäktige behandlats på ett nedsättande och kränkande sätt. Upprepat.

   Socialdemokraterna i Vilhelmina hade straffat ut sig på så många sätt. Ett samarbete då, var uteslutet, om inte den politiska ledningen förändrades avsevärt. Det här var Bergsten införstådd med. Hur många i PA är inte avhoppade ”sossar” som tappat tron på sitt forna parti? Samtidigt som just dessa avhoppare betraktades som partiförrädare från (S). Och än idag är PA oberoende, för den valtekniska samverkan med allianspartierna var enbart ledamots- och postmaximerande, understrykt av att PA inte har någon oppositionell representation som vice ordförande.

   För det första, så instämmer jag inte alls att det oberoende PA skjutits i sank. Dessutom bygger din slutsats på ett falsarium/lögn. För det andra måste ”oberoende” relateras till S/V:s sätt att ta makten – en realpolitisk vallgrav grävdes. PA försköts bort. I övrigt har aldrig PA stängt dörren till Vänstern. För det tredje, så erbarmligt lågt att lägga skulden på enbart mig, som orsak

   • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

    God morgon Tommy!
    Tur att jag är en morgonpigg människa. Du har ju uppenbarligen tagit dig tid att skriva detta inlägg och då tänkte jag göra detsamma att läsa det. Men det frestar på både på vad du skriver, men även längden.
    Det mesta ids jag som sagt tidigare inte kommentera. Det är skrivit om tidigare, men sedan tycker jag att du bitvis är oförskämd med bland annat belägga mig med att jag ljuger. Men det är mitt sätt att se på en del bitar i politiken och anser du att jag ljuger så får det stå för dig.

    Det är ditt personliga brev som du tar upp och som jag vill kommentera:
    Det är sant. Vi hade en mailkorrenspondens i början av min politiska karriär (början av september 2014) där du beskrev din syn på det politiska klimatet i Vilhelmina. Det innehöll även en del anklagelser, främst mot en sosse.
    Du ville i all välmening ge mig en bild av vad som pågick i Vilhelminapolitiken fick jag för mig.
    Jag svarade dig att jag inte tyckte det såg bra ut och ”Men inför framtiden måste det till någon sorts ansvar över hur vi bemöter varandra och visar respekt. Att börja med sig själv och sina egna handlingar gäller ALLA och det tycker jag är en god start och nog så svårt, verkar det som”

    Men eftersom du skrev till mig (jag har dem kvar) personligen har jag aldrig nämnt detta brev eller vad du skrivit för någon. De var personliga och så pass mycket integritet har jag att jag inte använt dem då jag läst alla dina anklagelser, men eftersom du nu själv nämner denna korrespondens så anser jag att även jag kan ta upp det själv. Och det känns faktiskt skönt.

    Ju mer jag kom in i politiken, ju mer började jag förstå sammanhangen och den bild du målat upp för mig krackelerade mer och mer och ovanstående citat började mer och mer gälla DIG Tommy!

    Som jag nu ser det var du i ditt brev aldrig ute för att i alla välmening hjälpa mig i mitt politiska värv. Du var ute för att slå in en kil mellan mig och personer i Vilhelminas Socialdemokrater. Kort och gott sabotera. Detta var tom innan historien om Bengt Bergsten. Frågan är vad för slags epitet jag ska sätta på detta ditt tilltag?
    Med detta avslutar jag denna tråd.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej Tommy!
   Ursäkta mig, men när hade du tänkt att jag skulle få tid att läsa dina kommentarer?
   Jag lägger ut dem alla tre, och jag ska läsa dem, men när vet jag inte då jag är uppbokad både ikväll och imorgon.
   Jag vill absolut inte vara otrevlig, men kan du inte försöka hålla ned mängden text?
   Ha det gott!

 7. Tommy Streling

  SVAR t MJ, DEL 3 (23 feb)
  ….som orsak till att jag skjutit det ”oberoende” PA i sank. Allt vad som debatterades i massmedia och bloggar, i eftermälet av kuppen, var förankrat i PA.

  Prata inte om saklighet när du spekulerar mer än vilt och gissar falskeligen för att det ska passa dina personangrepp för att ännu en gång försöka sänka mig och PA – med lögnbyggda slutsatser. Du odlar inget gott politiskt klimat, du bygger murar.

  Vad beträffar ”Tyck-till” är det oundvikligt att debatten utbryter även där, beaktat Jonzons inlägg som sågade ”nyval”, något jag tyckte alla partier bör överväga på allvar. Därför repliker på Tyck-till. Mitt nyvalsblogginlägg, är mitt personliga. Finns inga beslut att PA ställer sig bakom nyval, än så länge.

  Konstateras kan, att efterdebatten fokuserats på samförståndanda intill partiutplåning, för att överskyla de missgrepp och maktmissbruk som förekommit under fem år. Socialdemokraterna hade chansen att starta på nytt, efter valet, liksom nu efter fallet, men frågan projiceras här att ställa skuldfrågan (vem i PA är störst syndare) i rampljuset och piedestalsätta de gudabenådade avsikterna med kuppen. Där Bergsten i sitt nu utmanövrerade tillstånd, förespeglades aldrig haft inflytande, när han var garanten för tillsättande av makten i nämnder och styrelser. Ett marionett som kastas bort när samverkansljuset frälst borgarna till rödskimrande glans, med följden att ett litet fyllnadsval nu återstår, en petitess. För mig har demokratiska spelregler och praxis satt ur spel. Där ännu en gång ändamålet helgar medlen.

  Omräkning och omval av nämnder och kommunstyrelsen, är det minsta som kan begäras. Allt annat ett svek mot väljarna. Vad gick Allians för Vilhelmina till val på – en borgerlig koalition. Dags att antingen stå kvar vid tidigare valteknisk samverkan eller skapa ny. Vem som väljer vad, lägger jag idag ingen värdering i, jag vill bara att alla partier klart och tydligt deklarerar, och står för sina val. Är det samverkan eller samarbete som gäller – visa väljarna det. Vice ordförandeposterna utgick från oppositionssamverkan, men glider nu mot ”majoriteten” osv.

  Ett bisarrt arrangerat fyllnadsval, är därför lika eländigt som mandatstölden. Bekvämlighetsflagg kan jag förstå som strategi från S (men på intet sätt respektera), men om övriga partier gör det samma, har den politiska konsekvensen raderats hårt ännu en gång och formerna för valteknisk samverkan allvarligt åsidosatts. Något helt oacceptabelt.

  Uppenbarligen är vissa partier rädda för att inte klara av partipolitisk debatt, debatter om omval och nyval, utan att hamna i bråkdiken och skyttegravar. Den oron oroar mig mest, varför är rädslan så stor, för demokrati, för väljarans utslag. Eller att inte ta konsekvenser av ett politisk misslyckande och missgrepp. S klamrar sig fast vid makten, och du ska i denna nya politiska era av samförstånd sänka mig och PA för gott. Det borgar verkligen för samarbete och samförståndsanda.
  Kommit ut ur garderoben? Tänd lyset Magnus Johansson. God natt.

 8. Pingback: Oberoende? Stödparti? | En fjällbos funderingar

Lämna ett svar till Tommy Streling Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.