Tankar från kommunfullmäktige i Saxnäs

Så har då ett fullmäktigemöte gått av stapeln i Saxnäs och det var kul. Jag blev inkallad i sista stund och det var extra roligt att kunna delta på hemmaplan. Att jag fick med mig min egna skolklass 4-5 och våra äldsta, klass 9 känns känns även det bra i att få en inblick i den lokala demokratin och vem vet; någon av dem kanske är ett blivande politikerämne.

Det blev ett lugnt möte utan några större kontroverser, men jag tänkte återge några punkter.

* Inte en fråga hade kommit in till allmänhetens frågestund, och det tycker jag är synd. Här finns chans för Vilhelminas medborgare att lyfta frågor upp till debatt, men den togs inte i alla fall denna gång.

* En rad motioner har kommit in  (fyra st) och de ska nu in i kommunstyrelsen för beredning och sedan tillbaka till fullmäktige för att antas eller förkastas. Då lär även debatterna om dem tas.

* Det blev en kort ekonomisk redovisning där vi nu kommer att jobba på ett annorlunda sätt.

Tidigare har kommunen haft två ekonomiska redovisningar (april och augusti) med ett stort siffermaterial och redovisningar till oss politiker i samband med detta. Detta tarvar mycket tid och energi från förvaltningarna för att till slut bottna i frågor OM förvaltningarna ser att de kommer att hålla budget? OM INTE; vad har man för planer för att komma i balans? Tanken nu om jag förstod det hela rätt är att dra ned på sifferdelen och fokusera på dessa två frågor för april månad, men att i augusti köra på som tidigare. Detta har varit ett önskemål från förvaltningarna och nu tillmötesgår politiken dem och vi får se om detta nya sätt att jobba blir mer effektivt.

* Den allmänpolitiska debatten blev en märklig historia där SD och Eric Axelsson utmärker sig.

Det började dock med Kommunstyrelsens ordf. Åke S Nilsson som redogjorde för läget i kommunen och det känns som att skutan Vilhelmina håller på att vända till ett positivt resultat, men det finns utmaningar och än är det för tidigt att ropa HEJ!

Att Sverigedemokraterna förtjänar epitetet ”enfrågeparti” blir mer och mer tydligt och Axelsson blandar och ger hej vilt med en i mitt tycke brist på koll på fakta och siffror. Att fokusera på situationen i VILHELMINA verkar vara svårt och då han ställs mot väggen åker offerkoftan på och han ”minns inte” om han lämnat in några förslag i samband med budgetarbetena som varit sedan 2014, men där kan jag hjälpa till:

Eftersom SD i VIlhelmina ALDRIG sedan de kom in med sitt mandat i fullmäktige 2014, lämnat in en stavelse då det gäller budgeten (alla andra, vi i majoriteten, PA och  Alliansen har gjort det) så finns det inget att minnas. Han efterlyser från de andra partierna att ”hjälpa till”, men med vad? Bilden man försöker ge Vilhelminaborna är att det är ett samhälle i ekonomiskt förfall pga av flyktingarna och gång på gång redovisas det att för VILHELMINA KOMMUNS del är precis tvärt om.

Det politiska klimatet med samarbete blev även föremål för diskussion där Axelsson anklagade oppositionen för att ”sitta i knät” på majoriteten. Detta gillades inte av dessa (eller av någon annan för den delen) utan ses nog av alla som ett sätt att ta vår kommun framåt.

Men han mötte ett kompakt motstånd från alla håll och kanter och själv ska jag ta och utvärdera mitt egna agerande då jag begärde ordet, men kom så långt ned på talarlistan att jag kom ”ifrån frågan”. Frågan jag ställde mig var om jag skulle ta upp detta besynnerliga synsätt man har från den lokala SD-politiken och ge det ännu mer utrymme. För Vilhelminas del finns annat att diskutera. Jag strök mig från talarlistan iaf och får fundera på det hela. Men efter denna debatt finns det fler som borde fundera på sina ageranden anser jag.

* Vi hade även en annan punkt som rörde Sverigedemokraterna och det gäller de överklaganden (av bl.a mig själv och fler med mig) av det kommunala partistödet till SD.

Tanken med det lokala partistödet är att främja det politiska arbetet I KOMMUNEN och här får varje parti ett grundstöd samt 14 000 :- /mandat. Detta är skattekronor från dig och mig.

Alla partier i Vilhelmina har registrerade föreningar i kommunen utom Sverigedemokraterna som har låtit sitt stöd gå till distriktet och vidare upp nationellt. Fel tycker vi andra. Stödet är till för LOKALT partiearbete och ska verka i Vilhelmina kommun och efter två överklaganden där SD fått rätt pga av otydliga skrivningar i reglementet har nu detta rättats till.

Med dagens ändrade skrivning i reglementet tydliggörs nu ALLA andra partiers åsikt och med andra ord: Om Sverigedemokraterna i Vilhelmina vill ha del av de lokala partistödet måste de registrera en partiorganisation inom Vilhelmina kommun. SD och Axelsson reserverade sig mot detta då de fortsatt anser att de ska kunna slussa pengar vidare till moderpartiet.

* Näst sista punkt var valärenden och här skulle man kunna tro att det kunde vara upplagt för strid då ett av valen gällde den nu avhoppade Bengt Bergstens olika platser inom Vilhelminapolitiken och man skulle kunna tro att nu fanns chansen för borgare och PA att ta makten i Vilhelmina.

Men så blev det inte och det förhållande som nu råder är:

Kommunfullmäktige: Jämnt skägg 13 – 13 och SD på sidan av med sitt mandat.

Men i kommunstyrelsen har vi nu en helröd (S+V) majoritet då nu Ingela Gustavsson blev invald av fullmäktige som ordinarie ledamot istället för Bengt. Ingen kandidat till denna plats fanns från oppositionen och alla (utom SD) från oppositionen lade ned sina röster i detta val.

Detta kan nu liknas med den situation av minoritetsregering som vi har på riksplanet där vi på det kommunala planet av Socialdemokrater och Vänsterpartister har makten i Kommunstyrelse och nämnder, men i fullmäktige råder jämnvikt.

Det var allt för denna gång!

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.