Myndighetsdagarna i Skellefteå

I dagarna två var jag i Skellefteå och träffade mina kollegor från de andra kommunerna i norr och västerbotten. 24 av 29 kommuner var representerade på detta högnivåmöte och bara två från Västerbotten var icke närvarande.

De missade ett par mycket bra dagar av information, samtal och diskussioner om hur dessa statliga myndigheter ser på framtiden, men vi kommuner fick även komma till tals.

För den som vill lägger jag ut mina anteckningar, kompletterat med några länkar. Jag ber er tänka på att de är skrivna för mitt egna komihåg och för mina egna reflektioner, men kanske ser du ngt som du undrar över och då är du välkommen att fråga om så är. 

Min tanke var att lägga in en länk, men jag fick det inte att funka så jag kör en ”äktgammeldags” kopiera/klistra in vilket gör detta inlägg myyyyycket långt. Men jag lovar. Det är dock endast denna gång….

 

Myndighetsdagarna Skellefteå 18-19/4-18

24 kommuner, 11 statliga myndigheter

Dag 1

Militären (Mats Klintäng,Tf chef totalförsvarsavd.)

Förändrad omvärld – Eller försvar i en ny tid

 

 • Genomgång hur det har sett ut och hur det ser ut nu.

 • Sverige ett av de minst självförsörjande i Europa

 • Oroligare säkerhetsläge

 • Ryssland “hotet”

 • Nedsatt försvar sedan 90-talet. Nu byggs det hela upp.

 • Kommunernas roll. Fortsätt fungera!

 • Samhället i övrigt mer i behov av förstärkning än försvaret.

 

MSB (Maria BergstrandMaria Bergstrand)

När krisen kommer- Vem gör vad?

 

 • Behov av förändring i takt med samhällsförändringar

 • Lägesbild: Ryssland, Terrorism, Extremväder, Ett beroende samhälle

 • Kommunerna. Göra en risk och sårbarhetsanalys

 • Kommunerna har ett geografiskt områdesansvar. Samordna, informera , lägesrapportera och leda

 • Åtgärder 2018- 2020. tre områden: Kompetent totalförsvar, stärkt säkerhetsskydd och planering och planer

 • Lobbar för #krisberedskapsveckan. I år V.22

 • Privatiseringar av tidigare statliga verksamheter ett bekymmer för krisberdskap. Apotek, Post osv…

 

Polisen (Micael Säll, Regionpolischef Nord)

Kan man vara trygg i norr?

 

 • Vad är trygghet?

 • Känslan kommer före tanken och styr handling

 • Styr min vardag

 • Trygghet är svårt att mäta och objektiv. är en berättelse….

 • Stöld, brott mot person vanligast. Sedan bedrägeri och skadegörelse

 • Lägst brottslighet i region nord

 • Ökad uppklaring av brott. 18 % i uppklaring i region nord. Bra siffror

 • Våldet då?

 • Misshandel minskar/stabilt sedan 2008 trots en ökande befolkning

 • Kränkningar på nätet ökar

 • Dödliga våldet minskade fram till 2012, men ökar sedan dess

 • Morakniv vanligast i dödligt våld

 • Säljer du narkotika har det dödliga våldet ökat ordentligt. För de som INTE säljer narkotika har det minskat

 • Dödligt våld 0,1 per 100 000 innevånare i Region nord

 • Samtalet om våldsbrott stämmer inte med verkligheten

 • NTU-undersökning

 • Svenskarna otryggare, men verkligheten mindre brott

 • Trygghet bygger inte på fakta utan på samtalen runt det hela.

 • Ju mer vi pratar om brott desto otryggare blir vi.

 • Tillnyktring i debatten önskas

 • Hur få trygghet?

 • Riskeliminering dålig metod öka trygghet. Nyansera riskerna

 • Lär barnen att ta sig an svårigheter ist. för att skydda dem från dem

 • Ja. Man kan vara trygg här. Annars emigrera till annan planet.

 • Känslan stämmer inte överens med faktan…

 • Ensamstående kvinnor med barn de som är mest brottsutsatta

 • Det finns de som vill måla upp bilden av att Sverige är i förfall brottsligt sett

 • Samhällskontraktet viktigt!

 • De framtida 10 000 anställningarna inom polisen kommer att hjälpa

 

Arbetsförmedlingen (Christina Storm, Tf chef Norra norrland, Johan Tegnhed)

Vem ska göra jobbet?

 

 • Fantastisk arbetsmarknad i AC-län. 6,1 % arbetslöshet. Rekordlåg!

 • Vilhelmina på den “sämre” delen i denna undersökning, Inlandet

 • Bra arbetsmarknad. Men inte för alla.

 • Arbetslösheten sjunker för alla utom de för “utsatt ställning”

 • Rekordstark arbetsmarknad med stort behov av kompetens

 • De flesta som får jobb får det genom att “någon känner någon”…

 • Framtidens arbetsmarknad: Teknikutveckling och effektivisering, Rörlighet på arbetsmarknad (byta jobb oftare), från yrke till kompetens.

 • Det är kompetensen man söker, Inte yrket

 • Har du en högskoleutbildning står du stark i dagsläget

 • Ökande gap i arbetsmarknaden, främst outbildade och icke-europeer ligger lågt

 • Gammal eller ung har det inte tufft på arbetsmarknaden

 • Vad görs?

 • Motivera arbetssökande till utbildning

 • Extratjänster och moderna beredsskapsjobb

 • Jobba med “jobbspår” inom ramen för DUA-projektet (Vilhelmina finns med i detta)

 • Uppsökande arbete mot arbetsgivare

 • Samarbete

 • Utbildning ofta plan A (nyanlända och långtidsarbetslösa): Börjar med SFI, Grundvux, Yrkesinriktade utbildningar och insatser, anställning

 • Samarbete: Fördjupat samarbete med kommunerna. Våga prova nya medarbetare

 

Migrationsverket (Håkan Hansi, Reginchef Nord)

Finns det plats för några fler i Norrland?

 

 • De sista åren saknar motstycke. Asylinvandring 2015

 • Ca 300 årsarbetare varslade på Migrationsverket hittills i år

 • Landet. 2016: 161 000 inskrivna     2018: 25 000

 • Region nord. 2016: 25 000 2018: 5 000

 • Vore bra om Migrationsverket vore mer närvarande i de små Inlandskommunerna

 • Migrationsverket håller inte sina avtal. Kommunerna har beredskap, men inga kommunplacerade kommer.

 

Folkhälsomyndigheten (Johan Carlsson, GD)

Vägen till hälsa. Kommunens roll?

 

 • En folkhälsa som stärker samhällets utveckling

 • Medellivslängden ökar

 • Stora skillnader i medellivslängd Förgymnasial – Högutbildad

 • Kvinnor med endast förgymnasial utb. lägre och lägre medellivslängd. Åt helvete!

 • Hur påverkar vi folkhälsan? Triangel. I toppen: Hälso och sjukvård, Livsstil och levnadsvanor. Basen, Bakomliggande faktorer (bestämningsfaktorer)

 • Rökning, Kosthållning påverkar medellivslängd till de outbildades nackdel

 • Livsstil och levnadsvanor det som är lättast att påverka

 • Största risken för ohälsa: Ingen utbildning.

 • Satsa på grundläggande utbildning!!!!!

 • Gå in på Folkhälsans hemsidor. Mycket bra och talande statistik

 

R10 utmärker sig! Aktiva politiker!!!! Fan va kul

 

Dag 2

 

Naturvårdsverket (Björn Risinger, GD)

Nationella miljömål och agenda 2030 – Hur stödjer Naturvårdsverket det lokala miljöarbetet?

 

 • Digitalisering seglar upp

 • Kommunen har planmonopol

 • GD-forum. 50 myndigheter skrivit ihop sig om framtida miljöarbetet

 • Lona-projekt

 • 50% stöd till kommunala nationalparker

 • Naturvårdsverket inte beslutsfattande i rovdjursproblematik och strandskydd. Nu Länsstyrelsen

 • Ekosystemtjänster

 • Inbjudan till Nationalparksprojekt

 • Två aktuella områden i Ac. Blaikfjället och Vindelfjällen

 • LIS-områden och strandnära lägenproblematiken

 

Havs och vattenmyndigheten (Jakob Granit, GD)

Vattenresurser och hållbar utveckling

 • Vad håller vi på med?

 • Kunskapsuppbyggnad

 • Vattenförvaltning

 • 5 vattendistrikt: Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön, Västerhavet

 • Havsmiljöförvaltning

 • Havsplanering

 • EU fiskförvaltning

 • Fiske – Nationell förvaltning

 • På gång: Sveriges vattenkraft

 • Ska inte de stora vattenkraftsälvarna prövas enligt miljöbalken. JA, enligt GD, men det kommer senare.

 

Skogsstyrelsen (Herman Sundqvist, GD)

Nytt naturtillstånd i Svenska skogar

 

 • 5000 pers till i framtida skogsstyrelsen tillsammans med andra myndigheter

 • För ut regeringens skogspolitik.

 • Byggs på : Miljömål och produktionsmål

 • Betesskador

 • Tre vilda hjortdjur, kvistätare

 • Kopplingar mellan älgen och det aktiva skogsbruket

 • Virkesproduktion: Inhägnat 180 m3/har , Icke inhägnat 60 m3/har

 • Följer upp och redovisar skador

 • Bistår med info. och kunskap

 • Stödjer länsstyrelsen i bedömning av skador och vid avskjutningar

 • Besök ett hägn uppmanas från skogsvårdsstyrelsen

 • Uppmanar till generös inställning till skyddsjakt

 • Som markägare skyldig till att återbeskoga, men du rår inte över den framtida situationen gällande älgförvaltning tex

 • Avsättningarna –

 • Artskyddsförordningen

 • Nyckelbiotoper innebär INTE att skogen är skyddad

 • Rennäringsfrågor. Vars är dom?

 

Sammanfattning, första högnivåmötet: Två mycket bra dagar på initiativ av Landshövdingen. Myndigheternas toppar träffar kommunerna. Har den socialdemokratiska “Vi ska ha ett land som håller ihop”-politiken har gått ut till både ministrar och Generaldirektörer på de statliga myndigheterna och verken?

Topparna är de “som bestämmer” men det är ute i kommunerna det ska göras verkstad.

“Vi” ser verkligheten och hur det ser ut och den bilden vill vi förmedla upp. Detta ett mycket bra sätt. Fokus mycket på de små kommunerna och deras situation.

 

Förslag till förbättringar: Kommunerna har ett “förmöte” diskuterar ihop sig om det som man anser sig tycka vara viktigast. På så vis kan tex GD få chans till att förbereda sig, men att även tid avsätts till sådant VI i kommunerna tycker är viktigt.

 

Förslag på en form av “speeddating” där tid avsätts för snabba samtal med en GD. Intressant…

 

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.