Skolnedläggning och lära av historien

Senaste veckorna har debatten gått hög, främst utifrån förslaget som lades av Utbildningsnämndens ordf. Jonny Kärkäinen (KD) om att lägga ned Nästansjö skola. Det har skrivits spaltmeter i media, på facebooksidor och annan socialmedia.

Arbetsgången i ett sådant här ärende är att att facknämnden, Utbildningsnämnden tar beslut. Skickar frågan vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott, som i sin tur bereder och föreslår till Kommunstyrelsen. Sista anhalt är sedan Kommunfullmäktige där frågan avgörs definitivt (såvida den inte remitteras tillbaka eller överklagas).

Vår (S+V) hållning i denna fråga har hittills varit att bl.a Nästansjö skola ligger i en fullmäktigeberedningen om just skolornas lokaler som ska titta på frågan och som INTE har kommit med sin slutrapport. Vi ute i nämnderna/styrelsen ska inte föregå denna beredning anser vi. Varför ska vi då lägga pengar/resurser på en beredning?

Frågan om Nästansjö skola väcktes av UN, Utbildningsnämndens ordf. Jonny Kärkkäinen (KD) och röstades igenom av Koalitionens ledamöter i nämnden utom en som lade ned sin röst. Frågan gick vidare till Ksau, kommunstyrelsens arbetsutskott  där Koalitionens ledamöter lämnade frågan vidare till Kommunstyrelsen utan eget yttrande.

I kommunstyrelsen röstar koalitionen enigt om att Nästansjö skola ska vara kvar.

Nu återstår omröstning i Kommunfullmäktige som går av stapeln den 13/5. Vad som händer där vete fåglarna. Det svajar fram och tillbaka.

För mig som gruppledare i framtid Vilhelmina är detta en obegriplig hantering av ett sådant här ärende och det väcker en rad frågor främst om hur/om man pratar med varandra i Koalitionen om politiken man ska/inte ska genomföra?

Kommunicerar UNs ordf. Jonny Kärkkäinen (KD) och KS ordf. Annika Andersson (C) med varandra? Den ene säger si. Den andre säger så.

Inte ens i facknämnden (UN) och sitt egna parti (KD) verkar enigheten ha funnits då en av ledamöterna (KD) lade ned sin röst.

Ett flertal ledamöter från Koalitionen har i olika sammanhang uttalat sig, skrivit mail till föräldrar och föregått de möten som varit.

Vem/vilka leder Koalitionen?

Kommunalrådet Annika Andersson (C) har uttalat sig att UN ”Tagit sitt ansvar” gällande ekonomin. Innebär det att Kommunalrådet/KS ordf. och Ks inte tar det ansvaret eftersom de röstade ned förslaget?

Eftersom frågan har gällt en nedläggning av en verksamhet har nu en process med bl.a facken inletts. Föräldrar har skrivit protester och kallat till möten med oss politiker. Många känslor har satts igång bland både personal och föräldrar (fullt förståeligt och med rätta) och så här får man inte hantera en sådan fråga som man VET väcker starka känslor. Det är inte första gången en skola läggs ned i Vilhelmina och något borde man ha lärt sig av historien.

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.