Ytterligare ett slag mot landsbygden i norr – Vad händer med Bussgods?

I förra veckan var jag iväg upp till Arvidsjaur där bl.a frågan om Bussgods framtid togs upp och jag tillsammans med mina kamrater i R10 skrev en skrivelse till Region norrbotten:

Sedan många år tillbaka har Regionerna i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Norrbotten haft ett gemensamt ”barn” i form av Bussgods.

Bussgods är ett logistikföretag med lång och stolt historia. Genom åren har vi transporterat gods för både privatpersoner och företag över hela Sverige. Godset fraktas i huvudsak med buss i linjetrafik, vilket innebär att passagerare och paket körs i samma fordon. Miljövänligt och punktligt!”

https://www.bussgods.se/om-oss

Ett företag som ligger rätt i tiden helt enkelt, inte minst med tanke på hotet mot miljön och synen på kombinerad mobilitet.

Bussgods är en affärsdrivande verksamhet som erbjuder kunderna godstransport i den reguljära linjetrafiken med buss. Godsverksamheten bedrivs på persontrafikens villkor, vilket innebär att vid planering av trafiken sätts alltid persontrafiken i första rummet.

I Västerbotten genererar Bussgods årligen ett par miljoner kronor i överskott – medel som dels går till de kommuner som väljer att bedriva linjetrafik med godsrumsfordon, vilket är något dyrare än trafik med ”vanliga” bussar. Den part som får den största intäkten är Region Västerbotten, som finansierar merparten av trafiken med godsrumsfordon.

Bussgods måste generera överskott, eftersom man konkurrerar på den privata marknaden och kan inte finansieras med skattemedel.

I Västerbotten har Bussgods 28 anställda och verksamheten omsätter knappt under 45 mnkr. Verksamheten bedrivs på många busstationer i länet, både med egen personal men också genom entreprenadavtal med lokala företag. På samtliga platser där verksamhet bedrivs svarar man för service både till godskunder och resenärer. Bussgods är alltså en förutsättning för att vi ska ha bemannade busstationer i länet.

Under senaste åren har ett närmare samarbete diskuterats och målet har varit ett gemensamt Bussgodsbolag i Norrland. Allt för att möta en kommande framtid och hårdnande konkurrens. Jämtland/Härjedalen valde dock 2017 att avveckla sin verksamhet. Ett beslut som fått stora konsekvenser för näringslivet i den regionen. De kvarvarande 3 länen har fortsatt arbeta för ett gemensamt Bussgodsbolag. De största bussgodslänen har alltid varit Norr- och Västerbotten, vilket förklaras av de stora avstånden och glesa befolkningen.

Bussgods har alltid varit livlinan för just våra mer glesbefolkade områden där man varit ensam om att med dagliga turer leverera gods till och från kunderna. Kåbdalis, Ammarnäs, Vittangi, Ramsele och Funäsdalen – listan kan göras lång över små orter som har länkats samman via Bussgods. I Norrland finns flera länsgränsöverskridande busslinjer som upphandlas gemensamt av de län som är berörda – vilket innebär att både passagerare och gods fraktas och tillsammans skapas ett fungerande flöde. För alla mycket betydelsefullt – i Västerbotten har vi till exempel mycket nära samarbeten med företag och kommuner i Norrbotten.

Under våren började oroande signaler sippra ut över att Bussgods i Norrbotten var på väg mot en kursändring. Informationen till övriga var knapphändig och det slutade i ett dråpslag där Länstrafiken i Norrbotten helt abrupt tog beslut på att lägga ned Bussgodsverksamheten. Detta utan dialog med vare sig kommuner, eller samarbetspartners på andra sidan länsgränsen.

Ett gott samarbete med transparens och ömsesidig respekt har övergått i hemlighetsmakeri och sekretess där en seriös konsekvensanalys gällande verkningarna för näringslivet i Norrbotten samt Bussgods i Västerbotten lyser med sin frånvaro. En skandal att detta inte presenterats öppet för andra Bussgodsaktörer och berörda beslutsfattare.

En snabb analys av konsekvenserna visar på allvarliga effekter för såväl Bussgods i Västerbotten, men framförallt för de företag i Norrbotten som nu lämnas åt sitt öde.

Hur har man tänkt lösa godstransporterna så att företag kan fortsätta verka i hela Norrbotten, men även i Västerbotten?

R10 består av åtta inlandskommuner i Västerbotten och två kommuner från Norrbotten och vi ser med mycket stor oro på Region Norrbottens nedläggning av Bussgods i Norrbotten och vad det kommer att innebära för deras partner i Västerbotten inom såväl infrastruktur, godsleveranser och ekonomi.

Vi 10 kommuner kräver en grundlig konsekvensanalys som på ett transparent och öppet sätt delges oss i denna för oss mycket angelägna fråga.

Vilhelmina 190625

För Region 10 räkning gm.

Magnus Johansson

Kommunstyrelsens v. ordf. Vilhelmina

Lilly Bäcklund

Kommunstyrelsens v. ordf. Lycksele

Britta Flinkfeldt kommunstyrelsens ordf. Arjeplog

 

En kommentar

  1. Bergis

    Alla pengar går till socialbidrag för migranter nu när staten vältrar över ansvaret på kommunerna. Annars hade vi haft det bra i glesbygden. Skulle ha lyssnat på Jimmie va?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.