Kommunfullmäktige

Så var då fullmäktige den 21/10 (läs i måndags) bortgjort och det blev en rätt så stillsam historia.

Men som vanligt finns det några ”guldkorn” där det blev lite debatt.

* Maggan L (V) har i en interpellation skrivit till kommunalrådet ang. osund konkurrens där kommunen handlar mer från den ena än den andra. Ett svar fick hon där det lovades att se över det hela för så ska det inte vara. Bra!

* Delårsrapporten delgavs oss och årets prognostiserade resultat pekar mot minus 23-24 miljoner (om våra pensionsfonder står sig i ungefärligt samma värde per 191231). Absolut inget bra och här krävs krafttag.

* Ofinansierade kostnader för förmåner (fritt kaffe (och inget annat) och friskvårdsbidrag för kommunens anställda)

Här blev det en lång debatt om denna kostnad (ca 800-850 000 kr/år) och man kan säga att det skiljer en hel del i hur man ska se på detta.

Vi står inför ett av de svåraste ekonomiska lägena som Vilhelmina kommun stått inför. Stora neddragningar är av nöden.

Ska man då inte klippa denna kostnad rakt av då?

För mig och mina kompisar i S+V ser vi det inte så.

Först tycker jag att det är olyckligt att Friskvårdsbidraget ingår i detta. Tittar man på delårsboklsutet så har sjukskrivningarna bland kommunens 8-900 anställda ökat med 0,3 %.

Vi tror INTE att ett indraget friskvårdsbidrag bidrar till att minska denna STORA kostnad för kommunen. Snarare tvärtom. Dessa kommer att öka tror vi.

Kommunen har stora problem med att hitta och besätta de olika tjänster som finns inom vår stora organisation och vi kan inte konkurrera med högre löner utan måste hitta andra små guldkorn. ”Fritt kaffe” kom till som en förmån efter att kommunen som arbetsgivare frågat sina anställda vad som kunde öka deras trivsel på jobbet.

Att sedan gå ut i dessa besparingstider och dra in denna förmån där det trots allt är dessa 8-900 personer som ska göra jobbet tror vi är kontraproduktivt. Det är de stora strukturella problemen i kommunen som måste åtgärdas för att få ekonomin i balans.

Om Volvo lastvagnar i Umeå går miljoner back. Går då ledning ut och drar in de anställdas kaffe? Jag tror iaf inte det.

* Resursfördelningsprogram – SKL (Prislappsmodellen)

Vad är det som gör att en styrelse eller nämnd har fått det budget den har? En berättigad fråga från vår ekonomichef där INGEN av oss kan ge ett bra svar. Inte ens han. Budgetarna har lagts ”av hävd” under årens lopp.

Detta är inget unikt för Vilhelmina utan gäller hela kommunSverige, men nu ska det var slut med detta är det tänkt.

Detta är ett SKL-projekt vi nu går med i och går ut på att vi får hjälp med att lägga vår budget och att undvika ”budget på budget”.

Via hjälp från tjänstepersoner och ekonomer från SKL räknas ”prislappar” ut på kommunens olika verksamheter och där strikta priser gäller och som ger en grundbudget baserad på dessa prislappar.

För den som är nyfiken råder jag dig att läsa om detta här.

Detta kommer att vara helt nödvändigt att genomföra, men jag hyser gott hopp om att vi ska kunna vända skutan Vilhelmina kommun tillsammans, men det kommer att krävas stordåd av Vilhelminapolitiken, alla medarbetare och våra medborgare.

* Information – Beredning skolans lokaler

Tycker att den är slarvig denna beskrivning då beredningens namn är ”kommunfullmäktigeberedning – Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett längre och mer hållbart perspektiv.” Detta är viktigt då det säger så mycket mer om syftet med beredningen.

Jag har suttit med i beredningen under hela tiden, Från början som ordf, sedan som v.ordf och ledamot.

Beredningen har mycket och bra material, men rapporten speglar inte detta och det är synd.

Gör om. Gör rätt. Återremiss blev det av det hela.

* Upphandlingspolicy för kommunen och dess bolag

Förra hösten lämnade jag in en motion om att kommunen ska ha en policy då det gäller kommunala upphandlingar och här har det bollats fram och tillbaka mellan oss i oppositionen och majoriteten där vi efter ett antal återremitteringar till slut landade med ett avgörande i fullmäktige.

En punkt vi i S+V stridit för är den punkt i dokumentet som öppnar upp och möjliggör för våra lokala aktörer och företag att räkna och lägga in anbud på kommunens upphandlingar. Detta genom att skriva in att kommunen sk amöjliggöra i möjligaste mån i anbudsunderlagen så att våra små företag ska kunna lägga bud på. En grisbonde i Lövnäs eller pärodlare ska kunna beredas möjlighet att räkna på anbuden. Dock utan att tumma på de lagar och regler som gäller.

Sist gällde frågan om VEM som ansvarar för upphandlingarna? Styrelser och nämnder eller dess chefer. Vi i S?V hävdar att det är de förstnämnda, där man sedan delegerar uppgifterna till cheferna.

Jag har stångat mitt huvud blodigt i denna fråga utan att finna gehör hos majoriteten, men se sista avgörande omröstningen vände till vår fördel och förvåningen var mycket stor. Mer hos vissa andra…..:-)

* Saxnäs äldreboende

Nu klubbat och VIBO kan nu köpa äldreboendedelen och för den som vill kan läsa mer här.

Sist Remiss-Betänkandet Skattelättnad för arbetsresor, en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU2019:36)

Som en av få kommuner har vi i Vilhelmina blivit remissinstans i en för oss mycket viktig fråga ang. de framtida reseavdragen.

Här var vi rörande överens och jag och Annika Andersson (C) fick ett uppdrag via Ks där vi tillsammans jobbat fram ett förslag som kunde antas.

Jag känner mig mycket nöjd med detta fullmäktige där jag tycker att mina kamrataer i S+V visar på stort ansvarstagande och seriositet där vi efter fredagens gruppmöte körde på efter våra övertygelser och vår plan.

Sedan var det en glad och uppsluppen stämning på mötet som jag tycker känns skönt.

En kommentar

  1. Nicke

    Du har rätt i att Volvo Lastvagnar drar inte in gratiskaffet, de säger upp personal om de inte klarar ekonomin!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.