Politiskt mod och impopulära beslut

Igår tisdag hade vi kommunstyrelse och högst upp på dagordningen var den kommunala ekonomin och hur vi ska bota de underskott vi har (ca -23 miljoner i skrivandets stund) och ser komma i framtiden.

Detta med kommunal ekonomi är i teorin egentligen ganska lätt. Precis som din egna privata ekonomi är det fråga om inkomster och utgifter och att de balanserar med varandra och att inkomsterna är större än utgifterna. Men det är i teorin….

I praktisk verklighet är kommunen ett kolossalt maskineri där alla verksamheter och anställda är kuggar i maskineriet och genom tiden så varierar det mycket i de åtaganden som kommunen står för till sina medborgare. En del är lagstadgat, annat ”fritt”, men likafullt nödvändigt för att vi ska kunna leva i ett drägligt samhälle som är till för var och en.

Vad vi även kan se är att medan statens ekonomi går som tåget, går det betydligt tyngre för kommuner och regioner. Politiska reformer har en tendens att läggas på kommunernas ansvar och som inte alltid får full kompensation för detta från staten.

Att dra ned i våra välfärdssystem är ”lätt”, men till syvende och sist landar de som hamnar i kläm i det nät som sist ska fånga upp dem och det är kommunens nät och detta till stora kostnader.

För vår del lever vi i bygder som dras med stora befolkningsminskningar med minskade skatter och generella statsbidrag till följd och den apparat som byggts upp för ett visst antal innevånare blir för då stor med stora kostnader som konsekvens.

Här har vi i politiken haft ett ansvar att bygga upp välfärden, men även att anpassa den till de invånarantal vi ser i framtiden, dvs att minska kostymen vid behov. Detta är sällan populärt bland medborgarna, men det är här det politiska modet kommer in. Att kunna ta impopulära beslut och stå för dem.

Jag var med och tog beslut om att lägga ned såväl Latikbergs skola som Musikskola för några år sedan och det var inte kul. Två mycket impopulära beslut, men som var nödvändiga. Nu står vi inför nya impopulära beslut.

Jag har skrivit om det förr att vi Socialdemokrater ska ta vårt ansvar då det gäller den ekonomiska politiken och lade tillsammans med V en egen budget som vi presenterade tidigare i år. Någon Koalitionsbudget kom inte utan det blev en budget utan Moderaterna som lade en egen.

Till en början måste jag i ärlighetens namn säga att det var en hel del som skiljde oss åt, bl.a deras föreslagna skattehöjning, men vi har från dag ett haft en utsträckt hand med en ambition att försöka skruva ihop något gemensamt och då Annika Andersson (C)  bildade en budgetberedningsgrupp (BB 20) tackade vi för inbjudan och gick naturligtvis med. I denna grupp har vi nu sedan ett par månader nu jobbat med kommande budget tillsammans med kommunens tjänstemän.

Vi har tagit en del beslut nu som förhoppningsvis kommer att landa i att beredningens förslag antas när de väl presenteras oss politiker för att klubbas i fullmäktige.

Än så länge kan jag bara säga att det kommer att bli en besk medicin med radikala och kännbara neddragningar inom den kommunala verksamheten med bl.a en sänkning av den kommunala ramen (utgiftssidan) med 25 miljoner. Inte roligt, men definitivt nödvändigt och det är nu vi måste plocka fram det politiska modet och stå för våra beslut. Det är vi skyldiga Vilhelminaborna och något annat vore ett misslyckande.

3 kommentarer

 1. Bergis

  Hade ni valt att samarbeta med SD efter valet hade ni kanske inte behövt spara och dra in så som ni gör nu. Nu valde ni Centern och MP istället som vill öka invandringen och som uppfyller det du skriver om. ” Politiska reformer har en tendens att läggas på kommunernas ansvar och som inte alltid får full kompensation för detta från staten.” Som man bäddar får man ligga.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Ja du ”Bergis”. Du verkar ju läsa min blogg och din vana trogen kommenterar du, men blandar och ger.
   Ena stunden med inlägg jag skulle kunna resonera och bemöta (som tex denna kommentar) för att i nästa komma med otrevligheter och dumheter som om du inte hade någon farstu.
   Till skillnad från dig och SD tror jag på ett öppet samhälle och tar in kommentarer oavsett om jag gillar dem/håller med dem eller ej. Under årens lopp har jag fått refusera några kommentarer, bl.a från dig då jag trots allt är ansvarig för det som läggs ut på min blogg. Och vad dynga och otrevligheter som helst lägger jag inte ut.
   Tycker du jag ska lägga tid och energi på att bemöta en sådan som du?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.