AC-net, Fjälllinjerna (återigen) och företagarfrukost

Hemma i soffan efter tre dagars bortavaro där de sista två dagarna var i Lycksele med PKB, PrimärKommunala Beredningen där Västerbottens 15 kommuner träffas för att lyfta viktiga frågor som ligger inom det kommunala/regionala spektrat och här var det främst två frågor som jag bevakade extra noga.

  • Ac-net

Efter att ”gamla” Region Västerbotten gick i graven uppstod ett vakuum med ägandet av de bägge bolagen AC-net intern och Externservice. Här har det rådigt en oenighet hur detta har skötts och hur vi ska gå vidare.

Detta är mycket viktiga bolag för vårt län och som varit i kommunal ägo då det är dessa som ”sköter” den digitala infrastrukturen med vårt bredbandsnät mellan våra kommuner. Andra aktörer har varit Regionen, Skellefteå Kraft och Umeå Energi och Företagarna Service.

Efter en del diskussioner landade mötet i att den särskilda grupp som bildats fått med sig inspel från kommunerna om hur man ska vidare i ärendet. Alla är överens om att det ska bli bra då vi har ett gemensamt mål i att bygga ett bra framtida bredbandsnät för bl.a 5G.

  • Västerbottensmodellen med Fjällinjerna

En utvärdering av den sk. Västerbottensmodellen som reglerar kollektivtrafiken i länet.

Här har vi tillsammans med Sorsele och Dorotea tagit gemensamma tag för att få upp de sk. Fjällinjerna (Vilhelmina – Klimpfjäll, Vilhelmina – Kittelfjäll, Sorsele – Ammarnäs och Dorotea – Borgafjäll) på agendan och hur dessa tre kommuner ska ersättas för sin busstrafik till respektive fjällort.

”Medfinansieringen uppgår till 50 % av nettokostnaden för linjerna. Vid beräkning av nettokostnaden ska
samtliga resenärsintäkter medräknas, dvs. även skolkort. Förstärkningskostnader medfinansieras ej.

Utformning av trafiken och beställning av fjällinjerna sker av respektive kommun, liksom finansieringen av
linjerna med bidrag från Region Västerbotten. Detta skiljer de fyra fjällinjerna från den trafik på linje 31 där
Region Västerbotten både utformar, beställer och finansierar trafiken. Linje 31 skiljer sig från övriga stomlinjer
på så sätt att den inte enbart går mellan kommuncentra utan även till Hemavan/Tärnaby”

Sedan tidigare möte i Skellefteå fick vi tre kommuner löfte om en lösning på denna fråga då den var kopplad till en skatteväxtlingsfråga som tidigare trädde ikraft den 1/1-20 vilket jag påminde mötet om.

En ökning av denna medfinansiering är av nöden och beslutet efter dagen blev att skicka frågan vidare där bl.a frågan om medfinansiering ska tas med i modellen eller hanteras separat. I dagsläget bryr jag mig inte om hur man gör utan anser att vi måste se till hela länet.

Imorgon fredag startar dagen med företagarfrukost på hemmaplan då jag kommer att träffa företagare på Saxnäsgården, men även via distans runt vår stora kommun. Brukar vara givande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.