En bit på väg, budget 2020

Under senaste veckorna har debatten gått varm angående Vilhelmina kommuns ekonomi och den budget för 2020 som nu ska till att tas imorgon måndag.

Mycket av bakgrunderna finns i tidigare inlägg och jag ids inte gå in på bakgrunderna utan du, käre läsare får ”bläddra i arkivet” isf.

Nu efter långa, många och bitvis knepiga samtal har vi nu tillsammans med Centerpartiet lagt fram till kommunstyrelsen ett budgetförslag som är en bit på väg i att få en budget i balans. Turerna efteråt fram till den klubbas är minst lika knepiga.

Men faktum är att att vi nu på fullmäktige imorgon ska ta beslut om 2020 års budget och vi hinner inte mer än slå klubban i bordet förrän vi ska börja jobba med budgeten inför 2021. Den ska i bästa fall klubbas på fullmäktige i juni. Det är sålunda tre år man här måste hålla reda på och nedan finner du en tabell som visar på vad den sk. prislappsmodellen ”kommit fram” till att våra verksamheter ska kosta.

Denna prislappsmodell har förevisats oss politiker på gruppfullmäktige. På dragningar i Kommunstyrelse som i Fullmäktige av våra ekonomer från vår egna förvaltning som SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet med projektet har varit att ge förutsättningar för:

 • Stärkt ekonomi
 • Realistiska budgetramar
 • Koppling till demografin
 • Medvetna politiska prioriteringar
 • Långsiktig planering

Den 21/10 -19 tog vi i fullmäktige beslut om att ingå i projektet med prislappar. INGEN var emot.

Den 16/12 -19 tog vi beslut i fullmäktige om en första sänkning av budgetramarna med 25 miljoner (21 på Ubn och 4 på Soc) som ett första steg i budget -20. Här blev utfallet 25 av 27 röster för. (SD röstade emot. Pa var ej på plats).

Vad är det då vi ALLA har att förhålla oss till?

Det preliminära utfallet för 2019 pekar på en nettokostnad på ca 555 miljoner och ett underskott på ca 24 miljoner. Inför budget -21 ska kostnaderna ned med ca 60-80 miljoner, men där en ”omställningspeng” ska räknas in och där vi i politiken ska fördela ut till våra olika verksamheter utifrån behov. Och behov finns. ALLA kommunens verksamhetsgrenar kommer att vilja ha av dessa pengar, men de omställningspengar som finns kommer inte att räcka till så här i början. Ett stålbad måste till.

Imorgon på fullmäktige ska budgeten -20 vägas och mätas och jag räknar med att de som nu går upp i talarstolen redovisar KONKRETA SPARFÖRSLAG för Vilhelminas kommunmedborgare. Något annat duger inte.

Utifrån de tidigare beslut som man varit med att ta, men framförallt för att klara upp den ekonomiska situation vi nu befinner oss i.

15 kommentarer

 1. Åsa Össbo

  En fundering: när blev politiska prioriteringar omdefinierade till ”omställningspeng”? Mig veterligen fanns inte det begreppet med i underlagen då det röstades om ”prislappsmodellen”.

  För övrigt förutsätter jag att alla som röstar för en nedläggning av byskolor och 6-9 organisation redovisar hur hen anser att förslagen mot bakgrund av konsekvensbeskrivningarna är förenliga med barnkonventionen. Något annat duger inte.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Jag använder det uttryck man från vår ekonomiverksamhet tyckte passade bäst, men visst ”politiska prioriteringar” går lika bra.
   Jag förutsätter även att vi jobbar utifrån gällande regelverk, bl.a Barnkonventionen och sedan tidigare vet jag att man använt en modell som tillämpats i Skellefteå om jag inte minns fel.

   Men din vana trogen fokuserar du på teknikaliteter med uttryck och regelverk. Nog så viktigt. Det medges.

   S+C och det budgetförslag vi lägger är det ”kraftfullaste” utifrån de förutsättningar vi presenterats av ekonomerna och som ska göra att vi kommer i balans.
   Men att vi nu har kommunala verksamheter som gör en 23-24 miljoner i förlust och att vi tar ett lån på 60 miljoner för att betala driften för dessa verksamheter berör du inte med ett ord.
   Så har det varit en längre tid nu. Men era ord betalar inga kommunala räkningar eller löner. Vi ökar bara skuldbördan med ytterligare lån vilket i förlängningen inte skulle rädda några skolor alls.

   • Åsa Össbo

    Om du upplever att jag min ”vana trogen fokuserar” …”på teknikaliteter med uttryck och regelverk” är det i så fall en reaktion på skrivningar som du verkar ha en vana att producera.
    Politiken och politiker väljer väl själva vilka ord den/de använder och jag utgår ifrån att Vilhelmina kommun har beslutsfattare som greppar skillnaden och innebörden i ord som ”omställningspeng” å ena sidan och ”politiska prioriteringar” å den andra. Annars är det illa. Omställningspeng torde betyda en summa som ges för att ställa om verksamheter. Politisk prioritering är något som (utifrån vad de beslutande tycker om ”prislappsmodellen” och hur den passar Vilhelmina – den ska ju faktiskt utvärderas efter några år, och inte sväljas helt oreflekterat, ELLER?) kan pågå under lång tid eftersom modellen inte tar höjd för det Vilhelmina behöver bevara på grund av sina egenskaper dvs en jämlik skolstruktur (fjällskolor och för de som anser, byskolor) som inte heller ska gå ut över vare sig tätort eller landskommun.
    Men jag har väl antagligen helt fel och skyller som ”alltid på någon annan” eller Socialdemokraterna även i denna kommentar (ironi eftersom oddsen visat sig höga för eller ”vanan trogen” att du även här kommer att ge ett sådant svar).
    Om du (som undanmanöver) med ”era ord” menar att jag ska redovisa PA:s (eller F! eller KD:s eller M:s eller SD:s eller vilket partis?) förslag till budgeten får jag väl återigen meddela att jag inte längre är politiker även om du ihärdar att betrakta mig som en sådan. Du får istället kontakta politikerna eller minnas vad som yrkades i KS och verkligen lyssna vad som kommer att yrkas i KFM. Eller ska jag tolka det som att jag inte har ”rätt” enligt dig att diskutera/kommentera politik och politiska utspel/bloggar utan att vara eller anses vara politiker – ja då är det också illa. Och minns nu att det var din skrivning om ”era ord” som fick mig att avvika från ämnet.

    • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

     Du har rätt Åsa . Du är inte politiskt aktiv längre, men om jag inte minns fel var du med och tog beslut om ”Prislappsmodellen”, men vad det innebar i form av åtaganden för att få en budget i balans verkar du ha glömt.

     • Åsa Össbo

      Jag var med och beslutade om modellen och jag tolkade ordet ”politiska prioriteringar” såsom ovan – jag hörde inte ”omställningspeng” i det sammanhanget. Dessutom som jag påpekar – modellen ska utvärderas. Det har väl inte ändrats. Då går det att, även som kritisk, att besluta om den.

 2. Bybo

  Jag måste nog få undra om ni i S inte är bra nöjda nu…
  Var det förra mandatperioden ni lade ner latikberg skola och nu direkt ni får möjlighet till makt så lägger ni ner 2 (!!) byskolor. Man kan lätt tro att det varit ert mål varit att få lägga ner byskolorna från första början och bara väntat på tillfället som nu kommit då ni kan skylla på ”ansvar”. Ni har inte vänt på varje sten och letat i varje buske. Ni har inte ens gett möjlighet för byskolorna att räkna på en besparing utan det är bara att lägga ner dem. 2 väl fungerande verksamheter!
  Centralisering så det skriker om det!

  Frågan är om du/ni kommer va lika effektivt gällande att få bort din egna arbetsplats…för antar att den är rätt dyr/elev? Men tack vare det geografiska läget är väl den förhoppningsvis (för elevernas skull) säker, men med er vid makten vet man numera inte…

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Är du seriös överhuvudtaget?
   Tror du på fullt allvar att vi sitter ”nöjda” nu?
   Jag satt ett tag och funderade över om jag skulle svara på din kommentar.

   Just nu sitter det många politiker i Vilhelmina som våndas över de svåra beslut som måste tas. Försök sätta dig in i deras situation, men det är nog lättare att vara anonym och oförskämd.

   Dom där ”stenarna” du skriver om…. Vilka är det? Dags att plocka fram sparförslagen och det landar väl tungt på de partier som förordar att skolorna ska vara kvar. Ett tips är att du kontaktar dem och ber dem lägga fram alternativa sparförslag.

   Men jag kan ”trösta” dig med att mer lär komma rätt så snart iom att arbetet med budget-21 drar igång och då kommer ännu fler stenar att vändas på. Det finns inga alternativ. Får vi inte ihop ekonomin så går det käpprätt åt ….
   Men du har rätt i att Saxnäs och Dikanäs skolor är ”dyra”, men det jobbas för fullt på alla skolor nu med budgeten, inkl. ”min”.
   Det sista bemödar jag mig inte med att kommentera.

   • Bybo

    Du må tycka jag är oförskämd, men ja, jag tror det har varit ert mål länge att få avveckla byskolorna!

    Ni har fått flertalet sparförslag, men inget duger i era ögon. Så vad gör det att komma med fler.
    Är driften av byskolorna så dyr kanske man bör se över hyrorna.
    Kan man få upp elevantalet i byarna, få fler elever/lärare genom att erbjuda tätortsbarnen byskola med ”paketlösning” så sänker man kostanden/elev. Inez har skrivit en hel del om det på fb.
    Varför har man inte ens gett byskolorna möjlighet att räkna på en besparing?

    Det finns så mycket som INTE är gjort i detta hastverk och jag tror det beror på min inledning. Ni vill ha en nedläggning.. Centralisering = halleluja!

    Era handlingar hittills talar för det. Tycker du det är oförskämt av mig att tycka det så får det stå för dig.

    • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

     Men att lägga upp dessa ”flertalet sparförslag” verkar var svårt?
     Tror man att man klarar budgeten via ”hyror” och ”paketlösningar” så får man nog tänka om och då håller jag med dig. Det duger inte.
     Sedan verkar du ha missat att det krävs minst 14 av 27 röster för att få igenom budgeten varav Socialdemokraterna innehar 10. Sålunda behövs fler röster från andra partier, men det verkar du inte bry dig om.

     • Bybo

      Eftersom dessa sparförslag har varit uppe i både ks, UN och diverse sociala medier så är jag rätt säker på att de kommit till din kännedom, annars bör du verkligen ta ditt ansvar och gå igenom dem. Har ingen större ork att skriva allt här på mobilen.
      Sen torde du också förstå att det jag skrev är ett axplock, en liten del på förslag som inte ens tittats på fastän du säger att ni tittat överallt.
      Många bäckar små brukar det heta…

      Att ni väljer att gå emot allt och alla är skamligt!
      Enkätsvar från elever och vårdndshavare, UN, risk- och konsekvensanalyser, fackförbund.
      Förstår ni vad det är ni faktiskt riskerar? Ni får ingen andra chans att ordna upp koset som detta ger. Ni riskerar både barnens och framtid och personalens. Mot bättre vetande! För ni bör veta bättre, med all den kunskap ni tilldelats den senaste tiden!
      Psykisk ohälsa är stor i Vilhelmina, tycker du det är värt panikbeslut (nedläggning redan ht 20) att riskera att den ökar. Vad kostar det samhället med sjukskrivningar, resurser i skolan, barn som ej klart sina mål, barn som misslyckas och får sämre självkänsla och vidare leder in dem i psykisk ohälsa.

      Detta är större än pengar här och nu. Det är allas framtid!

 3. Mikael Fjellstedt

  De är bra att sossarna tar ledarpinnen igen, men borde center inte avsäga sig sina ordförande poster och som kommunalråd när största partiet tar ansvar igen?

  Detta kommer bli väldigt bra inför nästa valrörelse, kämpa på!

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Från dag ett när vi initierade detta så har det varit fokus på ekonomin. Vi har aldrig propsat på ordförandeposten i Ks och gör det inte nu heller.
   Vi kämpar på.

 4. Mikael Fjellstedt

  Jo men nu när ni är största parten i den nya konstellation vore de väl konstigt om man inte också har dom tyngsta posterna, detta låter väldigt lite socialdemokrati.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Så är det Mikael.
   Du får trot om du vill, men det viktigaste har varit att få ihop budget -20 och då har detta med KSO-posten fått stå tillbaka.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.