Socialdemokraterna och Centerpartiets remissvar på budgeten -21

Igår hade vi Socialdemokrater repskap där vi tog en sista runda kring budgetremissen som varit ute till partierna i Vilhelmina. Även Centerpartiet gjorde detsamma och jag fick ”äran” att sammanställa det hela till ett gemensamt yttrande från våra bägge partier som du kan läsa nedan.

”Yttrande – Budgetprioriteringar 2021

Socialdemokraterna och Centerpartiet i Vilhelmina har 2020-04-26 behandlat det underlag som inkommit från budgetberedningen gällande budget 2021.

Vi tillsammans förordar följande förändringar i UBNs prioriteringsordning (S + C förslag till vänster, budgetberedningens grundförslag för jämförelse till höger):

Kommunstyrelsen ska under alla omständigheter ha möjlighet att göra vissa omdisponeringar i tillgängliga resurser, där främst det beräknade överskottet kan behöva tas i anspråk innan det slutliga budgetförslaget föreläggs fullmäktige.

I övrigt ställer sig Socialdemokraterna och Centerpartiet bakom det förslag som budgetberedningen föreslagit.

De senaste åren har Vilhelmina kommun uppvisat stora ekonomiska underskott. En till ytan stor kommun med alla dess utmaningar med ett vikande befolkningsunderlag och sviktande skatteintäkter kopplat till en hög kostandsmassa har gjort sitt.

Vilhelmina kommun har i jämförelse med jämförbara kommuner haft för höga kostnader på sina verksamheter vilket ätit hål på den kommunala plånboken. Radikala åtgärder har varit av nöden tvungen och ett ambitiöst besparingsprogram har påbörjats.

Svårigheter med att lägga en realistisk ekonomisk budget med ”budget på budget-tänk” har ersatts med ett nytt sätt att tänka budget, där ett projekt lett av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner och sk. prislappar på de kommunala verksamheterna har inletts.

Budget -20 bjöd på stora nedskärningar i storleksordningen 45-50 miljoner och var ett första steg i att komma tillrätta med den ekonomiska situationen.

Nu går vi vidare med budget -21 som nu är skapad med den nya ”prislappsmodellen” där ekonomer, såväl från SKR som kommunens egna tagit fram de tekniska budgetramar som gäller för kommunens olika verksamheter. Till detta har fogats en prioriteringspott där kommunens politiker getts chansen att prioritera ut de resterande ekonomiska medel som funnits att tillgå.

Ett svårt, men mycket ansvarsfullt jobb då behoven i de olika verksamheterna varit betydligt större än de medel som funnits att tillgå, men stålbadet med att sanera Vilhelmina kommuns ekonomi måste fortsätta. Tuffa prioriteringar med många svåra och obekväma beslut, men som likväl måste utföras om den kommunala ekonomin inte fullständigt skall haverera.

Vi ser dock denna budget som en del i vägen framåt mot en sundare ekonomi för Vilhelmina kommun och alla dess medborgare.

 

Vilhelmina 200426

Andreas Eliasson                                                                                                   Mattias Ihrström

Ordförande, Vilhelmina Arbetarekommun                                             Ordförande Centerpartiet, Vilhelmina”

 

Det om detta för denna gång.

Etiketter: ,

16 kommentarer

 1. Bergis

  Miljöpartiets migrationspolitik lockade tusentals invandrare till Sverige. Sen skulle dom slussas ut till kommunerna via lagstiftning. Vilhelmina fick ta emot människor som man egentligen inte hade råd att ta emot. Då blir det underskott i kassan och skolor måste läggas ner.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   År ut och år in. Vissa saken kan man lita på och en av dessa är dina anonyma, föraktfulla, högerextrema, främlingsfientliga kommentarer.
   Du gör det lätt för dig genom att att peka ut vilka som är problemet. I detta fallet miljöpartister och invandrare.
   Låt mig gissa; Sverigedemokraterna och minskad invandring är ditt botemedel.
   Som tur är tanken och åsikten fri i Sverige än så länge om jag får vara med och bestämma. Hur det är med dig och dina kompisar är däremot en helt annan fråga.
   Mer än så ämnar jag inte kommentera dig för denna gång.

   • Sven Eriksson

    Starten med stämpeln av 39 miljoner minus i bokslutet för verksamhetsåret 2017 kommer du aldrig runt, man kan peka finger och påstå mycket om andra men verkligheten kommer man inte runt. Att sedan själva påstå att det var äldre och sjuka som rådde för underskotten sätter socialdemokraterna i kommunen i samma skithål som SD.

    Klarar man inte ens av att kalla en spade för en spade känns det märkligt mer än vanligt ditt ”försvar”, borde man inte akta sig för att kasta sten i ett glashus?

    Frågan du ska besvara är när Vilhelmina genererar resultat som inte skriker röda i årsredovisningen och när överavskrivningarna upphör? Hade du tänkt fortsätta låna till löner och drift fortsättningsvis med?

    Det accelererade underskottet gavs fritt tillträde från slutet av 2017 och ännu idag märks inget märkbart resultat, att flytta siffror bara ger inget annat än irritation. För som det ser ut verkar man vara ointresserad att skapa reda i oredan, det är snart tre år sedan man satte sig själv i skithålet !

    • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

     Ja du Sven. Du verkar milt sagt kritisk över ekonomin i Vilhelmina och det har du all rätt till, men låt mig bemöta en del av dina påståenden då de inte stämmer med verkligheten.
     Att vi skulle ha gått med 39 miljoner back 2017 stämmer inte. Tvärtemot gick vi 5,6 miljoner i överskott (och året innan, 2016 det med dryga 45 miljoner). Däremot 2018- 19 gick vi med stora underskott. Det gör inte saken bättre, men rätt ska vara rätt.
     Skulle jag ha sagt att ”äldre och sjuka som rådde för underskotten” ? Var har du fått det ifrån?
     Felet med ekonomin i Vilhelmina ligger i strukturella problem där vi har för dyra verksamheter i jämförelse med andra liknande kommuner. Detta har vi tillsammans med Centern tagit tag i med budget -20 och fortsätter nu i budget -21.
     Min förhoppning är att vi inom ett par år har vänt skutan Vilhelmina kommun och visar på svarta siffror, men det tarvar mycket jobb och svåra beslut om vi ska ta oss ur ”skithålet”.

   • Bergis

    För hög invandring orsakar välfärdsproblem eftersom Sverige inte kan husera och inte har lämpliga jobb till alla som vill hit.

    • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

     Och igår såg jag på tv att skogen går åt fanders (och likadant lär det gå för bärodlarna) för att vi ”infödingar” inte vill jobba i skogen med planteringar och skörd.
     Men jag hoppas på att du och dina gelikar drar på er storstövlen och beger er ut och räddar landet.

     • Bergis

      Prova först att skicka ut alla nyanlända arbetslösa i lantbruket och se om de vill ta jobben innan du begär att vi som redan jobbar heltid och betalar skatt ska ta på oss mera jobb.

  • Andreas Eliasson

   Hej Bergis!

   Jag vet inte vad du baserar detta inlägg på, har du tagit del av något underlag från Vilhelmina kommun som jag saknar?

   Hälsningar
   Andreas Eliasson

   • Bergis

    Läs Filipstad. Samma orsak och verkan. När etabliringsbidraget är slut måste kommunen stå för fiolerna.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej Åsa!
   Betydligt fler än en fråga.
   Synd att du hoppade av politiken. Då hade du förstått att vi i ”majoriteten” inte räknar in vare sig det ena eller andra utan följer en mall utarbetad av ekonomer och som bygger på att få en budget i balans. Inget vi inom politiken styrt.
   Men påminn mig… Sa du och Pa nej till prislappsmodellen?
   Samma mall har ”minoriteten”, PDI fått sig förevisad ganska många gånger inom olika forum och nu sist för 2 veckor sedan med två budgetdagar där man (PDI) har en representant i form av en Kristdemokrat. Än så länge lyser förslagen med sin frånvaro, men jag väntar med spänning med vad som kommer och hur man ska skaka fram pengar. Det minsta vore 10-12 miljoner EXTRA till skolan…
   En budget i balans betyder att man använder de pengar som finns att tillgå till de utgifter som finns.
   Om utgifterna överstiger intäkterna så är det ingen hållbar situation.
   Sedan 2014 har Vilhelmina haft svaga styren i form av minoritetsstyre eller med en rösts övervikt.
   Med den nya ”majoritet” som nu finns har vi fått ett parlamentariskt läge som säkerställer radikala beslut för att komma tillrätta med den ekonomiska situationen. Detta har ”majoriteten” insett sedan ett tag och det vore på sin plats att även andra drog samma slutsats. Då skulle vi komma ur denna sits betydligt snabbare och smidigare (nästan ett hån att prata om ”smidigare” i denna situation).
   Tro mig. Jag trycker på och pratar med mina ledamöter på både region och riks inom Socialdemokraterna allt vad jag kan. Hoppas du och de dina gör likadant.
   Ha en skön Valborg!

 2. Åsa Össbo

  Det är klart att ni räknar in vissa saker i ramen och andra inte – du skriver ju själv att ni bearbetat in bl.a. modulerna på Volgsjö i den tekniska ramen medan små enheter inte är inarbetade, 20 MKR ”frivillig verksamhet” på KS är i den tekniska ramen, medan små enheter inte är det.
  Vad har det för betydelse om PA och jag sade ja eller nej till modellen, det går väl att ha synpunkter på den, allt eftersom – och synpunkter på tillämpningen i Vilhelmina? Eller ska alla vara helt mallstyrda nu? Det kan alltså bli ett alibi för precis vad som helst, det känns ju betryckande för medborgarna….

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Vad jag menar är att på dig låter det som att vi kan dribbla hur som helst med ekonomiska poster vilket inte stämmer.
   Jag tycker att medborgarna ska känna trygghet i att det iaf finns en grupp, en majoritet som vill försöka se den ekonomiska kris vi är i och inte sticka huvudet i sanden och sedan försöka ta de mycket svåra beslut som måste tas.
   Du skriver om KS 20 miljoner som icke lagpliktig och menar att de ska tillhöra ”prioriteringarna”. Med det får iaf jag lätt tanken att det enligt dig inte är några större problem att kapa bort till förmån för tex byaskolor. Men du är inte ensam om detta tänk.
   Du likväl som jag vet om att de största delarna av KS verksamhet är stödverksamhet till både Ubn och Soc. De ligger på Ks för att vi ska kunna ha ”stordiftsfördelar” och koll.
   Ekonomi, kost, IT….Tänk om varje verksamhetsgren skulle ha sina egna. Mycket dumt.
   Ta och redogör vad du menar med dessa 20 miljoner är för något.

 3. Åsa Össbo

  Då kommer en fråga till – du pratar mycket om att ni är en ”majoritet” (C+S): I Vilhelmina kommuns förtroendemannautredning kom samtliga dåvarande partier i fullmäktige överens om att vice ordförandeposter/funktioner skulle tillfalla oppositionsföreträdare eftersom funktionen innebar en särskild uppgift, varför det också knutits en något högre arvodering till funktionen, om att hålla ”oppositionens övriga företrädare … försvarligt informerade om respektive nämnds verksamhet”. Hur anser du, Magnus Johansson att du fullgör det uppdraget mot bakgrund av att du tillhör majoriteten?

  Det går ju uppenbarligen att ”dribbla” med vissa ekonomiska poster, men inte med andra. Problemet med den här budgetordningen är att det inte framgår vad som ingår i den tekniska ramen. Bara vad som inte ingår. Att inte veta det, är enligt mig att leva med huvudet i sanden. Men du kanske har mer info att dela med dig av som andra partier inte har. Det jag vill peka på är det sneda i att viss verksamhet inom KS som inte är lagpliktig ligger inom den tekniska ramen medan annan verksamhet som handlar om existensmöjlighet för boende i vissa områden, inte gör det. När jag pratar om 20 MKR pratar jag om utvecklingsenheten (i förra årets budgetremiss utgjorde 2021 års budget för utv.enh. 23 MKR obs. före åtgärder), inte stödverksamheter gentemot andra nämnder. Och jag menar inte att enheten ska ”kapas bort” (den är superviktig och skapar mervärden i form av externfinansierade projekt) utan att den i högre grad borde ligga som en prioritering än enheter där 6-åringar annars får upp till 13 mil enkel väg att åka för att fullgöra sin skolplikt.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Onekligen intressant att du styr debatten från budgeten och in på in på ordförandefrågorna Åsa. Speciellt på ett inlägg där jag redovisar vårt svar i budgetfrågan. Visar på hur olika vi har vårt fokus, men jag har redogjort i tidigare blogginlägg då det gäller presidiefrågorna och hänvisar dig till mitt ”arkiv” där detta inlägg finns.
   För övrigt har du din representant i form av en kristdemokrat i AU som är budgetberedning. Jag har inte mer information än han. Han kan ”dribbla” lika mycket som vi andra . Varför frågar du inte honom? Ni har väl ett samarbete?

   Hur ska du nu ha det?
   Först skriver du om 20 miljoner som ”finns” inom KS i form av icke lagpliktig verksamhet. Sedan pekar du ut Utvecklingsenheten som helt rätt inte sysslar med sådant. Deras verksamhet är i mångt och mycket projektstyrd med externa medel. Det innebär att andra än kommunen (mestadels staten) finansierar deras verksamhet.
   Utvecklingsenheten jobbar med en viktig del i vår kommun då det gäller våra företag och företagande. Utan dem inga jobb som ger skattekronor och välfärd i kommunen.
   Du vill inte ”kapa”, men faktum är att även om vi skulle kapa bort hela enheten så skulle vi komma långt ifrån några 20 miljoner. Vad vinner vi på det förutom sämre service och hjälp till våra lokala företag?

   Vi måste rätta mun efter matsäck och att få ihop detta pussel är betydligt mer komplext än vad du tycks tro. Det är lätt att peka på än det ena, än det andra. ”Det behövs inte. Det är inte lagpliktigt etc, etc, etc. Men faktum är att vi tittar på allt. Vrider och vänder. Hittar lite här. Hittar lite där, men det är inte de stora summorna och inte de strukturella åtgärder som måste till.
   Vår skolorganisation är alldeles för stor. Vi lägger alldeles för mycket pengar på skolan. I jämförelse med andra kommuner. I jämförelse med våra andra verksamheter. Därav en stor besparing (ca 8 miljoner) och en strukturell åtgärd med avvecklingen av två byaskolor i Malgovik och Nästansjö.
   Var ska du och PDI skaka fram YTTERLIGARE ca 11 miljoner om det blir ännu en friskola? Var tycker ni att vi ska kapa då? Och kom inte dragandes med argumentet om att ”vi inte förordade en avveckling”. Som kommunal skola drevs de runt på ca 8 miljoner. Som friskola läggs 3 miljoner till som last på bördan därav de ca 11 miljonerna som hamnar på Ubn.
   Det tycker jag att NI ska redogöra för Vilhelminaborna. Främst de som har elever på Volgsjö och Hemberget.

   Sist måste jag säga att du kommer med ett nytt lågvattenmärke i att skrämmas med 6-åringars resväg. Finns ingen som driver en sådan fråga.

 4. Åsa Össbo

  Självklart kommer debatten om budgeten in på ordförandefrågorna eftersom S ingår i majoritet i med C och om ni nu har tagit över alla presidierna vad finns då som motiverar att vice ordförandena har en ”något högre arvodering” (förtroendemannaberedningen)? En arvodering som uppgår till ca en halv miljon för alla vice ordförandens arvoden. Nog ser du väl den kopplingen?

  Det var du som skrev att jag ville ”kapa”, inte jag – därav citationstecknen från min sida. Jag menar att delar av verksamheten på utvecklingsenheten passar bättre som prioritering än de enheter som nu får en osäker framtida tillvaro. Företagare skapar jobb i kommunen men det är väl då ännu ett ”lågvattenmärke” av mig att påminna om att vissa av dessa företagare också bor i fjällen och har barn som går på dessa mindre enheter som nu inte ingår i den tekniska ramen. Att vrida och vända på småslantar hjälper nog föga, inga tjänster föreslås tas bort – det brukar vara där pengarna finns. Men det är tydligen bara möjligt när det gäller skolverksamheten i byarna.

  Nej, det är självklart ni som ville lägga ner skolorna som ska förklara hur ni tänker lösa de 3 MKR extra som nu ska till ifall Skolinspektionen godkänner en friskola. Att överhuvudtaget gå vidare med planerna för skolavveckling i dessa smittorisk-tider är lätt huvudlöst. Små enheter borde verkligen vara A och O nu.

  Sist, du pratar om att ”detta pussel är betydligt mer komplext än vad du tycks tro” men verkar samtidigt inte se vad det innebär att kalla hela skol- och förskoleverksamheter ”prioriteringar” – det är de facto att ge dessa enheter en år-från-år existens som knappast skapar trygghet för oss som bor i området. För mig är det tydligt att majoriteten inte vet vad den gör. Eller så vet den det, och det är just tanken. Tala inte med mig om lågvattenmärken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.