Konsten att skriva kort…

I dagarna skrev den moderate kommunföreträdaren Lars Eliasson en debattartikel i Västerbottens Folkblad och nu även på sin blogg.  Denna artikel kände jag att jag vill bemöta.

Sagt och gjort satte jag mig ned en kväll och skrev så datorn glödde och skickade in till VF….

Svaret tillbaka blev snabbtmed ett kort: Tack för ditt svar, men vi tar inte in svar som är längre än själva debattartikeln.

Entusiasmen och skrivandet hade renderat i ett svar på nästan 3000 tecken inklusive blanksteg. Svaret var tvunget att komma ned till ca hälften.

Att skriva kort och koncist är en konst vilket jag borde ha haft med mig sedan mina studier, men det hade fallit i glömska och nu vidtog ett nytt jobb med att korta ned mitt svar och det är inte lätt kan jag tala om och själv tyckte jag att det och det var inte lätt och frågan är om det ”bidde en tummetott”. Döm själv av de två versionerna och innehållet.

Ha en trevlig söndag!

Mitt första svar:

Lars Eliasson (M) beskriver mycket riktigt i sin debattartikel en bakgrund kring Vilhelmina kommuns ekonomi som i stort är riktig och som kort kan sammanfattas med en kommun med för stor kostym och kostnader i sina verksamheter och som renderat i stora budgetunderskott. Och mycket riktigt har vi Socialdemokrater i Vilhelmina historiskt varit en del i styret under denna tid och det tar vi ansvar för och det genom en rad ekonomiskt tuffa beslut.

Även i sin beskrivning om företagsklimatet ska jag ge Lars Eliasson (M) rätt, men liksom med ekonomin jobbar nuvarande majoritet med Socialdemokrater och Centerpartiet stenhårt. Ett gott företagsklimat är a och o då det genererar skatteintäkter. Men detta ska vägas i fall till fall och vi Socialdemokraterna anser att våra kommuninnevånares skattekronor ska användas klokt med största möjliga effektivitet.

Vad han däremot utelämnar är den egna och Moderaternas medverkan i den sk. Koalitionen och det ansvar han själv hade i det kaos som uppstod med denna partigruppering med fem partier, men även till det egna tämligt tunna yttrande till budget-21 som Moderaterna i Vilhelmina kom med i juni månad och som ger föga vägledning i hur Vilhelminas kommunala ekonomi ska botas.

Då det gäller partisamarbetet mellan S+C i Vilhelmina utgår vi i Socialdemokraterna från det resonemang vi hade sedan ett drygt år om att den dåvarande majoriteten (Koalitionen där Moderaterna ingick) inte var förmögna, bl.a. på grund av deras svaga majoritetsläget att styra skutan Vilhelmina kommun rätt. Därav kom vi  med ett förslag till Centern om att ingå samarbete med oss Socialdemokrater med en stabil majoritet till följd. De tog den utsträckta handen och  rätt eller fel får framtiden utvisa, men vi ser nu att en rad skarpa, tuffa beslut ger minskade kostnader i miljonklassen och utifrån de rapporter vi får ser vi positiva tecken. Men vår resa till en sund kommunal ekonomi är lång och jag höjer  ett varningens finger om att än återstår det en lång uppförsbacke innan vi är i mål. Men Vilhelmina är, och kommer att vara en bra kommun att bosätta sig i.

Då det gäller avfallshanteringen är det just i den andan vi nu jobbar för att minska de kommunala kostnaderna, men där rådigheten för att kunna samarbeta med våra grannkommuner har varit vägledande. Via ett samarbete inom Region 10 tar nu åtta inlandskommuner i Västerbotten ett beslut om gemensamma tag då det gäller utsorteringen av matavfall där även våra ”sopor” ingår. Ett beslut för framtiden där åtta kommuner satsar för minskade kostnader och ett gemensamt resursutnyttjande  för respektive kommun.

Vi Socialdemokrater välkomnar alla goda krafter som vill hjälpa till i arbetet med att vända skutan Vilhelmina kommun och dess ekonomi där Lars Eliasson och Moderaterna i Vilhelmina kan bidra med konstruktiva och genomtänkta lösningar i det framtida budgetarbetet.

Magnus Johansson (S)

Kommunstyrelsens v. ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i Vilhelmina

Detta svar blev alldeles för långt och bearbetades ned till detta:

”Lars Eliasson (M) beskriver en bakgrund kring Vilhelminas ekonomi och företagande som i stort är riktig. Historiskt har vi i Socialdemokraterna varit en del i styret under denna tid och det tar vi ansvar för genom en rad tuffa beslut.

Vad han utelämnar är Moderaternas medverkan i den sk. Koalitionen och det ansvar han själv hade i det kaos som uppstod med denna gruppering och till det egna tämligt tunna yttrande till budget-21 som Moderaterna kom med i juni månad och som ger föga vägledning i hur den kommunala ekonomin ska botas.

Gällande samarbetet mellan S+C i Vilhelmina utgår vi Socialdemokrater från det resonemang vi hade för drygt ett år sedan om att den dåvarande majoriteten (Koalitionen där M ingick) inte var förmögna att styra skutan Vilhelmina kommun rätt. En utsträckt hand från oss Socialdemokrater togs väl emot av Centern. De insåg allvaret. Rätt eller fel får framtiden utvisa, men vi ser nu att en rad tuffa beslut ger minskade kostnader i miljonklassen och vi ser positiva tecken nu. Men jag höjer ett varningens finger om att det återstår en lång väg kvar innan vi är i mål. Men Vilhelmina är och förblir en bra kommun att bosätta sig i.

Gällande avfallshanteringen ingår vi nu ett samarbete inom Region 10 där åtta inlandskommuner i Västerbotten tar ett gemensamt beslut gällande utsorteringen av matavfall där även våra ”sopor” ingår. Ett beslut för framtiden där inlandskommunerna satsar för minskade kostnader och ett effektivt resursutnyttjande för respektive kommun.

Vi Socialdemokrater välkomnar alla krafter som vill hjälpa till i arbetet med Vilhelmina kommun och dess ekonomi där Lars Eliasson och Moderaterna kan bidra med konstruktiva lösningar i det framtida budgetarbetet.

Magnus Johansson (S)

Kommunstyrelsens v. ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i Vilhelmina”

7 kommentarer

 1. Jörgen K

  Så strategin är att flytta fokus och peka finger !? Anstår det verkligen och vart leder det?
  Frågan kvarstår fortfarande, och med vetskap vad man ärvde från 2017 har det inte hänt mycket med ”hjärntrusten”.

  Att inte balansera ut tidigare förlustår utan att fortsätta låna upp för driften lär väl återigen bli en punkt på dagordningen efter årsskiftet.

  Med det sagt konstateras det återigen att det är ofantligt mycket mer ord än handling, på vilket sätt gynnas kommunen av det? Så mysigt att det finns ”synnerliga skäl” då man inte kan……

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Tror vi oss kunna minska den kommunala kostymen över ett år?
   Nej! Det tror inte vi Socialdemokrater utan detta måste tas stegvis över flera år.
   Är det något annat parti i Vilhelmina som tror det?
   Nej! Det tror jag inte heller då vare sig deras budgetar eller deras senaste beslut varit i den riktningen.

   För mindre än ett år sedan drog vi ned den kommunala budgeten med över 25 miljoner där lejonparten var på utbildningsnämndens konto (21 miljoner) med stora konsekvenser till följd där det mest kontroversiella var att vi lade ned två byaskolor.
   I den andan har vi fortsatt att minska den kommunala kostymen, men vi har att förhålla oss till realiteter och våra verksamheter samt att ställa oss frågan om att ge verksamheterna en rimlig förutsättning att jobba ned sina verksamheter till en acceptabel nivå och uppnå en ekonomi i balans.
   Vi ser nu att kostnaderna går ned och åt rätt håll och vi jobbar utifrån att inga ytterligare lån ska behöva tas “för driften”.

   Att inte göra det vore som att skjuta sig i foten och vore kontraproduktivt då vi skulle få en icke fungerande kommunal förvaltning i en tid då vi är ytterst beroende av en sådan.

   Vilhelmina är, och kommer att vara en en bra kommun att bo i, men mycket av det balanseras mellan de avvägningar vi gör om framtida satsningar och indragningar och det är inget enkelt arbete och att då lägga på ytterligare krav som sten på bördan och som vi redan i förväg vet inte kommer att uppfyllas tjänar inget syfte.

 2. Lars Eliasson

  Replik till Magnus Johanson

  Magnus Johansson bemöter min insändare i en replik som inte kan stå oemotsagd. Magnus Johansson var ju kommunalråd fram till valet 2018, och har ett stort ansvar för att kommunens ekonomi kraschade. Man såg vart det lutade med underskotten , men gjorde inte mycket för att hindra det. Det var ju valår! Det viktigaste för S är ju att vinna val.
  Moderaterna gick med i koalitionen efter valet därför vi ansåg att det måste till nya krafter i kommunen. Vi insåg att vi måste snabbt ordna upp ekonomin. Tyvärr så ville de segerrusiga centerpartisterna styra kommunen efter eget tycke. Vi ville åtminstone ha en ordinarie plats i kommunstyrelsen, men se det gick inte. Centern skulle ju ha 3 ordinarie platser. Centern bildade således en koalition där fyra partier hade ordinarie platser i kommunstyrelse och nämnder, och moderaterna fick inga. Centern och Kd delade på samtliga ordförandeposter. Man ville inte att M skulle ha inflytande. Har man inget inflytande så har man heller inget ansvar. Den nya kommunledningen med C och hade täta träffar, men hade inga bra förslag för att minska de höga kostnaderna. Det tog bara några månader till Moderaterna tröttnade och lade en egen budget våren 2019. Där fick vi kritik av S för att vi drog ner på budgetramarna i KS och Utbildningsnämnden. Helt nödvändiga besparingar för att börja minska kostnaderna.
  För att minska Moderaternas och andra partiers inflytande så beslutade den nu styrande majoriteten att vi ersättare inte skulle arvoderas. Det är väldigt svårt att avstå en lön för att delta i ett ej arvoderat sammanträde. Men det är klart att det är lättare för en majoritet ju färre som har insyn. Istället föreslog vi att vi drar ner på allas arvoden och även minskar partistöden. Men se det gick ju inte!
  Man förbättrar inte företagsklimatet om man överför en allt större del i en kommun i kommunal regi. Speciellt i en kommun som redan har högst antal anställda per invånare i hela Sverige! Det är företag och företagande som kan rädda kommunen och skapa utveckling och nya jobb.
  Vi Moderater ser fram emot konstruktiva diskussioner med andra partier för att räta upp vår ekonomi. I en liten kommun måste man samarbeta för kommunens bästa.
  Lars Eliasson
  Ordförande för Moderaterna i Vilhelmina och gruppledare

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej och tack för din reaktion Lars

   Jag ska börja med att svara på din fråga hur jag ser på det hela om vem som har ansvaret?
   Ända sedan jag började politiken så har jag hävdat att vi ALLA har ett ansvar, både majoritet OCH opposition för hur det ser ut, men det ser olika ut. Naturligtvis har den styrande majoriteten ett huvudansvar, men innebär det att opposition har ett frikort? Inte enligt mig iaf.
   En opposition har ett ansvar att dra sin del av lasset, att komma med alternativa förslag och kan inte bara på sidan om peka på allt ”som är fel”. Om så är tar det inte sitt ansvar om du frågar mig.

   Som jag skriver i mitt svar så har du i stora delar rätt och jag och Socialdemokraterna tar ansvar för vår del, såväl förr som nu vilket jag har skrivit om ett antal gånger bl.a här på min blogg.

   Du har ett antal gånger skrivit om den nuvarande majoritetens brister och menat att det krävs en ny majoritet för att räta upp ekonomin och då blir ju min stilla undran vad du och moderaterna kan presentera för att komma tillrätta med detta problem? Och med vem i så fall?

   Det jag läste från er budget är att det är “viktigt att lära av misstagen”, får en ekonomi i balans och vända underskott till överskott. Något som inte är kontroversiellt och som jag tror alla kan skriva under på. Vi Sossar gör det iaf. Utöver det så ville ni utreda “sopbilen” och dra ned på partistöd och arvoden med 20 %. Detta var i juni månad.

   Hur mycket vår demokrati, som är fundamentet får kosta är en ständigt omdebatterad fråga och då det gäller ersättningen till “ersättarna” så ser jag detta som olyckligt då det faktiskt var under “vårt” styre som detta infördes som ett led i att få fler att intressera sig för politiken då vi ser hur svårt våra partier har i att rekrytera medlemmar som vill engagera sig. För det kräver engagemang, tid OCH ansvar att hålla på med politik, men jag tror att vi skiljer oss i denna syn.
   Nu tillsätts en förtroendemannaberedning där du sitter med vad jag förstår och den ska titta på bl.a dessa frågor.

   Sedan juni har det hunnit rinna en del vatten under broarna och vi har lagt förslag till besparingar som även du har varit med på och det är att ta ansvar, men utöver detta verkar du mena att mer måste till och jag håller med. Men då undrar jag vad mer du har i bakfickan och jag är genuint intresserad av vad det kan vara för som du skriver så måste vi samarbeta för att komma framåt?

   Ha det gott!

   • Lars Eliasson

    Den information som vi fick idag av ekonomichefen var ju positiv. Det går åt rätt håll och besparingarna börjar ge effekt. Men kostymen är för stor och måste bantas ytterligare. Vi vet att vi har ett minskande invånarantal vilket ger lägre skatteintäkter. Eftersom skolan och sociala är kärnverksamheter så bör nog blickarna i första hand vändas mot kommunstyrelsens verksamheter när det gäller besparingar.

    • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

     God morgon Lars
     Jo. Det kändes bra att det går åt rätt håll.
     Vad vi måste komma ihåg i sammanhanget är att KS har många stödverksamheter och drar vi ned på dessa påverkar det UN, SOC och MBN direkt, men du har rätt och vi ska titta på KS på dagens möte bl.a.
     Men vi är inte i mål och måste hålla i.

 3. Tarja Eliasson

  Magnus Johansson. Nu hör till saken att sossarnas långa maktinnehav har lett till vår nergångna ekonomi. Minns ett repskap i sossarna där KG Abramsson tog upp frågan om ni i sossarna köper röster i kommunen för det har pratats mycket om det. Är det så den kommunala kostymen undan för undan byggts ut för att Socialdemokraterna ska vinna val och i tid och evighet behålla makten i Vilhelmina? Nu har vi verkligen nått vägs ände! Pengarna är slut, vi lånar till driften och det egna kapitalet sinar i rasande takt och därmed soliditeten vilket kraftigt sänker kommunens kreditvärdighet med ännu högre lånekostnader som följd. Det har förekommit månader då likviditeten har varit så ansträngd att det har funnits stor oro att pengarna inte räcker till de kommunalanställdas löner. Den dagen då kommunen måste vända sig till kommunakuten för ekonomisk hjälp då försvinner i samma veva en stor del av vår frihet att själva i kommunen ta de beslut som vi anser är lämpliga. Då kommer annan att ta besluten oavsett vad vi tycker. Läget i Vilhelmina är allvarligt nu! DEN SOM ÄR SATT I SKULD ÄR INTE FRI! Nästa gång ska jag skriva om tokiga investeringsbeslut som majoriteten tagit och som nu kostar oss pengar. Mina inlägg framöver kommer att handla om hur ni i majoriteten sköter ekonomin och jag kommer följa och analysera era förehavanden och dess konsekvenser för ekonomin. Konstruktivt oppositionsarbete ska vi Moderater bedriva med fokus på hur ni hanterar ekonomin. Tro inte att ni kommer undan granskning. Jag är civilekonom med redovisningsinriktning och har varit Auktoriserad Redovisningskonsult i över tjugo år, driver en egen redovisningsbyrå och några andra företag. Hela mitt yrkesliv har jag jobbat med ekonomi och juridik. Nu kommer jag använda alla mina förvärvade kunskaper och erfarenhet till att syna noga hur ni kommer att hantera ekonomin i denna sjunkande stackars kommun. Jag kommer även att syna hur i sköter företagandet och behandlar företagen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.