Det här med elen…

Senaste tiden har det pratats en hel del om elen. Hur den ska produceras, var den produceras och hur mycket den ska kosta och nu känner jag att jag har en del funderationer….

I Sveriges avlånga land tillverkas huvudsaken av vår el via vattenkraft och kärnkraft. Mer ”alternativ” el har börjat produceras från bl.a vindkraftverk.

Kärnkraften finns i söder och vattenkraften finns i huvudsak i den norra landsändan. Vindkraften finns idag ganska jämnt fördelad över landet idag, men med den planerade vindkraften så kommer huvuddelen att finnas i norra Sverige.

Sverige har ett elöverskott där vi tillverkar mer el än vad vi förbrukar vilket resulterar i att vi exporterar en del el ut till våra grannländer.

Vi i Sverige vill vara ett föregångsland då det gäller miljön och det är bra. Vi vill ligga i framkant då det gäller arbetet med att försöka hjälpa till i kampen mot tex den globala uppvärmningen och den katastrof vi går mot.

Elöverskott i norr, underskott i söder. Problem verkar finns i den elöverföring som sker från norra till södra delen av Sverige när det blir ”effekttoppar”, med köldtoppar vintertid. Vid dessa toppar verkar det sedan decennier tillbaka nästan uteslutande vara så att något/några kärnkraftverk är trasiga eller under revision och producerar sålunda ingen el.

Varför lägger man planerade stopp på våra kärnkraftverk under vintermånaderna då det är högst elkonsumtion?

Marknaden styr och Sverige är uppdelat i fyra elhandelsområden där priserna varier utifrån vilket område man bor i (vi i Vilhelmina hör till område 2) och nu under början på året har priserna rusat för oss konsumenter där de som bor i söder, hörande till område 3 och 4 fått de absolut största höjningarna. Nu vill man från statsmakterna se över detta så att denna orättvisa blir lite mer ”rättvis”.

Tänk att nu då man ser att priserna ut till oss elkonsumenter ”gynnar” oss i norr börjar det pratas om att systemet ska ses över. Då det gäller annat som INTE gynnar oss i norr verkar det inte vara lika angeläget…

Den tunga, energislukande industrin, främst gruva/malm och skogsindustrin är av mycket viktig betydelse för exporten och det svenska samhället. Ett gigantiskt industriprojekt med batteritillverkning i Skellefteå och nu i dagarna ett lika stort projekt i Boden med ståltillverkning utan/med minimalt koldioxidutsläpp på gång. Mycket viktiga, men energislukande projekt, men som bidrar till ett hållbarare samhälle.

Miljarder ska nu satsas på att bygga nya vindkraftparker i norr, men även för att bygga bort elöverföringsproblemen till södra Sverige, men med den framtid vi ser i energislukande industrisatsningar vi ser i norr är frågan om elen som produceras i norr även kommer att behövas här i norr?

Detta var mina funderingar i elfrågan…

En kommentar

 1. Jörgen K

  ”Marknaden” styr inte alls i den omfattning som det utges. Skatten på el är över 45% och det spelar ingen roll var den produceras, vind, vatten, atom eller olja. Här har vi återigen en Svensk uppfinning då vi lägger moms på skatterna…..

  Efter avregleringen har skatten ökat fyra gånger upp sedan 1996.
  Så frågan är varför man nu sista åren straffbeskattar el?

  Svensk el är 98 procent fossilfri, så man kan inte använda klimatet som förevändning för den höga skatten. Särskilt inte eftersom skatten är lika hög oavsett hur elen har producerats.

  Ifall ambitionen verkligen hade varit att gynna klimatsmarta alternativ skulle det varit bättre att sänka elskatten än att betala tillbaka delar av elräkningen genom olika former av subventioner.

  Det finns bra och dåliga argument i den energipolitiska debatten. Men ingen har ännu lyckats motivera varför man ska acceptera att halva elräkningen går till skatt. Kanske borde kuvertet med elräkningen också stämplas med en varningstext, precis som ett cigarettpaket?

  Havsbaserade vindkraftverk är förträffliga ur de flesta avseenden, det finns inga som helst hinder att bygga till havs förutom rent politiska, tvärtom så är hela vindkraftsindustrin i realiteten baserad och konstruerad att stå till havs. Sverige sticker ut genom att nära nog bara bygga verk på land och i Norr. Socialdemokraterna och miljöpartiet driver frågan hårt om stam-nätutbyggnad vilket skulle ge ”fritt fram” att bygga mer i norr.

  Havsbaserade vindkraftverk med närhet till förbrukarna från Gävle runt Skåne och upp till Strömstad skulle utan vidare utjämna den ofantliga snedbelastning som Sverige politiskt skapar.

  Notera att havsbaserade vindkraft är 25% mer effektiva än landbaserade likvärdiga så det finns inga argument att fortsätta bygga mer i norr.

  I debatten pratar man mycket om Norrlands överskottsproduktion av el och stamnäten till södra delarna inte längre klarar av att hålla upp leveranserna, då är inte ens elförbrukningen av elbilsflottan inräknad.

  Tittar man enbart till vindkraften 2019 i regionfakta så producerades det 19.847GWh totalt, av dessa så stod Norrlandslänen (BD, AC, Z, Y, X) för 9.387GWh. Ser man då att de övriga 16 länen bidrog med ungefär lika mycket och kopplar detta till elkonsumtionen så ser man att vindkraftsutbyggnaden i praktiken saknas med avseende på produktionen per capita.

  Så konsekvensen är ett kraftigt utbyggt stamnät, detta ger självklart ett betydligt ökande antal utbyggda vindkraftsparker i norr och inget i Söder, men löser inte elbristen i söder som man kunde inbilla sig!

  De totala energiförlusterna i elnätet är avsevärda, nära 3 TWh (3000GWh) försvinner och mer blir det, till ingen nytta. Så ut ur de nära 20TWh som vindkraften producerade så blir det många snurror bara för att klara förlusterna…

  Stockholms län fick ihop 164 GWh, Södermanlands län orkade producera 14 GWh, Uppsala län 31 GWh, Västmanlands län 0 GWh….

  Så nog förstår man att det inte har med att lösa några problem att göra utan enbart att säkerställa väljarbasen inför nästa val…..

  Jag har inget emot vindkraftverken men de ska stå där förbrukningen finns, inte 100 mil därifrån !!! Här är det frågan om vindkraft per capita vilket ger en solidarisk rättvisefördelning över hela landet, vinsten är naturligtvis att avståndet mellan produktion och förbrukare blir så kort som möjlig och därigenom förlusterna minimala.

  Det är bara att gilla läget för sö-länningen, det är vad vi här uppe får höra jämt och ständigt………..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.