Den koloniala tiden är slut – nu är tiden för vidareförädling på plats?

Av , , 2 kommentarer 17

I onsdags satt jag på möte med Region 10, R10 där en rad frågor avhandlades:

 • Decennium – Ett näringslivsprojekt.
 • Fritidshusens betydelse – Ett ev. framtida forskningsprojekt i samarbete med universitetet i Umeå.
 • Drivmedel på små orter – Hur jobbas det med den frågan?
 • Kontanthantering – information.
 • Akademi Norr – Kompetenskartläggning
 • Hemsjukvårdens ökade kostnader/ Skatteväxling
 • Barn och ungas hälsa – lägesbild och vidare arbete samt Gymnasiefrågan.
 • Räddningstjänsten ledningsorganisation – Information
 • Samverkansavtal rörande renhållning

Dagen till ära hade vi en gäst i regeringens ”samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten”,  Peter Larsson.

Detta är andra gången han besöker, berättar, men även lyssnar in oss från R10.

Med hundratals miljarder som nu investeras och ska investeras i Norr och Västerbotten så vill vi inom R10 vara med att dela på denna stora kaka.

Under en timme samtalade vi och bollade frågor mellan 10 inlandskommuner och en av regeringens höga företrädare.

Jag gläds då jag hör både han, men även från kommunernas representanter om att ett paradigmskifte är på gång där:

“Den koloniala tiden är slut – nu är tiden för vidareförädling på plats”.

Även fast vi alla är mer eller mindre luttrade så finns en gryende optimism och där det gäller att vi kommuner som inte är direkt inblandade i de stora satsningarna ser till att få ta del av de kringeffekter som kommer, men för att ta del av detta så måste vi jobba offensivt.

En bra dag!

Ha en god helg!

2 kommentarer
Etiketter:

Vad är det som gäller EGENTLIGEN?

Av , , Bli först att kommentera 15

Det har dragit igång en märklig debatt på Kristdemokraternas officiella Fb-sida här i Vilhelmina ang. förskolan Prästkragen och kommunens uppsägningen av det administrativa systemet Tempus.

Utbildningsnämndens ordf. Viveka Abramsson (S) har försökt gå ut och förklara inlägget som är fullt av fel/missförstånd.

Vad man kan undra över är att den som skriver officiellt på denna tråd och tydligen för Kristdemokraterna i Vilhelmina inte vill ge sig tillkänna utan verkar i det fördolda i både originalinlägg, men även i kommentarer ngt som Viveka påpekat att hon INTE kommer att kommentera. Hon vill ha en öppen debatt.

Detta har nu renderat i ett nytt inlägg om just varför hon inte vill svara på vissa kommentarer. Tråkigt.

Vad detta EGENTLIGEN rör är att Vilhelmina kommun bytt administrativt system för skola och förskola. Det har vi tex gjort på skolan i Saxnäs utan några problem och detta gäller alla kommunens skolor och är inget konstigt för de flesta utom just Kristdemokraterna i Vilhelmina och mitt tips är att ta deras skriverier med en nypa salt. Tråkigt.

Jag kontaktade Viveka och frågade om jag fick lägga ut hennes inlägg med förklaring på vad som gäller iaf och det kommer här. Varsågod!

”Prästkragen har gått ut med felaktig information till vårdnadshavarna, vilket skapat både oro och ryktesspridning och Kristdemokraternas inlägg på facebook spär på detta.
Vi har inte sagt upp något samarbete med Prästkragen och har aldrig diskuterat någon nedläggning av verksamheten, det beslutet ligger i så fall på ägarna.
Det som hänt är att kommunen sagt upp en rad avtal, bl a Tempus, och övergått till ett nytt. Samarbete vid t ex lov och utbildning kan fortsätta som vanligt om man så vill.
Prästkragen har idag och fram till årsskiftet tillgång till Tempus och kommunen fakturerar deras föräldrar och tar in intäkterna. Strandskolan och Tallkotten sköter däremot sin hantering själva. Oavsett var barnen går i skola så är det skillnad mellan kommunal och fristående verksamhet och utifrån GDPR kan vi inte blanda ihop dessa utan att vidta åtgärder som i sig inte är gratis.
Ekonomiskt blir det ingen skillnad, så jag förstår inte var Kristdemokraterna får summan3-400 tkr från. När ersättningen betalas ut till Strandskolan och Tallkotten dras avgifterna av och så kommer det att bli för Prästkragen också nästa år. Däremot har vi minskat kostnaderna iom att vi övergått till ett avtal i stället för flera.
Några kommunala beslut har inte fattats eftersom det är en verksamhetsfråga, men information har getts till au och vid dagens nämnd. Information har även getts till Prästkragen för att de ska kunna planera sin hantering.”
Bli först att kommentera

Förbjud vinstuttag i skolan!

Av , , 16 kommentarer 25

Den som har följt min blogg vet om att jag under åren starkt har kritiserat det svenska friskolesystemet och främst då det obegränsade vinstuttagen som inte gynnar vare sig skolan eller eleverna om du frågar mig. Men även vår duktiga utbildningsminister Anna Ekström (S) håller med mig i detta och äntligen kan detta bli en valfråga där Socialdemokraterna satt ned foten och jag kan inte annat än tro att det får bifall på kongressen i november:

”Svensk skola är idag unik i världen med att tillåta obegränsade vinstuttag ur den offentligt finansierade skolan.
Vinstintresset gör att pengar avsedda till elevernas utbildning försvinner till privata vinster. Det sparas in på lärare, elevhälsa och skolbibliotek.
Men vinstintresset tar också fokus från skolans kunskapsuppdrag. Elever ses som kunder. Lärare ses som leverantörer av betyg. Det är ett olidligt förytligande av kunskapsuppdraget som sker varje dag.
Så kan vi inte ha det längre. Våra barn och ungas behov ska vara överordnade vinstintresset.
Vi socialdemokrater vill därför förbjuda vinstuttag ur skolan.
Lagstiftningen ska ändras så att de skattemedel som vi gemensamt investerar i skolan också går till skolan. Detta behöver göras med förnuft och över tid så att alla elevers skolgång säkras. Samtidigt ska idéburna friskolor ges goda och långsiktiga förutsättningar att driva friskolor, givet att de uppnår kvalitetskraven.
I svensk skola ska fokus vara på kunskap och bildning, inte vinstjakt.”
Kan vara en bild av 1 person och text
16 kommentarer
Etiketter:

74 miljarder i reformer från den rödgröna regeringen

Av , , 3 kommentarer 14

Idag presenterade den rödgröna regeringen budgeten för 2022 med ett reformutrymme på 74 miljarder. Det är satsningar som nu görs på främst våra svagaste grupper.

Dessa kan snabbt sammanfattas i dessa fyra punkter:

 • Klimatomställningen ska gå snabbare. Klimatet är vår tids ödesfråga men skapar också framtidens jobb i hela landet. Därför satsar vi på stora klimatinvesteringar som minskar våra utsläpp och stärker den gröna industriella revolutionen som pågår just nu.
 • Alla ska vara med och jobba Sverige ur krisen. När det går bra i ekonomin ska det märkas för alla. Därför skapar vi ännu fler möjligheter för långtidsarbetslösa att komma i arbete, till exempel med praktikplatser och extratjänster.
 • Välfärden ska stärkas. Vi skjuter till 23 miljarder kronor för medarbetare i välfärden ska få fler kollegor, bättre arbetsvillkor och kunna beta av coronavårdköerna. Vi förbättrar också sjukförsäkringen, stärker ekonomin för Sveriges pensionärer och avskaffar äntligen den orättvisa funkisskatten.
 • Sverige ska vara ett tryggt land mot alla. Vi fortsätter utbyggnaden av rättsväsendet, vi är långt mer än halvvägs till målet om 10 000 fler polisanställda. Samtidigt intensifierar vi arbetet för att bryta nyrekryteringen av unga till kriminella gäng.

Bra jobbat regeringen!   Socialdemokraterna (Sverige) – Wikipedia

3 kommentarer
Etiketter:

Västerbottens…

Av , , Bli först att kommentera 21

….arbetarekommuner (ak) förordar nuvarande finansminister Magdalena Andersson till att bli partiledare för Socialdemokraterna.

I onsdags kväll satt undertecknad tillsammans med resterande distriktsstyrelse och sammanställde de synpunkter och namnförslag som kommit in från de 15 arbetarekommunerna och deras medlemmar i Västerbotten.

ALLA 15 var eniga i förslaget att förorda Magdalena.

Vidare blev det även ett enigt beslut för de sk. skogslänen att föreslå henne och med det stöd som visats henne sedan tidigare så är det klart vem partiet förordar.

Vi tror på hennes ledarskap och kompetens och att hon är den som bäst kan leda partiet, men i slutändan även landet som vår FÖRSTA kvinnliga statsminister.

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”SKOGSLÄNEN UTSER MAGDALENA ANDERSSON Socialdemokraterna SKOGSLÄNEN”

Bli först att kommentera
Etiketter:

Partipolitiskt obundna?

Av , , 2 kommentarer 23

Nu på söndag smäller det till och är kyrkoval till svenska kyrkan vilket engagerar en del, andra inte.

Själv röstar jag inte i och med att jag inte medlem i Svenska kyrkan och hade tänkt hålla en låg profil, men ibland är det svårt att hålla sig och detta är en sådan gång.

Jag gick ur Svenska kyrkan för ett par år sedan för att jag tyckte att man från kyrkans håll nere på Vilhelmina hade en väldigt snäv syn runt konfirmationen och hur man skulle kunna hjälpa oss föräldrar uppe i fjälldalgångarna med långa avstånd. Om jag inte minns fel var det träffar både lördagar och söndagar iaf minst fyra helger (minst 8 resor ToR) under vårvintern. Att försöka lägga någon/några sammankomster utom Plassn i tex Dikanäs eller Saxnäs fanns inte på kartan och jag uppfattade det som att det inte fanns någon förståelse för hur mycket resor det kunde bli för oss och tydligt var att avståndet var betydligt längre för föräldrarna från Plassn till fjället än tvärtom. Om ”dom” överhuvudtaget frågade dessa föräldrar vet jag inget om.

Kontentan blev att vi harvade fram och åter men bägge jänten blev till sist konfirmerade.

Det som sedan fick bägaren att rinna över för min del blev sedan alla turer kring Vilhelminafolk som dels var kopplade till kyrkan och våra ungdomar, men även till det kristdemokratiska partiet i Vilhelmina. Det blev några turer kring partiet som kort kan sammanfattas med en människosyn som jag inte delar och som jag såg som allt annat är kristlig och det av människor som jobbar med våra ungdomar. Tack och adjö blev det för min del!

Att nu se Kristdemokratiska region/kommunpolitiker i Vilhelmina lansera sig som ”partipolitiskt obundna” känns väldigt märkligt. Menar de att de INTE har något att göra med moderpartiet då det gäller kyrkan, för att sedan koppla om då det gäller region och kommunpolitiken?

Det är nog bara i de partiet som man kan sitta på dubbla/tripla stolar och kalla sig ”partipolitiskt obunden”…

Ha en god kväll.

2 kommentarer
Etiketter:

Renslakt i Froskon

Av , , Bli först att kommentera 19

På vår skola har vi en utomhusprofil där uteaktiviteter ingår med allt från övernattningar i kojor, bivacker och tält ute i våra fjäll, sommar som vinter. Men även kortare turer med besök runt vår vackra dalgång med allt vad det kan innebära ingår.

Kulturen är en stor del i vårt arbete med eleverna och där den samiska kulturen är en del i vårt dagliga leverne.

Att förstå varandras olika villkor och vad som präglar oss som människor är viktigt för att bl.a motverka ”vi och dom” och istället främja ”tillsammans”. Att sedan renskötseln är en del i vår kommunala ekonomi som sysselsätter många människor och bidrar med skattemedel till vårat gemensamma gör ju inte saken sämre.

En annan och minst lika stor del är att lära våra barn om hur maten kommer på bordet och är det så att man äter tex kött så är det krasst så att korven som ligger på tallriken har en gång varit ett levande väsen och att man inte kan ta allt för självklart. Detta gäller såväl våra barn, men även många vuxna.

I år var det dags för en höjdpunkt på skolan i Saxnäs och igår tisdag blev det ett besök upp till Froskon och renslakten.

Våra klass 1,2,3 och 5 var de som i år fick följa med upp till Froskon där vi blev mottagna av folk på plats och även av elevernas klasskamrater som har detta som sin ”arbetsplats”. Roligt för dem är att få visa upp sina kunskaper för kompisarna och som de berättade om hur det går till och vi var såväl inne i slakteriet (husbehovs) som uppe i hagen där barnen fick chans att hjälpa till med att fösa in renarna in till silen där renarna sorteras ut beroende på vad som är tänkt ska hända dem. En del har ju tur att få fortätta sitt liv medan en del drar nitlotten och går till slakt. Ni kan ju tänka er hur stort det är för ett skolbarn att vara med om?

Vi fick med oss två renskinn som vi idag spände och spikade upp för att torka på väggen. Sedan drog vi vidare för en dag ute i skolskogen…

En strålande dag med idel glada miner uppe i Froskon kan sammanfattas med ”från jord till bord”.

Tack till alla ni som var där och tog emot oss. Speciellt tack till ordf. Mattias Vilhelmina södra sameby, men även till Malin, Elle, Nicki och Sire som berättade så mycket för oss.

Det är alltid lika roligt att få besöka detta speciella tillfälle och för barnen är det ett minne för livet.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vad är egentligen bluff och båg?

Av , , Bli först att kommentera 18

Ser att det pågår ett litet ”krig” mellan Sossar och Moderater i Umeå ang. Norrbotniabanans byggande eller ska vi säga ev. byggande om man ska tro Moderaten Edward Riedl som påstår att byggandet är en bluff. Umeås kommunalråd Hans Linberg har tillsammans med Peter Wigren, bägge (S) varit ute för att undersöka saken.

Tyckte det blev en rolig liten film 🙂 och du får döma själv vad som är bluff och båg. Riedel (M) eller Norrbotniabanan?

Bli först att kommentera

Socialdemokratiska ledare engagerar

Av , , Bli först att kommentera 14

Vi skriver september och bland socialdemokraterna pågår ett arbete med att ta fram en ny partiledare efter Stefan Lövfen.

Ett antal nomineringar har kommit fram och alla förordar de vår nuvarande finansminister Magdalena Andersson, men än så länge har hon inte sagt någonting hur hon ställer sig till frågan om att axla manteln. Dock så börjar iaf jag se det som att hon INTE säger nej till det hela utan bidar sin tid med att gå ut med sitt svar. Klokt.

I veckan ska vi i distriktsstyrelsen i Västerbotten säga vårt efter att bl.a arbetarekommunerna har sagt sitt och nominera vår kandidat till partiledarposten och kanske Sveriges nästa statsminister.

I Norge är det vall idag måndag och kanske bryts den borgerliga regeringsmakten för en….ja vadå? Det är en spretig koalition så ikväll lär vi få se vilka som klarat sig kvar i deras storting och vilka som gör bra och dåliga val.

Läser i Expressen om Jonas Gahr Störe som är ledare för de norska Socialdemokraterna och om hur han förra valet 2017 blev ifrågasatt för att vara en ”klassförrädare” likt Palme och att han inte var förankrad i arbetarepartiets mylla.

Precis tvärtom har det varit här i Sverige där vår nuvarande statsminister Stefan Lövfen blivit anklagad /häcklad för att vara för ”enkel” där supporters från (extrem)högerhåll gett honom, i nedsättande ordalag ”Svetsarn”…

Känns det igen?

Nu i samband med nomineringarna till ny partiledare för Socialdemokraterna så börjar det skrivas och debatteras om Magdalena Andersson och hennes ledarstil och att den skulle vara hård och oresonlig….

Det jag funder mest över är om det som nu skrivs om det skulle ha varit positiva egenskaper ifall att hon varit en borgerlig politiker? men framförallt om hon varit en man?

Jag ser dessa diskussioner kring Socialdemokratiska ledare som att man fruktar dem och vill nedgöra dem på det mest tarvliga viset. Värst i vanlig ordning går Ebba Busch (KD), som i min bok har noll trovärdighet där hon jämförde Magdalena Andersson med Kardinal Richelieu och den kvinnan går från klarhet till klarhet genom sin omdömeslöshet och sina klavertramp i ord, men framförallt i handling.

Nåväl. Senare i veckan kommer vi i Västerbotten att lämna vårt svar till partiets valberedning.

Ps: TACK för det uppmuntrande kortet Asta. Det kom fram och hänger nu på mitt kylskåp!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Ökad trygghet för vanligt folk

Av , , Bli först att kommentera 15

Igår presenterade regeringen en rad åtgärder för att reparera den havererade sjukförsäkringen vilket inte är en dag för tidigt och detta innebär det i korthet:

Ökad flexibilitet vid prövning vid dag 365 i sjukpenningen
Regeringen föreslår att en person ska kunna få sjukpenning även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan om det är tydligt att personen kan återgå till sitt arbete innan 550 dagar i sjukskrivningen. Detta skapar förutsättningar för återgång till arbete hos ordinarie arbetsgivare även för dem som behöver en längre tids rehabilitering.
Förändrad arbetsförmågeprövning från 62 års ålder för sjukpenning.Regeringen föreslår att den som är sjukskriven och har tre år kvar till dess ålderspension tidigast betalas ut (62 år) ska undantas från bedömningen mot normalt förekommande arbete.
Arbetsförmågan ska i stället fortsätta att bedömas i förhållande till arbete hos den ordinarie arbetsgivaren.

Lättnader i sjukpenningen för s.k. behovsanställda
Regeringen föreslår ändringar i sjukförsäkringsreglerna för att öka den ekonomiska tryggheten för den som kallas in att arbeta vid behov. Individen ska i högre utsträckning få arbetsförmågan prövad mot det arbete individen kallas in för att utföra och inte mot normalt förekommande arbete. Som längst ska denna bedömning kunna göras t.o.m dag 90 i sjukperioden.

Mer flexibel förläggning av arbetstid vid deltidssjukskrivning
Regeringen föreslår vidare ett mer flexibelt regelverk för att underlätta för den som är sjukskriven att återgå i arbete stegvis genom deltidssjukskrivning. Det ska vara möjligt för deltidssjukskrivna att, med bibehållen sjukpenning, lägga upp arbetstiden på ett annat sätt än genom att minska den lika mycket varje dag, under förutsättning att arbetstidens förläggning inte försämrar den enskildes möjligheter till återgång i arbete.

Höjt inkomsttak i sjukförsäkringen
För att förstärka den ekonomiska tryggheten i sjukförsäkringen föreslår regeringen att inkomsttaket höjs från 8 till 10 prisbasbelopp från och med den 1 januari 2022. De förmåner som enligt regeringens mening bör omfattas av höjningen är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning, och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om
sjuklön. Utgifterna för statens budget beräknas öka med 2 638 miljoner kronor på helårsbasis. Ca 143 000 kvinnor och 103 000 män berörs av det höjda taket och får därigenom en höjd dagersättning. I genomsnitt ökar sjukpenningen för de personer som berörs med ca 9 200 kronor per år. Det innebär att maximal sjukpenning ökar från dagens drygt 24 000 kr/månad till drygt 31000 kr/månad. En person med en månadsinkomst på 40 250, får därmed hela sin inkomst försäkrad. Utan takhöjningen, räknat på 2022 års prisbasbelopp, skulle en person med månadsinkomst på 32 200 bli fullt kompenserad.

Bra jobbat!   Socialdemokraterna (Sverige) – Wikipedia

Bli först att kommentera
Etiketter: