Det börjar dra ihop sig till val

Av , , 3 kommentarer 10

Fick en sponsrad annons i mitt fb-flöde som sade att två toppmoderater kommer i början av november till Vilhelmina.

Bra det att de kommer och besöker oss. Synd att Riedl & co  inte gör det oftare än när det drar ihop sig till val. Vem vet. Snart kanske vi får syn på toppar från Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna….

Ha en god kväll…

Fru ordförande…

Av , , Bli först att kommentera 15

…var nog en av de fraser som fastnade hos många på gårdagens fullmäktigemöte.

Efter att ha hållit digitala fjärrmöten inom politikens högst beslutande organ träffades vi nu fysiskt på Folkan nere på Plassn. Måste säga att det kändes trevligt att återse alla.

Ett litet axplock från dagen:

Interpellation:

Sverigedemokraten Eric Axelsson har skrivit en interpellation om klädkod för fullmäktiges ledamöter. Han tycker att delar av oss är för slappt klädda med kilt och gubbkeps och varselkläder och att det ska visas respekt gentemot folket i fullmäktigesalen.

Förutom respekten mot folket vilket jag håller med om så undrar jag, och fler med mig om tanken bakom det hela? En snabb googling gav för handen att detta inte bara sker i lilla Vilhelmina utan i hela kommun och regionSverige och bilden klarnar över att ”neutral” klädsel är det man eftersträvar utan koppling till religion och symboler… Plötsligt blir en harmlös fråga lite mer komplex och en fadd smak dyker upp i munnen.

Nåväl. Skulle vilja påstå att de 25 övriga ledamöterna liksom jag inte höll med Sverigedemokraten utan ser respekten till institutionen och medborgarna mer genom våra ageranden och att det inte sitter i kläderna. Med det behöver man inte se ut hur som helst anser då iaf jag.

Ekonomin:

Den alltid lika aktuella ekonomin låg högt på dagordningen och jag måste säga att det arbete som vi nu lagt ned för att skutan Vilhelmina börjar att ge resultat. Tillsammans genom aktiva, kloka och bra politiska beslut, men framförallt genom ett fantastiskt jobb av alla på golvet som har slitet hårt börjar vi nu se resultaten.

Vi har gått genom ett stålbad, men som nu bär frukt i form av ett prognostiserat överskott på ca 11 miljoner på koncernnivå.

Våra pensionsfonder drar upp resultatet en del, men större delen är våra verksamheters förtjänst och ekonomichefen Niklas berättade att de statliga stöd vi såg 2020 och som lyfte många kommuner (även vi fast vi gjorde ett underskott) inte är orsaken till årets, -21 prognostiserade resultat.

Fortfarande kan mycket hända och vi ska hålla i detta, men nu ser vi resultaten tydligt och vi måste nu tillsammans fundera på hur vi går vidare med detta på ett bra vis.

Projekt barn och unga:

Ute i kommunerna ser vi fler och fler barn och unga som mår dåligt. Förutom att detta kostar enorma summor så är det främst ett lidande för barn och familjer. Detta gäller även i Vilhelmina och vi har startat upp ett arbete för att möta detta genom ett projekt där vi tar ett helhetsgrepp och samlar kommunens resurser. Ett enigt fullmäktige tog beslut om att starta upp detta genom att tillskjuta medel (1,5 miljoner) för att komma igång vilket många av oss är glada över.

Handlingsplan suicidprevention: 

Åter en mjuk fråga och det har påpekats att vi inte haft någon handlingsplan för suicidprevention i Vilhelmina och nu har våra förvaltningar avslutat ett arbete för att råda bot på detta och den blev antagen igår.

Redovisning av kommunalt partistöd:

Efter en bitvis känslosam debatt och några ajourneringar noterades det att samtliga partier lämnat in sina redovisningar.

Förtroendemannaberedning, delrapport:

En beredning jobbar med hur den framtida politiska spelplanen ska se ut och två typer av framtida politisk organisation har diskuterats. Som den ser ut i dag med styrelse och nämnder eller en utskottsorganisation.

Här råder oenighet mellan partierna. Vi Socialdemokrater tillsammans med Centerpartiet och Moderaterna förordar en utskottsorganisation medan Vänstern, Politiskt alternativ, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och feministiskt initiativ vill ha kvar den gamla nämndsorganisationen.

Jag ska skriva mer om detta längre fram, men kort ser vi bl.a en effektivare organisation med mindre stuprörstänk.

De andra partierna ser mindre inflytande som ett orosmoln vilket vi har svårt att se jämfört med dagens system med styrelse och nämnder. Inflytandet beror på väljarnas dom i de allmänna valen och platser i styrelse och nämnder bestäms därefter.

Per idag har vi bl.a ett antal små partier som inte ”kvalar” in till styrelse och nämnder utan måste bygga samarbeten med andra partier för att komma in i dessa. Så är det på alla politiska nivåer från riks, region, men även i kommun idag, och det kommer inte att förändras med en ny organisation vad vi kan se.

Vi gick på beredningens förslag och klubbade nu att gå över till en politisk utskottsorganisation.

Det om detta!

Ha det gott!