Bemötandefrågor, förtroende och tillit.

Av , , 3 kommentarer 50

Jag har som gruppledare lett den operativa delen av Socialdemokraterna i Vilhelmina sedan början på 2018. Först som kommunalråd fram till valet 2018 och sedan som del av en opposition som sedan gick över i att tillsammans med Centerpartiet leda en majoritet som kommunstyrelsens vice ordförande.

Politik handlar om att förvalta väljarnas förtroende för att utveckla kommunen åt ett specifikt håll utifrån givna resurser som ska användas på ett så klokt och effektivt sätt som möjligt och huruvida man lyckas eller inte brukar visa sig på valdagarna.

I en politiskt styrd organisation som en kommun är anser jag att det är viktigt med att man i möjligaste mån försöker sträva mot samma mål och att vi i möjligaste mån går hand i hand. Gärna över partigränserna, men framförallt med våra tjänstepersoner. Det är ju trots allt de som är våra ”experter” och som sitter med mycket av kunskapen i olika sakfrågor.

En mycket viktig del i mitt ledarskap är olika värdegrundsfrågor. Bemötandefrågor, förtroende och tillit. Mellan partikamrater, mellan partier och sist men inte minst till våra tjänstepersoner som jobbar inom de kommunala verksamheterna.

Under de år som nu förflutit har dessa frågor kommit upp med jämna mellanrum i olika diskussioner, konstellationer och forum inom oss Socialdemokrater i Vilhelmina. Hur de resonerats inom alla andra partier har jag ingen aning om och det får deras företrädare ansvara för. Jag försöker ta ansvar inom mitt parti.

Vad är ett OK beteende då det gäller dessa frågor? Kan man säga och göra lite hur man vill?

Jag anser att  man som medmänniska inte kan bete sig hursomhelst, men även som representant för ett parti bär man med sig sitt partis värderingar i de olika kontakter vi har med varandra. Det här innebär att man ska kunna säga det man tycker, men måste tänka på HUR och VAD man uttrycker i sina åsikter. Ord har betydelse.

Ord

Ett ord en människa fäster sig vid
Kan verka i oberäknelig tid

Det kan framkalla glädje livet ut
Det kan orsaka obehag till livets slut

Ja, det påverkar livet på jorden
Så slarva inte med orden!

Dikt av Alf Henrikson

”Politik är en förtroendebransch” brukar det heta och inget kan vara mer sant.

Känner man inte förtroende och tillit till varandra, inom partiet eller gentemot våra tjänstepersoner, så är det illa och detta gäller i högsta grad våra högsta förtroendevalda (smaka på det ordet) inom våra styrelser, nämnder och utskott.

Gällande beteende, förtroende och tillit har det enligt mig fungerat mer eller mindre bra under mandatperioden. Men sedan iaf början våren -21 eskalerade detta under hösten -21 då jag lyfte dessa frågor inom partiet.

Det är sedan tidigare känt att vi under några år haft en ekonomi i fritt fall men som vi nu börjar få rätsida på. Detta har vi gjort tillsammans, inom politiken, med tjänstepersoner och kommunens anställda, men även med hjälp av folk från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, genom att införa ett nytt sätt att lägga budgetar. Detta har vi nu gjort i två års tid och en ny process med en budget för 2023 är nu under arbete.

Av folket från SKR har vi gemensamt fått lovord och att vi lyckats vända ekonomin ses som mycket starkt gjort. De erbjöd sig att titta vidare på den kommunala organisationen för att sas gå vidare vilket vi tackade för. Utomstående ögon som tittar över vår organisation är alltid bra. Detta genom ett antal intervjuer med den högsta politiska ledningen i majoriteten, men även med oppositionen och de högsta tjänstepersonerna.

I slutet på januari kom deras rapport och vi inom politiken fick på ett gruppfullmäktige en dragning av folket från SKR.

Ett av HUVUDBUDSKAPEN var ”Lägg ytterligare energi på att skapa förtroende inom och mellan politik och verksamhet”.

För mig blev detta en bekräftelse på de frågor som jag försökt lyfta under hösten inom mitt parti, men som enligt mig inte tas tag i. Fler än jag ser detta och viljan finns inom delar av partiet, men tyvärr inte inom hela partiet.

Redan före jul var jag beredd på att avgå från mina samtliga uppdrag utifrån ”incidenter” som skett, men i samtal, dels inom partiet, men även med valberedningen, blev det inte så. Dock blev detta betraktat som en intern konflikt mellan olika parter och inte som jag anser; en fråga om bemötande, förtroende och tillit till partivänner och tjänstepersoner som borde behandlas inom partiet och dess olika beslutande organ.

Jag anser mig tillhöra den pragmatiska delen av partiet och anser att ett givande och tagande, kompromissande är av nöden för att komma framåt. Dock kommer jag aldrig att kompromissa med min värdegrund som är en rågång jag vare sig passerar eller ”dagtingar” med.

I måndags (220221) hade vi vårt representantskapsmöte där vår fullmäktigelista skulle diskuteras och sättas inför höstens val. Sedan några veckor tillbaka har jag av valberedningen (som inte var enig) meddelats att jag blivit satt på 3:e plats på listan. Detta utan mer motivering än att man varit ute efter ”förnyelse”.

Jag ser en direkt koppling till mitt agerande och försök i att lyfta värdegrundsfrågorna inom partiet under hösten/vintern -21.

Utifrån detta tar jag mitt ansvar och avgår från samtliga uppdrag inom kommunen, men även uppdrag inom partiet.

Vilhelminas väljare har dock genom valet 2018 gett mig förtroendet att representera dem i fullmäktige och det kommer jag att fullfölja och kommer att medverka i fullmäktige resterande tid av mandatperioden.