Rävlyan- vad händer med affärn i Saxnäs?

Under hösten -21 arbetade jag m.fl inom kommunledningen med frågan om hur vi bäst skulle nyttja kommunens lokal ståendes mitt i Saxnäs by, mitt emot Affärn. En lokal som i dagligt tal går under benämningen ”Rävlyan” eller ”gamla distriktsmottagningen” beroende på vem man pratar med.

Först en bakgrund och den är nog så komplicerad.

Som de flesta vet har vi i Vilhelmina kommun levt med en skral ekonomi som medfört många stora neddragningar i verksamheterna ; främst inom skola och omsorg.

Men även inom Ks (kommunstyrelsen) har det dragits ned och en post som det tidigt togs beslut om var att kommunen måste se över sina lokaler och minska ”kvadratmetrarna” då det är stora kostnader i att drifta dessa.

Lokalen ”Rävlyan” har stått mer eller mindre tom i snart 10 års tid och personligen har jag under denna tid varit rädd om den då det är den enda kommunalt ägda lokal + mark som finns centralt i Saxnäs. Jag m.fl har sett det, med tanke på den expansion som sker i området som oklokt att göra sig av med lokalen och jag har stretat emot att göra oss kvitt huset + marken.

Samtidigt måste man se till de realiteter som händer och sker och med tanke på alla neddragningar de senaste åren har inte jag sett att det gått att motivera att ha lokalen kvar. Speciellt då vi själva inom ks inte har någon verksamhet att ”stoppa” in där.

Ricklundgården är en känd kulturverksamhet som har många år på nacken och som genererar både jobb och reklam till Saxnäs och Vilhelmina och ifjol sökte de pengar till ett tvåårigt projekt att jobba med skolbarn. De sökte en lokal och fick ett löfte om att hyra in sig i Rävlyan. Perfekt.

Vår affär i byn är också mycket viktig och ett nav i byn och var även de i behov av större lokaler samt att göra om sin tankanläggning för att möta framtida regelverk och då Rävlyan är på andra sidan vägen kan man förstå att de ser detta som en stor fördel. De kontaktade kommunen och lade ett bud på fastigheten. Dock uppstod då ett dilemma och diskussioner fördes hur man skulle kunna möta bägge dessa behov. I dessa deltog jag ej till en början.

Var och en kan förstå att det blev en krock mellan intressena om att nyttja lokalen och till slut blev även jag inblandad i dessa diskussioner.

Utgångspunkten för mig var att försöka få ihop ett paket där Ricklundgården kunde verka med sitt projekt, men även att Affärn kunde vidareutveckla sin verksamhet. Detta delade jag med fler.

Det visade sig i samtal med miljö och bygg (Mbn) att för att en ev. försäljning av Rävlyan skulle kunna göras så måste en detaljplaneändring göras och i dagsläget är arbetet med en sådan i tidsintervallen ca 2 år.

Perfekt enligt mig där isf projektet kan fortgå under sin tid medan arbetet med detaljplanearbetet fortgår. Det rimmade även med de beslut som tagits tidigare om att minska lokalytorna och även med den näringslivsstrategi som kommunen antagit. En röd linje följdes.

Ett möte planerades med innehavarna av Affärn i Saxnäs där de inte såg några problem med att hyra ut lokalerna under projekttiden för Ricklundgården. De fick även i uppgift att kontakta Stiftelsen Ricklundgården och göra upp om hyra (till samma kostnad som lovat tidigare). Allt frid och fröjd trodde jag…

Helvetet bröt lös inom Socialdemokraterna och allt som tidigare sagts och gjorts revs upp och ett beslut om att bereda ärendet vidare togs på repskapet som jag fick ”nöjet” att driva. I slutändan stod Centerpartiet + en vänsterpartist kvar i den gamla uppgörelsen.

För egen del hamnade jag i onåder och den 1 mars sa jag tack och adjö till de mesta i politiken, men min fullmäktigeplats har jag kvar tom valet i höst.

Ägarna till Affärn som planerar för en utökning ser inte hur de ska komma vidare med sina planer då banker och tillstånd blir ståendes pga att kommunen i form av en brokig majoritet av S+Fi+Pa (Kd röstade inte i ärendet) sätter stopp för en försäljning till efter att projekttiden för Ricklundgården går ut om två år.

Förståelse för de processer för ev. övertagande i lokaler, kontakter med banker, tillståndsprocesser för bl.a bränsle, byggprocesser osv, osv verkar som totalt bortblåst och att säkra en fungerande livsmedelsbutik som vill satsa i vår dalgång verkar som bortblåst.

Med det beslut som nu gäller ska lokalen behållas projekttiden ut och sedan säljas.

Jag förstår ägarna till affärn som nu lever med mycket stor frustration och som ifrågasätter vad kommunen egentligen vill? Vilket företag kan planera utan att riktigt veta vad som gäller och detta i ett ärende där det är tänkt att satsas miljoner?

Jag vill åter betona att jag ser både vår affär och Ricklundgården och dess projekt som viktiga, men tycker det är synd att en uppgörelse  inte blev av där ägarna till affärn hade fått köpa Rävlyan, hyra ut lokalerna till Ricklundgården och deras projekt. Och att de sedan under två års tid och samtidigt kunnat få jobba med sina processer för en fungerande affär och bensinförsäljning. Detta gick nu i stöpet.

Vi hade en Win-winsituation enligt mig, men detta strul har vi inte behövt och vad som nu händer med affärn i Saxnäs återstår att se, men enligt uppgift läggs alla framtida investeringar på is.

10 kommentarer

 1. Nicke

  Att säkra en fungerade affär och bränsleförsäljning borde vara prio 1 för Saxnäs. Inget ont om Ricklundstiftelsen men vid valet av affär och tvåårigt kulturprojekt så väljer jag för Saxnäs framtids skull affären varje dag i veckan. Antar att om samma lösning som i Kittelfjäll, där Coop tar över affären skulle uppstå i Saxnäs, skulle nog (s) hitta en lösning på två röda sekunder oavsett detaljplaner.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Den lösning som presenterades till en början inbegrep både affärens fortlevnad och projektets två år. Vad var fel i det?

   • Nicke

    Mitt inlägg var inte alls menat som någon kritik eller att något var fel i förslaget. Jag ville nog mer poängtera hur viktig jag anser att affären är för Saxnäs och OM det skulle vara så att en snabbare lösning med detaljplanen skulle innebära att tvingas avstå kulturprojektet så skulle jag prioritera affären. Och om Coop skull erbjuda samma lösning som i Kittelfjäll skulle jag tycka det vore toppen!

    PS! Märkligt att det kallas besserwisser, eftersom det är tyska borde det korrekta vara besserweisser.

    // Viktigpetter 🙂

    • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

     Jag tog det inte som kritik, men kanske var luddig i min formulering.
     Och är det något JAG INTE KAN så är det tysk grammatik.
     Ha det gott!

 2. Jörgen K

  Då det gäller den kommunala processen och dess planmonopol så är hela organisationen byggd för att förhindra att enskilda makthungriga ska kunna driva egna projekt oavsett vilken ambition som är deklarerad.

  Att en enskild driver ett ärende för en fristående stiftelse och ett privat företag är aldrig fel, fel blir det då personen ikläder sig beslutsrätten och ger löften utan mandat.

  Att enskilda driver ärenden och lämnar förslag är positivt, hur ärendet sedan vidare behandlas är däremot en annan fråga. Du kan enkelt göra en jämförelse med ärendet om skolan i Malgovik, bara som exempel hur ”beslutsfattarna” så fatalt missade målet.

  Så, du har som du själv säger att du stretat emot att kommunen skulle avyttra fastigheten över tid, vilket självklart har resulterat i ansenliga kostnader för kommunens skattebetalare, detta utan att kommunen erhållit någon ärendebeskrivning. Vad beskriver egentligen ett sådant beteende?

  Att sedan då känna sig i ”onåder” då man inte får sin vilja igenom känns omoget, speciellt då ärendet är drivet i en anda av nepotism.

  Det finns två saker man kan göra, antingen rätt eller fel, svårare är det inte! Hade du drivit frågan rätt från början skulle det politiskt inte ha varit något problem att komma fram till en lösning.

  I detta nu är det inte så logiskt med att påstå att det är alla andras fel att du inte fick genom din vilja.

  Ett ord om detaljplaneändringen, några 2 år behöver det definitivt inte ta vilket alla vet, allt är bara en fråga om att få fram ett kommunalt beslut och skapa rätt förutsättningar.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Nepotism (av latinets nepos = barnbarn, nevö, avkomma), på svenska även kallat svågerpolitik, är favorisering av släktingar eller vänner, i affärslivet eller politiken, utan hänsyn till meriter.
   Wikipedia
   Kommunen har, förutom skolan EN lokal med tomt i centrala Saxnäs. Rävlyan. Att försöka behålla den i en by där det byggs och expanderas för hundratals miljoner kronor har jag sett som ett sätt att möta framtiden.

   Vi har ett tiotal detaljplaneändringar på gång i Vilhelmina kommun, detta i våra bägge fjälldalgångar och enligt chefen på Mbn så tar man alla ärenden i turordning och väntetiden är uppe i TVÅ år. Men du tycks veta bättre än berörd chef? Undrar vad tex entreprenörerna i Kittelfjäll skulle säga om vi började lägga in senare inkomna ärenden före deras?

   Som vanligt verkar du veta mest och bäst Jörgen. Vad jag skulle ha för relation/släktskap till innehavarna till Affärn verkar du veta bättre. Jag kan inte hitta något sådant förutom att jag köper min mjölk där iaf, men låt mig bjuda på ett till ord som dök upp i mitt huvud.
   Besserwisser (tyska besser, ’bättre’ och Wisser, ’vetare’; ’en som vet bättre’) är en pejorativ term för en person som anser sig veta bättre än andra.[1] En besserwisser tenderar att ofta och gärna upplysa världen om sina (eventuella) kunskaper. Ordet viktigpetter är en ungefärlig svensk synonym.
   Wikipedia

   • Jörgen K

    Att du lackar ur då du inte fick din vilja igenom, är väl ungefär den upplevda frustration som de aktiva i Malgovik kände då du var med och körde över dem.

    Ditt klena försök till pekpinnar till mig visar bara att jag dängde till på en öm tå……..

    Det har inget med att det satsas och investeras av privata i Saxnäs, allt har med att ärendet inte var drivet som dylika ärenden ska drivas. Sedan är det politikernas uppgift att prioritera, inte tjänstemännen.

    • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

     Jo. Jag lackar ur, men av helt andra anledningar än de du beskriver och bjuder dig på ett sista ord som jag tycker du ska fundera över om du inte behöver jobba med…

     Självinsikt u

     egenskapen hos en person som uppfattar sig själv på ett realistiskt vis
     Användning: Att ha självinsikt betyder att vara en person som är medveten om sina brister och tillgångar; att vara en person som vet hur man själv fungerar, som kan ta ansvar för det och som kan se hur ens beteende påverkar omgivningen.
     Etymologi: Ordet finns belagt i svenska språket sedan åtminstone första hälften av 1980-talet.[1]
     Synonymer: självkännedom
     Wiktionary

 3. Sune

  Tråkigt o skrämmande men inte förvånad. Man minns dom gammla byarna tidigare då svergie levde. men ett ställe som Saxnäs borde väl inte hända så att affär försvinner är ju viktig för turism o intäkter. Middagskullen byggs ut mm. Bott där tidigare o vi fundera på flytta tillbaka, men nu blir man lite orolig om beslut..

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej Sune!
   Affär lär nog bli kvar tror jag, men i vilken form?

Lämna ett svar till Sune Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.