Ur led är politiken

Av , , 2 kommentarer 19

Vi lever i en komplex politisk tid som domineras av högerkrafter i Sverige, men med en Socialdemokratisk/ Miljöpartistisk regering som sitter på nåder av Centerpartiet, Liberaler och Vänsterpartister. Fem partier från mitten och vänsterut.

Gudarna ska veta att det inte kan vara lätt för de som bildar regeringsunderlag. Inte för socialdemokrater eller miljöpartister, men inte heller för liberalerna och centerpartister som så tydligt tog avstånd från Moderaterna och Kristersson, men framförallt Sverigedemokraterna.

För Vänsterpartiet däremot, som ligger längst till vänster av de fem verkar det dock inte vara några bekymmer att samarbeta med vare sig Kristdemokrater, Moderater eller Sverigedemokrater med misstroenden i tid och otid och det kan jag tycka kännas knepigt. Men det är ju jag det.

Ur led är politiken.

2 kommentarer

Vad händer med sporthallen i Malgovik?

Av , , 7 kommentarer 15

I igår fredag var jag nere till Malgovik där jag och Annika Andersson (C) hade blivit inbjuden av en arbetsgrupp som jobbar för att behålla sporthallen i Malgovik inom byns överinseende. Med oss hade vi kommunchefen Karl – Johan Ottosson.

Som bekant är numera skolan nedlagd och frågan är vad som kommer att hända med den sporthall som finns i anslutning till skolan och som byn har lagt ned mycket tid och energi på när den byggdes 1987.

Det finns en oro kring vad som kan hända vilket är förståeligt. Det är mycket aktiviteter i hallen som förutom hallen och omklädningsrum har en ”mötesdel” med ett litet kök där föreningar och enskilda i byns närområde har sina träffar.

Byn representerades av en arbetsgrupp som jobbar med frågan och efter en del trevanden kom vi fram till att  vi trots allt jobbar mot ett gemensamt mål i att vi alla vill se byggnaden som ett fortsatt nav för området.

Knäckfrågan är hur ”byn” ska kunna drifta hallen till en rimlig kostnad och vad som kan behövas investeras för att komma ned i driftkostnader.

Om detta diskuterade vi i dryga timmen med gott fika som serverades oss.

Jag ska villigt erkänna att sådana samtal inte hör till det man ser fram emot då man som politiker har varit del i beslut som varit starkt ifrågasatta och impopulära, men samtidigt så är det bara att ta tjuren vid hornen och stå för ”det man gjort”.

Detta är nu andra gången jag varit till Malgovik det senaste halvåret och bägge mötena har slutat som bra och konstruktiva  samtal även om resultatet inte fallit ut till bybornas fördel och som de har velat, men ska vi komma någonstans måste vi prata med varandra och försöka gå framåt.

Kontentan av dagens möte blev slutligen att vi gick hem med varsina hemläxor för att försöka lösa denna fråga och träffas längre fram för vidare samtal och med det tackar jag för mig.

7 kommentarer

Den framtida politiska spelplanen

Av , , 9 kommentarer 15

Den politiska gången i kommunen (och det regleras i kommunallagen) fungerar det så att ett ärendes gång MÅSTE passera ett antal instanser för att vi i politiken ska kunna ta beslut.

Normalt kan man säga att det börjar att ett ärende börjar i kommunstyrelsens arbetsutskott, Ksau där undertecknad sitter tillsammans med en partikamrat, två centerpartister (varav Kso, kommunstyrelsens ordförande är den ena) och en Kristdemokrat.

Vår roll är att gå igenom de ärenden som dyker upp, egenväckta, från andra nämnder (Soc, Un eller Mbn) eller från kommunens egna organisation och det kan vara ärenden av olika slag. Kommunen ska svara på olika remisser vad vi tycker i frågor, taxefrågor, motioner. Ja nästan allt passerar Ksau….

En fråga som dyker upp VARJE mandatperiod är förtroendemannaberedning.

Hur ska den politiska organisationen se ut?
Hur ska det partistödet se ut?
Hur ska arvoderingen av politikerna se ut?  
Kort och gott: Hur ska den framtida politiska spelplanen se ut nästa mandatperiod?

Mycket viktiga frågor som berör skulle jag vilja påstå. Jag skulle vilja påstå att det nästan är det ämne som engagerar vår befolkning mest om man ska tro insändare, Facebook och bloggar.

Hur många gånger läser jag om ”politiker” som tjänar si och ”politiker” som arvoderas så och att ”man kan dra ned på politiken” istället för skolan eller ett servicehus osv, osv.

Detta kan jag till viss del förstå att man har frågor kring, men jag skulle önska att man satte sig in lite mer i vad som gäller och vilka beslut som tas i frågan.

Ovanstående frågor har vi diskuterat ett antal gånger inom Ksau där den absolut viktigaste är hur/om vi ska se över den politiska organisationen och gå ifrån systemet med nämndssystemet till att ha en förstärkt styrelse med utskott?

Politiska frågor är komplext då det spänner över ett mycket stort område och det är svårt att sätta sig in i alla frågor, därav de olika nämnderna och nuvarande system.

Ett system med utskott innebär att istället för att ha en Kommunstyrelse, Socialnämnd och Utbildningsnämnd (Miljö och byggnadsnämnden berörs inte då det är en myndighetsnämnd) skulle det bli en förstärkt Kommunstyrelse med ett antal ledamöter som bildar ett utskott med ledamöter som ansvar inom utbildning och ett antal ledamöter med ansvar för sociala frågor.

Många kommuner, men inte alla har detta system och frågan är om vi i Vilhelmina ska gå över till detta?

Fördelar/nackdelar? Besparing (en fördyring finns inte) på politiken?

Det finns många frågor för en beredning att jobba med och komma med förslag att presentera för  fullmäktige och OM det blir en förändrad politisk organisation kommer det att påverka den tjänstemannaorganisationen  i inom kommunen. Detta kommer att kräva tid till ett omställningsarbete för såväl politik, men framförallt för våra tjänstemän. Därav att vi lyfter frågan tidigare än normalt denna mandatperiod.

Förutom att vi diskuterat det hela ett antal gånger i ksau gick det ut en propå/förfrågan till ALLA politiska partier i Vilhelmina att komma in med förslag till beredningsdirektiv, punkter som man tycker beredningen ska jobba med.

Fyra svar av åtta möjliga inkom. Från vi Socialdemokrater, Centerpartiet, Politiskt alternativ och Sverigedemokraterna.

Från övriga ingenting där jag tycker att det mest anmärkningsvärda är att både Kristdemokrater (med sin ledamot i Ksau) och Moderaterna inte verkat bry sig i frågan och där inget svar har inkommit.

Dessa två partier har med hög svansföring i dessa frågor pratat, skrivit spaltmeter om hur reglementen ska tolkas och om nedskärningar inom partistöd och politikers arvoden, såväl fasta som mötesarvoden, men då frågan väl dyker upp på bordet ids vare sig Kristdemokraterna eller Moderaterna tycka något om dessa direktiv.

Nåväl. De direktiv som togs och som ska upp till fullmäktige kan du läsa här.

Beredningen ska med anledning av en ev. ändring av den politiska organisationen lämna en första delrapport hösten -21 och en slutrapport våren -22 enligt förslaget.

Ha en trevlig helg!

9 kommentarer
Etiketter: ,

En delåring och ett litet ljus i mörkret

Av , , 2 kommentarer 13

Igår kom jag hem upp till fjället efter två intressanta dagar nere på Plassn där första dagen innehöll en dag med kommunfullmäktigegruppen som mest är det folk som sitter inom fullmäktige, ordinarie och suppleanter och en del tjänstepersoner från kommunen. Sedan på kvällen var det representantskapsmöte (repskap) med Arbetarkommun, internt partimöte med representanter från hela vår stora kommun. Gårdagen var det kommunstyrelse (KS).

Den stora dragningen på fullmäktigegruppen är delårsrapporten som visar hur det har gått för kommunen fram till 31/8 och utifrån det man sett prognostiserar utfallet för var vi kommer att landa ekonomiskt när året är slut. Utifrån detta analyserar främst tjänstepersonerna läget där vi i politiken drar våra slutsatser över gångna åtgärder och vad som behöver göras framöver.

Prognosen som är gjord visar på ett underskott på närmare 30 miljoner (35 miljoner mot budget) och är ingen munter läsning. KS bedöms gå mot ett nollresultat, möjligtvis ett litet plus. Miljö och bygg ett  litet minus medan våra stora nämnder, Soc och Un går mot stora underskott. Iom att hela delårsrappoerten är för stor för att läggas ut på bloggen får ni nöja er med två urklipp. För den som är intresserad finns hela att läsa via kommunens hemsida om en vecka eller så.

För stor kostym gällande kostnader i personal och byggnader samt ett stort tapp av invånare (ca 100 st ifjol) och med det stora tapp i skatteintäkter och statsbidrag kan underskottet kort sammanfattas med.

Men hur ser det ut? Vad har gjorts och vad görs?

Till en början ska man ha klart för sig att detta med budget jobbas det med året om då budgeten är kommunens viktigaste styrdokument.

Om vi börjar i slutet på 2019 (december) så skrevs budgetramarna ned för både Soc och Un med 5 respektive 20 miljoner och därmed minskade deras pengapåse drastiskt och ett antal beredningar sjösattes för att minska kostnaderna för bägge dessa nämnder. Även KS som hade ett plusresultat bidrog med beredningar och åtgärder.

Åtgärderna inom skolan är nog det som enskilt varit det största debattområdet.

Enligt de uppgifter vi nu får från tjänstepersonerna är att det är nu i höst vi börjat se effekterna av de åtgärder vi infört och att mer kommer under vintern och en bit in i -21. Att dra streck över verksamheter och räkna hem en besparing är förhållandevis ”lätt”. Men verkligheten är betydligt mer komplicerad där det ska förhandlas och folk går på sina uppsägningstider som kan variera från 6-12 månader. Jag har hört någon gång att snittet i Vilhelmina ligger på ca 10 månader från uppsägning till att personen verkligen slutar.

Jag är fullt medveten att det kan låta krasst, men jag vill betona vikten av att man (jag/vi) måste sköta detta med en viss ödmjukhet då det faktiskt är människor av kött och blod som berörs av alla dessa åtgärder.

Nedan en tabell för det totala med ekonomienhetens kommentar strax under.

Ljuset i mörkret (och det är inget tåg) är att jämfört med samma period i fjol ligger vi ”bättre” till i år än ifjol och det med närmare 13 miljoner och detta främst i personalkostnader. Vad säger det då mig?

Jo. De neddragningar och olika stopp (Anställning, vikarie och inköpsstopp) vi infört GER EFFEKT och vi har sakta men säkert börjat vända skutan Vilhelmina kommun går mot bättre resultat, MEN det säger mig också att vi inte är i hamn då vi fortsatt har stora underskott. Vi måste fortsätta vårt arbete med att minska den kommunala kostymen. Fler åtgärder kommer vilket innebär ytterligare neddragningar på personal/fasta kostnader och ser framtiden försiktigt optimistiskt och tror att vi tillsammans klarar av detta även om det tar tid.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Mer till vanligt folk, kvinnorna och offentliga välfärden!

Av , , Bli först att kommentera 13

Sista bilderna men och ack så viktiga.

Häri ligger skillnaden då en Socialdemokratisk budgetproposition läggs där de med lägst inkomster är de som får mest.
Staplarna läses där 1 är de människor som har lägst inkomst för att få högre inkomster ”ju längre högerut” man kommer i staplarna.

Ha en god söndag!

Kvinnor får mer än män

Vårt gemensamma, den offentliga välfärden får mer.

Bli först att kommentera

BP-21 Vård, skola och omsorg

Av , , 2 kommentarer 7

Ett väldigt viktigt område för oss Socialdemokrater där Region Västerbotten får ett extra tillskott 2021 på ca 283 miljoner.

2 kommentarer

BP-21 för de med lägst inkomst och pensionärerna

Av , , Bli först att kommentera 7

Vi Socialdemokrater fortsätter att satsa på de med minst inkomst och pensionärer och ensamstående föräldrar hör dit.

Ha en trevlig helg!

Bli först att kommentera

BP-21 och brottsbekämpning

Av , , 5 kommentarer 4

5 kommentarer

BP-21 och miljön

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu har vi chansen att satsa på miljön och för framtiden och det gör vi Socialdemokrater.

Världen brinner och blir varmare och varmare och nu investeras över 10 miljarder för en klimatsmartare framtid.

Bli först att kommentera

Budgetproposition -21, ett bildspel

Av , , 3 kommentarer 16

Nyss lade vår finansminister förslaget till budget -21.

En historiskt stor budget till stor del präglad av Covid -19 vilket märks och kritik har kommit utifrån att det är på ”lånade” pengar som satsningarna görs för att få de svenska hjulen att snurra.

Låt mig påminna om att under denna regering så har det samlats ”i ladorna”. Statsskulden har varit historiskt låg och nu lånas det efter en pandemi som medfört ett läge i världen som nog snarast kan liknas vid depressionen på 30-talet.

Jag kommer att lägga ut ett antal bilder under ett tag på hur vi Sossar tänkt oss det hela så ha lite tålamod.

3 kommentarer