Rävlyan- vad händer med affärn i Saxnäs?

Av , , 10 kommentarer 31

Under hösten -21 arbetade jag m.fl inom kommunledningen med frågan om hur vi bäst skulle nyttja kommunens lokal ståendes mitt i Saxnäs by, mitt emot Affärn. En lokal som i dagligt tal går under benämningen ”Rävlyan” eller ”gamla distriktsmottagningen” beroende på vem man pratar med.

Först en bakgrund och den är nog så komplicerad.

Som de flesta vet har vi i Vilhelmina kommun levt med en skral ekonomi som medfört många stora neddragningar i verksamheterna ; främst inom skola och omsorg.

Men även inom Ks (kommunstyrelsen) har det dragits ned och en post som det tidigt togs beslut om var att kommunen måste se över sina lokaler och minska ”kvadratmetrarna” då det är stora kostnader i att drifta dessa.

Lokalen ”Rävlyan” har stått mer eller mindre tom i snart 10 års tid och personligen har jag under denna tid varit rädd om den då det är den enda kommunalt ägda lokal + mark som finns centralt i Saxnäs. Jag m.fl har sett det, med tanke på den expansion som sker i området som oklokt att göra sig av med lokalen och jag har stretat emot att göra oss kvitt huset + marken.

Samtidigt måste man se till de realiteter som händer och sker och med tanke på alla neddragningar de senaste åren har inte jag sett att det gått att motivera att ha lokalen kvar. Speciellt då vi själva inom ks inte har någon verksamhet att ”stoppa” in där.

Ricklundgården är en känd kulturverksamhet som har många år på nacken och som genererar både jobb och reklam till Saxnäs och Vilhelmina och ifjol sökte de pengar till ett tvåårigt projekt att jobba med skolbarn. De sökte en lokal och fick ett löfte om att hyra in sig i Rävlyan. Perfekt.

Vår affär i byn är också mycket viktig och ett nav i byn och var även de i behov av större lokaler samt att göra om sin tankanläggning för att möta framtida regelverk och då Rävlyan är på andra sidan vägen kan man förstå att de ser detta som en stor fördel. De kontaktade kommunen och lade ett bud på fastigheten. Dock uppstod då ett dilemma och diskussioner fördes hur man skulle kunna möta bägge dessa behov. I dessa deltog jag ej till en början.

Var och en kan förstå att det blev en krock mellan intressena om att nyttja lokalen och till slut blev även jag inblandad i dessa diskussioner.

Utgångspunkten för mig var att försöka få ihop ett paket där Ricklundgården kunde verka med sitt projekt, men även att Affärn kunde vidareutveckla sin verksamhet. Detta delade jag med fler.

Det visade sig i samtal med miljö och bygg (Mbn) att för att en ev. försäljning av Rävlyan skulle kunna göras så måste en detaljplaneändring göras och i dagsläget är arbetet med en sådan i tidsintervallen ca 2 år.

Perfekt enligt mig där isf projektet kan fortgå under sin tid medan arbetet med detaljplanearbetet fortgår. Det rimmade även med de beslut som tagits tidigare om att minska lokalytorna och även med den näringslivsstrategi som kommunen antagit. En röd linje följdes.

Ett möte planerades med innehavarna av Affärn i Saxnäs där de inte såg några problem med att hyra ut lokalerna under projekttiden för Ricklundgården. De fick även i uppgift att kontakta Stiftelsen Ricklundgården och göra upp om hyra (till samma kostnad som lovat tidigare). Allt frid och fröjd trodde jag…

Helvetet bröt lös inom Socialdemokraterna och allt som tidigare sagts och gjorts revs upp och ett beslut om att bereda ärendet vidare togs på repskapet som jag fick ”nöjet” att driva. I slutändan stod Centerpartiet + en vänsterpartist kvar i den gamla uppgörelsen.

För egen del hamnade jag i onåder och den 1 mars sa jag tack och adjö till de mesta i politiken, men min fullmäktigeplats har jag kvar tom valet i höst.

Ägarna till Affärn som planerar för en utökning ser inte hur de ska komma vidare med sina planer då banker och tillstånd blir ståendes pga att kommunen i form av en brokig majoritet av S+Fi+Pa (Kd röstade inte i ärendet) sätter stopp för en försäljning till efter att projekttiden för Ricklundgården går ut om två år.

Förståelse för de processer för ev. övertagande i lokaler, kontakter med banker, tillståndsprocesser för bl.a bränsle, byggprocesser osv, osv verkar som totalt bortblåst och att säkra en fungerande livsmedelsbutik som vill satsa i vår dalgång verkar som bortblåst.

Med det beslut som nu gäller ska lokalen behållas projekttiden ut och sedan säljas.

Jag förstår ägarna till affärn som nu lever med mycket stor frustration och som ifrågasätter vad kommunen egentligen vill? Vilket företag kan planera utan att riktigt veta vad som gäller och detta i ett ärende där det är tänkt att satsas miljoner?

Jag vill åter betona att jag ser både vår affär och Ricklundgården och dess projekt som viktiga, men tycker det är synd att en uppgörelse  inte blev av där ägarna till affärn hade fått köpa Rävlyan, hyra ut lokalerna till Ricklundgården och deras projekt. Och att de sedan under två års tid och samtidigt kunnat få jobba med sina processer för en fungerande affär och bensinförsäljning. Detta gick nu i stöpet.

Vi hade en Win-winsituation enligt mig, men detta strul har vi inte behövt och vad som nu händer med affärn i Saxnäs återstår att se, men enligt uppgift läggs alla framtida investeringar på is.

10 kommentarer

Ryktet om min död…

Av , , Bli först att kommentera 20

Det har varit ett långt uppehåll på bloggen innan Valborg då orken och inspirationen inte riktigt varit på topp av både rutiga och randiga orsaker…

Ambitionen är nu att återgå in till ett mer regelbundet skrivande.

Jag hoppas du hänger på….

Väl mött!

Bli först att kommentera

Valborg i Saxnäs

Av , , Bli först att kommentera 8

Ikväll träffs vi kl 19 uppe vid Bagarstugan i Saxnäs.

Sång, tal, fika, lotteri med fina priser och naturligtvis en brasa.

Vi ser gärna att ni kommer till fots då parkeringsmöjligheterna är begränsade.

Valborgsbrasa - ris behövs! / Alnö IF - Svenskalag.se

Bli först att kommentera

Bemötandefrågor, förtroende och tillit.

Av , , 3 kommentarer 50

Jag har som gruppledare lett den operativa delen av Socialdemokraterna i Vilhelmina sedan början på 2018. Först som kommunalråd fram till valet 2018 och sedan som del av en opposition som sedan gick över i att tillsammans med Centerpartiet leda en majoritet som kommunstyrelsens vice ordförande.

Politik handlar om att förvalta väljarnas förtroende för att utveckla kommunen åt ett specifikt håll utifrån givna resurser som ska användas på ett så klokt och effektivt sätt som möjligt och huruvida man lyckas eller inte brukar visa sig på valdagarna.

I en politiskt styrd organisation som en kommun är anser jag att det är viktigt med att man i möjligaste mån försöker sträva mot samma mål och att vi i möjligaste mån går hand i hand. Gärna över partigränserna, men framförallt med våra tjänstepersoner. Det är ju trots allt de som är våra ”experter” och som sitter med mycket av kunskapen i olika sakfrågor.

En mycket viktig del i mitt ledarskap är olika värdegrundsfrågor. Bemötandefrågor, förtroende och tillit. Mellan partikamrater, mellan partier och sist men inte minst till våra tjänstepersoner som jobbar inom de kommunala verksamheterna.

Under de år som nu förflutit har dessa frågor kommit upp med jämna mellanrum i olika diskussioner, konstellationer och forum inom oss Socialdemokrater i Vilhelmina. Hur de resonerats inom alla andra partier har jag ingen aning om och det får deras företrädare ansvara för. Jag försöker ta ansvar inom mitt parti.

Vad är ett OK beteende då det gäller dessa frågor? Kan man säga och göra lite hur man vill?

Jag anser att  man som medmänniska inte kan bete sig hursomhelst, men även som representant för ett parti bär man med sig sitt partis värderingar i de olika kontakter vi har med varandra. Det här innebär att man ska kunna säga det man tycker, men måste tänka på HUR och VAD man uttrycker i sina åsikter. Ord har betydelse.

Ord

Ett ord en människa fäster sig vid
Kan verka i oberäknelig tid

Det kan framkalla glädje livet ut
Det kan orsaka obehag till livets slut

Ja, det påverkar livet på jorden
Så slarva inte med orden!

Dikt av Alf Henrikson

”Politik är en förtroendebransch” brukar det heta och inget kan vara mer sant.

Känner man inte förtroende och tillit till varandra, inom partiet eller gentemot våra tjänstepersoner, så är det illa och detta gäller i högsta grad våra högsta förtroendevalda (smaka på det ordet) inom våra styrelser, nämnder och utskott.

Gällande beteende, förtroende och tillit har det enligt mig fungerat mer eller mindre bra under mandatperioden. Men sedan iaf början våren -21 eskalerade detta under hösten -21 då jag lyfte dessa frågor inom partiet.

Det är sedan tidigare känt att vi under några år haft en ekonomi i fritt fall men som vi nu börjar få rätsida på. Detta har vi gjort tillsammans, inom politiken, med tjänstepersoner och kommunens anställda, men även med hjälp av folk från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, genom att införa ett nytt sätt att lägga budgetar. Detta har vi nu gjort i två års tid och en ny process med en budget för 2023 är nu under arbete.

Av folket från SKR har vi gemensamt fått lovord och att vi lyckats vända ekonomin ses som mycket starkt gjort. De erbjöd sig att titta vidare på den kommunala organisationen för att sas gå vidare vilket vi tackade för. Utomstående ögon som tittar över vår organisation är alltid bra. Detta genom ett antal intervjuer med den högsta politiska ledningen i majoriteten, men även med oppositionen och de högsta tjänstepersonerna.

I slutet på januari kom deras rapport och vi inom politiken fick på ett gruppfullmäktige en dragning av folket från SKR.

Ett av HUVUDBUDSKAPEN var ”Lägg ytterligare energi på att skapa förtroende inom och mellan politik och verksamhet”.

För mig blev detta en bekräftelse på de frågor som jag försökt lyfta under hösten inom mitt parti, men som enligt mig inte tas tag i. Fler än jag ser detta och viljan finns inom delar av partiet, men tyvärr inte inom hela partiet.

Redan före jul var jag beredd på att avgå från mina samtliga uppdrag utifrån ”incidenter” som skett, men i samtal, dels inom partiet, men även med valberedningen, blev det inte så. Dock blev detta betraktat som en intern konflikt mellan olika parter och inte som jag anser; en fråga om bemötande, förtroende och tillit till partivänner och tjänstepersoner som borde behandlas inom partiet och dess olika beslutande organ.

Jag anser mig tillhöra den pragmatiska delen av partiet och anser att ett givande och tagande, kompromissande är av nöden för att komma framåt. Dock kommer jag aldrig att kompromissa med min värdegrund som är en rågång jag vare sig passerar eller ”dagtingar” med.

I måndags (220221) hade vi vårt representantskapsmöte där vår fullmäktigelista skulle diskuteras och sättas inför höstens val. Sedan några veckor tillbaka har jag av valberedningen (som inte var enig) meddelats att jag blivit satt på 3:e plats på listan. Detta utan mer motivering än att man varit ute efter ”förnyelse”.

Jag ser en direkt koppling till mitt agerande och försök i att lyfta värdegrundsfrågorna inom partiet under hösten/vintern -21.

Utifrån detta tar jag mitt ansvar och avgår från samtliga uppdrag inom kommunen, men även uppdrag inom partiet.

Vilhelminas väljare har dock genom valet 2018 gett mig förtroendet att representera dem i fullmäktige och det kommer jag att fullfölja och kommer att medverka i fullmäktige resterande tid av mandatperioden.

3 kommentarer
Etiketter:

Dagens Robert Nyberg…

Av , , 1 kommentar 18

….apropå att aktieägarna i riskkapitalbolag är viktigare för en borgerlig majoritet och Sverigedemokrater än barnen.

Kan vara en teckning av text

1 kommentar
Etiketter: ,

Mobbingkultur inom Vilhelminapolitiken?

Av , , 6 kommentarer 24

Jag börjar med att önska alla en god fortsättning efter alla helger nu då vi börjar gå mot det normala. Iaf då det gäller helger.

Jag har tagit det väldigt lugnt nu under julen och i dessa tider av mörker och kyla, men en del fiske och vedhuggning har varit min sysselsättning.

Politiken brukar ta uppehåll så här under julen så även där har det inte hänt så mycket, men…

Jag blev uppmärksammad på ett Facebook-inlägg skrivet av Kristdemokraterna i Vilhelminas ordförande Max Fredriksson som bl.a handlade om hur politiska motståndare trycks ned om man inte håller med och att det ”Speciellt i Vilhelmina har det odlats fram en ren mobbingkultur av de politiska motståndarna”.

Allvarliga anklagelser i ett allvarligt ämne, mobbning som måste tas på största allvar. Alla ska känna att de blir rätt behandlade, men det reser ett antal frågor iaf från min sida då jag gissningsvis tillhör det Max skriver om och tillhör ”motståndarsidan”.

Jag är även förvånad över att en lokal partiordförande tar upp denna allvarliga anklagelse i ett sitt egna Fb-flöde och inte tar kontakt med respektive partis gruppledare/ordförande bland  ”motståndarna” för att reda ut saken. Jag sitter som gruppledare för Socialdemokraterna i Vilhelmina, men har aldrig hört något om detta förrän jag fick ett ”tips” om att detta skrevs på hans FB-sida.

Skulle motsvarande situation råda skulle nog jag som gruppledare tillsammans med min partiordförande Andreas ta kontakt med ”mobbandes” partis motsvarighet för att reda ut saken.

Man löser inget genom skriverier på Facebook utan det göder bara förakt och misstänksamhet vilket är det sista vi behöver inom Vilhelminapolitiken.

6 kommentarer

Kristdemokratiskt demokratiunderskott?

Av , , 4 kommentarer 23

Det skrivs mycket om demokrati i Vilhelmina och det tas stora ord i några munnar och om det kan jag tycka mycket och jag blev först bedrövad, men sedan arg på den bild Kd försöker ge medborgarna i Vilhelmina.

Nåja. Denna text skrev vår ordförande Andreas Eliasson och undertecknad och finns att läsa i både VK och VF:

KD och F! i Vilhelmina meddelar att de lämnar den av fullmäktige utsedda förtroendemannaberedningen. Som skäl hänvisar de till majoritetens beslut i fullmäktige i oktober, att Vilhelmina ska övergå till en ny utskottsorganisation. 

KD menar att beslutet togs på ett “tunt mandat” då endast tre av fullmäktiges totalt åtta partier står bakom det, och F! fortsätter med att det politiska läget överlag de senaste åren varit så att det inte funnits någon vilja att komma överens i viktiga frågor inom politiken.

Bakom beslutet om ny organisation står visserligen tre partier, men bakom dessa 20 av Vilhelmina kommunfullmäktiges totala 27 mandat. Menar KD att det är antalet partier och inte antalet mandat i fullmäktige som avgör om något beslut med ett ”tunt mandat” eller inte? Menar F! att en en majoritet av ledamöterna inte haft viljan att komma överens? 

“– De som kan lite om barns mognadsutveckling vet att just detta beteende är under utveckling i åldern 4-6 år. Att bara skåda andras fel utan att se sina egna är kanske ett politisk maktuttryck, men ett dåligt sådant” citeras Feministiskt Initiativs ledamot i Folkbladet. 

Att på detta vis försöka dra ned debatten på sandlådenivå är något som vi Socialdemokrater passar oss för då det inte vore värdigt gentemot Vilhelmina kommuns medborgare och vore ett hån gentemot våra yngsta. Denna retorik är något F! får stå för.

KD och F! lämnar kritiken och agerandet utan någon form av rimlig förklaring. Förväntar de sig styra i opposition/minoritet? Varför förvaltar de inte sina väljares förtroende i förtroendemannaberedningen? Ska väljarna förvänta sig att dessa två partiers folkvalda politiker inte vill delta i kontexter de demokratiskt valts in till, om de efter valet 2022 hamnar i opposition?

Det är valet 2022 som avgör mandatfördelningen och vilka som sitter i den föreslagna nya kommunstyrelsen med utskott. Vi som är valda idag ska jobba för att få en politisk organisation som gynnar kommunen och kommunmedborgarna på bästa sätt, samtidigt som den ska ha en rimlig och demokratisk struktur.  

Vi Socialdemokrater beklagar att såväl KD som F! väljer att lämna denna beredning och därmed väljer att stå på sidan om med grundlösa tyckanden istället för att konstruktivt bidra till en, ny, modern organisation som kan ta sig an Vilhelmina kommuns framtida utmaningar.”

Det om detta.

4 kommentarer
Etiketter: ,

Magdaeffekt?

Av , , 7 kommentarer 14

Nu börjar krutröken lägga sig efter de bägge statsministeromröstningarna och det börjar komma lite mätningar på hur det går för henne. Det jag slås över är att hon är tydlig över vad denna Socialdemokratiska regering vill:

För det första: Att vända på varje sten för att minska segregationen och bekämpa den hänsynslösa brottslighet som idag hotar hela samhällsgemenskapen.

För det andra: Att driva på den gröna industriella revolutionen med investeringar i hela landet. Så minskas utsläppen och så hamnar framtidens jobb i Sverige.

För det tredje: Att ta tillbaka kontrollen över välfärden så att alla medarbetare har de villkor som krävs för att göra sitt jobb. Så kan vi se till att skolan, vården och omsorgen håller hög kvalitet i hela landet. Av respekt för alla som jobbar och byggt upp vårt land ska vi ha trygga socialförsäkringar och pensioner.

Från hennes regeringsförklaring.

Ha en trevlig helg.

Från dagens Aftonblad 211210

 

 

7 kommentarer
Etiketter:

Priset på el rekorddyrt i Finland

Av , , 9 kommentarer 16

Vi ser ett elpris som rusat skyhögt den senaste veckan och i Sverige höjs rösterna (skriker) om fiasko för  de gröna energialternativen och våra borgerliga (Moderata) vänner ropar på mer energi och detta i form av mer kärnkraft. Att denna kraft inte är lönsam och att elbolagen tog nedläggningsbesluten på ekonomiska grunder bryr man sig inte om och att nya kraftverk  ligger lååååååångt in i framtiden verkar inte vara viktigt. Att denna kraft sedan är svindyr att producera (utan statliga stöd) spelar inte heller någon roll så länge som man vill slå i folk att detta är bara att bygga och vips så är problemet löst….

Och som vanligt har man svårt att lyfta blicken (eller vill inte) för sanningen är ju att vi inte är ensamma om detta utan det är likadant i våra nordiska grannländer och till och med värre.

Med Norge har det uppstått en konflikt om överföringen dä tydligen Norge vill skicka elen längre söderut där man betalar bättre för elen. Kommer detta att gynna norsken eller kommer de att få dyrare el tror ni?

Jag hörde nu att Finland slog rekord i dyr el i norden. Detta land som nu satsar på kärnkraft har ännu dyrare el än i Sverige…

Nästa steg för Moderaterna blir naturligtvis att sälja ut statliga Vattenfall för får marknadskrafterna ta hand om detta helt så löser sig ju problemet…. eller?

9 kommentarer

Blåbruna budgeten: Inga pengar för att köpa in skyddsvärd skog

Av , , Bli först att kommentera 13

Den som har följt med nyhetsflödet har nog sett alla de inlägg som handlar om den svenska skogen.

Utan att ge mig in i sak på den själva skogsdebatten, som jag självklart har en åsikt om så kan sägas att en av de stora frågorna är äganderätten och har gällt staten som via Skogsstyrelsen nekat skogsägare avverkningstillstånd i syfte att skydda värdefull skogsmark som i sig är lovvärt.

Vad som har varit mindre lovvärt är att detta har inneburit att dessa skogsägare inte fått någon ersättning för detta ”intrång” i deras nyttjanderätt/äganderätt. Staten i form av skogsstyrelsen har inte haft ngr pengar att betala ut. Om detta i mycket grova drag.

 

För ett par helger sedan togs ett historiskt beslut av Vilhelmina övre skogsallmänning där man under en tid suttit och förhandlat med staten om att avsätta värdefull skog till naturreservat som ligger inom Vilhelmina övre sockenallmänning och nu tog stämman ett beslut i att godta den ersättning om ca 120 miljoner som förhandlats fram.

Marken kommer även i fortsättningen att ingå i allmänningsskogen, dvs ägas av delägarfastigheterna och jakträtt mm kommer inte påverkas av bildandet av naturreservat.

• Områdena som är föreslagna att bilda naturreservat av är Vännåten, Dalsån,
Skansnäsån och utökning av Njakafjälls naturreservat.

• Totalt är det 7 992 hektar vara 4 717 hektar är produktiv skogsmark och
ersättningsförslaget är ca 120 miljoner kronor.

Detta sa allmänningsstämman JA till.

I den budget som Socialdemokraterna och Magdalena Andersson lade fram fanns totalt ca 3, 7 miljarder tänkt för naturskydd varav  2 miljarder som var tänkta att gå till bl.a just sådana intrångsersättningar dvs att staten ersätter skogsägaren för att INTE avverka utan behålla skogen.

Men nu drevs en budget i form av  M+Kd +Sd fram och de tog bort dessa 2 miljarder som var tänkta att köpa in skyddsvärd skog.

Åter på ruta ett för både stora som små markägare och ytterligare en konsekvens av denna blåbruna budget och den sista resten av den svenska obrutna skogen som finns intill fjällkedjan hänger nu löst igen.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,