Millners, Hellquists plåt & Vilhelmina värme….

Av , , 2 kommentarer 18

…. vad har de gemensamt förutom att det är Vilhelminaföretag?

Jo, de är verksamma med bilar som åker nu i skytteltrafik genom Saxnäs med, förmodar jag mycket jobb i Kultsjödalen.

Det rör på sig i våra bägge fjälldalgångar. Kul!

Ha en trevlig helg!

2 kommentarer

Bolagisering av VA/renhållning och budget -22

Av , , 8 kommentarer 15

Så hade vi i måndags en dag med fullmäktiggruppen där två stora frågor behandlades.

Det ena är kommunens verksamheter inom vatten och avlopp (VA) och renhållning av våra ”sopor”.

Sedan ett drygt år har vi dryftat frågan inom politiken där vi inom Socialdemokraterna ser en framtid med att bolagisera dessa kommunala verksamheter. Det innebär att att vi på intet sätt avhävdar oss detta utan det kommer fortsatt att vara en kommunal verksamhet men i bolagsform. Detta till en början med Lyckseles kommunala bolag inom området LAVAB, men i förlängningen vill, och tror vi att andra kommuner i vårt närområde kommer att ”haka på” då det inte är bara vi i Vilhelmina som står inför denna utmaning.

En arbetsgrupp är tillsatt med såväl politiker och tjänstepersoner som nu hade en första dragning för oss fullmäktigeledamöter. En mycket bra dragning, men varför vill vi göra detta då?

Medborgarnyttan i fokus
Främst ser vi att det inom detta område kommer att hända mycket framöver och en liten kommun som Vilhelmina (till befolkning) har svårt att upprätthålla de olika lagkrav som kommer att ställas framledes. Att rekrytera folk med kompetens är liksom inom andra områden svårt och att bli större ger stordriftsfördelar, men den lokala närvaron kommer att finnas. Med en större och bredare organisation så blir den inte lika sårbar och de som jobbar inom den har en chans att få hålla på inom sitt ”gebit”. Även att hålla ned framtida kostnadsökningar ser vi som en möjlighet, men kontentan av det hela är att det ska gynna kommunens medborgare.

I de analyser som nu görs finns där naturligtvis frågor som måste utredas vidare och det mesta gäller sk ”tjänsteköp” mellan bolaget och ”skattekollektivet”. Som det är idag så har vi personal som utför tjänster åt såväl taxe som skattekollektiv, dvs sådant som betala via skattsedel eller via en avgift. Lite krångligt att ta detta här.

Jag är spänd och tror på denna ide och vi får se vad det landar i då beslut i frågan ska tas den 17/5 på fullmäktige.

Budget -22
Jag skrev tidigare om hur vi i budgetberedningen jobbat med budget -22 och denna dag lade vi fram vårt förslag efter att våra ekonomer lagt en hand på siffrorna.

Chefekonom Niklas med stab gick igenom det hela för att sedan släppa loss ledamöterna med ett batteri av frågor. I beredningen var vi eniga då vi släppte loss materialet, men vi får se vad det landar i nu då materialet ska ut på partiremiss för att tas in på måndag den 26/4. I juni ska budgeten klubbas.

Ifjol uppstod en psedodebatt om ”pengar som vi borde ha enligt Riksrevisionen”, kallat Monopolpengar av bl.a undertecknad som kändes väldigt konstig och jag hoppas vi slipper den i år då den inte tillför något positivt i budgeten och Vilhelmina kommuns skattebetalare enligt min mening. Den debatten ska föras, men på rätt spelplan.

Vi har en budget att jobba med och som består av intäkter och kostnader. Punkt.

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig vet jag….

Fyra dagar av härlig sol och värme uppe i fjället verkar nu gå mot sitt slut.

Sköt om er !

8 kommentarer
Etiketter: ,

Att hålla på Björklöven…

Av , , 5 kommentarer 7

… är att vara expert på att kastas mellan hopp och förtvivlan.

Och inget undantag denna kväll mot Karlskoga. Säker 1-6 ledning. Jo tjena…

90-talet fladdrade förbi med tappade matcher.

Nu väntar finalserie mot Timrå. Hur ska jag orka?

5 kommentarer

Två dagars budgetarbete med bra samtal

Av , , Bli först att kommentera 15

Under dagarna två har vi nu suttit occh jobbat med kommande budget 2022. Och hur går det då till?

Med hjälp av våra ekonomer har nu verksamheterna, Miljö och bugg (Mbn), Socialnämnden (Soc), Utbildningsnämnden (Ubn) och Kommunstyrelsen (Ks) gått igenom de förutsättningar som gäller för Vilhelmina kommun. Till sin hjälp har man bl.a statistik och prognoser från olika håll, Sveriges kommuner och regioner (SKR) tex.

Varje verksamhet har i sina led diskuterat och plockat in uppgifter på hur mycket verksamheterna behöver i form av ekonomiska resurser för att driva den runt. Detta har sedan sammanställts i en prioriteringslista.

Parallellt med detta jobb har kommunens ekonomer med hjälp av SKR i ett system prissatt vad alla de olika verksamheterna BORDE kosta i en teknisk budget. Den är teoretisk och utifrån olika parametrar som sammanställts från Sveriges kommuner.

Den TEKNISKA budgeten kan sägas vara en budget som är det absoluta minimum av resurser som behövs för att driva runt våra verksamheter. Mot denna tekniska budget ställs kommunens intäkter i former av skatter och bidrag som är högre än den tekniska budgeten. Skillnaden häremellan blir en prioriteringspott som vi i politiken bestämmer över och som slutligen ska fördelas ut till de olika verksamheterna. Den prioriteringspott som föreligger inför 22- års budget ligger på dryga 53 miljoner för Vilhelmina kommuns del och som ska fördelas ut till verksamheterna.

Vi i kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau med två Sossar, två centerpartister och en kristdemokrat) är beredning i budgetarbetet och är dom politiker som tillsammans med de olika nämndernas (Soc, Ubn och Mbn) politiker går igenom nämndernas äskanden och önskningar. Detta sammanställs i prioriteringslistor där vi i Ksau slutligen lägger handen på det förslag som ska presenteras Vilhelminas folkvalda i fullmäktige. Slutligt beslut tas i junifullmäktige (men kan komma att ändras så länge som till årets slut)

Det kan till en början låta som ett enkelt arbete, men tyvärr är det ju så att nämndernas äskningar/önskningar om ekonomiska medel för sina verksamheter överstiger den prioriteringspott av pengar som finns tillhanda.

Vi i Ksau måste med andra ord även vi prioritera vad/vilket som ska få medel till sina verksamheter. Vi kan inte tillstyrka medel som vi inte har med andra ord och det är vare sig ingen lätt eller rolig uppgift. Men någon ska göra det.

Vi har nu haft mycket bra samtal, med verksamheterna, men även inom Ksau och har nu gjort en första ”gallring” och utkast. Vi har pratat om att inte försöka låsa oss för tidigt utan försöka hitta samförstånd med varandra. Vi ska nu ”sova” på saken, konsultera våra egna och framförallt ska våra tjänstemän få jobba med saken innan det ska ut på en partiremiss där partierna ska få säga sitt. Inget är färdigt förrän klubban är slagen i bordet.

Jag hoppas att jag lyckats förklara en del. OM INTE så är du välkommen att ställa dina frågor…

Ha det gott!

Budgetberedningsdag

Av , , Bli först att kommentera 15

Idag sätter sig Ksau (Kommunens arbetsutskott) tillika budgetberedningen ned för att jobba med kommande budget 2022. Vi kommer att träffa de olika verksamheterna, ordföranden och verksamhetschef och diskutera och lyssna in vad alla har att säga och tillföra.

Spännande….

Bli först att kommentera

Näringslivsstrategi, budget, prislappar och Destination Kittelfjäll

Av , , Bli först att kommentera 18

Idag hade vi kommunstyrelse och en mycket viktig fråga som varit uppe är kommunens nya näringslivsstrategi och hur vi ska förhålla oss till denna fråga.

Här har materialet varit ute på remiss till partierna, men även till ”allmogen” och företag som via kommunens hemsida kunnat ta del av förslaget.

Några svar kom in från företag och enskilda, men det som förvånar mig mest är att denna  viktiga fråga tydligen endast varit intressant för Socialdemokrater, Centerpartister och Moderater. Resten av Vilhelminas partier lyser med sin frånvaro i denna fråga.

Nu ska de våra inskickade synpunkterna bearbetas för att jobbas in i strategin och presenteras för oss politiker på Ks den 27/4.

Slutgiltigt beslut tas på fullmäktige den 17/5.

Årsboksluten från alla nämnder och kommunala bolag börjar trilla in och ska sammanställas till en ”stor” årsredovisning över 2021.

Vi kan konstatera att verksamheterna gjort ett hästjobb där vi ifjol i april stod inför ett prognostiserat underskott på 38 miljoner till att nu landa på ett underskott på mellan 6-6,5 miljoner.

Till sist har de olika verksamheterna nu börjat jobba med budget -22 och där de enligt den nya prislappsmodellen nu gått igenom sina verksamheter för att komma fram till de budgetprioriteringar som ska ligga med i budgeten. För Ks del så ligger vi i ram och kan i nuläget inte se några ytterligare prioriteringar.

Sist vill jag nämna en föredragning vi fick från näringslivsenheten om hur man jobbar uppe i Kittelfjällsområdet där man startat ett ”destinationsbolag”, Destination Kittelfjäll med en rad av områdets företag och om hur man har drivit på där för att som område försöka samla ihop sina gemensamma krafter för områdets bästa. ”Lillhjärte” mitt klappade några extra slag då jag både hörde och såg det som presenterades oss ledamöter och jag hoppas att fler företag och föreningar i Kultsjödalen och Vilhelmina samhälle tar sig en funderare för att ta efter detta goda exempel. Jätteroligt att se.

DÅK idag

Av , , Bli först att kommentera 16

Idag lördag kör vi den årliga distriktskongressen med Västerbottens Socialdemokrater. En mycket märklig kongress där vi väntat i det längsta med en tro och förhoppning på att vi skulle ha kunnat träffas fysiskt, men där den blir digital likt ifjol. De flesta ombud kommer att sitta hemma på sin kammare.

Dock kommer den att ske i två etapper där vi kör allt utom motionerna som får vänta till hösten och beroende på läget med pandemin och vaccinering så är det en öppen fråga hur den genomförs.

Ha en fortsatt bra helg!

Bli först att kommentera
Etiketter:

Samtal med Jennie Nilsson (S) om Inlandsbanan

Av , , Bli först att kommentera 10

Igår berättade jag om den workshop jag var med om och till idag var vi ett antal Socialdemokratiska kommunpolitiker som hade fått en inbjudan till ett kort samtal med landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) om Inlandsbanans framtid.

Vi hade förberett oss med att presentera respektive kommuner efter banan och deras där resan började i söder från Mora och avslutades uppe i Gällivare. Goda argument radades upp ett efter ett och som tagit sin utgångspunkt i gårdagens möte.

Landsbygdsministern lyssnade och tog förhoppningsvis till sig en del. Hon ställde frågor och ville ha med sig det material som presenterades.

Huruvida det ger resultat är svårt att veta, men det är till att trycka på allt vad vi kan. Vad som dock kändes bra var att från Inlandsbanans bolagsstyrelse upplever en helt annan atmosfär då det gäller denna fråga gentemot politiken på riks, men att det fortsatt är svårt med de statliga verken som är inblandade.

Vi jobbar på!

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vilka möjligheter ger en upprustad Inlandsbana?

Av , , 5 kommentarer 26

Jag har fått en inbjudan till träff med landsbygdsminister Jenni  Nilsson (S) angående Inlandsbanans framtid och som en förberedelse inför det så fick jag även en inbjudan att ikväll vara med på en workshop och lyssna på ett antal föreläsare som djupdykt i den klimatomställning vi står inför och hur vi ska kunna möta den.

Först ut var Arne Muller och Björn Forsberg som gick igenom en del bakgrund kring hur det ser ut idag och som utmynnade i ett antal punkter om VARFÖR en satsning på en upprustad Inlandsbana (där hela upprustningen av banan motsvarar kostnaden av byggandet av 14 km höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås) ter sig rimlig. Kostnaden för en upprustning av Inlandsbanans 107 mil beräknas till ca 8,65 miljarder kronor (då får man även med en bit tvärbana).

  • Stor potential finns att flytta över tunga transporter från gummihjul till stålhjul
  • Det finns ett behov av att avlasta stambanan
  • Redundans med mindre sårbarhet.
  • Klimatsmart jobbpendling och en stärkt regional arbetsmarknad i Norrlands inland
  • Ett klimatsmart resande med ett svar på framtidens ”hemestrande”
  • Ett rättviseperspektiv gällande hållbara transporter och klimatomställningen

Idag står järnvägens bidrag till de fossila utsläppen för mindre än en procent, flyg och båt för tre resp. fyra procent. Resten (över 90 %) står de landsvägsbaserade transporterna för. Potentialen för att ersätta dessa fossila vägtransporter är enorm.

Under kvällen fick vi även höra till hur turistnäringen i bl.a Tärna/Hemavan och godsterminalen i Storuman ser på behovet av en upprustad Inlandsbana.

Kvällen bjöd på många vittnesmål om mycket som händer i de norra delarna, inte bara i Sverige utan även i vårt grannland Norge, även de med batterifabrik och fiskindustri med behov av transporter söderut.

Även Inlandsbanan AB  tog med oss på en resa genom mer än halva Sverige och hur de ser på en upprustning av Inlandsbanan.

Sist delades vi upp i ett antal grupper där vi utifrån våra förutsättningar redogjorde för vår respektive syn om Inlandsbanan där jag försökte ge en bild av banans betydelse för Vilhelmina främst utifrån turistnäringen, men även utifrån transporter då det gäller bl.a timmer, men även för arbetspendling. Vad skulle en fungerande persontrafik innebära för tex arbetspendling till våra grannkommuner, men även längre till tex Gällivare eller Östersund….

En mycket intressant och givande kväll som summerades i att:

”Ska vi nå alla våra klimatmål så behövs varenda meter järnväg”

Vagnguide - Motorvagn Y41 - järnväg.net

Inlandståg och deras senaste investering, Motorvagn Y41 som kommer att trafikera delar av Inlandsbanan.

5 kommentarer

Årsmöte Kultsjödalen S

Av , , 8 kommentarer 10

Ikväll hade vi ett årsmöte med vår S-förening I Kultsjödalen.

Som vanligt (nu i pandemitider) har vi hållit det digitalt med folk från hela vår stora dalgång. Från öster till väster.

Förutom de sedvanliga punkterna som hör till årsmöten hade vi besök av två av våra riksdagspersoner, Björn Wiechel och Helen Pettersson.

Även här kom vi in mycket på pandemin, men mycket kopplat till ekonomi och de pengar som under dessa kristider kommit kommunerna till  del från den röd-gröna regeringen.

Frågor från våra medlemmar ställdes om allt från fordonsskatter, infrastruktur med Inlandsbana och laddning av bilar till jaktfrågor av småvilt och våra bägge riksdagspersoner hade fullt upp med att svara. Och även om man inte kommer fram till konkreta svar så är det viktiga medskick till våra riksdagspersoner om vilka frågor som är viktiga för oss som bor ute i periferin.

En bra och trevlig kväll och vi ser fram emot ett nytt år!

 

8 kommentarer
Etiketter: ,