Pressetik

Som en följd av uppmärksamheten kring mitt (Alexandras) förra inlägg…

I Sverige har vi yttrandefrihet. Bland den friaste i världen. Media får i princip publicera vad de vill utan att bli censurerade av staten. Men det betyder inte att medier är fria från ansvar. Etiska publiceringsregler har tagits fram frivilligt av svenska medieorganisationer i syfte att skydda individer från lidande och behålla allmänhetens förtroende. Där står bl a;

”Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

” kontrollera sakuppgifter även om de publicerats tidigare

Ingvar Näslund, chefredaktör VK är i en kommentar till mitt förra inlägg bekymrad över direkt osanna uppgifter som sprids kring VK:s agerande. Jag har valt att, i sann VK anda, inte publicera den även om den följer VK:s egna regler för kommentarer. Men det står Herr Näslund fritt att publicera den i tidningen i stället förstås.

Själv är jag är mer bekymrad över de osanna uppgifter som VK, på bekostnad av anhörigas privata helgd, anser sig berättigad att mata oss med under förevändningen, allmänheten kräver belysning kring vilken krishantering passagerarna på ett tåg kan förvänta sig vid en olycka.

Det hade gått hela fyra dagar sen en ung mamma miste livet, läkare och polis har konstaterat att det var en olycka som skett.

Hur kan då en ansvarig utgivare godkänna följande rubrik, utan att kontrollera att tidigare publicerade sakuppgifter stämmer?

Ingen tog hand om chockade passagerare vid självmordet

Mitt förtroende för VK:s nyhetsrapportering är sedan länge stukat och jag vet att deras dragning åt sensationsjournalistik och scoop har fått många att ledsna…

Granska gärna problem och lyft upp dem i dagsljus men inte på bekostnad av barn och sörjande.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.