Stalon II

Av , , Bli först att kommentera 0

maria KJag har tagit ställning. Jag vet hur jag kommer att rösta i novemberruskets folkomröstning gällande en överledning av vatten från Vojmsjön till Stalon. Jag vet även vilka fakta som liger bakom mitt ställningstagande och vad jag lyssnat till.

I mitt parti ska vi jobba på två linjer då det gäller överledningen av Vojmån Den grundläggande ideologiska inställningen för mig är att varje medborgare själv ska ta ställning i en folkomröstning då det är folkomröstningens väsen och att detta om en överledning är en fråga som går över partigränser. Det finns länder som bara har folkomröstningar där partierna bereder frågor och som ett aktivt demokratiskt arbetssätt. Inom Centerpartiet så har vi alla åsiktsriktningar från klara JA till klara NEJ sägare. Det är bra då det tillför mycket till det interna arbetet och debatten.

Vi får vrida och vända på frågorna och förhoppningsvis förstå alternativen bättre. Vi har ingen "parti-piska" och varje Vilhelminabo oavsett parti ska ta själv bestämma huruvida hon/han kommer att rösta.

Vi har därför bildat två grupper en Ja och en Nej, varje grupp kommer att få en talesperson, sedan är det upp till var och en att besluta för vilken grupp man väljer att arbeta. Dessa grupper kommer att i sin tur inbjuda andra som vill jobba för JA respektive NEJ i folkomröstningen och inbjuder alla, oavsett parti, att vara med och jobba i debatten inför folkomröstningen i November 2008.

Alla är välkomna att vara med i detta och hör av er till mig så lotsar jag er vidare till JA ansvarig och NEJ ansvarig.

Bli först att kommentera