Övermakten och underordningen

Har Vojmåfrågan blivit en antimakt fråga?

Handlar Vomjåfrågan om att säga NEJ till en övermakt, eller handlar det om att säga JA till oss själva? Glesbygdsbor har fått höra, från massmedia, storstadspolitiker och från affischer i Stockholms tunnelbana, att vi är en belastning för storsverige, att vi lever på bidrag och att vi drar nytta av skatteutjämningssystemet samt att vi är en passus i historien. Stora bolag har samtidigt nyttjat och utnyttjat våra naturresurser och den lilla människan har haft ett mycket begränsat handlingsutrymme gentemot de stora bolagen och de starka politruckerna. Att leva i denna underordning skapar ett behov av att få slå tillbaka, få visa att vi minsann kan själva och att vi kan ta hand om det som rör oss utan inblandning från storheter. Men är Vojmåfrågan rätt forum för denna chans till "slåtillbakande" eller är det förödande för en glesbygdskommuns framtid?

Under sommaren har det debatterats i olika forum allt ifrån diskussioner på stranden till prat på ICA om överledningen av vatten från Vojmån till Stalon. I massmedia och annonser i Vilhelmina Aktuellt har Nej anhängarna argumenterat att ett nej är bäst för framtiden, att underlaget tagits fram odemokratiskt och att en ny vattendom är det enda rätta. Det har förts fram misstroenden för Vattenfall som aktör och för politiker. Om man följer debatten från våren och framåt så har argumenten gått från reella sakargument för effekterna på ån om en överledning skulle bli verklighet till att handla om att säga Nej i största allmänhet. Jag ställer mig frågan om nej handlar mer om att säga nej till en övermakt än att säga nej till att bygga ut vattenkraften i kommunen? Har Nej anhängarna lyckats få folk att tro att det handlar om att säga nej till en övermakt? där Vattenfall och ledande politiker ska tryckas till? Där de nyttjar underordningen som ett verktyg för att få folk att tro att det handlar om en maktfråga och inte om att bygga om en redan reglerad å?

Jag tror att Vilhelminaborna genomskådar detta och säger Ja till en överledning då det handlar om att skapa förutsättningar för Vilhelmina att leva vidare in framtiden. Vi behöver energi och vi måste alla ta ansvar för att ändra energiproduktionen mot förnybara energikällor. Vi i Vilhelmina kan bidra med att säga Ja för att vi vill bo och verka i en kommun som satsar framåt där företag och människor är starka att stå på egna ben.

Maria Kristoffersson
Vilhelmina

9 kommentarer

 1. Eva

  Att förenkla Nej sidan till att handla om oreflekterat ställningstagande är att lägga fokus bredvid kärnfrågan. Det är förringande att påstå att nejsidan skulle vara oreflekterad eller bara vilja stå emot en ”överhet”. Varför inte våga tro att Nejsidan verkligen anser att de skadliga effekterna av en överledning överväger de positiva ekonomiska effekterna. Varför inte acceptera att Nejsidan tror lika mycket på de negativa effekterna som Jasidan tror på de positiva. Nejsidan väljer sitt nej eftersom de tror att det är Vilhelminas bästa. Fördumma inte de som vågar ta en annan ståndpunkt bara för att den inte är din. Vet du bäst? Vågar du säga att ditt Ja är det enda rätta. Vad ger dig rätten att inte acceptera att andra säger nej förutom att det kan tänkas bero på att nejsägarana skulle vara trångsynta eller bakåtstävare. Jag säger NEJ för Vilhelminas bästa och en bra framtid för alla Vilhelminabor eftersom min tolkning av förstudiemtrl har övertygat mig om att de negativa konsekvenserna överväger. Jag bryr mig inte om ”överheten” utan jag bryr mig om vår framtid.

 2. norrlänning

  på vilket vis är Vojmåns förstörande till gagn för Vilhelmina?
  När har Vattenfall hållit vad de lovat?

 3. Vilhelminabo

  Hur Vattenfalls allmosor skulle bidra till att Vilhelmina blir ?en kommun som satsar framåt där företag och människor är starka att stå på egna ben? är en hypotes som helt saknar grund. I Jokkmokk (Sveriges mest exploaterade kommun när det gäller vattenkraft) är man av den uppfattningen att Vattenfalls framfart där har lett till en handlingsförlamning hos kommuninnevånarna. Långt efter att utbyggnadseran är slut och Vattenfall har dragit vidare till andra orter så väntar befolkningen fortfarande på att ?Någon? ska fixa jobb åt dem. Denna handlingsförlamning hämmar Jokkkmokks utveckling och gynnar inte kommunen.
  De förväntade effekterna av Vojmåns överledning har precis samma effekt på Vilhelminabor. Man inväntar med stor tilltro att Vattenfall ska skaffa dem jobb. När verkligenheten så slår in och inga jobb kommer sitter man där handfallen och har inte gjort nåt för att ändra på sin situation.

 4. Skogsblomman

  Att en fortsatt exploatering av de strömmande vattendragen i Vilhelmina skulle innebära något lyft för Vilhelmina är helt gripet ur luften.En fortsatt exploatering sulle tvärtemot försämra livsmiljön och försämra förutsättningarna för boende och företagande i kommunen.Exemplet Jokkmokk som är landets mest exploaterade kommun när det gäller vattenkraften är tydligt.Där har inte exploateringen och de enorma vinsterna för kraftföretagen spillt över på kommeunen och dess innevånare. Jokkmokk har tvärtemot landets fattigaste befolkning.

 5. maria

  Vojmån är idag en relerad å med onaturliga flöden. Om vi bygger en tunnel så ska åtgärder göras i ån som ser till att öring och harr trivs samt att vi får mer naturliga flöden. jag anser att vi får en bättre å vid en överledning jämfört med den å vi har idag.

 6. Skogsblomman

  Det vore bra om du sätter dig in i konsekvensena av att överleda 80% av Vojmåns vatten innan du påstår en massa trams. Vojmån har idag ett av Sveriges bästa harrfisken. Beståndet av stor har kommer att påverkas negativt av en överledning, det är de flesta experter eniga om. Inte ens Vattenfall påstår att fisket blir bättere efter en överledning, hur kan du då göra det?

 7. maria kristoffersson

  Fisket blir bättre på så sätt att biotopåtgärderna i ån förbättrar för Harr och Öring. Detta säger Atle som är en av de konsulter från norge som är expert på fiske till mig på en direkt fråga. Han säger även att gädda kommer att växa till i selen och därför måste man fiska gädda föra tt harren och öringen ska hinna med. Han är mycket tydlig på att det blir bättre fiske på harr och öring.

  Då det gäller flödet så kommer det mesta av vattnet att tas under vinterhalvåret och då har vi snö och is. Under sommaren kommer man att eftersträva ett så normalt flöde som möjligt för att stimulera fiske, isavrivning av stränderna och för att turister och vi som bor här vill ha vatten i ån. Det finns bilder i rapporten som visar på olika vattennivåer sommartid på olika platser. Det ser bra ut!

 8. Ingemar Näslund

  Ditt påstående att fisket blir bättre av en överledning är fel. Jag har kollat med Harby, han delar inte din uppfattning. Han säger att hans rapport eller uttalanden inte ger stöd för påståendet att fisket blir bättre. Du hittar inte ens stöd för detta i Vattenfalls hårt vinklade slutrapport. Denna förhoppning får du alltså stå för själv eller glömma.

 9. maria kristoffersson

  Det är knepigt hur saker och ting kan vändas och vridas för att helt plötsligt vara nåt helt annat. Om man läser rapporten så ser man att de biotopåtgärder som förslås kommer att gagna fisket. Vinterförhållandena ska utredas vidare om det blir ett ja och kanske blir Atle som får uppdragaet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.